1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Навчально-виховна робота в закладі базується на чинному законодавстві України, зосереджена на дотриманні Конвенції про права дитини.

Педагогічний колектив у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • законом України «Про загальну середню освіту»;
 • указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів;
 • трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони;
 • Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, трудовим договором.

Для повного забезпечення навчально-виховної діяльності заклад працює у відповідності до нормативно-правових актів.

 • Правові документи:

1.                 Конституція України.

2.                 Конвенція про права дитини.

3.                 Концепція загальної середньої освіти (12-річня школа).

4.       Концепція «Нова українська школа».

 • Закони України:
 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України  «Про загальну середню освіту».
 3. Закон України «Про охорону праці».
 4. Закон України «Про охорону дитинства».
 5. Закон «Про доступ до публічної інформації».
 6. Закон України про молодіжні дитячі організації
 • Положення, які регламентують роботу закладу:

1.                 Постанова «Про затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462, «Про затвердження  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011р. №1392.

2. Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки" 

3. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  07.12.2016 №954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві»

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р «Про затвердження плану заходів  щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік»

6.                 Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

7.                 Положення про державну підсумкову атестацію.

8.                 Положення про нагородження золотою та срібною медаллю.

9.                 Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою.

10.            Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.

11.            Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

12.            Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

13.          Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

14.         Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

15.   Положення про учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

16.          Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

17.          Положення про класного керівника.

18.          Положення про психологічну службу в системі освіти України.

19.       Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

20.         Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

21.   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

25. Положення про раду закладу, батьківський комітет та батьківські збори

 • Інструктивні матеріали:

1.      Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

2.            Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

3.      Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

4.           Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

5.  Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.

6.       Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту.

7.    Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 • Інші розпорядчі документи:
 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.
 2. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
 4.  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 "Про методичні рекомендації з патріотичного виховання".
 5.  Наказ МОН України від 16.06.2015 №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
 6. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи.
 7. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року".
 8. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 р. №1/9-557 Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання
 9. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби.
 10. Правил пожежної безпеки для закладів, установ освіти.
 11. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю.
 12. Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей.
 13. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 14. Статут навчально-виховного об’єднання.