1000 символів ліворуч

План роботи МО на 2013/2014н.р.

№ з/п

Зміст

 

$11.     

Аналіз виховної роботи за 2012 -2013 навчальний рік.

Основні напрямки розвитку виховної моделі школи на 2013 -2014  навчальний рік

 

$12.     

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2013 -2014 начальний рік.

Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2013 – 2014 навчальний рік.

 

$13.     

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Повторне опрацювання  змісту програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 31.10.2011 р. №1243.

 

$14.     

Про участь НВО у міських виховних заходах та конкурсі «Класний керівник року». Ознайомлення з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 №698.

 

$15.     

Про організацію та проведення навчальних інструктажів у школі

 

$16.     

Особливості виховної діяльності КТС на 2013 -2014 начальний рік.

 

$17.     

Вибори голови методичного об’єднання.

 

№ з/п

Зміст

 

$11.     

Вивчення методичних рекомендацій до проведення місячників за планом роботи школи.

 

$12.     

Обговорення  планів виховної роботи класних керівників з метою виявлення недоліків та внесення пропозицій.

 

$13.     

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті.

 

$14.     

Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями 5 класу

 

$15.     

Формування виховної системи класу через оновлення змісту, технологій становлення особистості учня.

 

$16.     

Формування здорового способу життя, життєвої компетенції молоді та її відповідальності за  власний моральний вибір, профілактика девіантної поведінки.

 

$17.     

Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів.

 

$18.     

Різне

 

№ з/п

Зміст

$11.     

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2013-2014 навчального року.

$12.     

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2013 -2013 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.

$13.     

Ефективне планування як основа результативності роботи класного керівника.

$14.     

Батьківський  дім  – життєвий простір, де формується і розвивається особистість учня.

$15.     

Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в середній школі.

$16.     

Формування виховної системи класу через проектну діяльність.

$17.     

Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх.

$18.     

Різне

№ з/п

Зміст

 

$11.     

Перспективи планування роботи на 2014 -2015 навчальний рік.

 

$12.     

Роль ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів.

 

$13.     

Про створення цілісної виховної системи  формування духовності як найвищої форми розвитку людини.

 

$14.     

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями.

 

$15.     

Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків.

Сучасний погляд на інноваційні підходи до формування духовності школярів.

 

$16.     

Психолого – педагогічні умови здійснення навчально – виховного процесу на діагностичній основі.

 

$17.     

Співпраця школи та інших соціальних інститутів у превентивному вихованні учнівської молоді

 

$18.     

Різне

 

№ з/п

Зміст

 

$11.     

Виконання плану роботи методичного об’єднання на 2012 – 2013 навчальний рік.

 

$12.     

Підведення підсумків роботи класних керівників  у 2012 -2013 навчальному році.

 

$13.     

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.

 

$14.     

Профілактичні консультації щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

 

$15.     

Проведення анкетування з визначення готовності вчителя до педагогічної творчості.

 

$16.     

Анкетування «Усвідомив, навчився, використаю» з метою визначення рівня теоретичних знань, умінь та навичок класних керівників.

 

$17.     

Різне