1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз роботи циклового методичного об’єднання вчителів  історико-природничого напрямку за 2014 – 2015 навчальний рік

     Циклове методичне об'єднання вчителів історико-природничого напрямку в 2014-2015 навчального року працювало в складі 5-ти педагогічних працівників:

 1. Звоник Тетяна Анатоліївна – вчитель географії, біології, економіки, екології; стаж роботи – 11 років; І категорія.
 2. Савчено Наталія Григорівна – вчитель історії, правознавства, предмету Людина і світ; стаж роботи – 10 роки; спеціаліст.
 3. Белінська Наталя Валеріївна – вчитель історії та правознавства; стаж роботи - 6 роки, спеціаліст ІІ категорія.
 4. Федоренко Олена Миколаївна - вчитель основ здоров"я; стаж роботи - 17 років; вчитель вищої категорії.
 5. Романенко Яніна Юріївна – вчитель хімії та біології; стаж роботи – 1.

      

Циклове методичне об'єднання вчителів історико-природничого напрямку в 2014-2015 навчальному році почало роботу над вирішенням проблеми: «Формування компетентностей учнів на уроках предметів освітньої галузі «Суспільствознавства» та «Природознавства» через використання особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання».

     Вся робота вчителів МО спрямована на вирішення завдань:

 • Пошук та вивчення методичної літератури, що допоможе вирішити проблему МО.
 • Впроваджувати у навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих технологій навчання для підвищення ефективності роботи вчителів та учнів.
 • Сприяти розкриттю творчих здібностей учнів та продовжувати роботу з обдарованими дітьми.

     Протягом 2014-2015 навчального року було проведено 5 засідання, на яких розглядалися питання методичної роботи вчителя, використання різних методів навчання в структурі сучасного уроку для формування творчого та критичного мислення учнів.

     Використані такі організаційні форми роботи: повідомлення, обговорення, представлення досвіду, аналіз.

     Вчителі брали активний у участь у роботі МО і виступили з питань, що взаємопов’язані із проблемою МО та школи:

– Звоник Т.А. – «Упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання у практику діяльності НВО».

- Савченко Н.Г. – «Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів на уроках історії та правознавства.

- Білінська Н.В.- «Розвиток учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями».

- Романенко Я.Ю. – «Впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання на уроках хімії.»

- Федоренко О.М. – «Методи і прийоми особистісно орієнтованого навчання на уроках основ здоров’я»

     Всі вчителі кафедри значну увагу приділяли самоосвітній роботі: опрацьована література з технології особистісно-орієнтованого навчання, методично-наукові видання, фахова преса, робота в мережі Інтернет, семінари-практикуми вчителів школи та міста.  

       Під час засідань розглядалися питання використання методів і прийомів технології особистісно-орієнтованого навчання, ІКТ на уроках. Форми такої роботи були представлені на відкритих уроках членів МО.

      У період між засіданнями результатом методичної роботи на рівні школи стали виступи на педагогічних радах школи:

       Звоник Т.А. - доповідь на тему: «Складові особистісно орієнтованого навчання»

       Звоник Т.А. - Про викладання предмету біологія в НВО №33

       Савченко Н.Г. – Про проведення ДПА у 11 класі.

       Звоник Т.А. – Презентація досвіду роботи з методичної проблеми.

       Результатом позакласної та навчальної роботи на рівні школи стали проведені заходи:

 • Тижні історії, правознавства (Савченко Н.Г.)
 • Тиждень географії (Звоник Т.А.)
 • Тиждень хімії та біології (Звоник Т.А., Романенко Я.І.)
 • Проведення предметних олімпіад

Мета заходів була спрямована на розвиток пізнавального інтересу до наук історико – природничого циклу, розвиток інтелектуальних здібностей, ерудиції, уваги, пам’яті, комунікативних вмінь, узагальнено та перевірено знання з основ наук.

Яскравими формами роботи стали:

 • Підготовка проектів
 • Квест
 • Конкурс Парад країн
 • Інтелектуальна гра
 • Диспут
 • Інформаційна виставка.

         Позакласна робота учнів дає змогу спрямувати роботу на партнерство учителя та учня, відкриття учнівських талантів, формування та розвиток культури поведінки, комунікативних вмінь, естетичних смаків та толерантного ставлення до однокласників.

   Результатом методичної та виховної роботи на рівні міста стали:

 • Відвідання семінару Савченко Н.Г. з історії в НВК ЗОШ № 34 – ліцей «Сучасник» на тему: "Використання мультимедійних технологій на уроках історії".
 • Відвідання семінару Звоник Т.А. з економіки в НВК СЗНЗ № 26 на тему: "Оцінювання на уроках економіки"
 • Робота членом оргкомітету під час проведення міської олімпіади з географії (Звоник.Т.А.).

Результатом роботи з обдарованими дітьми стали досягнення:

 • Участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі "Колосок" (учні 1-11 класів (57 учнів) Звоник Т.А.);
 • Підготовка та участь учнів школи в міських та предметних олімпіадах з біології, хімії, географії, історії, права;
 • Участь шкільного Євроклубу в конкурсі присвяченому дню толерантності в рамках проекту "Расизм", «Представлення Європейської країни «Угорщина» (Белінська Н.В.)
 • Всеукраїнський конкурс написання наукових учнівських робіт з цивільного права ІІІ призове місце Біліченко Андрій, учень 11 класу. (Савченко Н.Г.)
 • Участь в обласному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». Дудник Катерина, учениця 11 класу – нагороджена призовим дипломом. (Звоник Т.А.)
 • Участь у проведенні щорічної Всеукраїнської акції «День натураліста», посвята учнів початкової школи в юні натуралісти. (Звоник Т.А.)
 • участь у конкурсі Дослідницька робота "Кіровоградщина - перлина скіфського степу" Назаренко Є. (Белінська Н.В.)
 • Інтерактивний історичний конкурс «Лелека» (Савченко Н.Г., Беліська Н.В.)
 • Дослідницька робота у МАН Жежер О. (Савченко Н.Г.

       Була проведена система роботи по визначенню рівня знань, умінь та навичок учнів. Такий моніторинг показав достатньо-середній рівень вивчення історії, географії, хімії, біологія, правознавства, основ здоровя на достатньо-високому «Людина і світ», екологія, економіка, природознавство.        

 1. На сайті МО розміщено інформацію про роботу МО
 2. Опрацьовано літературу, щодо впровадження технології особистісно орієнтованого навчання, розроблені реферати членами МО, підготовлені та зроблені виступи на засіданнях МО. Члени МО єдині в думці про доцільність впровадження даної технології на уроках предметів історики природничого напрямку.
 3. З Романенко Я.І. молодим спеціалістом було організовано роботу «Школи молодого вчителя».
 4. На початку року та в кінці була проведена діагностика вчителів з анкетними питаннями:
 1. Яку практичну допомогу надали Вам засідання МО ?
 2. Які проблеми вважаєте невирішеними?
 3. Досвід яких вчителів ( чи окремі його елементи) використовуєте та будете використовувати у своїй роботі, чому?
 4. Які методи і прийоми відкрили для себе в цьому році і використовуєте у своїй практиці?
 5. Яку допомогу Ви б хотіли одержувати від:

n  Керівника МО

n  методичного кабінету школи

 1. Визначте проблему, над якою будете працювати наступний рік?
 2. Передовий досвід кого збираєтесь досліджувати та впроваджувати у практику?
 3. Урок якого типу можете представити МО? 1) проблемний семінар____; 2) урок дослідження __; 3) урок-діалог____; 4) урок-мозаїка____; 5) проектний урок___; 6) урок-екскурсія_____; 7) урок-конференція____; 8) урок- фантазія____; 9) урок-казка____; 10) інший вид: урок-зустріч____.
 4. На що буде направлена робота з обдарованою дитиною?

   10. З якою проблемою бажали б виступити на засіданні   МО.

   11. Ваша методична робота протягом навчального року.

   12. Ваші пропозиції щодо планування роботи МО.

 1. Учні з якими працювали вчителі МО, щодо підготовки до участі в предметних олімпіадах, прийняли участь тільки в шкільному та міському етапі предметних олімпіад.
 2. В 2014-2015 навчальному році були використані опрацьовані методи і форми методичної роботи: виступи, прослуховування інформації, аналіз інформації, обговорення інформації.
 3. Вчителі МО не вели спецкурси та факультативи, досвідом роботи ділились під час виступів на засіданнях МО.
 4. План роботи методичного обєднання виконано на 100%.
 5. В 2014-2015 начальному році вчителі МО не брали участь у конкурсі «Вчитель року 2014 р.»