1000 символів ліворуч

СІМ'Я І ДИТЯЧИЙ САДОК

Сім'я — перша школа людських взаємин, де діти з ранніх років засвоюють систему моральних цінностей, норм поведінки, культурні тра­диції народу. Саме в ранньому дитинстві залежно від умов життя у ди­нній виховується довірливе ставлення до світу або ж постійне очікування прикростей від усього, що її оточує. Адже почуття, сформовані в дитинстві, нерідко супроводжують людину протягом усього життя, надаючи її стосункам з іншими особливого стилю і емоційного забарвлення: спрямованість на спілкування або бажання його уникнути, прагнення до співпраці, взаємодопомоги або конфліктність, довірливість або замкненість, агресивність.

Традиції сімейного виховання складались протягом століть. Зви­чайно вони формувались стихійно, відбиваючи особливості побуту, спілкування і, загалом, культуру народу. До недавніх часів сім'я була па­тріархальною, численною за складом. До неї входили представники трьох, а нерідко чотирьох поколінь. Правила виховання дітей перела­пались новим поколінням як освячені часом канони.

Протягом останнього століття зростаючий темп суспільних пере­творень змінив і сім'ю: переважати стала так звана нуклеарна сім'я (батьки та діти). Кількість дітей у сім'ї неухильно зменшується, тісні в минулому зв'язки між членами родини поступаються місцем зв'язкам нестійким.

Зміст, методи і форми виховання дітей у сім'ї залежать від загаль­ної культури батьків. Нерідко сімейне виховання має довільний ха­рактер, здійснюється без чіткої системи. Тому в дошкільних навчаль­них закладах діти однієї групи можуть істотно відрізнятися за рівнем нагального розвитку та ступенем вихованості. В одних сім'ях малята ростуть активними, допитливими, добрими, привітними, довірливими, цікавляться іграми, книжками, природою, мистецтвом, у інших — батьки не дуже дбають про загальний розвиток сина або доньки, зате велику увагу приділяють дисциплінованості, слухняності. Трапля­ються випадки, коли вихованню дитини взагалі не приділяють достат­ньої уваги.

Родинні традиції, народні, національні звичаї є могутнім джерелом формування морально-етичних норм особистості дитини, прилучення її до історичних витоків свого народу, виховання поваги до інших народів. Важливою місією педагогічних колективів дошкільних навчальнихзакладів є допомога сім'ї у відродженні, збереженні, підтримці традицій народної педагогіки.

Дитячий садок, як і дошкільне дитинство, назавжди лишається в пам'яті дитини і сім'ї. Наприклад, добрим є звичай, коли, прощаючись з дошкільним навчальним закладом, діти і батьки на згадку про групу садять біля майданчика дерево. Кожен випуск матиме своє дерево, до якого згодом будуть навідуватися і діти, і дорослі. Для вихователів і батьків догляд за цими деревами символізує теплоту спогадів про спільні турботи і про те, як зростали дошкільники.