1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Тема: «Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини»

Мета уроку:

Навчальна: поглибити знання учнів про хімічну природу шкідливих речовин у складі алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних засобів; навчити працювати методом проектної діяльності, формувати в учнів навички дослідницької роботи.

Розвивальна: розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів; продовжити формування вмінь узагальнювати, робити висновки, працювати з додатковою літературою та презентаціями, мати власну думку на проблему і вміти її висловлювати; розвивати вміння висловлювати судження щодо згубної дії алкоголю, тютюну, наркотиків на здоров'я людини, розвивати вміння правильно вести дискусії та аргументувати свою думку;

Виховна: виховати культуру, виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я, виховувати повагу до своїх однокласників.

Тип уроку:урок застосування практичних умінь і навичок.

Форма уроку: урок міні-проект.

Засоби навчання: презентації, підручники, інструктивні картки, додаткова література, комп’ютер.

Методи та методичні прийоми: робота з інструктивними картками, гра «Незакінчені речення», повідомлення теми і мети уроку, фронтальна бесіда, демонстрація міні-проектів, доповіді, демонстрації презентацій, демонстрація таблиць, фронтальне обговорення питання.

Базові поняття:морфін, героїн, метенкефалін, нікотин, опіати, гашиш, галюциногени, стимулятори, токсини.

Основна література для учнів:Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). — К.:, 2011. — 232 с.: іл.

Додаткова література:Якунін Я.Ю. Я49 Хімія: 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл.- К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013.- 176 с.:іл..

Хронометраж уроку

Підготовчий етап

1.Організація класу  - 2хвилини

2.Перевірка домашнього завдання –7хвилин

3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності – 2хвилини

4.Актуалізація теоретичних знань  –6 хвилин

5.Узагальнення і закріплення нового матеріалу (доповіді учнів, демонстрація міні-проектів) –20 хвилин

6.Підсумок уроку – 3 хвилини

7. Рефлексія – 3 хвилини

8.Виставлення оцінок та їх мотивація – 1хвилина

9.Інструктаж з домашнього завдання – 1хвилина

Хід уроку

Підготовчий етап:

Учні працюють у групах: 5 чоловік у кожній групі, всього груп -3. Учнів по групам розподіляє вчитель враховуючи рівні навчальних досягнень учнів( початковий, середній, достатній, високий). Групи є гетерозиготними.

Теми проектів:

 1. Вживання алкоголю. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму. Вплив спиртів на організм людини.
 2. Правда про наркотики. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму.
 3. Тютюнопаління. Що є у сигареті? Передбачення для людини, яка палить на 10 років вперед.

Завдання дане заздалегідь: 

 1. Творча робота в групах. Створення учнівських публікацій (презентації, бюлетеня, буклету) із проблеми "Твоє життя – твій вибір" на основі використання можливостей програми MicrosoftOfficePublisher.
 2. Створення презентації відповідно до теми, яку обрала група.
 3. Привести приклади з життя або з телевізійних програм, з художньої літератури.

План роботи над проектом

1. Обговорення з учнями мети і завдань проекту.

2. Розподіл завдань між учнями класу, інструктаж з виконання роботи.

3. Ознайомлення з довідковою літературою, необхідною для  виконання роботи.

4. Пошукова діяльність учнів.

5. Захист виконаних робіт, оформлення виставки малюнків, буклетів з теми, показ презентацій.

1)Організація класу:

1.Привітання

2.Відмітити відсутніх

3.Перевірити учнів та їх робочих місць до уроку

4.Створити організаційно-методичні умови для проведення уроку

2)Перевірка домашнього завдання(робота з інструктивними картками)

Інструктивна картка №1

 1. Фармацевтика – це…
 2. Фізичні  властивості  аспірину.
 3. Чим  відрізняються  природні  і  синтетичні  лікарські  засоби?
 4. Наведіть приклади антибіотиків і сульфаніламідних препаратів.

Інструктивна картка №2

 1. Медикаменти – це …
 2. Склад  аспірину.
 3. Назвіть  речовини  з  яких  можливо  синтезувати  аспірин.
 4. Наведіть приклади  заспокійливих і снотворних препаратів.

3)Мотивація навчально-пізнавальної діяльності(гра «Незакінчені речення», повідомлення теми і мети уроку)

Гра «Незакінчені речення»

   Використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює початок речення і пропонує учням висловлюючись, закінчувати його:

Організм людини вважається єдиним цілим, тому що…

Отруйні речовини – це…

До токсичних речовин належать…

Я думаю, що паління для людського організму …тому що…

Моє ставлення до алкоголіків…тому що…

Я вважаю, що вживання наркотиків – це…

Вважаю, що вживання токсичних речовин мене…

     У будь-який момент учні повинні бути готовими обговорити відповідь товариша або обґрунтувати свій варіант закінчення речення.

Ми з вами сьогодні повинні вирішити такі питання:

1.На які органи і як алкоголь, нікотин і наркотики діють на організм людини?

2. Алкоголь, нікотин, наркотики: добро чи зло?

4)Актуалізація теоретичних знань(фронтальна бесіда)

Фронтальна бесіда

 1. Що таке синтетичні лікарські засоби?
 2. В чому їх переваги і недоліки? Назвіть їх.
 3. Які ви знаєте шкідливі речовини у складі алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних засобів? Назвіть їх.
 4. Чим вони небезпечні для здоров'я?

5) Узагальнення і закріплення нового матеріалу (випереджувальні завдання, доповіді, демонстрації міні-проектів, фронтальне обговорення питання, обговорення виставки буклетів із проблеми "Твоє життя – твій вибір")

Шкідливі звички, що загрожують життю і здоров'ю людини.

   (робота зі схемою)

 Шкідливі звички

                                                                                  

Паління       
Вживання наркотиків   Вживання токсичних речовин    
Вживання алкоголю        

                                                            

                                                               

Заздалегідь ви були розділені на групи і кожна група повинна була створити свій власний міні-проект. Отож, будь ласка, прошу першу групу для демонстрації:

(представлення учнями міні-проектів (випереджувальне завдання)

1.Виступ групи №1 на тему: «Вживання алкоголю. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму. Вплив спиртів на організм людини.»

2. Виступ групи №2 «Правда про наркотики. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму.»

3. Виступ групи №3 «Тютюнопаління. Що є у сигареті? Передбачення для людини, яка палить на 10 років вперед.»

Обговорення виставки буклетів із проблеми "Твоє життя – твій вибір".

Обговорення питання:

Антиреклама  - чи реально це для українського телебачення?Наслідки сьогоднішніх «антиреклам».

6)Підсумок уроку(розв’язання проблемного питання)

Алкоголь, нікотин, наркотики: добро чи зло?

7)Рефлексія

Учні висловлюють свою думку про урок.

Сьогодні я дізнався…Було цікаво…Було важко…Я зрозумів, що…

Я навчився….Мене здивувало…Я спробую…Урок дав мені для життя….

8)Виставлення оцінок та їх мотивація

Вчитель оцінює учнів. Дякує за урок.

9)Інструктаж з домашнього завдання

(Домашнє завдання заздалегідь написане на дошці)

 1. Кросворд на тему: «Отруйні речовини».
 2. Зробити міні-словник шкідливих речовин(виписати хімічні формули).