1000 символів ліворуч

План-графік організаційних заходів щодо проведення атестації

Термін

Заходи

Атестаційна комісія закладу

Виконавець

Документ

1

До 20 вересня

Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка.

Директор, заступник директора з НВР

Список ознайомлення

2

10-20 вересня

Співбесіди щодо позачергової атестації

Заступник директора з НВР

Матеріали фахової діяльності в міжатестаційний період

3

17-18 вересня

Створення атестаційної комісії НВО

Директор НВО

Наказ

4

До 20 вересня

Формування списку чергової атестації згідно з графіком  та ознайомлення з ним  педагогічних працівників під розпис

Заступник директора з НВР

Подання до атестаційної комісії

5

24 вересня -10 жовтня

Подання списків педпрацівників, які підлягають черговій атестації

Заступник директора з НВР

Заяви працівників

6

24 вересня – 10 жовтня

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються

Заступник директора з НВР

Ксерокопії документів

7

24  вересня

Засідання атестаційної комісії:

  1. Розподіл обов’язків членів атестаційної комісії.
  2. Складання плану роботи .

Заступник директора з НВР

Протокол №

8

До 12 жовтня

Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів здійснення атестації

Заступник директора з НВР

Плани

9

16 жовтня

Засідання атестаційної комісії :

  1. Розподіл членів атестаційної комісії за педпрацівниками.
  2. Затвердження списку атестації.
  3. Затвердження планів індивідуальної роботи.
  4. Затвердження графіка  атестації (подальше ознайомлення з ним педпрацівників під підпис).

Голова комісії

Протокол №

10

До 01 листопада

Подання до міської атестаційної комісії  щодо розгляду питань присвоєння вищої кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.

Заступник директора  з НВР

Подання

11

17 жовтня

Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів

Директор

Наказ

12

22 – 29 жовтня

Підготовка інформаційних матеріалів  щодо атестації педпрацівників.

Заступник директора з НВР

Клопотання, індивідуальні плани здійснення атестації

13

01 листопада – 15 березня

 Вивчення професійної діяльності  педпрацівників , виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Протоколи, аналітичні матеріали, відгуки

14

11-18 січня

Надання до міської комісії атестаційних матеріалів щодо роботи педпрацівників, яких атестує комісія вищого рівня.

Заступник директора з НВР

Атестаційні матеріали

15

18 -22 березня

Оформлення атестаційних документів.

Секретар комісії

Атестаційні картки

16

За 10 днів до засідання

Ознайомлення працівників з атестаційними картками.

Секретар комісії

Атестаційні картки

17

25 березня - 1 квітня

Засідання атестаційної комісії :

Підсумки атестації.

Голова атестаційної комісії

Протокол

18

До 3 квітня

Подання до міської атестаційної комісії  про розгляд  питань стосовно  вищої категорії та педагогічних звань.

Голова атестаційної комісії

Клопотання

19

18 квітня

Реалізація рішень  атестаційної комісії щодо атестації педагогів.

Директор НВО

Наказ

20

22 квітня -10 травня

Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

Заступник директора з НВР

Аналітичні матеріали