1000 символів ліворуч

План роботи з батьками на 2012-2013 навчальний рік

Заходи

 Термін виконання

 

Відповідальний за виконання

 

Класи

Відмітка про виконання

1.    

Обрати батьківські комітети в класах, делегувати представників до ради школи

Вересень

Класні керівники

1-11

 

2.    

Організувати роботу батьківського всеобучу (за окремим планом)

Протягом року

Заступник директора з вих..роботи

1-11

 

3.    

Двічі на семестр проводити батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя і діяльності школи, навчання і виховання учнів

Протягом року

Заступник директора з вих..роботи,  класні керівники

1-11

 

4.    

Організувати роботу психологічної консультативної служби для батьків.

Протягом року

психолог

1-11

 

5.    

Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників з батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій.

Протягом року

Вчителі, класні керівники

1-11

 

6.    

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї. Підтримувати зв'язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень

Протягом року

Класні керівники

5-11

 

7.    

Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи працівників правоохоронних органів.

Протягом року

Класні керівники

5-11

 

8.    

Провести спільні батьківські збори, виховні години та свята згідно із планом  роботи школи на рік

Протягом року

Класні керівники

1-11

 

9.    

Надавати  консультативну допомогу вчителям, батькам та учням  5-х класів на тему: «Як допомагати учням добре вчитись». Результати розглянути на батьківських зборах.

Жовтень

Класні керівники, психолог

5

 

10.     

Виносити на батьківський всеобуч питання:

«Покарання і заохочення в сім’ї»; «Особливості юнацького віку та врахування їх у родинному вихованні».

Листопад, грудень

Класні керівники

6-8,

9-11

 

11.     

Проводити День відкритих дверей, присвячений Дню школи в рамках відзначення ювілею школи.

Травень

Заступник директора з вих..роботи, педагог-організатор

1-11

 

  

Схема організації роботи з батьківською громадськістю 

 

Директор

 

Взаємодія із громадськими та доброчинними організаціями

 

Заступник директора з виховної роботи

 

Шкільна рада

 

Організація і проведення шкільних батьківських зборів, конференцій, консиліумів

 

Організація роботи шкільного батьківського комітету

 

Організація роботи батьківського всеобучу

 

Система планового проведення класних батьківських зборів

 

Організація діяльності клубів батьківського спілкування

 

Організація шкільних заходів пізнавально-розважального спрямування за участю батьків

 

Система запровадження виховних програм цільового призначення (родинне виховання, профілактика правопорушень і т.д.)

 

Схема організації роботи з батьківською громадськістю в рамках класу

 

Директор школи

 

Взаємодія із громадськими організаціями

Заступник директора з виховної роботи

Шкільна рада

 

 

Класний керівник

 

Батьківський актив

 

Батьківський колектив класу

 

Система позашкільних пізнавально-розважальних заходів із залученням батьків

 

Система батьківських зборів

 

 

 

Система заходів в рамках педагогічного всеобучу

 

Форми, методи і прийоми роботи з батьками

 

Традиційні форми роботи з батьками:

 

1. Індивідуальні:

- відвідування сім’ї;

- запрошення до школи;

- індивідуальна педагогічна бесіда;

- індивідуальна педагогічна допомога;

- листування з батьками;

- день відкритих дверей.

 

2. Групові:

- зібрання батьківського активу;

- групові бесіди;

- групові консультації;

- батьківські консиліуми.

 

3. Колективні:

- лекції, бесіди;

- науково-практичні конференції;

- батьківські дні;

- загально шкільні батьківські збори;

- збори концерти;

- диспути;

- педагогічні консиліуми;

- зустрічі за «круглим» столом;

- педагогічний всеобуч.

 

Традиційні методи і прийоми роботи з батьками

-          спостереження;

-          бесіди;

-          анкетування;

-          учнівські твори роздуми.

 

Інноваційні форми роботи з батьками

·         у сімейному колі (індивідуальна допомога родинам, залучення лікарів, психологів, юристів);

·         родинний міст (збори дітей, батьків, членів родини);

·         батьківські педагогічні ринги (спільне розв’язання педагогічних задач);

·         батьківські педагогічні «табу» (спільне обговорення шляхів виходу з кризових ситуацій).

·         Влаштування виставок, випуски спеціальних стіннівок;

·         «Дерево родоводу» (зустріч поколінь, звернення до народної педагогіки), «Народна світлиця»;

·         Зустрічі, практичні заняття з лікарями, психологами, юристами;

·         «Родинний міст» (зустріч з батьками інших класів);

·         «День добрих справ»;

·         «Вечір великої родини» (театральне дійство);

·         «Альбом-естафета»;

·         «Батьківський ринг»;

·         «Дні довіри»;

·         Родинні свята;

·         Дні відкритих дверей;

·         «Родинна скарбничка» (добірка матеріалів з досвіду родинного виховання). 

 

Графік та тематика проведення батьківських зборів

 

1-4 класи

5-6 класи

7-8 класи

9-11 класи

Вересень

·          Початок шкільного навчання – важливий етап у житті дитини.

·          Виховання поваги та любові до батьків, рідної землі, історії свого народу (національне виховання)

·          Молодший вік і його особливості.

·                                        Роль родини у формування підлітків свідомої потреби у праці.

·                                        Можли

вості родини в розвитку пізнавальної активності дитини.

·                Особливості адаптації та навчальної діяльності п’ятикласників.

·                Приклад батьків у вихованні дітей.

·                Книга в родині. Формування у дітей читацьких інтересів.

·                Навчальна діяльність школяра і керівництво нею.

·                Організація дозвілля дитини.

·                  Основні напрямки виховання в родині.

·                   Із родинної педагогіки: хто і що виховує наших дітей?

·                   Побудова психолого-педагогічного контакту між вчителями, батьками та учнями. Типові помилки та шляхи їх подолання.

 

Листопад - грудень

·          Хочу і повинен (профілактика правопорушень)

·          Закон, родина, дитина (моральне та правове виховання дітей у родині).

·          Батьки і діти (роль особистого прикладу батьків у правовому вихованні молодших школярів)

·          Аналіз навчально-виховної діяльності учнів за І семестр.

·          Організаційні питання.

·          Різне.

·                Шкода алкоголю та паління.

·                Особливості співпраці педагогів, батьків, учнів. Досвід та перспективи.

·                Організація позашкільного часу та дозвілля дитини.

·                Про покарання і заохочення  в сім’ї.

·                Аналіз навчально-виховної діяльності учнів за І семестр.

·                Організаційні питання.

·                Різне.

·                Статевий розвиток і методи статевого виховання.

·                Дотримання в сім’ї принципів загальнолюдської моралі.

·                Батьківське розуміння як основна умова профілактики вживання наркотичних речовин.

·                Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр

·                Організаційні питання

·                Різне .

·                   Ким я хочу працювати і чи зможу? Здоров’я і професія.

·                     Роль родини у формуванні в дитини рис громадянина. Правова культура батьків – вагомий напрямок взаємо спілкування сім’ї і школи.

·                  Кругли стіл: «Що означає жити красиво?»

·                Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр

·                Організаційні питання

·                  Різне.

 

 

Січень

·          Гра та праця в житті дітей молодшого шкільного віку.

·          Виховання характеру дитини в родині.

·          Режим молодшого школяра як засіб збереження здоров’я.

·          Виховання здорової дитини в родині – запорука збереження генотипу.

·  Використання сімейних традицій і свят у патріотичному вихованні.

·   Організація позашкільного часу та дозвілля дитини.

·   Особливості виховання підлітка у родині.

·   Вивчення коренів та традицій сім’ї.

·   Виховання навичок і звичок у родині.

·                   Психолого-педагогічна та психофізична самоосвіта батьків як важливий фактор підвищення їхньої педагогічної компетентності.

·                  Спільна діяльність школи і батьків з метою формування у школярів потреб у самоосвіті, інтелектуальному саморозвитку, духовному та фізичному самовдосконаленню

Березень - квітень

·          Як виявляти та розвивати здібності дітей.

·          Створення атмосфери емоційної захищеності, тепла та любові в родині.

·          Використання різних видів мистецтва в естетичному вихованні дітей в школі.

·                     Зміст морально-естетичного виховання дитини.

·                     Організація літньо-оздоровчого відпочинку дітей та навчально-виробничої практики.

·                  Активні форми відпочинку в сім’ї.

·Засоби  і методи профорієнтаційної роботи у родині.

·Особливості юнацького  віку та врахування їх у сімейному  вихованні.

·                  Роль сімейних взаємин і традицій у підготовці старшокласників до сімейного життя.

·                  Формування світогляду та духовного світу дитини.

·                  Виховання правильного оцінювання власних потреб і можливостей в учнів.

·                     Рекомендації щодо підготовки до державної підсумкової атестації в 9-х та 11-х класах.

·                     Перспективи і плани щодо навчально-виховного процесу на 2013/2014 навчальний рік.

· Аналіз навчально-виховної діяльності за ІІ семестр та за рік.

Травень

·                     Сімейні прогулянки на природу як важливий фактор екологічного та фізичного виховання дітей у родині.

·                     Формування та збереження сімейних традицій та реліквій.

·                   Аналіз навчально-виховної діяльності за ІІ семестр та за рік.

· Організація літньо-оздоровчого відпочинку

·                   Організаційні питання.

·                     Різне

·  Організація літньої праці та відпочинку дітей у родині.

·  Нове в системі національного виховання.

·  Аналіз навчально-виховної діяльності за ІІ семестр та за рік.

· Організація літньо-оздоровчого відпочинку дітей та навчально-виробничої практики

·                   Організаційні питання.

·                  Різне

 

·                   Роль родини у формуванні готовності підростаючого покоління до праці.

· Організація літньо-оздоровчого відпочинку дітей та навчально-виробничої практики

· Аналіз навчально-виховної діяльності за ІІ семестр та за рік.

· Організаційні питання.

· Різне.

·                Дотримання в сім’ї принципів загальнолюдської моралі.

· Батьківське розуміння як основна умова профілактики вживання наркотичних речовин

· Організаційні питання.

·                  Різне.