1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по загальноосвітній установі. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

1.2. Батьківський комітет (далі за текстом - комітет) очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету - один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

1.3. Для координації роботи до складу комітету входить заступник директора НВО №33 з виховної роботи.

 1.4. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень про загальноосвітню установу, статуту НВО №33 та даного положення.

1.5. Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по закладу.

 

2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ.

Основними задачами комітету є:

2.1. Сприяння керівництву НВО №33:

- в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров'я учнів;

- у захисті законних прав та інтересів учнів;

- в організації та проведенні загальношкільних заходів.

2.2. Організація роботи з батьками (законними представниками)НВО №33, учнями з роз'яснення їхніх прав та обов'язків, значення всебічного виховання дитини в родині.

 

3. ФУНКЦІЇ

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

3.1. Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надає допомогу у придбанні підручників, у підготовці наочного методичного приладдя).

3.2. Координує діяльність класних батьківських комітетів.

3.3. Проводить роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки.

3.4. Сприяє у проведенні загальношкільних заходів.

3.5. Бере участь у підготовці закладу до нового навчального року.

3.6. Разом із адміністрацієюзакладу контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.

3.7. Надає допомогу адміністрації НВО в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів.

3.8. Розглядає звертання на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням директораНВО.

3.9. Обговорює локальні акти з питань, що входять у компетенцію комітету.

3.10. Бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

3.11. Взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя.

3.12. Взаємодіє з педагогічним колективом НВО №33 з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів.

3.13. Взаємодіє з іншими органами самоврядування НВО №33 з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

4. ПРАВА БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

4.1. Вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування НВО №33 й одержувати інформацію про результати їх розгляду.

4.2. Звертатися за роз'ясненнями в установи й організації.

4.3. Заслуховувати й одержувати інформацію від адміністрації НВО №33, інших органів самоврядування.

4.4. Викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів.

4.5. Брати участь в обговоренні локальних актів закладу.

4.6. Давати роз'яснення та вживати заходи з розглянутих звертань.

4.7. Виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині.

4.8. Заохочувати батьків (законних представників) учнів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні загальношкільних заходів тощо.

4.9. Організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

4.10. Розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні й тимчасові комісії комітету).

4.11. Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

Комітет відповідає за:

5.1. Виконання плану роботи.

5.2. Виконання рішень, рекомендацій комітету.

5.3. Установлення взаєморозуміння між адміністрацією НВО №33, педагогічним колективом та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів.

5.4. Прийняття рішень відповідно до діючого законодавства.

5.5. Бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

5.6. Члени комітету, які не беруть участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу (у залежності від кількості класів у закладі можуть входити по одному представнику від паралелі, по два представники від класу і т. п.).Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

6.2. Чисельний склад комітету НВО визначає самостійно.

6.3. Зі свого складу комітет обирає голову (у залежності від чисельного складу можуть обиратися заступники голови, секретар).

6.4. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором закладу.

6.5. Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.

6.6. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.7. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені НВО №33, документи підписують директор закладу та голова комітету.

7. ДІЛОВОДСТВО

7.1. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства НВО.

7.2. Протоколи зберігаються в канцелярії НВО №33.

7.3. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.

 

Батьківський комітет класів

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №33

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

дошкільний навчальний заклад

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

 

Голова батьківського комітету закладу  - Мельниченко Наталія Сергіївна

 

Клас Класний керівник Голови та заступники голів батьківських комітетів класів
1 Жук Оксана Анатоліївна Кіцула Наталія Іванівна
Мельниченко Наталія Сергіївна
2-А Стецюк Ганна Петрівна Лавріненко Людмила Миколаївна
Мусяк Віталій Іванович
2-Б Гончарова Михайліна Павлівна Поповський Сергій Миколайович
Щекотіхіна Валентина Василівна
3 Ішова Вікторія Олександрівна Гречкіна Юлія Олександрівна
Щербина Леся Миколаївна
4 Лихошерстова Ірина Анатоліївна Федькіна Вікторія Анатоліївна
Годованець Інна Анатоліївна
5 Пустовойт Тетяна Леонідівна Бардаков Євгеній Миколайович
Алєксєєнко Юлія Іванівна
6 Ніора Ольга Григорівна Чумак Галина Володимирівна
Паніна Наталія Олександрівна
7 Федоренко Олена Миколаївна Бистрова Юлія Леонідівна
Середня Ірина Сергіївна
8 Мельниченко Наталія Сергіївна Поповський Сергій Миколайович
Шнур Наталія Вікторівна
9 Чумак Анастасія Іванівна Петренко Марина Сергіївна
Біліченко Валентина Дмитрівна
10 Єфіменко Ірина Олександрівна Біліченко Валентина Вікторівна
Вежитчаніна Віра Іванівна
11 Ланецька Валентина Володимирівна Паніна Наталія Олександрівна
Довгенко Ольга Григорівна