1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Авторитет закладу та вчителів у багатьох випадках визначається організацією та проведенням батьківських зборів.

1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання.

1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, формуюча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.

1.4. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить заклад.

1.5. Даний документ є локальним актом щодо питань регулювання відносин між школою та батьками.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

2.1. Виховання батьків, батьківського колективу.

2.2. Формування батьківської суспільної думки.

2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психології, законодавства України.

3.ВИДИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

3.1. Існують такі види батьківських зборів:

• організаційні;

• тематичні;

• збори-диспути;

• звітові;

• збори-консультації;

• збори-співбесіди.

3.2. Батьківські збори, як правило, є комбінованими.

3.3. Основна частина батьківських зборів — педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).

3.4. Батьківський всеобуч планується відповідно до:

• вимог соціуму;

• напряму роботи НВО №33;

• вікових особливостей дітей.

4. ЗАВДАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ

4.1. Знайомство батьків з основами педагогічних, психологічних, правових знань.

4.2. Забезпечення єдності виховної взаємодії школи та сім'ї.

4.3. Узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду виховання.

4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших помилок.

4.5. Залучення батьків до активної участі у виховному процесі.

 

 

5. ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

5.1. Загальношкільні батьківські збори проводяться один  раз на семестр за планом роботи навчального закладу.

5.2. Основні питання, які розглядають на зборах:

а) ознайомлення:

• з документами по закладу;

• з основними напрямками роботи закладу;

• із завданнями, які стоять перед закладом;

• зі звітами про роботу;

• із локальними актами;

б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;

в) використання знань, умінь можливостей батьків у роботі з дітьми;

г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.

5.3. Класні батьківські зборі проводяться двічі на семестр.

5.4. Основні питання, які розглядають на батьківських зборах:

• аналіз навчально-виховного процесу у класі;

• визначення подальшої роботи;

• планування, організація діяльності щодо виконаня завдань;

• підведення підсумків;

• актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (батьківський всеобуч).

5.5. При підготовці та проведенні батьківських зборів слід враховувати ряд важливих моментів:

• атмосферу співробітництва школи та сім'ї щодо реалізації програми посилення «плюси та ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини;

• інтонацію зборів:

професіоналізм педагогів — знання, компетентність (про життя кожної дитини не лише у школі, а й за її межами, уявлення про рівень їхніх вимог, стан здоров'я);

• добрі, довірливі стосунки

• головні показники ефектності батьківських зборів — це:

а) активна участь батьків:

б) атмосфера активного обговорення питань;

в) обмін досвідом;

г) відповіді на питання, поради та рекомендації.

 

6. ПРАВА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Батьківські збори мають право:

а) звернути увагу батьків на:

• правильне виконання рішень зборів;

• виконання п.4 ст.52 Закону України «Про освіту» (батьки (законні представники) навчаються, вихователі несуть відповідальність за виховання дітей, отримання ними основної загальної освіти);

• виконання Статуту закладу(батьки зобов'язані виконувати Статут закладу);

• обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;

б) запрошувати на збори спеціалістів:

• юристів;

• лікарів;

• психологів;

• працівників правоохоронних органів;

• членів адміністрації закладу;

• представників громадських організацій.

Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропозицій — один місяць.

7. ДОКУМЕНТАЦІЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

7.1. На всіх батьківських зборах ведеться протокол.

7.2. Протоколи батьківських зборів:

• підписуються головою та секретарем батьківських зборів;

• зберігаються у кабінеті виховної роботи та відносяться до шкільної документації;

• протоколи класних батьківських зборів зберігаються у класних керівників.

7.3. Зошит протоколів повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.

7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у кабінеті виховної роботи у папці зі скорозшивачем та відносяться до шкільної документації.

7.5. Термін зберігання протоколів та документів до них визначається терміном навчання учнів на визначеному щаблі:

• 1—3-ті класи — 3 роки;

• 5—9-ті класи — 5 років;

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Батьківський всеобуч, який проходить на батьківських зборах, може змінюватись у зв'язку зі змінами:

• соціуму;

• напрямку роботи закладу;

• рівня освіти батьків.

8.2. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розробляються спільно з:

• адміністрацією;

• психологами;

• головою методичного об'єднання класних керівників;

• представниками освіти і науки.

8.3. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розглядаються на засіданні педагогічної ради у присутності представників загальношкільного батьківського комітету та затверджуються педрадою.