1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Виховна робота має здійснюватися відповідно до  Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного військово-патріотичного та громадянського виховання, річного плану роботи закладу на 2017-2018 навчальний рік, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

Зміст виховної діяльності будується у відповідності до визначених ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота на 2017-2018 навчальний рік спланована відповідно до виховної проблеми: «-----».

Всі заходи та справи,  передбачені  річним   планом   роботи на 2017-2018 навчальний рік,  відображаються у:

-                     системі  загальношкільних заходів та КТС;

-                     роботі   органів  учнівського  самоврядування та гуртковій роботі;

-                     роботі з  батьківською громадськістю та ради профілактики;

-                     спільній  діяльності закладу та  громадських організацій.

Відповідно до плану проведення КТС протягом року буде проведено 9 тематичних Місячників, кожен з яких має свою назву, девіз, мету та орієнтовну план-сітку, накази по закладу.

Актуальними та значущими на даний час залишаються заходи з національного військово-патріотичного напрямку виховання. На основі нормативної бази розроблені додаткові заходи патріотичного спрямування по закладу, затверджені директором.

З метою покращення роботи із залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів та напрямків, а також отримання високих результатів, запланована робота, направлена на виконання наступних завдань у 2017-2018 навчальному році, а саме:

*       визначення мотиваційної сторони у отриманні знань;

*       стимулювання активності учнів;

*       забезпечення підвищенної відповідальності кожного вчителя за кінцевий результат у роботі з обдарованою дитиною;

*       розвиток потреби учнів поповнювати знання та навички протягом усього життя;

*       відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання.

Враховуючи рівень вихованості учнів, результати анкетування, потреби сьогодення та виходячи з проблеми виховної роботи у 2017-2018 н.р. необхідно першочергово вирішити такі завдання:

 • Забезпечити реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності педагогічного колективу на підґрунті поєднання основних принципів виховання та системи виховних цінностей, передбачених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Забезпечити ефективність процесу гуманістичного виховання в нинішній соціокультурній ситуації, створення сприятливих педагогічних умов для виховання особистості на базі духовних, гуманістичних цінностей та реалізації її потенціалу.
 • Підвищувати розвивальну ефективність виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм як цінності особистого життя, які утворюють внутрішній стрижень особистості - ціннісну морально-етичну орієнтацію, яка слугує основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної діяльності.
 • Виховувати в учнів повагу до Конституції України, державних символів України та української мови як державної, усвідомлення кожним учнем громадянського обов’язку належно володіти державною мовою.
 • Активізувати діяльність педагогічного колективу у створенні виховного процесу, спрямованого на утворення якостей громадянина-патріота України як чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.
 • Сприяти удосконаленню методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.
 • Організовувати спілкування з учнями на принципах партнерства і поваги до особистості школяра.
 • Створювати обстановку інтелектуально насиченого середовища, атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки.
 • Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам, активізувати участь батьків у різноманітних формах позаурочної діяльності.
 • Спрямовувати роботу колективу на збереження життя дітей, зміцнення їх здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя.
 • Сприяти розвитку учнівського самоврядування через стимулювання ініціативи та творчої активності, підвищенню його ролі у навчально-виховному процесі за принципом: від колективної творчої справи (КТС) – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності.