1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при- , прі-. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Мета: повторити й поглибити знання учнів про префікси як значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їхнього виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати їхню роль у словах, удосконалювати навички правопису: розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; розвивати мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, культуру усного і писемного мовлення: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до професії вчителя, а також співчуття і уважність до будь-якої людини, яка потрапляє в біду.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, граматика, культура мовлення

й стилістика, текст. Міжпредметні зв'язки: художня література.

Обладнання: опорні схеми, сюжетні малюнки.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Спостереження за мовним матеріалом

►  Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Поясніть свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвіть мовні засоби зв'язку речень у тексті.

НОВА ВЧИТЕЛЬКА

Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім'ю.

Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О.Дон-ченком).

►  Випишіть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть їхній правопис.

►  3 префіксами пре-, при-, прі- записати по 2-3 нових слова.

2. Кубування

►  Дайте відповіді на питання, записані на сторонах куба: 

►  Якого значення надає словам префікс пре?

▼  Наведіть приклади слів з цим префіксом.

▼  Якого значення надає словам префікс при?

-  Наведіть приклади слів з цим префіксом.

- Назвіть слова, які пишемо з префіксом прі-.

▼  Для чого необхідні знання про написання префіксів?

Коментар учителя. Префікс — це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (цвіт — зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти).

Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишемо букву є: претихий, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближения або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишемо букву и: прибудувати, приставляти, прикладати.

Ненаголошений голосний [є] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляємо наближено до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [є]. Щоб не помилитися в написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.

Префікс прі- пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва.

3. Робота з опорною таблицею

► Доповніть таблицю власними прикладами.

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Моделювання нових слів

►  Утворіть від зазначених слів за допомогою префікса ПРЕ- нові слова. Якого значення надає словам префікс?

Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.

2. Дослідження-реконструювання (міні-тест)

►  Замініть словосполучення словами з префіксами ПРЕ-, ПРИ-.

1. Дуже глибокий: 

А преглибокий;  Б  приглибокий.

2. Злегка закритий: 

А прикритий; Б прекритий.

3.  Не зовсім заглушений: 

А преглушений; Б приглушений.

4.  Дуже злий: 

А презлий;  Б призлий.

5.  Злегка прикритий пилом: 

А препилений; Б припилений.

6.  Не зовсім закриті очі: 

А прекриті; Б прикриті.

3. Розподільний диктант

►  До кожного зі слів поставте відповіді: а — слова, що означають приєднання; б — слова, що означають наближення чи неповноту дії; в — слова, що вказують на збільшену ознаку Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний,

приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, пре-скромний.

Ігрове завдання «Хто більше» (групова робота)

►  До малюнка доберіть якнайбільше слів із префіксами пре-, при-, прі-, поясніть їх правопис. Вживаючи дібрані слова, побудуйте зв'язне висловлювання.

V.  Підсумки уроку. 

 - Написання яких префіксів ми сьогодні повторили? 

- Якого значення словам надають префікси пре-, при-, прі? 

- Наведіть приклади слів із префіксами пре-, при-, прі-. 

- Яке завдання вам сподобалося найбільше?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

►  Виконайте вправу за підручником.

►  Зі словника випишіть слова, які починаються на прі-, визначте в них корінь, зробіть висновок.

►  Складіть тестові завдання на правопис префіксів пре-, при-, прі-.