1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз роботи МО класних керівниківза І семестр 2013 – 2014 навчального року

В І семестрі члени МО класних керівників продовжували працювати  над реалізацією виховної проблеми «Взаємозв’язок сім’ї та школи, як одна з основних засад ефективності виховної роботи школи в напрямку підвищення духовності та культури учнів. Цілісна система у світі виховної роботи в умовах сучасної школи (сім’я – школа – суспільство)».

Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є:

$1v  підвищення  практичної під­готовки класних керівників до здійснення   особистісно зорієн­тованого підходу в системі ви­ховної діяльності;

$1v  вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань  практичної   реалізації особистіснозорієнтованих ви­ховних технологій; 

$1v  забезпечен­ня системності в роботі;

$1v  вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної   майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;

$1v  ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду;.

$1v  підвищення почуття власної гідності у кожного учня і прищеплення переконання його можливості вплинути на життя школи;

$1v  створення творчих стимулів для усіх учнів шляхом різноманітних форм заохочення;

$1v  організація роботи з батьками;

$1v  участі в загальношкільних та загальноміських заходах;

$1v  організація та проведення рейтингово оцінювання досягнень учасників навчально – виховного процесу  «Кращий клас -2014».

Робота  методичного  об’єднання  класних  керівників  спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплює  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.

На засіданнях МО класних керівників особлива увага приділялась створенню виховного простору розвитку особистості, активізації роботи з батьківською громадськістю шляхом впровадження активних форм взаємодії та пропагування кращих педагогічних ідей, активізації громадянської позиції школярів, застосуванню інноваційних педагогічних технологій у вихованні та навчанні учнів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються  виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.  

За І семестр було проведено 3 засідання.  Використані такі організаційні форми роботи: повідомлення, представлення досвіду, аналіз, обговорення,  які проходили у вигляді дебатів та дискусій.

Впродовж цих засідань були заслухані та опрацьовані доповіді таких класних керівників:

Ланецька В.В. «Формування виховної системи класу через оновлення змісту, технологій становлення особистості учнів»;

Белінська Н.В. «Організація виховного процесу  на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів»;

Ішова В.О. «Батьківський дім – життєвий простір, де формується і розвивається особистість учня»;

Мельниченко Н.С. «Аналіз причини девіантної поведінки неповнолітніх»;

Пустовойт Т.Л. «Формування виховної системи класу через проектну діяльність»;

Федоренко О.М. «Розвязання проблем адаптації учнів у 5 – му класі до навчання в середній школі»;

Зеніна В.М. «Формування здорового способу життя, життєвої компетенції молоді та її відповідальності за власний моральний вибір».

Підвищенню рівня педагогічної майстерності класних керівників сприяє участь у семінарах – практикумах. різних конкурсах та програмах.

            Так в І семестрі семінари – практикуми відвідали:

 Жук О.А. для  вчителів 3 – х класів з теми «Впровадження методу проектів у навчально – виховний процес» (Кіровоградська загальноосвітня школа I-III ступенів №22).

Пустовойт Т.Л. для керівників МО класних керівників  з теми «Розвиток творчості, педагогічної майстерності класних керівників шляхом організації роботи методичного об’єднання»  (Кіровоградська загальноосвітня школа I-III ступенів №29).

З метою згуртування учнів 5 класу Федоренко О.М. провела відкритий  захід «Мова правдивий свідок історії» в якому зуміла задіяти максимально всіх учнів класу та показати їх взаємодію між собою.

            Учні 4 класу Дубовий А. та Зворигіна С. вибороли І місце у міському конкурсі «Відгук про прочитану книгу» класний  керівник  Стецюк Г.П.

            Виховання, як і навчання, реалізується в процесах співпраці дорослих і дітей або спільної діяльності однолітків. Виховна діяльність є фаховим завданням педагогічних працівників, тому протягом семестру в нашій школі проходили різного характеру виховні заходи, акції та збори.

            Першим кроком стало проведення єдиного уроку на тему «Кіровоградщина – мій рідний край» присвяченого75 – річчю утворення Кіровоградської області. Метою якого було виховання  в  учнів патріотичних почуттів  та гордості за те що вони є мешканцями талановитого  та культурного осередку України.  

            Важливе значення для вирішення означеної проблеми є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя тому обов’язковим є щорічне проведення спортивного тижня та змагань «Козацькі забави» в яких прийняли  участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.

            Для розвитку естетичних смаків та уподобань школярів, для залучення до прекрасного в школі щорічно проводиться конкурс «Дари Осені». Метою заходу є залучення учнів та їх батьків до спільної справи та можливості проявити свою креативність, фантазію та майстерність. Учні всіх класів взяли участь у конкурсі і представили чудові композиції осінньої пори.

            Щорічно для вшанування пам’яті великого педагога і вчителя О.В.Сухомлинського в школі проводиться конкурс дитячого  малюнка на асфальті  «Казки О.В. Сухомлинського». Цей конкурс дає можливість учням самостійно проявити свої художні та естетичні вміння.

            Дух змагання та колективізму дав проявити конкурс на найкращий класний куточок який проводиться з метою виявлення та підтримки творчих  ідей учнів, сприяння самореалізації особистості школярів шляхом активної участі у роботі шкільного самоврядування. Переможцями такого конкурсу стали учні 10  класу.

            В рамках трудового виховання проводились трудовий десант, робота на квіткових клумбах, операція «Листя»,  рейди санітарії та порядку метою яких є залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці.

            Протягом тижня книголюбів було проведено рейд – огляд «Збережи книгу» присвячений Всеукраїнському Дню бібліотек. Святковий концерт до Дня вчителя та виставка плакатів та привітальних листівок «Бути вчителем – істинне покликання для обраних».

             В листопаді в школі проводися  Тиждень Толерантності. Протягом тижня було проведено різні заходи, а саме інформаційна хвилина «Що таке толерантність?»

Акція – відкритий мікрофон « Що для тебе означає бути толерантним?», а також створення стіннівок на яких могли всі учні побажати один одному терпимості.

            Також пройшла екологічна акція по збору вторинної сировини - макулатури. Всі класи школи взяли активну участь у акції. За підсумками збору І місце посів 10 клас. Усі виручені кошти були передані до шкільного фонду.

  В рамках тижня здорового способу життя проводився урок доброти «Дивіться на нас, як на рівних» присвячений Всесвітньому Дню інвалідів метою якого є ознайомити дітей з Державними програмами соціальної підтримки інвалідів в Україні; дати інформацію про проведення  Параолімпійських  ігор; формувати в учнів почуття милосердя та солідарності з дітьми з обмеженими фізичними можливостями; виховання толерантного ставлення, підтримки, співчуття до інвалідів.

Також виховні години присвячені відзначенню  Всесвітнього  дня  боротьби зі СНІДом. У цей день акцентувалась  увага на тому, яку серйозну загрозу для життя людей в усьому світі становить ця глобальна проблема.

Наша школа є учасником акції «Зірка Памяті»і кожен клас перед святами відвідав  свого ветерана з метою допомоги та запрошення на святкування, які були організовані спеціально для  наших ветеранів.

Для профілактики роботи з учнями, що схильні до правопорушень систематично проводяться ради профілактики правопорушень метою яких є облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі, поза школою, у позаурочний час, у спілкуванні з оточенням. Розробка та здійснення програми діяльності з профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, особливо серед тих, хто перебуває на внутрішкільному обліку.

Відповідно до розпорядження Кіровоградського міського голови від 19 березня 2013 року № 28 «Про проведення у 2013 році у місті Кіровограді Року дитячої творчості», плану роботи закладу на 2013-2014 навчальний рік, з метою розвитку військово-патріотичного виховання та спортивної підготовки дітей, учнівської молоді, забезпечення формування і розвитку соціально значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та навчання, набуття учнями знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни 12 грудня 2013 року проведений  КТС-військово – патріотичний  конкурс пісні та строю серед учнів 6-11 класів.

Перемогу здобули учні 7 класу (кл. керівник Белінська Н.В.),  ІІ місце - 9 клас,

ІІІ місце - 10 клас.

Особливу відзнаку від заступника міського голови, депутата Кіровоградської міської ради Дриги Вадима Вікторовича - кубок "Найкращого командира загону" - отримав віце-президент учнівського самоврядування, учень 9 класу- Біліченко Олександр. Цей конкурс став новою традицією нашої  школи.  

            А в кінці грудня в  наш навчальний закладтеж зазирнув Святий Миколай!   Заступник міського голови, депутат міської ради Дрига Вадим Вікторович на урочистій лінійці привітав всіх дітей закладу не тільки теплими словами, а й подарунками!

            Не обійшли увагою й найменших учасників виховного процесу – учнів дитячого садка. Для них у школі було проведено акцію «Сюрприз для маленьких друзів» де кожен клас приготував новорічні подарунки. 

Щороку традиційно в нашій школі проводиться День відкритих дверей для батьків. Цей вид роботи сприяє  єдності школи, батьків, учнів, сприяє згуртуванню шкільного колективу. Цього дня у школі проводяться  екскурсії по школі, організовуються виставки, вечори. Апофеозом  вечора  став Святковий новорічний концерт для батьків, підготовлений силами педагогів та учнів. Батьки мали змогу побачити позитивні зміни та досягнення своїх дітей, які відбулися протягом І семестру навчального року.  А депутат міської ради Дрига Вадим Вікторович привітав та подарував учням-переможцям міських олімпіад та конкурсів, за підсумками І семестру, цінні подарунки.

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, їхньої участі  в культурно – спортивному  житті класу й закладу, громадської  активності, створення ситуації успіху, паралельно із загальною державною 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень,  організовано проведення моніторингового дослідження рейтингового оцінювання досягнень учасників навчально – виховного процесу  «Кращий клас -2014» яке дає активізувати роботу з учнями класів в напрямку поліпшення рівня навчання, заохочення до отримання кращих результатів у навчанні та вихованні.

            Виховна робота в закладах освіти покликана забезпечити стабільний процес формування й прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки. Тому вона була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Шляхи розв’язання проблеми:

- через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

- шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом;

- через профілактичну роботу з учнями, що схильні до правопорушень;

- через укріплення співробітництва вчителів, учнів та їх батьків.

тематичні батьківські збори

•          вивчення соціометричного статусу кожного учня школи з метою подальшої  індивідуальної роботи ;