1000 символів ліворуч

Атестація вчителів

Атестація педагогічних працівників - це система заходів,
спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної
діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Метою   атестації   є   стимулювання    цілеспрямованого
безперервного    підвищення   рівня   професійної   компетентності
педагогічних працівників,  росту  їх   професійної   майстерності,
розвитку творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й авторитету,
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними  принципами   атестації   є   відкритість   та
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного
працівника,  повнота, об'єктивність та системність оцінювання його
педагогічної діяльності.