1000 символів ліворуч

Портфоліо вчителів, які атестуються в 2012/2013 н.р.

Федоренко Олена Миколаївна,
вчитель української мови та літератури, НВО №33

 

Мій девіз: “ Вік живи – то вік учись”.  

Моє педагогічне кредо: " Я – особистість, ти – особистість, я – важлива людина, ти важлива людина. Я хочу, щоб мене вислухали, і ти заслуговуєш на те, щоб тебе вислухали"

Освіта 

Освіта вища

Спеціаліст за дипломом: вчитель української мови та літератури

Який ВНЗ закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

Рік закінчення: 1998 рік                                      

 Педагогічний стаж 

Загальний педагогічний стаж: 15 років

З 5 січня 1998 року працюю в даному закладі на посаді вчителя української мови та літератури, класний керівник 11 класу 

Нагороди 

1. Грамота міського Управління освіти Кіровоградської міської ради, 2007 рік

2. Подяка Управління освіти Кіровоградської міської ради, 2008 рік

3. Подяка Кіровоградського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України, 2010 рік

4. Грамота Кіровоградського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України, 2010 рік 

Форми та результати підвищення кваліфікації 

2007 рік - курси підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури в КОІПО імені В.Сухомлинського

Категорія за останню атестацію 2007 року - "спеціаліст І категорії" 

2012 рік - курси підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури в КОІПО імені В.Сухомлинського

Категорія за останню атестацію (рік): 2008 рік

 Методична проблема: 

"Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури" 

Науково-методична діяльність 

1.Виступ на засіданні методичного об’єднання учителів української мови та літератури району на тему: "Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі, збагачуючи творчий розвиток і духовність учнів" (2011 р.), "моя методика викладання" (2011 р.), "Форми самоосвітньої роботи" (2012 р.), " Форми роботи з обдарованими учнями" (2012 р.), "Представлення методичної роботи над проблемою" (2012 р.) 

2. Виступ на засіданні методичної ради на тему: "Творчі здібності педагога як засіб професійної майстерності" (2012 р.) 

3. Виступ на тему: " Імідж закладу та її структурні компоненти "  під час проведення  науково-практичної конференції з теми "Формування позитивного іміджу сучасного закладу" (2012 р.) 

4. Виступ на засіданні методичного об’єднання класних керівників на тему: "Педагогічний контроль у школі та основні форми його здійснення" 

5. Проведення відкритих уроків в рамках місячника української писемності та мови: "В.Королів-Старий. "Хуха-Моховинка". Добро і зло у казці" (українська література, 5 клас); "М.Стельмах "Гуси-лебеді летять". Символ образу гусей-лебедів" (українська література, 7 клас). 

6. Проведення відкритого виховного заходу в рамках місячника української писемності та мови: "Бринить, співає наша мова..." (усний журнал, 11 клас) 

7. Створення буклету в рамках місячника української писемності та мови 

8. Удосконалення кабінету української мови та літератури закладу  

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивні технології – це такий творчий процес взаємодії учителя та учнів, у ході якого відбувається активне спілкування, вільний обмін думок, висування пропозицій  в атмосфері зацікавленості, доброзичливості.

Результат – спільне розв'язання поставлених завдань. 

Інтерактивні методи у моїй практиці

 1. Дискусія
 2. Робота в парах
 3. Робота в групах
 4. "Асоціативний кущ"
 5. "Мікрофон"
 6. Рольова ситуація
 7. Займи позицію
 8. Ток-шоу
 9. Незакінчене речення
 10.  Бесіда
 11.  Коло ідей
 12.  "Впізнай героя"
 13.   Турнір відповідей і запитань
 14.  "Упіймай помилку"
 15.  Дослідження – аналіз
 16.  нетрадиційні види диктантів: бінарний диктант, графічний диктант, диктант – обґрунтування " Згоден – не згоден", диктант – літературна вікторина 

 

 

 

 

 

 

 

  

Робота в творчих групах 

2012 – 2013 навчальний рік -  робота у шкільній творчій групі "Ініціатива" 

Громадська діяльність 

Голова профспілкового комітету закладу 

Візьми промінь світла
І спрямуй його туди,
Де панує темрява...

 Візьми усмішку

І подаруй її тому,

Хто так її потребує. 

Візьми доброту

І яви її тому, хто сам

Не вміє віддавати.

 Візьми віру

І віддай кожному,
Хто не має її.

 Візьми любов   

і неси її всьому світові.

____________________________________________________________________________________

 

Белінська Наталія Валеріївна,
вчитель історії та правознавства НВО №33

 Освіта 

Освітавища

Спеціаліст за дипломом: вчитель історії і  правознавства основної та старшої школи; магістр історії

Який ВНЗ закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

Рік закінчення: 2009 рік

Педагогічний стаж

Загальний педагогічний стаж: 3 роки

З 19 вересня 2011 року працюю в даному закладі на посаді вчителя історії і правознавства, класний керівник 6 класу

 

Форми та результати підвищення кваліфікації

2012 рік - курси підвищення кваліфікації учителів історії, які викладають предмети освітньої галузі « суспільствознавство» в КОІПО імені В.Сухомлинського

 

Методична проблема:

« Створення активного розвивального середовища, що оптимізує творчий розвиток учнівської особистості»

 

Науково-методична діяльність

1.Виступ на засіданні методичного об’єднання вчителів історико-природничого напрямку та тему « сучасні підходи до викладання суспільствознавчих дисциплін»

 ( січень 2013 р)

2. Виступ на тему « Формування учнівської особистості у творчій спадщині В. Сухомлинського»

3. Виступ на педагогічній раді «  стан викладання правознавства» ( грудень 2012 р)

5. Проведення відкритого уроку на тему « Повсякденне життя українців у 19 ст.»

( листопад 2012 р)

6. Проведення відкритого виховного заходу на тему у рамках місячника морально-правового виховання  « Наші права – щасливе дитинство» ( грудень 2012 р.)

7. Створення буклету в рамках проведення місячника історії та правових знань

 _____________________________________________________________________________________

 Плахотня Ірина Василівна,
вчитель біології, НВО №33
 

Освіта

Освіта вища

Спеціаліст за дипломом: вчитель географії, біології, основ економіки основної та старшої школи, організатор краєзнавчо-туристичної роботи

Магістр за дипломом: магістр педагогічної освіти, викладач географії

Який ВНЗ закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

Рік закінчення: 2011 рік                        

 

Педагогічний стаж 

Загальний педагогічний стаж: 3 роки

З 31вересня 2010 року працюю в даному закладі на посаді вчителя біології, класний керівник 9 класу 

Методична проблема: 

"Шляхи вирішення проблем використання ігрових форм навчання на уроках біології" 

Науково-методична діяльність 

1.Виступ на засіданні методичного об’єднання учителів історико-природничого циклу: «Індивідуалізація завдань на етапі закріплення знань учнів»,  «Ігрові форми навчання на уроках біології», «Розвиток пізнавальної активності на уроках біології». 

___________________________________________________________________________

 Жук  Оксана Анатолiiвна
 вчитель початкових класiв ,НВО №33

Освiта: вища

Мiй девiз:

Навiть найдосвiченiший педагог не повинен нiколи зупинятися на досягнутому.

Педагогiчний стаж: 14 рокiв

Форми i реалiзацii пiдвищення квалiфiкацii:

       Курси пiдвищення  квалiфiкацii при Кiровоградському   обласному iнститутi пiсля дипломноi педосвiти iм. В.О. Сухомлинського .05.07.-22.07.12. Вчителiв початковоi школи.

Методична проблема над якою працюю:

 Розвиток творчих здiбностей молодших школярiв.

Науково-методична дiяльнiсть:

       1.Виступ на МО у жовтні 2012р. на тему: «Форми і мето-

ди роботи з обдарованими дітьми на уроках математики.»

       2.Виступ на МО у вересні 2012 р. на тему: «Удосконале-

ння розвитку мовлення молодших школярів.Шляхи вирішен-

ня проблеми.»

       3.Виступ на Методичній Раді у січні 2013 р. на тему:

«Розвиток пізнавальних здібностей школярів».

      4. Відкритий урок ,проведений 07.11.12.

Урок читання: «Посади калину біля хати- будуть довго памятати.»

 

      5.Проведено виховний захід  20.11.12 на тему: «Козацькому роду нема переводу»