1000 символів ліворуч

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2014-2015 н.р.

 

                                         

Аналіз роботи МО класних керівників
за І семестр 2014 – 2015 навчального року


В І семестрі члени МО класних керівників працювали над реалізацією нової виховної проблеми «Реалізація особистісно орієнтованих виховних технологій у діяльності школи з метою розвитку творчої особистості школяра». На засіданнях методичного об'єднання заплановано розглянути та опрацювати окремі її аспекти.
Сутність особистісно зорієнтованого виховання полягає в тому, щоб розбудити інтерес дитини до власної особистості, до саморозвитку за допомогою самоціннісної діяльності.
Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є:
1. Адаптація діяльності педагога, навчального і виховного процесу до індивідуальності учня.
2. Забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його природних потреб і здібностей.
3. Пошук оптимальних шляхів здійснення технології особистісно орієнтованого виховання.
4. Забезпечення педагогічного скерування виховного середовища, в якому розвиваються особистість дитини та особистість дорослого як вихователя.
5. Підвищення розвивальної ефективності виховання, оптимізації процесу керування виховною діяльністю дитини.
6. Створення програми особистісного розвитку школяра.
7. Побудова виховного процесу на основі особистісного підходу до кожного учня, співтворчості та співпраці учнів, учителів та батьків.
8. Сприяння розвиткові та згуртованості єдиного виховуючого колективу та гуманістичного характеру внутрішкільних відносин.
9. Удосконалення та поширення форм, прийомів та засобів пізнавальної системостворюючої діяльності.
10. Удосконалення системи організації позаурочної діяльності вихованців.
11. Розробити або удосконалити програму методичного забезпечення і технологій організації, критеріїв результативності виховного процесу.
12. Організація та проведення моніторингового дослідження рейтингово оцінювання досягнень учасників навчально – виховного процесу «Мудра сова» та «Кращий клас -2015»;
Головною метою роботи МО класних керівників є створення умов для виховання особистості здатної приймати рішення у ситуації морального вибору, нести відповідальність перед собою, суспільством і державою.
На засіданнях МО класних керівників розглядалися нормативно правові документи щодо організації виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Особлива увага приділялась створенню виховного простору розвитку особистості, активізації роботи з батьківською громадськістю шляхом впровадження активних форм взаємодії та пропагування кращих педагогічних ідей, активізації громадянської позиції школярів, застосуванню інноваційних педагогічних технологій у вихованні та навчанні учнів.
За І семестр було проведено 3 засідання, які проходили у вигляді теоретичних семінарів з обговореннями та дискусіями.
Впродовж цих засідань були заслухані та опрацьовані доповіді таких класних керівників:
Ланецька В.В. «Основні засоби особистісно – орієнтованого підходу до навчання та виховання»;
Ніора О.Г. «Вихователь в контексті особистісно орієнтованої системи школи»;
Белінська Н.В. «Створення особистісно орієнтованого виховую чого середовища»;
Ішова В.О. «Диференціація та індивідуалізація виховання - необхідна умова розкриття творчої особистості»;
Федоренко О.М. «Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно ціннісних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності»;
Мельниченко Н.С. «Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу»;
Пустовойт Т.Л. «Особистісно – орієнтований підхід як чинник удосконалення процесу виховання учнів та створення виховної системи класу»;
Робота психолога була спрямована на вирішення таких питань: «Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями 5 класу», «Розв'язання проблем адаптації учнів у 5 – му класі до навчання в середній школі».
Підвищенню рівня педагогічної майстерності класних керівників сприяє участь у семінарах – практикумах. різних конкурсах та програмах.
Так в І семестрі семінари – практикуми відвідали:
Ішова В.О. з теми «Проблеми модернізації сучасного уроку» (Гімназія імені Т. Г. Шевченка №5);
Пустовойт Т.Л. з теми « Концепція національно – патріотичного виховання молоді» (Навчально-виховне об'єднання: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ліцей №19 - позашкільний центр).
Також в цьому році декілька класних керівників атестуються і в рамках атестаційного періоду проводили відкриті виховні заходи. Пустовойт Т.Л. «Математичний аукціон»,
Ніора О.Г. «Подорож Великобританією», Бойко Л.П. «Найрозумніший», Ішова В.О. «Здоровий спосіб життя», Лихошерстова І.А. « Добро роби - воно і повернеться!».
Виховання, як і навчання, реалізується в процесах співпраці доросдих і дітей або спільної діяльності однолітків. Виховна діяльність є фаховим завданням педагогічних працівників, тому протягом семестру в нашій школі проходили різного характеру виховні заходи, акції та збори.
Першим кроком стало проведення єдиного уроку. Суспільно-політична ситуація та події останніх місяців, окупація Російською Федерацією Криму, збройні акції російських терористів у східних регіонах України обумовили тему Першого уроку 2014 - 2015 навчального року – «Україна – єдина країна».
Метою Першого уроку стало формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.
Важливе значення для вирішення означеної проблеми є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, що їх оточують як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя тому обов'язковим є щорічне проведення спортивного тижня та змагань «Козацькі забави» в яких взяли участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.
Для розвитку естетичних смаків та уподобань школярів, для залучення до прекрасного в школі щорічно проводиться конкурс «Дари Осені». Метою заходу є залучення учнів та їх батьків до спільної справи та можливості проявити свою креативність, фантазію та майстерність. Новизною стало те , що учні середньої та старшої школи презентували ще й традиційні страви та фольклор різних національностей, що проживають на території нашого міста.
Щорічно для вшанування пам'яті великого педагога і вчителя О.В.Сухомлинського в школі проводиться конкурс дитячого малюнка на асфальті «Казки О.В. Сухомлинського». Ця традиція дуже прижилась серед педагогічного та учнівського колективів. Всі учасники виховного процесу заздалегідь обговорювали обрані проекти, аналізували, поетапно вирішували завдання з їх виконання - все згідно порядку проведення КТС.
Дух змагання та колективізму дав проявити конкурс на найкращий класний куточок який проводиться з метою виявлення та підтримки творчих ідей учнів, сприяння самореалізації особистості школярів шляхом активної участі у роботі шкільного самоврядування. Переможцями такого конкурсу стали учні 5 класу.
В рамках трудового виховання проводились трудовий десант, робота на квіткових клумбах, рейди санітарії та порядку метою яких є залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці.
Протягом тижня книголюбів було проведено рейд – огляд «Збережи книгу» присвячений Всеукраїнському Дню бібліотек. Святковий концерт до Дня вчителя та виставка плакатів та привітальних листівок «Бути вчителем – істинне покликання для обраних».
В листопаді в школі проводився Тиждень Толерантності. Протягом тижня було проведено різні заходи, а саме інформаційна хвилина «Що таке толерантність?»
Акція – відкритий мікрофон « Що для тебе означає бути толерантним?», а також створення стіннівок на яких могли всі учні побажати один дному терпимості.
Також пройшла екологічна акція по збору вторинної сировини - макулатури. Всі класи школи взяли активну участь у акції. За підсумками збору І місце посів 11 клас. Усі виручені кошти були передані до шкільного фонду.
В рамках тижня здорового способу життя проводився урок доброти «Дивіться на нас, як на рівних» присвячений Всесвітньому Дню інвалідів метою якого є ознайомити дітей з Державними програмами соціальної підтримки інвалідів в Україні; дати інформацію про проведення Параолімпійських ігор; формувати в учнів почуття милосердя та солідарності з дітьми з обмеженими фізичними можливостями; виховання толерантного ставлення, підтримки, співчуття до інвалідів.
Також виховні години присвячені відзначенню Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. У цей день акцентувалась увага на тому, яку серйозну загрозу для життя людей в усьому світі становить ця глобальна проблема.
Для профілактики роботи з учнями, що схильні до првавопорушень систематично проводяться ради профілактики правопорушень метою яких є облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі, поза школою, у позаурочний час, у спілкуванні з оточенням.Розробка та здійснення програми діяльності з профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, особливо серед тих, хто перебуває на внутрішньошкільному обліку. Розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості, законослухняності, дисциплінованості. Утворення у шкільному закладі атмосфери неприпустимості до будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.
За традицією школи відбувся фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров'я», який проводиться з метою популяризації та пропаганди серед учнівської молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді, залучення школярів до створення позитивної соціальної просвіти.
Програма фестивалю передбачала: конкурс агітбригад, конкурс плакатів, конкурс фотознімків, художніх робіт, літературно-музичні, спортивні, з використанням оригінальних жанрів міні-вистави. За результатами переможцями стали учні 2, 7 та 11 класів.
15 грудня Міжнародний День чаю, і наша школа не залишилась байдужою до цієї події. Чотири класи представляли чайні церемонії різних країн. Все було театралізовано, продумано і кожен клас достойно представив традиції чаювання загаданої країни.
А в кінці грудня в наш навчальний заклад прийшло справжнє свято! Депутат міської ради Дрига Вадим Вікторович на урочистій лінійці привітав всіх учнів школи з першим зимовим святом , побажав добра і щастя, злагоди і благополуччя, та передав від Святого Миколая солодкі подарунки для учнів школи з 1 по 11 клас.
Щороку традиційно в нашій школі проводиться День відкритих дверей для батьків. Цей вид роботи потребує єдності школи, батьків, учнів, сприяє згуртуванню шкільного колективу. Цього дня у школі проводились батьківські збори, консультації, екскурсії по школі, організовуються виставки, вечори. Апофеозом вечора став Святковий новорічний концерт для батьків, підготовлений силами педагогів та учнів. Батьки мали змогу побачити позитивні зміни та досягнення своїх дітей, які відбулися протягом І семестру навчального року.
З метою підвищення мотивації учнів до навчання, їхньої участі в олімпіадному та науково – дослідницькому русі, в культурно – спортивному житті класу й закладу, громадської активності, створення ситуації успіху, паралельно із загальною державною
12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень, організовано проведення моніторингового дослідження рейтингового оцінювання досягнень учасників навчально – виховного процесу «Мудра сова» та «Кращий клас -2015» яке дає можливість активізувати роботу з учнями класів в напрямку поліпшення рівня навчання, заохочення до отримання кращих результатів у навчанні та вихованні.
Виховна робота в закладі покликана забезпечити стабільний процес формування й прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки. В школі відбувається національно-патріотичне, духовне, моральне становлення особистості, формування творчого мислення, відповідальності. Тому пріоритетними у виховній роботі нашої школи є:
 реалізація особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;
 впровадження новітніх технологій виховання як основного чинника стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей, зразків гуманістичної поведінки;
 залучення молоді до національної та світової культур;
 виховання патріотизму, громадянських якостей;
 забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
Шляхи розв'язання проблеми:
- через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;
- через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;
- шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом;
- через ведення рейтингу досягнень учнів;
- через профілактичну роботу з учнями, що схильні до правопорушень;
- через укріплення співробітництва вчителів, учнів та їх батьків;