1000 символів ліворуч

Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.

Атестаційна комісія: 
 

Репецьку Н.А. -директор, голову атестаційної комісії. 

Бондар О.В. - заступник голови атестаційної комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Котляренко Н.М. - секретар атестаційної комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Ішова В.О., керівник МО вчителів початкових класів;

Федоренко О.М., керівник ЦМО вчителів-словесників; голова профспілкового комітету профспілки                    

                                працівників освіти і науки України;

Пустовойт Т.Л., керівник ЦМО вчителів природничо-математичного циклу;

Прокопенко А.С., керівник ЦМО вихователів Д

Тиненик І.Б., керівник творчої групи «Ініціатива»;

Ланецька В.В., голова Вільної профспілки освіти і науки України.

 Доценко І.Л., практичний психолог

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список педагогів, що атестуються у 2017 році.

Репецька Наталія Анатоліївна

Тиненик Ірина Борисівна 

Ланецька Валентина Володимирівна

Білоскурська Ольга Вікторівна

Юнков Платон Сергійович

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вхідне анкетування педагогів, що атестуються 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- ------------
 
Законодавчо-нормативні документи з питань атестації  пе­дагогічних працівників.
 
---------------------------------------------------------------------
 2016 - 2017 н.р. 
---------------------------------------------------------------------
                                                                     
--------------------------------------------------------
- План самоосвіти.
- Електронне портфоліо для творчого звіту:
  візитка;
  презентація;
  блог;
  матеріали результативності методичної роботи за кожен рік у міжатестаційний період 
(оформляється: жовтень, лютий). 
- Діагностика професійної компетентності. 
- Моніторинг активності вчителя (рейтинг).  
 
---------------------------------------------------------------------
Атестаційна комісія відповідно до
затвердженого графіка роботи до
15 березня вивчає педагогічну  
діяльність осіб, які атестуються,  
шляхом відвідування уроків  
(навчальних занять), 
позаурочних (позанавчальних) заходів,
вивчення рівня навчальних 
досягнень учнів,  вихованців 
з предмета (дисципліни),  
що викладає педагогічний 
працівник,  
ознайомлення з навчальною 
документацією щодо виконання 
педагогічним працівником своїх 
посадових обов'язків, 
його участі у роботі методичних 
об'єднань, фахових конкурсах 
та інших заходах, 
пов'язаних з організацією 
навчально-виховної роботи. 
{ Пункт 3.3 розділу III  
Типового положення )
-------------------------------------------------------