1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

                              Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

                   «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                                 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                             Конспект уроку англійської мови

                                             вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема:Усе про їжу (AllAboutFood)

Мета: повторити й активізувати лексику теми, вивчити нові лексичні одиниці теми; удосконалювати техніку читання; продовжувати формувати комунікативні навички учнів; розвивати ерудицію учнів; повторити граматичний матеріал (CountableandUncountableNouns; muchandmany ); виховувати  прагнення правильно харчуватися.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, демонстраційні  картки з теми «Їжа».

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using CountableandUncountableNouns; muchandmany . Today we’ll speak about food and the theme of our lesson is ”All About Food” .

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

 Letsreviewthewordsand learn some new words.

Гра “MagicBox”. На дошці прикріплено картки із зображенням продуктів харчування, намальовано таблицю з категоріями (Fruit, Vegetables, Food, Drinks), учні дістають з коробки картки зі словами, знаходять відповідне зображення і розміщують у колонці з правильною категорією.

ІІ. Основна частина уроку

 1. Розвиток умінь мовлення
  1. Робота в групах

Впр.1а, с.64

Учні діляться на дві групи і виконують завдання. По закінченні 2-3 учні представляють свою роботу.

 1. Робота в парах

Учні отримують картки і в парах складають діалоги за поданим завданням. По закінченні роботи 2-3 пари представляють свій діалог. Учитель стежить за правильністю вживання лексики та використання граматики.

 1. Make up a dialogue.

You prefer to eat healthy food. You:

-        ask your partner what food he/ she prefers to eat;

-        tell your partner about your likes in eating habits;

-        explain the use of healthy food to your partner.

 1. Make up a dialogue.

You prefer to eat unhealthy food. You:

-        ask your partner what food he/ she prefers to eat;

-        tell your partner about your likes in eating habits;

-        explain to your partner why you like unhealthy food.

 1. Повторення граматичного матеріалу: злічувані та незлічувані іменники.
  1. Бесіда з учнями

Учитель пояснює граматичний матеріал.

T: Some nouns are countable. These nouns can be singular or plural.

Учитель пише на дошці іменники у два стовпчики:


Singular

an apple

an egg

Plural

some apples

a few eggs


an onion

a lot of onions

six carrots


T: Some nouns are uncountable. These nouns have no singular or plural.

Учитель пише на дошці незлічувані іменники:

some milk

a little cheese

a lot of meat

100 g coffee

a bottle of oil

T: Nouns are uncountable when we use only the part of the thing and not whole thing: bread, milk, meat, butter, sugar, salt, water, tea…

We use many with countable and much with uncountable.

 1. Робота з картками
Complete the sentences with “How many…?” or “How much…?”
 1. _____________sausage sandwiches have you made?
 2. _____________sugar do you put in your tea?
 3. _____________sweets are there in the box?
 4. _____________tomatoes do we need for the salad?
 5. _____________cheese did you buy yesterday?
 6. _____________honey biscuits can I have?
  1. Впр.1б, с.64

Учні самостійно читають текст і виписують іменники у дві колонки

Countable nouns Uncountable nouns
   
 1. Reading. Читання ( Впр.3 с.65)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

Vocabularywork. Словникова робота с.67

Робота з картками

Match words with their translation

an acid

a carbohydrate

an immunity

zinc

to increase

to repair

to smell

organic

protein

successful

 as much aspossible

успішний

кислота

багато настільки можливо

вуглевод

протеїн, білок

імунітет

органічний

цинк

пахнути

зростати, збільшувати(ся)

виправляти, лагодити


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню, виконуючи умову вправи. Вчитель стежить за правильністю.

 1. Post-Reading Activity

а) Впр.4, с.67

б) Впр.5, с.67

Учні самостійно виконують завдання у зошитах, а потім разом перевіряють.

 1. The Dessert Personality Quiz

If you could only pick one out of all of these desserts, which would you choose?

Angel food cake – світлий бісквіт

brownies – шоколадні тістечка

lemonmeringuepie – лимонний пиріг безе

vanillacakewithchocolateicing – ванільний торт з шоколадною глазур’ю

strawberrycake – полуничний торт

chocolatecakewithchocolateicing – шоколадний торт з шоколадною глазур’ю

          icecream – морозиво

carrotcake – морквяний торт

Angel food cake

Sweet, loving, cuddly. You love all warm and fuzzy things. A little nutty at times. Others think you are childlike.

Brownies

You are adventurous, love new ideas. You are always the oddball (strange) with a unique sense of humour and direction.

 

Lemonmeringuepie

Smooth, you are an excellent after-dinner speaker and a good teacher. You have many friends.

Vanillacakewithchocolateicing

Fun-loving, sassy, humorous. Everyone enjoys being around you. You are a friend for life.

 

Strawberry cake

Romantic, warm, loving. You care about other people. You can be very emotional and annoying at times.

Chocolatecakewithchocolateicing

Very creative, adventurous, ambitious; you are always ready to give and receive. You have a cold exterior but are warm on the inside. Not afraid to take chances. Love to laugh.

 

Ice cream

You like sports, whether it be baseball, football, basketball, or something else. If you could, you would like to participate, but you enjoy watching sports, too.

Carrot cake

You are a fun-loving person, who likes to laugh. You are fun to be with. People like to hang out with you. You are a very warm-hearted person and a little quirky at times. You have many loyal friends.

 

 1. ІІІ. Заключна частина уроку
 2. Домашнє завдання.

Впр.6, с.68

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …

Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Кузнєцова А.В. Англійська мова. 7 клас: Плани-конспекти уроків (за новою програмою). – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. – 320 с.
 2. Павліченко О.М. Англійська мова. 7 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника А.М.Несвіт). – Х.: Ранок, 2009. – 336 с.
 3. The Dessert Personality Quiz // “English language and culture” 12 (540), March 2011                  

      

             

                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010

                       

                 

                    Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №33  

           «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                       Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                    

  Конспект уроку англійської мови у 7 класі

      на тему: «Правила поводження за столом»

                           (TableManners)            

 

 

 

                                                         Підготувала

                                                               вчитель англійської мови

                                                                Ніора Ольга Григорівна

                                                                               Кіровоград

                                                                             2015                       Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання №33  

              «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад

                          Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

                

                                     Конспект уроку англійської мови

                                      вчителя Ніори Ольги Григорівни

Клас:7

Тема: Правила поводження за столом (TableManners)

Мета: повторити й активізувати лексику теми; вдосконалювати навички мовлення (усного і писемного); розвивати ерудицію учнів; тренувати учнів у вживанні a lot of / lots of, afew, alittle; виховувати  культурну поведінку в учнів; залучати до дотримання правил  етикету за столом.

Обладнання: підручники «Англійська мова (7-й рік навчання)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Карпюк О. Д.) 2015, зошити, словники, дошка, картки для роботи.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 .  Привітання 

T: Good morning, dear pupils! I am very glad to see you again! How are you today? (I am fine. I am not very good…). So, let’s start our lesson.

2.  Повідомлення  теми та мети уроку. Мотивація уроку

T: Today we’ll introduce and practice new vocabulary, develop your reading, listening and communicative skills, develop your skills of giving opinions, practice in using  a lot of / lots of, afew, alittle;. Today we’ll speak about table manners.

3. Уведення в іншомовну атмосферу. Warming up.

T: Work in groups. Each group has a puzzle card. You are to decode this message. Each number is a number position of ABC letters.

“15 14   20 8 5   3 15 14 20 9 14 5 14 20   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4  

6 15 15 4,   9 14   5 14 7 12 1 14 4   16 5 15 16 12 5   8 1 22 5   7 15 15 4   20 1 2 12 5   13 1 14 14 5 18 19  ”

Key: “On the Continent people have good food, in England people have good table manners” George Mikes, writer and humourist

2) Questionnaire

T: Different countries have different ideas on how to be polite. In Britain, “table manners” are important. British people really appreciate politeness. But how do you show good manners in Britain?

Read the following and guess what is right. Circle your variant.

 1. How to sit

When eating, you should…

 1. lean towards the plate
 2. sit straight
 3. lean backwards
 4. Noises at the table

When eating, it is polite to…

 1. burp to show how good the food was
 2. make no noise
 3. burp, but into your hand or napkin
 4. Using your fingers

It’s okay to eat with your fingers…

 1. when you are uncomfortable with a knife and fork
 2. when you feel like it
 3. Passing things

If someone asks you to pass the salt, you should…

 1. pass the salt if it is near you
 2. pass the salt even if it is nearer to someone else
 3. use the salt first and then pass it
 4. Speed

In Britain, they like to eat…

 1. very quickly to show that the food is good
 2. slowly as eating is important
 3. at the same speed as the host
 4. Your mouth

In Britain they think that’s okay to…

 1. eat quietly with a closed mouth
 2. make a noise when chewing
 3. talk when your mouth is full of food
 4. How much to eat

It is polite to…

 1. eat everything on the plate
 2. leave a small amount
 3. ask for more

Key: 1-b, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-a, 7-a,b

T: There are cards with answers in this jar. Take turns in taking them out and reading aloud. In such a way you will correct your answers.

How to sit. You should sit up straight in your chair. It is not a good idea to lean forwards or backwards. When you eat, you should not lean towards the plate but bring the knife, fork or spoon towards you. This is considered very bad manners.

Noises at the table. It is never a good idea to make a noise (a burp) at the table, even if it is into a napkin. It is considered rude to do this in the UK. If you accidentally burp, say “excuse me”.

Using your fingers. Normally, we don’t pick food up with our fingers when we are eating main courses. If you are uncertain, the safest thing is to use your knife or fork. There are, however, some foods which we usually eat with our fingers. These include: pizza, sandwiches, burgers, chips (or fries) and fruit.
Passing things. If someone asks you to pass something like the salt, only get it if you are the closest person to it. Never lean across someone else’s food. It’s more polite not to use it yourself first – pass it directly to the person who asked, then use it later. It’s best to taste your food before you put salt on it.
Speed. It’s best not to eat too quickly. Take your time when eating and try to eat at the same speed as everyone else. If there is a food on the table, it is not polite to eat as quickly as possible and then take the extra food yourself. Always ask first if anyone else would like some of the extra food.
Your mouth. It is not thought polite to talk with your mouth full of food, nor to eat with your mouth open. And if possible, don’t make a noise. Never lick your plate after eating.
How much to eat. It is possible to eat the food that you have been offered, so a clear plate is a good plate. It shows that you enjoyed the food. If you can’t finish everything and you need to leave a little, that’s okay. You could say something like “That was very nice, thank you”.

 

ІІ. Основна частина уроку

 1. Checking on homework. Перевірка домашнього завдання

Впр.4,5 с.70-71 (учні по черзі читають речення, а вчитель стежить за правильністю)  

 1. Reading. Читання ( картки)
  1. Pre-ReadingActivity. Етап підготовки до читання.

 T: Very often our parents or friends ask us to lay the table. Can you say that you do everything right? Show us the procedure. Using the cards with words lay the table.


napkin

plate

bread and butter plate

water glass

wine glasses

cup and saucer

fork and knife for fish

fork and knife

for meat

butter knife

fork for dessert

 spoon for dessert

 spoon for soup


(Students lay the table)

T: Do you think your way of setting the table is correct? Let’s read the text and check.


 1. Reading. Етап читання.

Учні читають текст по одному реченню. Вчитель стежить за правильністю.

How to lay the table

First you spread the tablecloth and put the plate. Then you put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the right of the plate. You should put the dinner fork and the salad fork on the left. On the left of each guest you put a small plate with the butter knife; on the right – the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass; in the middle – the dessert fork and the dessert spoon. Don’t forget to put the table napkins for each person.

 1. Post-Reading Activity

True|False
 1. Put the dinner fork with the knife.
 2. Put the white wine glass with the red wine glass and the champagne glass with the water glass.
 3. Don’t put the table napkins.
 4. First put all spoons, knives, fork then spread the tablecloth.
 5. Put the soup spoon, the dinner spoon and the knife on the left of the plate.
 6. Put the dinner fork and the salad fork on the left.

Key: 1-F, 2-T, 3-F, 4-F, 5-F, 6-T

Учні самостійно виконують завдання, а потім разом перевіряють.

Bobby has thought of three good table manners.

Try to predict these three good table manners.

“Well, mum, I have thought of three good table manners”.

“What are they?”

“Don’t throw food under the table if there is no dog there”.

“Don’t use your shirt for a napkin when your mother is looking”.

“Don’t put your food in other people’s plates”.

 1. воріння

Впр.4, с.73

 

 1. Повторення граматичного матеріалу: a lot of / lafew, alittle

 1. с. 74 Учні разом з вчителем ознайомлюються з граматичним матеріалом.

 

 1. Впр.5, с.74. Учні виконують вправу письмово у зошитах.

 

ІІІ. Заключна частина уроку

 1. Домашнє завдання.

Впр.2,3 с.74-75 (письмово)

 1. Підведення підсумків уроку

T: Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Remember that you must to work and to play too and now you’ll have a brake. You’ve worked hard. Your marks are …Thank you for the lesson.

Використані джерела:

 1. Лисовець І.П. Усі уроки англійської мови. 7 клас. – Х.: «Видавнича група «Основа»», 2007. – 288 с.
 2. Oksana Svid “Table Manners”// “English language and culture” № 42 (522), November 2010