1000 символів ліворуч

Статті до розділу методична скарбничка

Статті педагогів закладу щодо використання сервісів Google, представленні на шкільній Інтернет-конференції

Протягом 24.10. - 04.11.2016 року відбулася
Науково-практична шкільна Інтернет-конференція 
«Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти».

Мета шкільної конференції: визначити рівень готовності педколективу до використання засобів Google у своїй професійній діяльності, знайомство із практичним використанням сервісів у закладі.

Школа м’яча

Тема: Школа м’яча

Завдання: Формувати потребу у веденні здорового способу життя засобами загально розвиваючих комплексів; Навчити техніці спортивних ігорРозвивати фізичні якості засобами спортивних ігор та естафет.

Місце проведення: спортивний зал

Інвентар: баскетбольні та волейбольні м’ячі, баскетбольні кільця, гімнастичні лави

Зміст Дозування Організаційно методичні вказівки
1 Підготовча частина 3 хв.  
  1. Шикування, повідомлення завдань уроку, перешикування 3 хв. В шеренгу. Перевірка в учнів спорт. Форми. Інструктаж з ТБ за інструкціями №36.1, №36.5
2 Основна частина 40 хв.  
  1. Комплекс ЗРВ в русі 10 хв. Дистанція 2м.
  5. Пояснення праил спортивних ігор 10 хв. По черзі з однієї колони.
  6. Стійка та розташування гравця на майданчику 10 хв. По черзі дівчата та хлопці працюють на два різних кільця . відстань до кошика 2-5м
  6. Гра з м’ячем: «піонербол» 10 хв. Подолати відстань, оббігти шашку зведенням м*яча
3 Заключна частина 2 хв.  
  1. Шикування, підведення підсумків, відмічення кращих, зауваження, заохочення 2 хв. Фронтальний метод

«Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів.»

Тема:«Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів.»

 

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів із знаходженням металічних елементів у природі; дати уявлення про способи добування металів; навчити учнів розпізнавати руди металів за зовнішнім  виглядом;

Розвивальна: продовжувати розвивати вміння писати хімічні реакції, що лежать в основі добування металів, робити самостійні висновки;розвиток пізнавальних інтересів.

Виховна: виховати наполегливість, працьовитість, самостійність; плекати в учнів інтерес до вивчення хімії як цікавої теоретичної, експериментальної і прикладної науки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Засоби навчання: презентація, підручник, періодична система хімічних елементів, ряд активності металів, інструктивні картки, зразки металічних руд.

Методи та методичні прийоми: розповідь, визначення мети, повiдомлення теми, міні-завдання для учнів; фронтальне обговорення питань, робота біля дошки; бесіда, виконання лабораторного досліду, розповідь, робота з підручником, демонстрація презентації; гра «Хімічний волейбол», розв’язання вправ; «Поетична хвилинка», формулювання загальних висновків.

Базові поняття:руди, мінерали, металургія, металотермiя, алюмiнотермiя, електроліз.

Основна література для учнів:Хімія 10 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2010р.

Додаткова література:http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=11

 


 

Хронометраж уроку

1.Організаційний момент - 2хвилини

2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності – 2хвилини

3.Актуалізація теоретичних знань –4 хвилини

4.Виклад нового матеріалу – 25хвилин

5.Узагальнення і закріплення нового матеріалу – 8хвилин

6.Підсумок уроку – 2хвилини

7.Виставлення оцінок та їх мотивація – 1хвилина

8.Інструктаж з домашнього завдання – 1хвилина

Хід уроку

1)Організаційний момент:

1.Привітання

2.Відмітити відсутніх

3.Перевірити учнів та їх робочих місць до уроку

4.Створити організаційно-методичні умови для проведення уроку

2)Мотивація навчально-пізнавальної діяльності(розповідь, визначення мети, повiдомлення теми, міні-завдання для учнів)

Першими металами, які почали використовувати люди, були золото, срібло, мідь. Їх знаходили у чистому вигляді і тому називали самородними. Ці метали хімічно пасивні і досить стійкі щодо речовин навколишнього середовища. Активних металів на Землі немає. Чому?

 Щоб дати відповідь на це запитання давайте напишемо хімічні рівняння

- Написати рівняння взаємодії:

    а) Zn,            б) Al,            в )Fe

1. З киснем;

                        2Zn+O2=2 ZnO;

2. З сіркою;

                           2Al+3S=Al2S3

3. З хлоридною кислотою;

                           Fe+2HCl= FeCl2+H2

  Знаходимо у кожному випадку окисник і відновник.

 Отже, активні метали в природі зустрічаються у вигляді оксидів, або солей, тому що вони легко окиснюються. Для практичного користування людству потрібні ж чисті метали. Щоб їх добути нам необхідно знати природні сполуки, до складу яких входять метали і способи їх добування. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку(заздалегідь написана на дошці): «Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів.»

3)Актуалізація теоретичних знань( фронтальне обговорення питань, робота біля дошки)

 На попередніх уроках ми з вами ознайомилися із фізичними і хімічними властивостями металів, вивчили особливості будови їх атомів. Для перевірки ваших знань з цих тем, пропоную виконати кілька завдань(біля дошки).

Як метали реагують з неметалами? Допишіть схеми хімічних реакцій:

Na  +  O2 →

K   +   Cl2 →

Mg  +  S  →

Ca  +  Н2 

Як метали реагують з кислотами? Допишіть схеми хімічних реакцій:

Mg  +  HCl  →

Fe  +  H2SO4  →

Cu  +  H2SO4 (конц.)  

Hg  +  HNO3 (конц.)  

Що називають металічним зв’язком?

Назвіть найеластичніший метал?

Назвіть найтвердіший метал?

Назвіть найкрихкіший метал?

Перелічіть основні фізичні властивості металів.

4)Виклад нового матеріалу (бесіда, лабораторний дослід, розповідь, робота з підручником, демонстрація презентації)

Поширення металів у природі у вигляді простих речовин і сполук.  

  Для практичного користування людству потрібні чисті метали. У природі ж, у самородному вигляді зустрічаються тільки деякі метали, що у витискувальному ряді стоять після водню (золото Au, платина Pt, іноді срібло Ag, ртуть Hg, мідьCu). Щоб добути метали у вільному стані, необхідно знати природні сполуки, до складу яких вони входять і способи їх добування. Такі природні сполуки називають мінералами. Наприклад, Ферум міститься в мінералах магнетиті Fe3O4, гематиті Fe2O3 та ін.   

 Цікаво знати!  

 • мідь зустрічається в природі у вигляді самородків. Так, у 1857 р. в США в районі Великих Озер знайшли самородок масою 420 т. Його боки були оббиті ще кам’яними сокирами. У 60-х роках ХХ ст. у Росії було знайдено самородок міді масою 7 т. (в Кемеровській області);
 • чиста платина в природі зустрічається рідко. Найбільший її самородок важив 9,63 кг, але до наших днів він не зберігся, а от самородок платини масою 8,395 кг, який знайдено на території Росії на початку ХХ ст., зберігається й досі в Алмазному фонді Росії.  

  Залежно від того, які сполуки металів містяться в руді, розрізняють:

 а) оксидні руди – Fe3O4; Al2O3;

б) сульфідні руди – FeS2, MoS2;

в) хлоридні руди – NaCl, MgCl2;

г) карбонатні руди – CaCO3, FeCO3.

Демонстрація презентації.

Учням роздано зразки металічних руд та інструктивні картки для виконання лабораторного досліду (Додаток №1)

 Лабораторний дослід № 13

Тема. Ознайомлення із зразками металічних руд.

Мета: розглянути зовнішній вигляд металічних руд, з’ясувати їх назви та формули.

Обладнання: зразки металічних руд.

Хід роботи

Розгляньте видані вам зразки металічних руд, запишіть формули і назви речовин, що є основними компонентами руди.

Метал Мінерал Склад (формула основного компоненту)
1 Na Галіт NaCl
2 K Сильвін KCl
3 Na, K Сильвініт NaCl· KCl
4 Ca

Вапняк

Гіпс

CaCO3

CaSO4 · 2H2O

5 Ca,Mg Доломіт CaCO3 · MgCO3
6 Al Боксит Al2O3 · nH2O
7 Fe

Пірит

Бурий залізняк

Червоний залізняк

Магнітний залізняк

FeS2

Fe2O3· nH2O

Fe2O3

Fe3O4

Загальні способи добування металів

Металургія галузь промисловості, основою якої є добування металів.

                                      Металургія

       
       

 

 

чорна металургія                                     кольорова металургія

виробництво заліза та                             виробництво інших металів

його сплавів                                    та їх сплавів

     Для того, щоб із сполуки отримати метал, потрібно здійснити відновлення металічного елемента

Меn+ + nе- → Ме°

                    Способи добування металів

пірометалургія            гідрометалургія           електрометалургія

 метали відновлюють    метали добувають       метали добувають

 із руд за високої           із розчинів солей                   електролізом розплавів

температури.                                                       солей, оксидів, гідроксидів.

Відновники:                                                         (добувають лужні, 

С (кокс),                                                               лужноземельні метали,

СО (чадний газ)                                                  алюміній.

Н2 (водень)

Si (сіліцій)  (силікотермія)

Активні метали (металотермія)

Одержання металів пірометалургійними  способами:

2ZnO + C = 2Zn + CO2

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

WO3 + 3H2 = W + 3H2O

2MgO + Si = 2Mg + SiO2

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr

Одержання металівгідрометалургійним  способом:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

Одержання металів електрометалургійним  способом:

              електоліз

2NaClрозплав            2Na + Cl2

                     електроліз

CaCl2 розплва          Са + Cl2

Виробництво чавуну

1.Чавун – сплав Fe, C( ω від 1,7% до 4,8%), Mn, Si, P, S.

2. Сировина:       залізна руда (Fe2O3)             

                                               кокс( С)                                      шихта

                            флюси – вапняк (СаСО3)

                            повітря, збагачене киснем.

3. Будова домни.

4. Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва чавуну:

Утворення відновника

С + О2 = СО2 + Q

СО2 + С = 2СО – Q

Відновлення заліза із руди

Fe2O3Fe3O4FeOFe

3 Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

Перетворення домішок

Частина домішок відновлюється коксом, частина – утворює з флюсами шлак.

5.Продукти доменного процесу

 
   

 

чавун                                               шлак                             доменний газ

       
       
 

 

 

ливарний   переробний

Виробництво сталі

1.Сталь – сплав Fe, C( ω до 1,7% ), Mn, Si, P, S (вміст Mn і Si менше, ніж у чавуні, вміст Pта S дуже малий)

2.Сировина: чавун, залізна руда, залізний брухт, вапняк, кисень.

3.Установки і апарати:

Кисневі конвертори

За одну плавку виробляється 400т  сталі

Тривалість плавки – 30 – 40 хв.

Температура підтримується за рахунок екзотермічних реакцій, додаткове спалювання палива не потрібне.

Мартенівська піч

За одну плавку виробляється 900т сталі.

Тривалість плавки –  6 – 8 год.

Температура підтримується за рахунок екзотермічних реакцій горіння палива.

Електропечі

За допомогою електричного струму створюються дуже високі температури (понад 2000°С)

Отримують леговані сталі.

 1. Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва  сталі:

2Fe + O2 = 2FeO

2FeO + C = 2Fe + CO2

2FeO + Si = 2Fe + SiO2

FeO + Mn = Fe + MnO

5FeO +2P = 5Fe + P2O5

 1. Застосування сталі:

Конструкційна сталь – матеріал  для виготовлення транспортних засобів, арматури, труб, рейок, будівельного обладнання.

Інструментальна сталь -  матеріал  для виготовлення різальних інструментів, пружин.

Нержавіюча сталь - матеріал  для виготовлення апаратів та приладів хімічної та харчової промисловості.

5)Узагальнення і закріплення нового матеріалу(гра «Хімічний волейбол», розв’язання вправ)

Учитель тримає у руках паперовий м’яч, задає питання обраному учневі, кидаючи йому м’яч; учень відповідає на подане запитання, тільки тоді перекидає назад вчителю (і так з кожним учнем). Якщо учень відповідає неправильно – йому пропонується ще одне питання.

Питання:

-         Що слугує відновниками в металургії?

-         Чим відрізняється відновлення з оксидних і сульфатних руд?

-         Які метали добувають електролізом?

-         Поясніть, що таке пірометалургія.

-         Гідрометалургія – це …

-         Що таке електрометалургія?

-         Як добувають метали із сульфідних руд?

Розв’язування вправи по підручнику на сторінці 177: №242

6)Підсумок уроку(«Поетична хвилинка», формулювання загальних висновків)

На підсумок нашого уроку пропоную вам прослухати рядки П.Куліша:    

Знаходимо в землі срібляні жили

    І золото, знайшовши, очищаєм.

    З землі копать залізо ми умієм

   Із каменю червону мідь топити.

Як ви могли б їх пояснити?  

  Ці рядки підтверджують той факт, що частина металів є у вигляді покладів у надрах земних, що їх можна видобувати, відновлювати із руд.

7)Виставлення оцінок та їх мотивація

Вчитель оцінює учнів. Дякує за урок.

8)Інструктаж з домашнього завдання

(Домашнє завдання заздалегідь написане на дошці)

 1. Підручник § 24 с. 173-178 опрацювати.
 2. Завдання по підручнику: № 241(всім);  243(ІІІ – ІVрівень) с. 177.
 3. Вивчити конспект.
 4. Творче завдання: підготувати матеріал (есе, презентації, доповіді) з тем:

• Історія розвитку чорної металургії в Україні.

• Виробництво чавуну.

• Виробництво сталі.

• Значення чорної металургії.

• Охорона навколишнього середовища в чорній металургії.


«Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини.»

Тема: «Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини»

Мета уроку:

Навчальна: поглибити знання учнів про хімічну природу шкідливих речовин у складі алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних засобів; навчити працювати методом проектної діяльності, формувати в учнів навички дослідницької роботи.

Розвивальна: розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів; продовжити формування вмінь узагальнювати, робити висновки, працювати з додатковою літературою та презентаціями, мати власну думку на проблему і вміти її висловлювати; розвивати вміння висловлювати судження щодо згубної дії алкоголю, тютюну, наркотиків на здоров'я людини, розвивати вміння правильно вести дискусії та аргументувати свою думку;

Виховна: виховати культуру, виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я, виховувати повагу до своїх однокласників.

Тип уроку:урок застосування практичних умінь і навичок.

Форма уроку: урок міні-проект.

Засоби навчання: презентації, підручники, інструктивні картки, додаткова література, комп’ютер.

Методи та методичні прийоми: робота з інструктивними картками, гра «Незакінчені речення», повідомлення теми і мети уроку, фронтальна бесіда, демонстрація міні-проектів, доповіді, демонстрації презентацій, демонстрація таблиць, фронтальне обговорення питання.

Базові поняття:морфін, героїн, метенкефалін, нікотин, опіати, гашиш, галюциногени, стимулятори, токсини.

Основна література для учнів:Ярошенко О. Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). — К.:, 2011. — 232 с.: іл.

Додаткова література:Якунін Я.Ю. Я49 Хімія: 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл.- К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013.- 176 с.:іл..

Хронометраж уроку

Підготовчий етап

1.Організація класу  - 2хвилини

2.Перевірка домашнього завдання –7хвилин

3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності – 2хвилини

4.Актуалізація теоретичних знань  –6 хвилин

5.Узагальнення і закріплення нового матеріалу (доповіді учнів, демонстрація міні-проектів) –20 хвилин

6.Підсумок уроку – 3 хвилини

7. Рефлексія – 3 хвилини

8.Виставлення оцінок та їх мотивація – 1хвилина

9.Інструктаж з домашнього завдання – 1хвилина

Хід уроку

Підготовчий етап:

Учні працюють у групах: 5 чоловік у кожній групі, всього груп -3. Учнів по групам розподіляє вчитель враховуючи рівні навчальних досягнень учнів( початковий, середній, достатній, високий). Групи є гетерозиготними.

Теми проектів:

 1. Вживання алкоголю. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму. Вплив спиртів на організм людини.
 2. Правда про наркотики. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму.
 3. Тютюнопаління. Що є у сигареті? Передбачення для людини, яка палить на 10 років вперед.

Завдання дане заздалегідь: 

 1. Творча робота в групах. Створення учнівських публікацій (презентації, бюлетеня, буклету) із проблеми "Твоє життя – твій вибір" на основі використання можливостей програми MicrosoftOfficePublisher.
 2. Створення презентації відповідно до теми, яку обрала група.
 3. Привести приклади з життя або з телевізійних програм, з художньої літератури.

План роботи над проектом

1. Обговорення з учнями мети і завдань проекту.

2. Розподіл завдань між учнями класу, інструктаж з виконання роботи.

3. Ознайомлення з довідковою літературою, необхідною для  виконання роботи.

4. Пошукова діяльність учнів.

5. Захист виконаних робіт, оформлення виставки малюнків, буклетів з теми, показ презентацій.

1)Організація класу:

1.Привітання

2.Відмітити відсутніх

3.Перевірити учнів та їх робочих місць до уроку

4.Створити організаційно-методичні умови для проведення уроку

2)Перевірка домашнього завдання(робота з інструктивними картками)

Інструктивна картка №1

 1. Фармацевтика – це…
 2. Фізичні  властивості  аспірину.
 3. Чим  відрізняються  природні  і  синтетичні  лікарські  засоби?
 4. Наведіть приклади антибіотиків і сульфаніламідних препаратів.

Інструктивна картка №2

 1. Медикаменти – це …
 2. Склад  аспірину.
 3. Назвіть  речовини  з  яких  можливо  синтезувати  аспірин.
 4. Наведіть приклади  заспокійливих і снотворних препаратів.

3)Мотивація навчально-пізнавальної діяльності(гра «Незакінчені речення», повідомлення теми і мети уроку)

Гра «Незакінчені речення»

   Використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює початок речення і пропонує учням висловлюючись, закінчувати його:

Організм людини вважається єдиним цілим, тому що…

Отруйні речовини – це…

До токсичних речовин належать…

Я думаю, що паління для людського організму …тому що…

Моє ставлення до алкоголіків…тому що…

Я вважаю, що вживання наркотиків – це…

Вважаю, що вживання токсичних речовин мене…

     У будь-який момент учні повинні бути готовими обговорити відповідь товариша або обґрунтувати свій варіант закінчення речення.

Ми з вами сьогодні повинні вирішити такі питання:

1.На які органи і як алкоголь, нікотин і наркотики діють на організм людини?

2. Алкоголь, нікотин, наркотики: добро чи зло?

4)Актуалізація теоретичних знань(фронтальна бесіда)

Фронтальна бесіда

 1. Що таке синтетичні лікарські засоби?
 2. В чому їх переваги і недоліки? Назвіть їх.
 3. Які ви знаєте шкідливі речовини у складі алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних засобів? Назвіть їх.
 4. Чим вони небезпечні для здоров'я?

5) Узагальнення і закріплення нового матеріалу (випереджувальні завдання, доповіді, демонстрації міні-проектів, фронтальне обговорення питання, обговорення виставки буклетів із проблеми "Твоє життя – твій вибір")

Шкідливі звички, що загрожують життю і здоров'ю людини.

   (робота зі схемою)

 Шкідливі звички

                                                                                  

Паління       
Вживання наркотиків   Вживання токсичних речовин    
Вживання алкоголю        

                                                            

                                                               

Заздалегідь ви були розділені на групи і кожна група повинна була створити свій власний міні-проект. Отож, будь ласка, прошу першу групу для демонстрації:

(представлення учнями міні-проектів (випереджувальне завдання)

1.Виступ групи №1 на тему: «Вживання алкоголю. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму. Вплив спиртів на організм людини.»

2. Виступ групи №2 «Правда про наркотики. Хімічні процеси, що відбуваються всередині організму.»

3. Виступ групи №3 «Тютюнопаління. Що є у сигареті? Передбачення для людини, яка палить на 10 років вперед.»

Обговорення виставки буклетів із проблеми "Твоє життя – твій вибір".

Обговорення питання:

Антиреклама  - чи реально це для українського телебачення?Наслідки сьогоднішніх «антиреклам».

6)Підсумок уроку(розв’язання проблемного питання)

Алкоголь, нікотин, наркотики: добро чи зло?

7)Рефлексія

Учні висловлюють свою думку про урок.

Сьогодні я дізнався…Було цікаво…Було важко…Я зрозумів, що…

Я навчився….Мене здивувало…Я спробую…Урок дав мені для життя….

8)Виставлення оцінок та їх мотивація

Вчитель оцінює учнів. Дякує за урок.

9)Інструктаж з домашнього завдання

(Домашнє завдання заздалегідь написане на дошці)

 1. Кросворд на тему: «Отруйні речовини».
 2. Зробити міні-словник шкідливих речовин(виписати хімічні формули).

Виховний захід: «Подорож у Країну Казок»

Виховний захід: «Подорож у Країну Казок»

        Мета: продовжувати знайомити дітей з жанрами – народної та авторської  казки; працювати над виразним, правильним читанням казки; закріплювати вміння переказувати казки; продовжувати розвивати зв’язне мовлення, пізнавальні інтереси, мислення, артистичні здібності учнів; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати естетичні почуття, позитивне відношення до героїв казки.

                                                                Хід заходу:
      
Ведучий:  « Добрий день, діти!  Я  знаю, що ви любите  читати  і  слухати казки.  Зовсім  маленькими  ви  їх  полюбили.   Казки – наші  великі   вчителі, які  спочатку  виховують, а потім розважають. Вони вчать любити прекрасне, розрізняти добро  і  зло, радіти  за  перемогу інших, брати  приклад з веселих, добрих,   вірних   і   чесних   героїв.   І   сьогодні   ми  проведемо  подорож  по сторінках  улюблених  казок,зустрінемося з казковими героями».
1. Казка-це світ, чарівний та незвичний,
Казка-це диво,сповнене краси.
Поринуть у казку-це ж бо так цікаво,
Це справді свято, радість для душі.

2. У казці звірі свою мову мають
Дерева розмовляють, мов живі.
Добро і правда завжди зло долають
Тому і люблять казку діти всі.

3. Хочемо вам розповісти
Що було, де, з ким, коли.
Тому сядьте всі рівненько
Й слухайте всі нас гарненько.
4. Мабуть, знаєте, у світі є країна
Де живуть Мальвіна й Буратіно,
Є країна де мешкають вільно
Принц Лимон та малий Цибулино.
5. Ви про країну читали таку,
Де дівча квіточку мало одну,
А з пелюстків аж 7 побажань
Квітка враз виконала всі без вагань.
6. Наша країна-то є чарівна
Казкарією зветься вона
Казкові герої там дружно живуть
Вони до вас у гості завжди прийдуть.
       Ведучий: «Ця надзвичайна історія трапилась у Казковому королівстві. У тридев’ятому  царстві,  за  високими  горами, за  глибокими  морями є країна, якої немає на жодній мапі світу.
       Одного  разу  до  мене  у  кімнату  з  казкової  країни  залетів  прекрасний метелик   і  розповів  дивовижну  історію.  Діти,  ви  хочете  дізнатись,  що  ж трапилось у Казковому королівстві? Тоді слухайте».
( звучить   пісня   з   кінофільму   ‘’Червона   шапочка’’  і   на   сцену   вибігає підстрибуючи Червона шапочка. Назустріч іде вовк. )
       Вовк: «Червона шапко, куди йдеш?
                     І що ти в кошику несеш?»
       Ч.ш:  «Іду я в гості до бабусі,
                   А звуть її усі Маруся,
                   Несу я їй пиріг із маком,
                   Варенички із сирним смаком. А ти?»
       Вовк: «А я щавель у лісі збираю,
                    Тебе давно я виглядаю,
                    Зелений борщ скоро зварю,
                   Як хочеш і тебе я пригощу.»
       Ч.ш: «Ой, хитрий Вовче, ти б мовчав
                    І говорив би те, що знав.
                   Невже не знаю, що вовки
                   Борщ не їдять. Тож не бреши!»
       Вовк: «Гаразд, дивись, куди прийшли?
                    І повно чомусь дітей навкруги?»
       Ч.ш:. «Та ми у школу завітали.
                    Цікаві загадки приготували:
__ Скільки у кози було козенят ?
__ Що посадив дід, а вона виросла велика?
__ Як звати дівчинку, яка виросла з квітки?
__ Що спекла бабуся, а він втік від неї?
__ Що загубив дід у лісі?
__ Як звали поросят, які перемогли вовка?»
       Ч.ш. та Вовк: «Молодці, до зустрічі на сторінках казки!»
       (Звучить мелодія вальсу.)
       Ведучий: « Що за казка, друже, мій,
                           Незнайомка живе в ній,
                           Ти впізнаєш вмить її,
                           Одяг весь у попелі,
                           Мачуха все свариться,
                           Сестри насміхаються.
                           Що це за казка?»
       Попелюшка: « Плакати мені не личить,
                                  Просто засмутилась я,
                                  Що згубила черевичок
                                  На балу у короля.
       Але я не буду сумувати,  бо  у  моєї  казки  щасливий   кінець.  Я  мріяла побувати на балу, мріяла про принца. Мої мрії  здійснилися.

       (Крокуючи, з булавою на плечі, на сцені з ‘являється Котигорошко.)
       Котигорошко : «Дорогі дівчата, дорогі хлоп’ ята!
                                     Я так спішив до вас на свято!
                                     Але із змієм я зустрівся –
                                     Ото ж-бо трошки запізнився!
                                     Малята, вибачте мені, будь ласка!»
       Ведучий: « Давайте  вибачимо  Котигорошка  за  спізнення.  Він   переміг Змія-Горинича . Отже він сильний та мужній!»
       Котигорошко : «Тільки  що  зі  змієм  бився! Я  захищаю  усіх!  Кого тут
ображають?  Я бачу  ви  вже тут довго сидите. Давайте зробимо зарядку, щоб набратися сили. 
Дівчатка, допоможіть мені! Повторюйте рухи за мною:
У країні казочок

Жив веселий Колобок.

Разом з ним усі звірятка,

Вирушали на зарядку.

Похитали головою,

Раз притупили ногою,

Руки вгору піднесли,

Трішки ними потрясли,

Нахилились вліво, вправо.

Та цього іще замало.

Руки вгору, руки вниз,

Раз присіли, піднялись.

Головою похитали

Й працювати знов почали.

Ох і спритні ви малята! А мені вже час іти.
       До  побачення,  діти!  Я повернусь  до  вас, перевірю,  як  ви  займаєтесь спортом. Нам потрібні сильні, мужні козаки!»
       Ведучий: «Зараз я хочу запропонувати вам пограти в таку гру, де я буду зачитувати уривки з українських народних казок, а ви повинні вказати назву казки та головних героїв цієї казки:

 1.   Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? (Рукавичка)
 2. Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісні заспіваю. (Колобок)
 3. Гей, Круть, гей, Верть! Я борошна приніс. (Півник і двоє мишенят)
 4. …За три копи куплена,

       Півбока луплена!

       Тупу-тупу ногами,

        Сколю тебе рогами,…(Коза-дереза)

 1.   Приходь же, лисичко, тепер до мене в гості.

    А прийду, журавлику, прийду, лебедику! (Лисиця та журавель)

 1.   …Приплинь, приплинь до бережка!

        Дам я тобі їсти й пити!... (Телесик)

 1.   Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо,  буханці та сушіть сухарці,    піду.(Котигорошко)
 2.   Приходиться найменшому стріляти. … як стрельне – загула стріла ні високо ні низько – вище хат, та й упала ні далеко ні близько – коло села в болоті. (Царівна-жаба)
 3.   Тягнуть –  потягнуть, витягнуть не можуть… (Ріпка)
 4. Коли ти солом’яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати! (Солом’яний бичок)
         Ведучий: «В’ ється річка невеличка,
                            Й хлопчик у човні сидить,
                            З берега матуся кличе,
                            Щоб обідом пригостить,
                            І вгадать цього героя –
                            Справа зовсім не складна,
                            Казка ця усім відома,
                            Про…(
  Телесика ) вона.»
         Івасик – Телесик: «Казку добре ви читали,
                                           Що так швидко відгадали.
                                           Не піддався я бабусі,
                                           Цій старій і злій Ягусі,
                                           Кожен з вас те певно знає,
                                           Що добро перемагає.
         Я приніс для вас чарівну торбинку.  У ній  лежать речі  з  різних  казок. Відгадайте, з яких казок ці речі?»
  --- яйце ( Курочка ряба )
  ----рукавичка ( Рукавичка )
  ----ключик ( Пригоди Буратіно )
  ----кошик ( Червона шапочка )
  ----глечик з тоненькою шийкою (Лисиця і Журавель )
  ----троянда (Снігова королева )
  ----колосок (Півник і мишенята )
  (Виходять всі герої.)
         Попелюшка: « Настав  час  повернутися  нам  у  казки.  А  ввечері,  коли будете лягати спати, ми обов’ язково зустрінемось».
         Телесик: « Діти, читайте казки і ви станете розумнішими  і добрішими».
         Казкові герої співають пісню:  ‘’Мої казки ‘’ муз. Лесі  Соболевської , сл. Наталії Рудої :

                                  1
Ось книжечка маленька, в ній - схованка чудес.
Там виріс біб великий аж до самих небес.
Рій казочок веселий живе на сторінках.
Я скарб такий чудовий тримаю у руках.
                     П р и с п і в (двічі):
Казки мої улюблені, улюблені казки.
Хоч їх напам'ять знаю, читаю залюбки.
Казки мої улюблені, улюблені казки.
Хоч їх напам'ять знаю, читаю залюбки.
                                  2
Ось їде Попелюшка в кареті з гарбуза
І роги наставляє Коза їй Дереза.
Юнак Котигорошко врятує цілий світ,
Царівна-несміяна усіх нас розсмішить.
                     П р и с п і в (двічі).
                                  3
Ось море синє-синє, там - рибка золота
І біла скатертина чарівна, непроста.
Тікає від бабусі маленький Колобок.
І щось мовчать звірята - напевно, близько вовк.
                      П р и с п і в (двічі).


       Ведучий:  «Закінчилася   наша   пригода  у   Казковому  королівстві.   Ми дякуємо  героям, які  завітали до нас. Дякуємо  всім  діткам, які впорались  із завданням.  Дуже  приємно,  що  ви  знаєте  казки  і  я  впевнена, що надалі ви будете гарними читачами.» 

Бесіда на тему: «МИ ЗА НИХ ВІДПОВІДАЄМО»

Бесіда на тему: «МИ ЗА НИХ ВІДПОВІДАЄМО»

Мета: ознайомити учнів з основними правилами поводження в природі, виховувати бережливе ставлення до неї.

                                                  ХІД БЕСІДИ

         Діти! Минулої зустрічі ми побували у царс­тві чарівної природи, Знаємо, що природу поділяють на живу і неживу, що ми всі - діти природи, що природа потребує постійної уваги, що її по­трібно берегти тощо. Сьогодні ми знову мандру­ватимемо світом чарівної природи і будемо вести розмову на тему «Ми за них відповідаємо». Діти, як ви думаєте, за кого і за що ми можемо відпові­дати в природі? (Відповіді дітей). Правильно, за молодших своїх братиків і сестричок, за тварин, птахів, зірвану квіточку і зламану гілочку. Як саме? Чому?

Ось послухайте!

На подвір’ї гралися діти. Їм було весело і радісно. Сашко, який був вищий ростом за Сергійка, штовхнув його. Сергійко заплакав. Сашко, не звернувши уваги, продовжував гру.

Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Сашко? (Відповіді учнів.)

 • Звичайно, ні.
 • Як би вчинили ви? (Відповіді дітей.)
 • Звичайно, що спочатку слід вибачитися, заспокоїти свого меншого товариша. Адже ми знаємо

золоте правило: не ображати молодшого від себе.

Давайте розглянемо таку ситуацію.

Вулицею йшли два хлопчики. Вони жваво про щось розмовляли. Розмова була настільки цікавою, що вони не помітили, як зупинились біля красуні берізки. Її віти «розмовляли» з вітром. Іванкові це не сподобалось. Він узяв і зламав одну гілку.

 • Чи правильно вчинив хлопчик? (Відповіді дітей).
 • Чому?
 • Безумовно, природу нищити не можна.

А зараз я вам розповім про ще один випадок з життя.

3і школи додому повертались діти. Раптом на узбіччі вони побачили пташку. Підійшли ближче. А у неї було зламане крило. Діти взяли пташку, принесли додому,

 перев’язали крило, зігріли, нагодували. Вони доглядали її майже два тижні. Коли пташка видужала, діти відпустили її на волю.

 • Чи правильно вчинили діти? (Відповіді дітей).
 • Як би вчинили ви? (Відповіді дітей.)
 • Молодці. Правильно.

А тепер давайте підсумуємо все те, про що ми сьогодні говорили. (Підбиття підсумків бесіди.)


КОНКУРС ЗНАВЦІВ «ПРИРОДА В ЗАГАДКАХ, ПРИСЛІВ’ЯХ, ПРИКАЗКАХ ТА ВІРШАХ»

Мета:  Закріпити знання учнів про живу і неживу природу.  Розвивати пам'ять, логічне мислення, зв'язне мовлення. Виховувати любов до рідної землі, природи.                                       

ХІД ЗАХОДУ

І. Організаційний момент

Учитель

         Наш дивний світ такий, як казка:

         Он в небі хмаронька пливе, —

         Тож бережи його, будь ласка,

         Все в ньому гарне і живе.

         Он квітка полум'ям палає,

         І ясне сонечко блищить,

         Чарівна пташечка співає -

         Все в дивосвіт прийшло, щоб жить.

         — Прекрасні слова, що розкривають тему усього живого, що є в природі. Протягом навчального року ми побували у царстві чарівної природи, мандрували екологічними стежками, проводили операцію-рейд «Чистий клас», малювали перші весняні квіти і зуст­річали птахів із теплих країв, розповідали про рослини своєї вулиці тощо. А сьогодні ми проведемо підсумко­ве заняття — конкурс знавців «Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах».

         У конкурсі беруть участь дві групи: «Ромашки» і «Во­лошки».                             

II.  Конкурс «Природа в загадках»

         Кожна команда підготувала для іншої п'ять за­гадок. Виграє та команда, яка відгадає найбільше загадок.

         Не гіркий і не солоний,

         А солодкий і червоний.

         Як же зветься цей товстун?

         Здогадалися? …(Кавун)

         Ці стрункі грибочки

         Зайняли пеньочки.

         Шапки в них кругленькі.

         Кличуть їх …. (Опеньки)

         Маленький хлопчик у сірій свитинці

         По дворах стрибає, крихти збирає. (Горобець)

         Вдень я сплю, а прийде ніч,

         Отоді вже – інша річ!

         Я виходжу полювати –

         Стережись, мишва хвостата!

         Не злічу вже, скільки штук

         За життя я з’їв гадюк.

         Я колючий, мов будяк,

         А зовуть мене … (Їжак)

III.  Конкурс «Природа в прислів'ях»

         Кожна команда готувала прислів'я про приро­ду. Виграє та команда, яка за 1 хв розповість більше прислів'їв.

         Народні прислів'я

•   Весняний дощ зайвим не буває.

•   Травень ліс одягає, літо в гості чекає.

•   Перегній відвезем, так і хліб привезем.

•   Весна красна квітами, а осінь пирогами.

•   Журавель летить високо, бачить далеко.

•   Горобець малий, та вдалий.

•   Мороз не великий та стояти не дозволяє.

•   Спасибі, морозе, що снігу приніс.

•   Ліс сам себе чистить.

•   Де багато пташок, там нема комашок.

•   Де вода, там і верба.

•   Бджола мала, а й та працює.

•   Зима без снігу — літо без хліба.

•   Зозуля стала кувати — морозу не бувати.

•   Сонце — на літо, зима — на мороз.

IV.  Конкурс «Природа в приказках»

         Командам пропонуються приказки про приро­ду. Учасники повинні прочитати їх виразно, чітко і правильно. Виграє та команда, яка не припустилася помилок під час читання.

         Приказки

•   Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїми знаннями.

•   Хто в літі буде співати, той у зимі буде танцю­вати.

•   Хліб на хліб сіяти — ні молотити, ні віяти.

•   На ледачій землі і трава не виросте.

•   Листя пада — листопад.

•   Осінь іде — дощі за собою веде.

V. Конкурс «Природа у віршах»

Командам пропонується прочитати вірші про природу. Виграє та команда, яка прочитала більше віршів, виразно, з інтонацією.

Вишеньки

Поблискують черешеньки

в листі зелененькім,

черешеньки ваблять очі

діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлопчаточко

під деревцем скачуть,

простягають рученята

та мало не плачуть.

раді б вишню з’їсти,

та високо лізти,

ой раді зірвати,

та годі дістати!

- Ой вишеньки-черешеньки,

червонії, спілі,

чого ж бо ви так високо

 виросли на гіллі?

Леся Українка

ВІРШ-РАЙДУГА

Ці рядочки — голубі,
в них літають голуби,
достигають синьо сливи
і дзвенить весела злива.

А оці рядки — зелені,
тут і липи, тут і клени,
тут і травка, і лужок,
і пахучий огірок.

Ну, а ці рядочки — жовті,
в них і сонечко, і жовтень,
все навколо в позолоті —
це, звичайно, їх робота!

Тут — горить гвоздики око,
і на вулицях широких
прапорів хлюпоче повінь,
ось чому рядки — червоні.

А оці рядки від снігу
ще вночі
сіяли сріблом,
але вранці сонце всталс —
і сніжок на них
розтанув...

Костецький Анатолій

Чародійне слово

Хлоп'я у полі стежкою прошкує.
Метелик білий в маки залетів.
Чорненький котик в снопиках мишкує,
вони такі під сонцем золоті!

Він ловить шурхіт, шелест, шарудіння,
хапає снопик лапками двома.
А миша знає слово чародійне,
і він її ніколи не спійма.

Костенко Ліна

 

VI.«Запитання-відповідь»

 1. Які тварини і птахи, занесені до Червоної книги?
 2. Цього птаха називають лісовим лікарем», він лікує дерева, витягуючи шкідливих комах з-під кори? (Дятел)
 3. Складіть кластер «Причини створення заповідників».
 4. Чи росте дерево взимку? Чому? (Ні, воно взимку в стані спокою)
 5. Назвіть тварин, які взимку сплять? (Ведмідь, їжак)
 6. Яка тварина може прожити без води 45 днів? (Верблюд)
 7. Хто змінює шубку 2 рази на рік? (Білка, заєць)
 8. Що таке Червона книга? (Книга, в яку заносять рідкісні рослини, тварин, яких потрібно охороняти)

VII.  Гра «Треба — неможна»

         Треба:

•   садити (дерева);

•   попивати (квіти);

•   підгодовувати (птахів);

•   допомагати (звірям узимку).

         Не можна:

•   ламати (гілки на деревах);

•   руйнувати (мурашники);

•   ловити (метеликів);                

•   руйнувати (гнізда птахів).

         — Молодці, діти! Сьогодні ми згадали прави­ла поводження в природі, і я сподіваюсь, що ви їх запам'ятаєте і дотримуватиметесь.

VIII.Підсумок заходу

         Підбиваються підсумки, оголошується команда-переможець, вручаються призи.

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

Тема: Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.
Мета: закріпити знання про вірусні інфекції, про заходи запобігання ВІЛ-нфекції/СНІДу
та іншим вірусним захворюванням.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: ВІЛ, СНІД, Т-лімфоцити.
Тип уроку: урок-конференція.
Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий
.                        Прислів'я

 «Вітаючи людину, ми бажаємо їй здоров’я, бо – це здатність

 до праці, розвиток особистості, самоствердження та

 щастя людини»

Хід роботи

 І. Організація класу.

Наш урок починається з посмішки. Усмішка чарівна річ, вона може бути єдиною розрадою і втіхою, рятувальним колом у важку хвилину. Усміхнись над своїми бідами – гіркота від них зникне, усміхнись своєму супротивнику, зникне його озлобленість. Усміхнись і над своїм озлобленням – зникне і воно.

ІІ. Мотивація.

Вірусні інфекції завдають вели­чезної шкоди здоров'ю людини й значних збитків тваринництву, рос­линництву та мікробіологічній промисловості. Тому вірусологи шукають можливості запобігання розвитку вірусних інфекцій та ефективні засоби лікування уражених організмів. Але на сьогоднішній день найбільш ефективним способом боротьби з вірусними захворюваннями залишається їх профілактика.

Що ми повинні знати про СНІД та інші вірусні захворювання?Як захистити себе й своїх близьких? Саме цим питанням ми й присвятимо наш урок-конференцію.

Теоретик. Віруси можуть спричинити захворювання людини різного ступеня тяжкості. Вірусні захворювання поділяють на такі, що на них хворіє тільки людина, і такі, що передаються від тварин людині.

Існує кілька основних шляхів передавання вірусної інфекції.

 

До нас завітав лікар, який розповість нам дещо про вірусні захворювання, засоби профілактики та дасть відповіді на ваші запитання.

Лікар. Оскільки віруси є внутрішньоклітин­ними паразитами, то ліків, які б були дієвими проти них і водночас безпечними для всіх клітин організмів хазяїв, поки що не знайдено. Отже,на сьогодні головним напрямом антивірусної стратегії є запобігання (про­філактика) вірусних інфекцій. Усі засоби профілактики можна поділити на три основні категорії.

Ви вже знаєте, що після відкриття Е. Дженнером вакцини проти вірусу віспи та досліджень Л. Пастера стало можливим масове щеплення на­селення. Це сприяло різкому зниженню захворюваності на певні вірусні інфекції. Так, у 1981 р. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ого­лосила, що завдяки масовим щепленням та іншим засобам профілактики вірус віспи в біосфері зник, а ця хвороба перестала існувати як загроза людству.    Вакцини щорічно рятують 3 млн. дітей і в 750 тисяч попереджають виникнення важких ускладнень від інфекцій - сліпоти, розумової відсталості, паралічів. Кількість інфекцій, проти яких створюють вакцини, постійно збільшується, що дозволяє наводити ще оптимістичніші показники врятованих, і, за останніми даними, вже існують вакцини, які можуть попередити розвиток 60 інфекційних захворювань.

 • Пит..1    Зараз в Україні дуже поширена відмова батьків від вакцинації дітей у зв’язку з побічними ускладненнями після введення вакцин. Чи можливо на сьогоднішній день відмовитися від імунізації і захистити себе від таких захворювань як гепатит, вітрянка, кір чи енцефаліт без ризику для здоров’я?
 • Тривогу батьків можна зрозуміти. Та більшість лікарів до такої практики ставиться негативно. Вакцинація - це благо цивілізації, свідчення науково-технічного прогресу, відмовлятися від неї безглуздо і небезпечно. Відмова від щеплень безперечно викличе нову хвилю небезпечних, потенційно смертельних інфекцій. («…Жодна вакцина не додає здоров’я, вона додає захист… В світі немає жодної повністю безпечної вакцини… Треба для себе вирішувати, що важливіше в боротьбі з інфекцією, – чи ризик смерті дитини від цієї інфекції, чи можлива поствакцинальна реакція…» так говорить Геннадій Кіжнер – лікар-кардіолог; головний дитячий інфекціоніст МОЗ України: «…Альтернативи вакцинації на сьогоднішній день не існує… Потрібні індивідуальний підхід, якісні вакцини, нагляд за дитиною, потрібна компенсація, якщо щось трапилось…»)
 • Пит.2.     Чи існує вакцина проти СНІДу?
 • Наука привчила нас до оптимізму. Є отрутабуде й протиотрута. У випадку зі СНІДом не все так просто: у кінці ХХ століття медицина визнала свою безпорадність. Це пов’язано з величезною кількістю змін , які відбуваються у спадковому матеріалі ВІЛ. На карту поставлено життя людства. Тож, аби убезпечити себе від інфікування ВІЛ, слід вести здоровий спосіб життя.

У липні 1981 року в Атланті (США) з’явилися перші повідомлення про невідому хворобу, що поширюється серед гомосексуалістіві призводить до смерті. Згодом невідома інфекція отримала назву ВІЛ-інфекції. У 1985 році в пресі з’явилися перші відомості про зараженняВІЛ у Радянському Союзі. У Москві була зорганізована лабораторія,
мета якої полягала в пошукові засобів лікування СНІДу. Приблизнов той-таки час у газеті «Комсомольская правда» був опублікований листхарківських студентів-медиків зі зверненням до дослідників СНІДуз проханням припинити пошук засобів боротьби з ВІЛ. Своє зверненнястуденти мотивували тим, що ця хвороба зітре з лиця Землі такі групи ризику, як наркомани, повії та гомосексуалісти, адже перші хворіналежали саме до цих категорій людей. Однак не минуло й місяця якта ж таки газета опублікувала повідомлення про зараження 200 дітейу м. Еліста в дитячій лікарні, а ще за якийсь час — про зараження
цілого відділення дитячої лікарні в м. Волгоград. Ці випадки сталисяв результаті того, що ін’єкції дітям проводили, як у той час було поширено, одним шприцом, змінюючи тільки голки. За даними статистики,щодня на нашій планеті ВІЛ-інфікованими стають майже 16 тисяч людей. З моменту початку епідемії у світі заразилися ВІЛ близько 50 млн
осіб. Сьогодні у світі живуть близько 46 млн людей з ВІЛ/СНІДом.Кількість випадків зараження ВІЛ-інфекцією щороку зростає. Понадполовину ВІЛ-інфікованих людей заразилися у віці 15–40 років.

Представник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Особливо важливою є профілактика ВІЛ-інфекції. Свій виступ почну зі статистики.

Згідно зі світовою статистикою:

 • щохвилини 10 людей у світі заражається ВІЛ , щодня відбувається майже 14 тисяч нових випадків зараження;
 • кожен 100-ий у світі ВІЛ-інфікований;
 • в Україні зафіксовано один з найвищих показників інфікованості ВІЛ. У 2004 р. Україна посідала перше місце в Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу;
 • щодня від СНІДу в Україні помирає в середньому 7 людей;
 • в Україні епідемія СНІДу розвивається загрожуючими темпами. Зареєстровано близько 117 тисяч заражених ВІЛ, серед них майже чотири тисячі дітей віком до 14 років;
 • сорок два мільйони чоловіків, жінок і дітей інфіковані в даний час вірусом імунодефіциту людини, що викликає СНІД.

Групою ризику є люди, які ведуть безладний спосіб життя, вживають наркотики, порушники моралі.
Пит.3.
     У чому полягає профілактика ВІЛ-інфекції?

 • Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких як спільне використання голок та шприців або практикування небезпечних статевих відносин.

     Пит.4.     Що ви вкладаєте в поняття «Здоровий спосіб життя?»

 • Профілактика СНІДу нерозривно пов'язана зі здоровим способом життя. Здоровий спосіб життя різко зменшує ризик зараження ВІЛ. Якщо людина усвідомлює важливість своїх рішень, пов'язаних зі збереженням здоров'я, розуміє шляхи передавання вірусу, небезпеку СНІДу, його фактичну невиліковність, то вона зможе уникнути не­безпечних ситуацій.

В Україні поширення СНІДу почалося в 1987 році. Темпи поширення ВІЛ-інфекції в Україні найвищі серед країн Європи. СьогодніУкраїна перебуває на межі пандемії СНІДу. Серед ВІЛ-інфікованихгромадян України офіційно зареєстровані близько 6,5 тис. дітей, з яких6 тис. народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Україна визнана одним
з найбільш кризових районів світу. У більшості випадків зараження ВІЛсталося в результаті внутрішньовенного введення наркотиків та незахищеного сексу. Як і в усьому світі, більшість ВІЛ-позитивних людейперебувають у віковій групі від 15 до 40 років, що є репродуктивною.Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини, яка не отримує
лікування, в Україні становить 5–7 років.Усі ці дані статистики змушують переходити до більш ефективнихпрофілактичних програм.
2.
ВІЛ/СНІД і його профілактика
ВІЛ-інфекція — це захворювання, викликане вірусом, що є причиною імунодефіциту людини. ВІЛ — це вірус, що вражає Т-лімфоцити-хелпери. Таким чином, ВІЛ знижує захисну функцію імунної системилюдини. Організм, уражений ВІЛ, не може протистояти різноманітнимзахворюванням. Від 2 до 5 років людина, в організмі якої розмножується
ВІЛ, може не знати про захворювання. Згодом вона все частіше й частіше хворіє. Діагноз СНІД (синдром набутого імунодефіциту) ставлятьчерез кілька років, коли в людини розвиваються, як правило, кількасерйозних захворювань.В усьому світі застосовують абревіатуру АIDS (AcquiredImmunodeficiency Syndrome), у Франції — SIDA.
Синдром — це сукупність ознак, що визначають певне захворювання.
Набутого — переданого від однієї людини іншій.

Імунного — захисної системи.
Дефіциту — недостатність захисної системи.
СНІД — це кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Результатом зниженняімунітету є повторювані запалення легенів, кишкові розлади, туберкульоз, утворення злоякісних пухлин шкіри й судин.
Для того щоб з’ясувати, чи заражена людина ВІЛ, необхіднозробити аналіз на наявність антитіл до вірусу.
Шляхи зараження Віл
— незахищений статевий акт (без презерватива);
— ін’єкції, пересаджування тканин, операції із застосуваннямнестерильних інструментів, включно з татуюванням і пірсингом;
— передача вірусу від матері плоду.
ВІЛ передається через кров, сперму, піхвові виділення, материнське молоко.
НЕ передається через слину, піт, сльози, сечу, фекалії, рукостискання, при кашлі й чханні, використанні спільного посуду, постільноїбілизни, рушника, у громадському транспорті, через укуси комах .
Симптоми СН іДу
:
— постійне підвищення температури до 38°;
— набрякання лімфовузлів;
— безперервні інфекції;
— часті запалення легенів, сухий безперервний кашель;
— багряні плями на шкірі;
— психічні розлади;
— отерплість рук, стоп ніг, порушення координації рухів;
— часті розлади роботи кишечника;
— на більш пізніх стадіях різке схуднення, відсутність апетиту;
— гнійні ураження шкіри.
Лікар. 

Профілактика СНІДу нерозривно пов’язана зі здоровим способом життя, що різко зменшує ризик зараження ВІЛ. Усвідомленняважливості збереження здоров’я, знання про шляхи передачі, розвиткуВІЛ-інфекції, фактичну невиліковність цього захворювання допоможутьлюдині уникнути його.
Групою ризику є люди, які ведуть безладний спосіб життя, вживають наркотики, порушники моралі.
Основна умова профілактики — це Ваша поведінка.

 1. Статеві контакти — найбільш розповсюджений шлях передачі вірусу. Тому надійний спосіб запобігти зараження — уникати випадкових статевих контактів, використання презерватива.
 2. Вживання ін'єкційних наркотиків не тільки шкідливо для здоров'я (кожна третя ін'єкція нарко­мана є заразна на ВІЛ), але і значно підвищує можливість зараження вірусом. Як правило, ті хто вводять внутрішньовенні наркотики, використовують загальні голки і шприци без їхньої стерилізації.
 3. Використання будь-якого інструментарію (шприци, системи для переливання крові) як у медичних установах, так і в побуті.
 4. Перевірка донорської крові обов'язкова.
 • Пит.5.     Чи можливо заразитися ВІЛ, відвідуючи салони краси?
 • Так, дійсно, така безпека існує. При різних маніпуляціях (манікюр, педикюр, татуювання, гоління тощо), де може міститися кров людини, зараженого ВІЛ, існує ймовірність зараження.
 • Пит.6.     Що ж тепер відмовитися від благ цивілізації?
 • Ні! Вірус СНІДу не стійкий, гине при кип'ятінні миттєво, при 56 С градусах протягом 10 хвилин. Його можна знешкодити спеціальними дезрозчинами (спирт не знищує ВІЛ). Треба використовувати одноразовий інструментарій, а в разі неможливості – знезаражувати інструменти.
 • Пит.7.     Чи можлива передача ВІЛ від матері до ненародженої дитини?
 • Дитина ВІЛ-інфікованої матері не обов'язково буде хворою, але може заразитися під час вагітності, або в час пологів. Відомі також випадки зараження дитини через молоко матері. Але ризик передачі інфекції від матері до майбутньої дитини значно зменшується, якщо вона під час вагітності та пологів проходить антиретровірусну терапію, а її дитина отримує цей препарат протягом перших шести тижнів життя.

Уникнути зараження ВІЛ-інфекцією допоможуть:
— здоровий спосіб життя, відсутність ранніх статевих зв’язків;

— знання про шляхи передачі ВІЛ-інфекції;

— використання презервативів;

— відмова від наркотиків.

Пам’ятайте: єдина людина, що може вберегти вас від СНІДу - це ви самі!

 • Пит8..     Ми знаємо, що ВІЛ можна знайти у крові людини через 3-6 місяців після зараження. Чи можливо переливання донорської крові, яка містить ВІЛ?
 • Здану донорами кров обов`язково перевіряють на наявність ВІЛ-інфекції. Кожна порція крові підлягає серії тестувань і 3-місячній витримці, через що лікарі й намагаються звести ризик зараження до нуля. Однак, на жаль, відомі випадки переливання ВІЛ-інфікованої крові, коли донор здав кров в період так званого «серологічного вікна»: в організмі вже є ВІЛ, однак кількість антитіл до ВІЛ є надто малою і не виявляється при обстеженні крові (В Одеській області був випадок, коли хворому з важкою травмою і сильною кровотечею перелили кров від рідного брата, а він виявився ВІЛ-інфікованим.). Саме тому, згідно рішення Міністерства охорони здоров 'я, покази до переливання крові різко звузилися, кров переливають лише у небезпечних для життя ситуаціях.
 • Пит.9.     Чи існують ліки проти СНІДу і наскільки вони ефективні?
 • Спецефічних ліків досі не знайдено. Але вчені всього світу не зупиняються у пошуках панацеї від ВІЛ.

Психолог. Погляньте на це прислів'я: «Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий». Правильно робить той, хто розумно виконує правила поведінки, за якими слід жити в суспільстві. Бо, поки ти молодий і в тебе здорове тіло, цей дар природи треба берегти. Втратити ж все легко, тільки повернути іноді важко, а то й неможливо. Люди кажуть: «Є каяття, та нема вороття».
Пам'ятайте, що рости здоровими і сильними вам допоможуть уроки фізкультури, заняття у спортивних секціях, ігри на свіжому повітрі
,  а найбільше — здоровий спосіб життя.

IІІ. Підсумок уроку. Дерево рішень. Записавши своє рішення (висновок) на маленькому аркуші паперу, учні по черзі підходять до дерева (папірець чепляють «на гілки»), читають рішення.

Домашнє завдання.Вивчити §36 у підручнику, відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати листівки на тему «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних інфекцій людини» і роздати їх рідним та знайомим.