1000 символів ліворуч

Тематика засідань МО класних керівників на 2014-2015 н.р.

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників

 

І засідання

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Аналіз виховної роботи за 2013 -2014 навчальний рік.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014 -2015 начальний рік.

Впровадження та обговорення нової методичної проблеми МО класних керівників

Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2014 – 2015 навчальний рік.

Голова МО

 
 

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Повторне опрацювання змісту програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243.

Голова МО

 
 

Визначення пріоритетних завдань реалізації особистісно орієнтованої моделі виховної роботи, а також теоретичне обґрунтування особистісно орієнтованих технологій виховання.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Про організацію та проведення навчальних інструктажів у школі

Спеціаліст з ОП

 
 

Особливості виховної діяльності КТС на 2014 -2015 начальний рік.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Вибори голови методичного об’єднання.

Члени МО

 


Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Підготовка та проведення першого уроку.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог - організатор

 
 

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень.

Соціальний педагог,

класні керівники

 

ІІ засідання

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Особистісно – орієнтований підхід як чинник удосконалення управління процесом виховання в загальноосвітньому закладі.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Особистісно-орієнтований підхід як чинник удосконалення процесу виховання учнів та створення виховної системи класу.

Голова МО

 
 

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті.

Спеціаліст з ОП

 
 

Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями

5 класу.

Психолог

 
 

Основні засоби особистісно – орієнтованого підходу до навчання та виховання.

Ланецька В.В.

 
 

Вихователь в контексті особистісно орієнтованої системи в школі.

Ніора О.Г.

 
 

Створення особистісно орієнтованого виховуючого середовища. 

Белінська Н.В.

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог - організатор

 
 

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Діагностика творчих здібностей учнів.

Психолог

 
 

Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи.

Голова МО

 

ІІІ засідання

№ з/п

Зміст

Відповідальні  

Відмітка про виконання

 

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2014-2015 навчального року.

Голова МО

 
 

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2014 -2015 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Диференціація та індивідуалізація виховання - необхідна умова розкриття творчої особистості.

Ішова В.О. 

 
 

Розв'язання проблем адаптації учнів у 5-му класі до навчання в середній школі.

Психолог

 
 

Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно ціннісних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності.

Федоренко О.М.

 
 

Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу.

Мельниченко Н.С.

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог - організатор

 
 

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Психолог

 
 

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

ІV засідання

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

   

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Рада профілактики – метод для вирішенні проблем важковиховуваних учнів.

Психолог

 
 

Впровадження принципів особистісно – орієнтованого підходу у виховний процес початкової школи.

Жук О.А.

 
 

Діагностика – психолого педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів.

Стецюк Г.П.

 
 

Морально – духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно – орієнтованого   креативного простору.

Бойко Л.П.

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Методично – консультативна робота з класними керівниками

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 
 

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 
 

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Психолог

 

V засідання

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2014 – 2015 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2015 -2016 навчальний рік.

Голова МО

 
 

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.

Спеціаліст з ОП

 
 

Особистісно орієнтована парадигма та її роль в оновленні морально виховного процесу.

Лихошерстова І.А.

 
 

Особливості роботи класного керівника 5 класу: спадковість початкової і основної школи, проблеми адаптації.

Ніора О.Г.

 
 

Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого морального виховання молодших школярів у процесі навчання.

   
 

Діагностичне анкетування. Аналіз результатів.

Голова МО

 

      

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Методично – консультативна робота з класними керівниками

Заступник директора з виховної роботи

 

2.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 

4.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Психолог