1000 символів ліворуч

Документація класного керівника

 

Документація, яку веде класний керівник

 1. Класний журнал.
 2. Особові справи учнів класу.
 3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.
 4. План виховної роботи.
 5. Матеріали виховних годин, години спілкування тощо.
 6. Розробки, сценарії виховних годин.
 7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.
 8. Щоденник роботи з «важкими» учнями.
 9. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху тощо, облік проведення інструктажів.
 10.  Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома (якщо є такі учні).
 11.  Літопис чи фотоальбом класу.
 12. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини
 13. План роботи з дитиною пільгових категорій
 14. Карта психолого-педагогічного супроводу дитиною з ознаками девіантної і делінквентної поведінки
 15. План роботи з дитиною з ознаками девіантної та делінквентної поведінки
 16.  Індивідуальна робота з учнями та батьками щодо профілактики правопорушень
 17. Протоколи засідання батьківського комітету класу та батьківських зборів.

Виховний план роботи класного керівника

 1. Проблема над якою працює заклад (методична, виховна).
 2. Проблема над якою працює класний керівник.
 3. Аналіз ВР з класом за минулий навчальний рік із визначеними завданнями на новий навчальний рік (виходячи із виховних завдань закладу, проблеми класного керівника та аналізу роботи за минулий навчальний рік).
 4. Список учнів класу із даними дати народження, адресою, відомостями про батьків.
 5. Психолого-педагогічна характеристика учнів класу.
 6. Соціальний паспорт класу.
 7. Плани роботи з учнями пільгових категорій, учнів з девіантною поведінкою тощо.
 8. Зайнятість учнів в гуртках та секціях.
 9. Структура учнівського самоврядування.
 10.  План роботи з батьками, тематика батьківських зборів.
 11.  План ВР за системою КТС, в якому окрім загальношкільних заходів передбачені класні заходи, бесіди з БЖ конкретизовані за розділами шкільного плану. План корегується протягом року.