1000 символів ліворуч

Методична скарбничка

 

 

 

Екологічна конференція  "Земля  у нас одна"

 

 

Розробили і провели

 Вчитель географії

Чумак А.І.

Вчитель хімії та біології

Гордієнко І.Л.

МЕТА: 

                      поглибити  і  систематизувати  знання  учнів  про джерела  техногенного забруднення  навколишнього  середовища,  про вплив хімічного забруднення  на  природу  і  людину;

                      оволодіти  навичками і вміннями природоохоронного   характеру;  

                      розвивати   вміння  спостерігати,  порівнювати,  робити висновки на  основі  результатів  досліджень;  підвищити  пізнавальну  активність  учнів; 

                      сформувати  відповідальне  відношення  до  навколишнього  середовища і бажання приймати  участь  у  природоохоронній  діяльності; 

                      знаходити  відповіді  на  питання,  використовуючи  при   цьому     міжпредметні  зв’язки  (географія,  хімія,  біологія,  література....).

ОБЛАДНАННЯ:  Плакати  з  висловами,  магнітні  таблички  з  написами  хімічних  речовин,  плакати  на  екологічну  тематику,   політична   карта  світу,  карта України, аплікації танкерів, підписи : „географ”, „хімік”, „біолог”.  

Епіграфи:

1. „Нащадки  ніколи  не  простять  нам  спустошення  землі,  наруги   над  тим,  що  по  праву  належить  не  тільки  нам,  а  й  їм”

                                                                                         (П. І. Чайковський)

2. „Природа – такий  же  унікум,  як  картина  Рафаеля.  Знищити  її  легко,  відновити  неможливо”

                                                                                               ( А. П. Бородін)

3. „Земля  на  нас  тога  не  обижается,  когда  дома  отражены  в  росе, 

      а  в  окнах  их  ромашки  отражаются

                                                                                                 ( О. Дмитрієв)

                                           План  конференції

І. ВСТУП

1. Перегляд  кліпів  про  природу  і  слухання  вірша  під  музику  Ліста 

    „AVE  MARIA”.

2. Вступне  слово  вчителів  географії  і  хімії.

3. Виступ  учнів.

ІІ. ОСНОВНА  ЧАСТИНА

1.  Забруднення  атмосфери  і  можливі  наслідки: 

     а) озонові  діри;

     б) кислотні  дощі.

2.  Забруднення  гідросфери  в  результаті  господарської  діяльності  людини:

     а)  води  суходолу;

     б)  Світовий  океан.

3. Відеозал «НОМЕ»

ІІІ.  Підсумки  конференції

1.  Заключне  слово  вчителя

Хід конференції

І. ВСТУП

1. Перегляд  кліпів  про  природу  і  слухання  вірша  під  музику  Ліста 

    „AVE  MARIA”.

О  человек!  Природа-мать  ни  рек  и  ни  морей

От  глаз  твоих  не  прячет,

Ни  росных  трав,  ни  голубых  небес.

Цени  её  доверие,  природы!

Не  обмани  его!

И  в  тёмный  лес  входи,

Как  в  храм  под  мраморные  своды.

                                    ( В. Викулов)

Есть  просто  храм,  есть  храм  науки,

А  есть  ещё  природы  храм,

С  лесами,  тянущими  руки

Навстречу  солнцу  и  ветрам.

Он  свят  в  любое  время  суток,

Открыт  для  нас  в  жару  и  стынь.

Входи  сюда,  будь  сердцем  чуток,

Не  оскверняй  его  святинь.    (С. Смирнов)

2. Вступне  слово  вчителя  географії.

     Людство  стоїть  на  порозі  екологічної  кризи.  Земля – маленька  часточ- ка  Всесвіту.      І  це  єдине  місце,  де  людство  може  вижити  або  загинути.  Ділянок планети, яких би не торкнулись екологічні  біди,  сьогодні  не  існує.

„Людина  давно втратила здібність  передбачувати. Вона знайде свій  кінець,  коли  зруйнує  Землю” , - сказав Альберт  Швейцер.

В  чому  ж  причина  наростання  екологічних  проблем?  Можливо    винна  в  цьому   хімія?     Адже   найбільше    забруднена    планета    саме    хімічними  речовинами.

    Слово  вчителя  хімії.

Дійсно, можна  стверджувати,  що  винна  саме  хімія. Однак  хімія  належить  до тих наук, які  від  самого  свого  народження  мають  призначення  творити  добро. Але в руках духовно спустошених особистостей вона  перетворюється  в  грізну  зброю проти людей і всього  живого  на  планеті. І  не  так  важливо,  про  що  йде  мова – про  вибухові  речовини  чи  хімічну   зброю,  мінеральні  добрива  чи  пестициди,  кислоти,   чи  інші  хімічні  речовини  –  навіть  саме  безпечне з  них можна  використовувати  на  шкоду  природі. Хімічне  вироб- ництво – не  прокляття  людства  і  не   злочинна  видумка   вчених.    Без  них  вже  просто  не  прожити. Тому  в екологічних бідах винна  не хімія,  а  люди,  які  погано  її  знають  і  неправильно  використовують.

Слово  вчителя  географії.

На  порозі  ХХІ  століття  екологічна  криза  все більше  загрожує  населенню  Землі.   Загинули   сотні  малих   річок,  деградують  Чорне  і  Азовське  моря,  перетворюються  на брудні  „помийниці”  дніпровські  та  інші  водосховища,  ставки  і  озера.  Задихаються  від  промислових  і   транспортних  забруднень  міста,  знищуються  останні  ліси,  забруднюються  і  деградують  орні  землі.  Як   дамоклів   меч   нависла   над   Україною   ( а   може  й  над  усім  світом )  Чорнобильська  АЕС.  Смертність  населення  України   стала   перевищувати  народжуваність,    таким   чином   під   загрозою   опинився    весь    генофонд  української  нації.

А  що  ж  з  усім  цим  робити?  Як  зберегти  природу?

3. Виступ  учнів.

1-й  учень.  Першим і одним з самих  важливих кроків для  охорони  природи  є  правильне  встановлення  джерел  забруднення  і  причин  їх  утворення. 

2-й  учень.  Давайте  переглянемо  деякі  схеми.

(По  черзі  демонструють  і  коментують  схеми,  зображені  на  дошці  або  на  плакатах.)

 Діяльність  бактерій,  стихійні  лиха,  природні  геологічні  процеси.   Енергетика,  транспорт,  

    сільське  господарство, промисловість, комунально-  

        побутові  системи.

ІІ. ОСНОВНА  ЧАСТИНА

Вчитель  географії:

Сьогодні  ми  з  вами  розглядаємо  два  аспекти  екологічної  проблеми:  забруднення  атмосфери  і  гідросфери.

В  якому  ж  стані  знаходиться  атмосфера  сьогодні?

1.  Забруднення  атмосфери  і  можливі  наслідки:

„БІОЛОГ”.  Повітряна  оболонка  Землі,  її  атмосфера,  є  однією  з  головних  умов  життя. Без  їжі  людина  може  прожити  місяць,  без  води – тиждень,  а  без  повітря  не  може  прожити  і  двох  хвилин.  Атмосфера  має  величезне  екологічне  значення.  Вона  захищає  живі  організми  від  шкідливого  впливу  космічного  випромінювання  і  ударів  метеоритів,  регулює  коливання  температури,  є  носієм  тепла  і  вологи.  Для  деяких  організмів  атмосфера  є  середовищем  існування.  Але  в  наш  час  не  залишилось  такого  місця,  де  атмосфера  зберігала  б  свою  первозданну   чистоту і  якість,  а  в  деяких  місцях  її  стан  становить  загрозу  для  життя  і  здоров’я  людини.

                                                     ДИСПУТ

А  що  є  джерелом  забруднення  атмосфери?

Підсумок:   1. Хімічні  і  металургійні  підприємства.

2. Лісові  пожежі.

3. Транспорт.

4. електростанції.

5.  Спалювання  сміття.

Вчитель  географії:  Отже,  ми  з’ясували,  що  таке  забруднення  атмосфери. Є  три  головних  проблеми,  пов’язаних  з  цим:

     а) озонові  діри;

     б) кислотні  дощі;

     в) парниковий  ефект.

Зупинимося  конкретніше  на  кожній  з  них. 

   а) озонові  діри.

„ХІМІК”.  В  зв’язку  з  забрудненням  атмосфери  загострилася  проблема  зміни  озонового  шару  Землі.  На  висоті  20-50  км  в  повітрі  спостерігається  підвищена  кількість  газу  озону,  який  утворюється  в  результаті  фотохімічної  реакції  з  кисню: 3О2       2О3.

Озоновий  шар – це  щит  Землі,  який  захищає  її  поверхню  від  згубної  дії  ультрафіолетового  випромінювання.  Він  руйнується  при  наявності  в стратосфері  таких  складників,  як  оксиди  азоту,  хлору,  брому. Це,  передусім,  фреони,  які  виділяються  при  роботі  холодильних  установок,  і  які  використовуються  як  розчинники  в  промисловості,  аерозольні   розприскувачі  в  балончиках  з  фарбами,  лаками,  парфумами.  На  даний  момент  в  світі  щорічно  випускається  декілька  мільйонів  фреонів.  Щорічно  в  атмосферу  викидається  850  тисяч  тон.

Руйнуванню  озонового  шару  сприяє  також  газ  N2О (оксид  азоту),  який  виділяється  при  використанні  в  сільському  господарстві  мінеральних  добрив,  а  також  при  польотах  сверхзвукових  літаків,  запусках  балістичних  та  космічних  ракет. Запуск  кожної  ракети  „пропалює”  в  озоновому  шарі  велику  діру,  яка  затягується  тільки  через  немалий  відрізок  часу.

„ГЕОГРАФ”.  Над  Антарктидою  озонова  діра  вже  більш  ніж  вдвічі  перевищує  площу  Європи. Всесвітня  метеорологічна  організація  спостерігає  за  цим  ось  вже  40  років.  А  чому  саме  над  Антарктикою  і  Арктикою?  Тому,  що  озон  особливо  легко  знищується  при  низьких  температурах.  Саме  озонова  діра  впливає  на  надмірний  вплив  ультрафіолетового  випромінювання  на  країни  південної  півкулі.  Медики  Нової  Зеландії  вже  б’ють  тривогу,  констатуючи  зростання  захворювань,  таких,  як  рак  шкіри  і  катаракта  очей. У  1985  році  в  Монреалі  більшістю  держав  світу  був  підписаний  протокол  про  охорону  атмосферного  озону.  На  даний  момент  вирішено  скоротити  виробництво  фреонів  на  50%,  а  потім – в  майбутньому – і  зовсім  від  них  відмовитися.  Нажаль  відсталі  держави  не  дотримуються  даного  договору,  і  озоновий  шар  тоншає  з  кожним  роком.

     б) кислотні  дощі

„ХІМІК”.  Людина  завжди  була  рада  благодатним  краплинам  дощу.  Але  зараз  в  деяких  районах  дощі  перетворилися  на  серйозну  загрозу.  Вони  приносять  на  землю  сірчану  і  азотну  кислоти,  які  призводять  до  загибелі  багатьох  організмів.  Такі  дощі  називають  кислотними.  На  даний  момент  в  Європі  і  в  Північній  Америці  такі  дощі  випадають  приблизно  на  5 – 10  млн. кв. км. території,  хоча  утворюються  вони  тільки  над  промисловими  центрами – над  трубами  заводів  і  електростанцій.  Велику  шкоду  повітрю  також  завдає  автотранспорт.  Вихлопні  гази  авто  несуть  в  собі  такі  шкідливі  домішки:  вуглекислий  газ,  оксид  сірки,  водень  і  надзвичайно  токсичний  оксид  вуглецю. 

„ГЕОГРАФ”.  Техногенні  викиди  в  атмосферу  досягають  75 – 100  млн. тон  в  рік,  з  яких  60 %  дає  спалювання  вугілля,  30 % - спалювання  нафти  і  10 % - інші  виробничі  процеси.  Так  чи  інакше,  а  ці  відходи  з  часом  опиняються  на  поверхні,  у  воді. Надзвичайно  забруднюють  атмосферу  також  реактивні  літаки  і  спалювання  сміття  і  побутових  відходів.  Якщо  людство  не  зупиниться – планета  перетвориться  на  велике  сміттєзвалище.

„БІОЛОГ”.  Народна  мудрість  каже:  „Здорове  суспільство – здорова  нація”.  Лікарі  вже  давно  бють  тривогу,  що  зростання  забруднення  повітря  призводить  до  погіршення  самопочуття  людини.  Часто  виникають  серйозні  захворювання.

  Забруднювачі :                                                  Захворювання

 


1. Чадний  газ  -

2. Озонова діра  -

3. Кислоти   -

4. Важкі  метали  -

інфаркт  міокарда,  головні  болі,  віддишка;

подразнення  слизових  оболонок;

частіші  приступи  астми;

розлад  нервової  системи, сліпота,  гіпертонія,  малокрів’я;


5. Оксид  сірки   -                            загострення  респіраторних  захворювань.

Саме  тому  девізом  усіх,  хто  живе  на  планеті,  повинні  бути  слова Р. Ролана:  „Перший  обов’язок  того,  хто  хоче  стати  здоровим – очистити  навколо  себе  повітря”.

2. Забруднення гідросфери в результаті  діяльності  людини:

Вчитель  географії: Людей  моря  обычно  восхищают

Зелёной  изумрудной  чистотой, 

Но  сотни  рек  сегодня  загрязняют,

Их  самый  верхний  солнценосный  слой.

Ты  не  вини  большие  реки  в  мути,

Они  лишь  сбор  мельчайших  ручейков,

И  в  этой  обобщённой  морем  сути

Родной  речушки  слышу  тихий  зов.

Она  зовёт:  «Очисти  мне  истоки…»

А  кто  же  души  будет  очищать?

Как  мы  отмоем  пошлость  и  жестокость,

Ведь  как-то  нужно  чистым  морю  стать.

Далі  наша  мова  піде про  забруднення  води  на  планеті.

 а)  води  суходолу:

     Гідросфера,  або  водна  оболонка  нашої  планети – це  океани  і  моря,  лід  полярних  районів,  річки,  озера  і  підземні  води.

Основним  джерелом  води для людей є  річковий  стік. Прісна  вода  життєво  необхідна  для  пиття,  санітарно-гігієнічних  цілей, сільського  господарства,  промисловості, будівництва , виробництва електроенергії, відпочинку.

В  багатьох країнах  спостерігається  загальна  нестача,  поступове  знищення  і  забруднення  джерел  прісної  води.  Які ж  причини  цих  явищ?  Це  не  оброблені належним чином стічні  води  і  промислові  відходи   підприємств,  зникнення  лісових  масивів,  неправильні  методи  ведення  сільського  господарства,  які  допускають  змив  пестицидів  і  інших  хімікатів  у  воду,  зміни  течій  річок,  побудова  водосховищ.  Все  це  загрожує  і  живим  мешканцям  прісних  річок  і  водойм.

     Головним  постачальником  води  для України є  Дніпро, а також  Дністер,  Південний  Буг,  Дунай  та  їх  притоки.  Близько  90 % населених  пунктів  України  розміщені  в долинах річок, екологічний стан яких викликає  велике  занепокоєння. А загалом в Україні  вже  зникло  близько  20000  малих  річок.  Дніпро  і  Дунай  належать  до  найзабрудненіших  річок  світу. В  країнах,  які  розвиваються,  кожен  третій  страждає  від  нестачі  питної  води.  80 %  усіх  хвороб  і  одна  третя  смертельних  випадків  викликані  вживанням  забрудненої  води. 

ДИСПУТ

1. А  що  є  джерелом  забруднення  води?

2. Що  необхідно  зробити,  щоб  попередити  такому  забрудненню?

3. Як  вирішити  нестачу  прісної  води. – МОЗКОВИЙ  ШТУРМ.

(Клас  ділиться  на 2  групи.  Кожній  пропонується  запропонувати  вирішити  проблему  нестачі  прісної  води. Спочатку  групи  записують  ідеї,  потім  їх  оголошують  і  потім  усі  разом  вибирають  самі  кращі.)

Пусть  на  Земле  не  умирают  реки,

Пусть стороной  обходит  их  беда.

Пусть  чистой  остаётся  в  них  навеки

Студёная  и  вкусная  вода.

                        (Э. Огнецвіт)

б)  Світовий  океан:

По  глади  рек,  морей  и  океанов

Тончайшей  плёнкой  смерть  сама  ползёт.

Среди  густих  предутренних  туманов

Не  розродить  хрусталь  глибоких  вод.

Мы  плёнки  в  жизни  разные  встречали,

Страшнее  всех  бывает  только  та,

Что  возрождаться  совести  мещает,

Которой  быть  почище,  чем  вода.

     Стан  світового  океану  сьогодні  викликає  велику  тривогу.  Його  забрудненість,  тільки  річками,  на  сьогодні  складає  320  млн. т. заліза,  6,5 т. фосфору, 200 тис. тон  свинцю, 5  тис. тон  ртуті...Близько 1/3  мінеральних  добрив  вносяться  в  грунт, вимиваються  і  виносяться  ґрунтовими  водами і  річками  в Світовий  океан.  Ці  речовини  спричиняють  бурхливий  розвиток  одноклітинних  водоростей  які  швидко  розмножуються  і  утворюють  на  поверхні води гігантське „покривало”  товщиною  до  2  метрів  і  величезною  площею. Як  правило,  таке  покривало  душить  все  живе  в  морі  чи  океані.  Гинучи, такі водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи  весь  кисень  з  води,  що  призводить  до  загибелі  всього  живого.

     Сильно забруднюють Світовий океан  нафта і нафтопродукти.  Їх  щорічно  потрапляє  сюди  5 – 10  млн. тон.,  головним  чином  в  результаті  втрат  при  добуванні чи  перевезенні. Величезні нафтові плями розносяться по  поверхні  води на величезні площі і є причиною загибелі  багатьох  тварин,  птахів, риб.

    А зараз ми з вами  побуваємо в місцях найбільших аварій  нафтоперевізних  танкерів.

Робота  з  картою  світу – прикріплення  аплікацій  танкерів  в  місцях  їх  аварій:

  1. 1991 рік – „Буря  в  пустелі”( війна  між  Іраком  і  Кувейтом) – нафта  із  підірваних  танкерів  покрила  1550 кв. Км. поверхні  Перської  затоки.
  2. 5 січня 1993 року – північніше  Шотландії  на  каміння  наскочив  ліберійський  танкер.
  3. 21  січня  1993 року  сінгапурський  танкер  в  Андаманському  морі  зіткнувся  з  японським.  Нафта  вилилась  і  спалахнула  на  площі  35  миль.
  4. 31  червня  1993  року  англійський  танкер  зіткнувся  з  панамським  сухогрузом.  В  результаті  біля  берегів  Бельгії  вилилось  24 тисячи  тон  нафти.
  5. 25 червня  1995 року  ліберійський  танкер  біля  берегів  Уельсу  розлив  у  воду  40  тис. т. нафти.
  6. 31  травня  1994 року  панамський  танкер  біля  берегів  ОАЕ,  зіткнувшись  з  іншим  танкером,  став  причиною  великої  екологічної  катастрофи – з  його  резервуарів  вилилося  близько  6  тис. т. нафти.

А  взагалі  за  останні  3  роки  сталося  25  катастроф  з  танкерами. А  ще  Світовий  океан  забруднено  радіоактивними  відходами.  Проблема   захисту  Світового  океану  на  сьогоднішній  день  стала  однією  з  найактуальніших.

                                     Океаны  не  плачут,  глотая  наш  сор,

Небо  в  дымной  волне  не  рыдает.

В  грязных  тучах  его  закоптившийся  взор

Чью-то  подлость и  смерть  освещает.

3.  Перегляд відеофільму HOME

Вчитель  географії: Наша планета – це наш дім. Пропоную вам цікавий відеофільм про те, як ми оберігаємо його.

ІІІ.  Підсумки  конференції

1.  Заключне  слово  вчителя. Ось  ми  з  вами  і  познайомились  з  екологічними  проблемами  нашої  планети.  Отже,  що  може  зробити  людство  заради  свого  спасіння?  Чи  не  пізно?