1000 символів ліворуч

Конспект уроку геометрії з теми:"Відстань між двома точками із заданими координатами»


 

Вчитель: Тиненик Ірина Борисівна

Предмет: Геометрія .

Клас: 9.

Тема:. Відстань між двома точками.

Тип урок: урок засвоєння нових знань.

Мета.

Навчальна складова мети уроку: формування математичної компетенції.

Учень :

§  Описує: прямокутну систему координат.

§  формулює теорему про відстань між двома точками;

§  записує та пояснює формулу відстані між двома точками;

§  обчислює   відстань між двома точками, заданих своїми координатами

§  доводить теорему про відстань між двома точками;

§  застосовує вивчену формулу до розв’язування задач

 

Розвивальна складова мети уроку:

Учень:

-         Розвиває вміння оперувати мислительними процесами – порівняння, узагальнення, абстрагування.

-         Вчиться обґрунтовано формулювати свої думки, правильно оформляти записи у зошиті.

-         Розвиває обчислювальні навички, грамотно використовує математичну мову

 

Виховна складова мети уроку:

Учень:

Працює над формуваннмя поведінкових компетенцій: самостійністі, активністі, сумлінністі, старанністі, акуратністі.

-         Удосконалює навички спілкування.

-         Вчиться аргументовано відстоювати власну думку.

 

Джерела методичної інформації:

1.     Науково-методичні, методичні посібники

1.1.    Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 1 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2008. –  60 с.

1.2.    Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 2 /Упорядник Л.C.Голодюк. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. –  64 с.

1.3.    Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3 /Наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної освіти ім. В. Сухомлинского, 2011. –  52 с.

 

Джерела навчальної інформації:

1.Основний підручник:

Геометрія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл./ Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. –К.: , "Зодіак-ЄКО" 2009.- 238 с.

2.     Додаткові навчальні матеріали (друковані, електронні)

 

Назва

Вид

Номер додатків

Презентація-супровід

Електронний

Додаток 1

Бланк «система координат»

Друкований

Додаток 2

Бланки із завданнями

Друкований

Додаток 3

 

Технічне  обладнання  та  програмне  забезпечення:  ноутбук, проектор, мультимедійна презентація-супровід.


 

Хід уроку.

1.                     Організаційний момент. Вступне слово.

2.                     Актуалізація потрібного навчального досвіду

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Означення прямокутної системи координат (повторення)

Актуалізація навчального досвіду потрібного для успішного засвоєння нового матеріалу Активізація розумової діяльності.

колективна

Додаток 1,

Слайд 4

Виконання  усних вправ.

Правильні відповіді.

Запис, читання  координат точок, їх взаємне розташування.

(повторення)

колективна

Додаток 1,

Слайди 5-8

Визначити координати точок на площині

індивідуальна

Додаток 1,

Слайд 9

Виконання письмової вправи

Письмова, взаємоперевірка по слайду

«Сортувальник»

колективна

Додаток 1,

Слайд 10-12

Усне виконання вправ

Правильні відповіді з інтерактивною перевіркою

На координатній площині позначити задані координати точок і послідовно сполучити

індивідуальна

Завдання на Додаток 1,

Слайд 13

 

Виконують на додатку 2

Самоперевірка по малюнку

Додаток1, слайд 14

Повторення елементів прямокутного трикутника та способів їх знаходження

колективна

Додаток 1,

Слайд 15

Усне виконання

Правильні відповіді з інтерактиною перевіркою.

3.                     Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Введення системи координат дає можливість вивчати геометричні фігури за допомогою рівнянь і нерівностей і таким чином використовувати в геометрії методи алгебри. Такий підхід до вивчення властивостей геометричних фігур називають методом координат. Тож сьогодні ми зробимо перший крок для опанування даного методу і тема нашого уроку: «Відстань між двома точками з заданими координатами»(запис на дошці ).

Метою сьогоднішнього уроку буде повторення і систематизація знань про прямокутну систему координат та дослідження можливості визначення відстані між двома точками через їх координати, обґрунтування відповідної формули та її застосування.

колективна

 

Сприймання та усвідомлення теми та завдань уроку

Відповідний запис в зошиті

 

4.                      Пояснення нового навчального матеріалу

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Засвоєння формули відстані між точками на координатній прямій

Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу

Демонстрація анімованого слайду з поясненням

Додаток 1, слайд 17

Сприйняття та усвідомлення відповідного навчального матеріалу

Відповідні записи в зошитах.

Виведення загальної формули відстані між точками

Слайд 18

Доведення справедливості формули за умов х12, та у12

Слайди 19-20

 

5.                     Формування нового навчального досвіду

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Інша форма запису формули відстані

Формування навичок порівняння і узагальнення

колективна

Слайд 22

 

Запис в зошиті

Розглянемо приклади використання даної формули в різних ситуаціях

Вчитися отримані знання використовувати при розв’язанні завдань.

Колективно-індивідуальна

слайди 23-25

Усвідомлення основних способів використання формули

Відповіді і коментарі

 

6.                     Застосування набутого навчального досвіду.

-Робота в зошитах по завданнях

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Розв’язати завдання №№ 415-435(тільки умови1)

Вміння учнів самостійно узагальнювати матеріал. Вчитися отримані знання використовувати при розв’язанні завдань

Індивідуальна для сильних учнів і колективне розв’язання на дошці для слабших.

Додаток 2

Самостійне обмірковування. Правильні відповіді. Обґрунтування власних міркувань

Відповідні записи в зошиті

 

7.                     Підсумок уроку.

 

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Завдання

Мета

Форма

організації,

управління

діяльністю

учнів

Номер

джерела

навчальної

інформації,

сторінка

Результат

Форма

звітності

Сформулюйте теорему про відстань між двома точками на координатній площині із заданими координатами

Перевірити рівень засвоєння матеріалу уроку

Узагальнення

колективна

Додаток 1 слайд 25

Відповідь на питання максимальної кількості бажаючих

Правильні відповіді

Д/З § 3 п 8 прочитати(частина 1), вивчити формулу відстані між точками.

Середній р.:№№ 415(3.4), 416(3), 417(2)

Достатній і високий р: №№ 418(2), 420(2), 435

 

Набуття стійких навичок використання формули відстані між точками із заданими координатами на координатній площині

колективна

[2]

Слухове та зорове

сприйняття

інформації.

Здійснення

відповідних

записів у

щоденники.