1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 

Комплексні заходи

з безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму

в навчально-виховному процесі та побуті

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Організаційні заходи з безпеки життєдіяльності
Забезпечити впровадження системи роботи з безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму Серпень

Репецька Н.А.

Кушнірова Н.І.

 
Здійснювати планування роботи з питань збереження життя і здоров'я учнів (відповідно до наказу, а також у планах заступників, класних керівників та зав.кабінетами підвищеної небезпеки) Серпень

Репецька Н.А.

Кушнірова Н.І.

 
Призначити наказом відповідальних за організацію роботи з питань збереження життя і здоров'я учнів Серпень

Репецька Н.А.

 

 
При необхідності переглянути, допрацювати та затвердити інструкції з БЖ для учнів під час навчально-виховного процесу Жовтень Кушнірова Н.І.  
Розробити та ввести в дію інструкцію з безпечної евакуації в денний (нічний) час Вересень Бондар О.В.  
З метою попередження випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу в навчальному закладу здійснювати чергування адміністрації, вчителів, учнів згідно із затвердженими графіками Протягом року Бондар О.В. Кушнірова Н.І.  
Проводити цільовий інструктаж з безпеки під час чергування в закладі з працівниками та учнями, які беруть участь у вищезазначеному заході Протягом року

Бондар О.В. Кушнірова Н.І.

кл.керівники. вихователі

 

Здійснювати контроль:

-   за проведенням інструктажів з учнями з питань безпеки життєдіяльності;

-   ведення журналів реєстрації інструктажів, її оформлення

Протягом року Кушнірова Н.І.  
Забезпечити кабінети хімії, фізики, інформатики, спортзалу необхідною документацією з питань безпеки життєдіяльності Вересень

Хомутенко А.С.

Пустовойт Т.Л.

Юнков П.С.

Єфіменко І.О.

Тиненик І.Б.

 
Проводити наради з класними керівниками, вчителями хімії, фізики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання з питань дотримання правил безпеки під час навчально-виховного процесу Протягом року Бондар О.В. Кушнірова Н.І.  
Розробити та довести до відома класних керівників тематику та методичні рекомендації щодо проведення бесід з безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму на поточний навчальний рік Вересень Кушнірова Н.І  
Організувати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань безпеки життєдіяльності Протягом року Адміністрація  
Розробити та затвердити графіки відкритих виховних заходів з питань профілактики травматизму, захворюваності, формування здорового способу життя Вересень Ніора О.Г.  
Підготуватися до участі в обласному огляді-конкурсі серед закладів освіти на кращу роботу з питань збереження життя і здоров'я учнів Жовтень Кушнірова Н.І.  
Проводити Тижні знань з безпеки життєдіяльності Протягом року Кушнірова Н.І.  
Здійснювати контроль за проведенням класними керівниками виховних годин, бесід з профілактики дитячого травматизму Протягом року Кушнірова Н.І.  
Активізувати роботу дитячого самоврядування в площині орієнтації учнів на здоровий і безпечний спосіб життя Протягом року Кушнірова Н.І.  
Активізувати співпрацю з шкільною бібліотекою щодо питань профілактики травматизму. Проводити тематичні бібліотечні уроки, книжкові виставки, читацькі конференції Протягом року Класні керівники, вихователі  
Здійснювати співпрацю школи, сімї та громадськості з питань виховання здорового підростаючого покоління Протягом року Класні керівники, вихователі  
Оформити в куточку «для батьків» окрему рубрику з питань БЖ дітей вдома Протягом року Класні керівники, вихователі  
Розглядати питання профілактики травматизму, захворюваності та формування у підлітків моделі здорового способу життя на батьківських зборах Протягом року Класні керівники, вихователі  
Вивчати та узагальнювати кращий досвід педагогів з питань збереження життя і здоров'я учнів Квітень-травень Кушнірова Н.І.  
На засіданнях ради навчального закладу, нарадах та зборах практикувати звіти осіб, відповідальних за стан безпеки життєдіяльності, про виконання наказів та планів роботи з питань профілактики травматизму Протягом року Кушнірова Н.І.  
Проводити розслідування, облік та аналіз дитячого травматизму, звітувати перед УО Кіровоградської міської ради про випадки травмування учнів під час НВП та у побуті. Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Забезпечити виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування нещасних випадків з учнями в НВП За вимогою Лихошерстова І.А.  
Здійснювати моніторинг дитячого травматизму під час НВП та у побуті Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Організувати роботу щодо проведення моніторингу стану здоров'я учнів Протягом року Лапко С.В.  
Організувати проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників НВП закладу Протягом року Лапко С.В.  
Притягувати до дисциплінарної відповідальності винних осіб за неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо попередження дитячого травматизму За потребою Адміністрація  
Пожежна, техногенна безпека та дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій
Забезпечити належне виконання законодавчих актів України з питань пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях Протягом року Репецька Н.А.  
Залучати до спільної роботи представників ДСНС щодо профілактичної роботи з учнями з питань пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

Листопад

Квітень

Кушнірова Н.І.  
Проводити засідання педрад, нарад, семінарів з питань аналізу причин нещасних випадків з учнями, які сталися під час пожеж чи інших надзвичайних ситуаціях Протягом року Кушнірова Н.І.  
Вивчати та запроваджувати перспективний педагогічний досвід, науково-методичні рекомендації з питань профілактики травматизму та пропаганди правил пожежної, техногенної безпеки Протягом року Кушнірова Н.І.  
Надавати класним керівникам практичну допомогу в розробці, рецензуванні сценаріїв і бесід з учнями на протипожежну та техногенну тематику Протягом року Кушнірова Н.І.  
Організовувати створення учнями навчальних проектів із застосуванням можливостей ПК щодо вивчення правил пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях Потягом року Класні керівники та вихователі  
Практикувати написання диктантів, переказів, творчих робіт з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Потягом року Вчителі-філологи  
Організовувати тематичні виставки дитячих робіт, конкурси на кращий малюнок Протягом року Кушнірова Н.І.  
Практикувати проведення Єдиних уроків з правил пожежної, техногенної безпеки із залученням представників пожежних частин Потягом року Класні керівники та вихователі  
Створити Дружину юних рятувальників та організувати їх роботу відповідно до діючого Положення Вересень Кушнірова Н.І.  
Проводити шкільні заходи за участю ДЮР Протягом року Кушнірова Н.І.  
Визначити порядок, зміст проведення роботи з батьками щодо пропаганди правил пожежної, техногенної безпеки в побуті. Інформувати батьків про випадки травмування учнів Потягом року Класні керівники та вихователі  
Видавати пам’ятки, буклети з питань дотримання дітьми правил пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях Потягом року Класні керівники та вихователі  
Забезпечити участь загону ДЮР у міських, обласних фестивалях, конкурсах, оглядах За планом Кушнірова Н.І.  
Забезпечити контроль за виконанням планів, заходів, наказів щодо роботи з питань пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях в закладі Протягом року Кушнірова Н.І.  
Забезпечити своєчасне інформування УО Кіровоградської міської ради про випадки травмування учнів на пожежах, техногенних аваріях тощо Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Практикувати звіти відповідальних осіб про виконання обов’язків щодо профілактики травматизму, пропаганди правил пожежної, техногенної безпеки, виконання заходів, наказів Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Застосовувати під час вивчення правил пожежної, техногенної безпеки технічні засоби навчання (перегляд телепередач, використання комп.програм, презентацій) Потягом року Класні керівники та вихователі  
Переглядати та при потребі вносити зміни до інструкції з пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях для працівників та учнів Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Проводити інструктажі з питань пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з учасниками НВП Потягом року Класні керівники та вихователі  
Проводити планові тренування щодо евакуації учнів на випадок пожежі Протягом року Адміністрація  
Створити «Банк педагогічних ідей» щодо організації профілактичної роботи з питань пожежної, техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях Квітень-травень Ніора О.Г.  
Організовувати для учнів екскурсії до пожежних частин, пожежно-технічної виставки-музею Потягом року Класні керівники та вихователі  
Заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму
Забезпечити ознайомлення працівників та учнів з вимогами Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху Вересень Репецька Н.А.  
Залучати до спільної роботи представників Національної поліції щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пропаганди необхідності дотримання Правил дорожнього руху Потягом року Класні керівники та вихователі  
Проводити засідання педрад, нарад, семінарів з питань аналізу дитячого дорожньо-транспортного травматизму в закладі Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Вивчати та запроваджувати перспективний педагогічний досвід, науково-методичні рекомендації з питань профілактики травматизму та пропаганди Правил дорожнього руху Квітень-травень Ніора О.Г.  
Надавати класним керівникам практичну допомогу в розробці, рецензуванні сценаріїв і бесід з учнями щодо дотримання Правил дорожнього руху Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Організовувати створення учнями навчальних проектів із застосуванням можливостей ПК щодо вивчення Правил дорожнього руху Потягом року Класні керівники та вихователі  
Практикувати написання диктантів, переказів, творчих робіт з питань безпеки дорожнього руху Потягом року Вчителі-філологи  
Організовувати тематичні виставки дитячих робіт, конкурси на кращий малюнок Протягом року

Кушнірова Н.І.

 

 
Організовувати обов’язкове навчання учнів Правилам дорожнього руху Потягом року Класні керівники та вихователі  
Організоване перевезення дітей здійснювати у відповідності до діючих вимог Потягом року Класні керівники та вихователі  
Проводити вивчення стану дитячого травматизму, аналізувати та вживати дієвих заходів щодо його попередження Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Практикувати проведення Єдиних уроків з правил дорожнього руху із залучення представників поліції Потягом року Класні керівники та вихователі  
Створити Дружину юних інспекторів дорожнього руху та організувати їх роботу відповідно до діючого Положення Вересень

Кушнірова Н.І.

 

 
Проводити шкільні заходи за участю ДЮІДР Протягом року

Кушнірова Н.І.

 

 
Визначити порядок, зміст проведення роботи з батьками щодо пропаганди правил дорожнього руху. Інформувати батьків про випадки травмування учнів Потягом року Класні керівники та вихователі  
Видавати пам’ятки, буклети з питань дотримання дітьми правил дорожнього руху Потягом року Класні керівники та вихователі  
Забезпечити участь загону ДЮІДР у міських, обласних фестивалях, конкурсах, оглядах Протягом року

Кушнірова Н.І.

 

 
Забезпечити контроль за виконанням планів, заходів, наказів щодо роботи з питань дитячого дорожньо-транспортного травматизму в закладі Протягом року

Кушнірова Н.І.

 

 
Забезпечити своєчасне інформування УО Кіровоградської міської ради про випадки травмування учнів під час ДТП Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Аналізувати причини і стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму, вживати заходів для зменшення його кількості Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Заслуховувати відповідальних осіб про виконання обов’язків щодо профілактики дитячого травматизму, пропаганди Правил дорожнього руху, виконання заходів, наказів Протягом року

Кушнірова Н.І.

Лихошерстова І.А.

 
Проводити з учнями закладу профілактичну роботу щодо попередження випадків викрадення авто-, мототехніки, псування дорожніх знаків, світлофорів тощо Потягом року Класні керівники та вихователі  
Застосовувати під час вивчення правил дорожнього руху ТЗН (перегляд телепередач, використання комп.програм, презентацій) Потягом року Класні керівники та вихователі  
Обладнати майданчик для практичного навчання з правил дорожнього руху Листопад Єфіменко І.О.  
Заходи щодо профілактики електротравматизму
Забезпечити у закладі дотримання вимог правил електробезпеки Постійно Репецька Н.А.  
Проводити з учнями профілактичну роботу щодо попередження електротравматизму Постійно Класні керівники  
Тримати на постійному контролі стан електроустановок та електромережі закладу, ставити та розетки заглушки (де це необхідно) Постійно Ушакова С.О.  
У кабінетах фізики, хімії, інформатики проводити інструктажі щодо правил безпеки під час експлуатації електроприладів Постійно

Тиненик І.Б.

Хомутенко А.С.

Пустовойт Т.Л.

 
Заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм у закладі
Забезпечити належне виконання  ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» Постійно Лапко С.В.  

Продовжувати впровадження у закладі системи гігієнічного виховання:

-         знайомство з основними гігієнічними вимогами та формуванням гігієнічних навичок відповідно до шкільної програми ту в процесі позакласної роботи;

-         гігієнічне виховання в родині;

-         формування в учнів розуміння необхідності збереження власного здоров'я;

-         контроль гігієнічних навичок, знань та умінь

Постійно

Лапко С.В.

Класні керівники та вихователі

 
Укладати розклад уроків з урахуванням санітарно-гігієнічних та психолого-педагогічних вимог Вересень Бондар О.В.  

Контролювати:

-         відповідність меблів санітарно-гігієнічним вимогам, у тому числі розмірів парт, столів віковим групам дітей;

-         забезпечення кабінетів хімії, фізики, інформатики демонстраційними столами, витяжними шафами тощо;

-         стан збереження хімічних реактивів в кабінетах підвищеної безпеки;

-         наявність умивальників, миючих засобів, рушників тощо.

Постійно

Лапко С.В.

Ушакова С.О.

Класні керівники та вихователі

Тиненик І.Б.

Хомутенко А.С.

Пустовойт Т.Л.

 
Заходи щодо попередження випадків суїцидальної поведінки
У планах ВР закладу, класних керівників у розділі «Безпека життєдіяльності, профілактика дитячого травматизму» передбачити питання щодо запобігання випадків суїцидальної поведінки учнів Вересень Практичний психолог, соц..педагог  
Організовувати на семінарах-практикумах, нарадах-семінарах  навчання класних керівників, вихователів з питань організації роботи з учнями та батьками щодо виявлення, профілактики суїцидальної поведінки Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Організовувати спільну роботу класних керівників, психологів та соц..педагогів щодо профілактики суїцидальної поведінки серед учнів Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Організувати в закладі роботу «Телефону довіри», відповідного консультпункту і соціальну роботу Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Роботу психологічної служби закладу проводити у відповідності до Положення про психологічну службу та соціальну роботу Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Класним керівникам, соціальному педагогу та практичному психологу на підставі індивідуальних спостережень за учнями та тестового анкетування складати списку «груп ризику» Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Розробити та затвердити плани роботи з «групами ризику» Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Розробити для учнів цикл бесід, лекцій з профілактики суїцидальної поведінки та проводити з ними бесіди в установленому порядку Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Роботу щодо попередження випадків суїцидальної поведінки проводити спільно із фахівцями-психологами Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
На засідання ШМО класних керівників, вихователів висвітлювати питання організації роботи щодо попередження нещасних випадків серед учнів, у тому числі із летальними наслідками Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
На батьківських зборах висвітлювати питання профілактики суїцидальної поведінки Постійно Практичний психолог, соц..педагог, класні керівники  

Підготувати методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків, суїцидальної поведінки:

-         організація роботи в закладі щодо запобігання самогубств серед учнів;

-         організація роботи психологічної служби з питання профілактики суїциду;

-         проведення семінарів з питань попередження самогубств серед дітей

Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
Організувати роботу психолога з наданням методичних рекомендацій класним керівникам щодо роботи з учнями, які входять до «групи ризику» Постійно Практичний психолог, соц..педагог  
В рамках Тижнів знань з БЖ передбачати проведення профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки Постійно Класні керівники