1000 символів ліворуч

Еколого-економічний проект "Сміття - це гроші"

Еколого-кономічний проект "Сміття - це гроші"

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення еколого-економічного проекту
«Сміття – це гроші» в НВО № 33

Мета проекту: формування в учнівської молоді екологічної свідомості; прищеплення навичок раціонального та економічного використання вторинних ресурсів.

Завдання проекту:
1. Виховання екологічної свідомості та культури школярів.
2. Засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини і природи, заходів із збереження екосистем.
3. Виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для сталого розвитку.
4. Прищеплення навичок розумного ресурсоспоживання, раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини.
5. Залучення та навчання учнів щодо економічного використання вторинних ресурсів.
6. Прищеплення навичок господарської діяльності.

Учасники проекту:
Учні 1-11 класів, працівники закладу.

Початок впровадження: квітень 2015 р.

Очікуванні результати:
1. Покращення рівня екологічної свідомості, культури учнів.
2. Удосконалення навичок господарської діяльності: «господарюючі в школі – допомагаю природі».
3. Набуття нових економічних знань по переробці вторинної сировини
4. Допомога закладу у встановлення нових вхідних дверей (здаючи вторинну сировину у відповідні організації).

Хід впровадження проекту:
1. В кожному класі встановити по три сміттєвих корзини з надписами «Папір», «Пластик», «Різне сміття»
2. На господарчому подвір'ї встановити три контейнери з такою самою маркеровкою.
3. Учням і працівникам щодня сортирувати сміття від відходів спожитих продуктів життєдіяльності, відповідно до маркування.
4. Раз на місяць здавати зібрану сировину до відповідних організацій.
5. Зібрані кошти витратити на ремонт і встановлення вхідних дверей.