1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз   методичної роботи   за  2016 - 2017 навчальний рік.

 

У закладі працює 30 педагогів.

Кваліфікаційні категорії:

“спеціаліст вищої категорії” - 9 осіб;

“спеціаліст  І категорії” - 7 осіб;

“спеціаліст  ІІ категорії” - 6 осіб;

“спеціаліст” - 8 осіб.

Звання:

“Відмінник освіти України” - 2 особи;

“учитель-методист” - 2 особи;

“старший учитель” - 3 особи.

У 2016-2017 н.р. методична робота у закладі проводилася відповідно  до  річного плану  роботи  школи, наказу по закладу від 01.09.2016 р.     № 443 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 н.р.». Організовано системну, аналітичну, організаційну, пошукову, інформаційну діяльність, а це сприяло підвищенню наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції, розвитку  педагогічної  творчості.

Головні  завдання методичної роботи у 2016 - 2017 н. р.:

 • забезпечення дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти,  базової й  повної загальної середньої освіти;

 • опанування особистісно орієнтованих технологій навчання педагогічними працівниками закладу;

 • стимулювання  вчителів до самоосвіти,  удосконалення  фахової  майстерності, формування конкурентно спроможного педагога, адаптованого до нових соціально-економічних умов;

 • створення оптимальних умов для  підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої ініціативи в міжкурсовий період;

 • впровадження Google Apps For Education у закладі;

 • вивчення,  узагальнення,  поширення  та  впровадження  передового педагогічного досвіду;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовка до атестації;

 • стимулювання роботи педагогів закладу у шкільних, міських та обласних  творчих групах;

 • пропагування досвіду  роботи вчителів закладу на сторінках фахових періодичних видань;

 • створення обстановки  інтелектуально  насиченого  середовища,  атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки;

 • впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями;

 • використання сучасних технології  та  інструментаріїв моніторингового, психологічного супроводу та діяльнісного підходу науково-­методичної роботи з педагогами;

 • реалізація Програми розвитку освіти міста Кіровограда, міської програми  «Вчитель».

У  2016-2017 навчальному році методичну роботу закладу було спрямовано на подальше вивчення і творче впровадження методичної проблеми «Формування соціально зрілої, компетентної, творчої особистості шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання” на ІІІ етапі її впровадження («Мотивація навчальної діяльності учнів як продуктивність пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти»).

У рамках реалізації науково­-методичної проблеми було:  

 • створено Котляренко Н.М., заступником директора з НВР,  корпоративного сайту “Віртуальна учительська” для організації освітньо-методичної роботи у закладі, стимулювання вчителів до самоосвіти, професійного зростання;

 • досліджено на педагогічній раді питання: “Формування мотивації  до самостійної  пізнавальної діяльності учнів”, “Застосування технології особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі закладу”.  

 • організовано Школу молодого вчителя, створено спільноту для систематизації матеріалу; проведено Місячник молодого педагога-стажиста;

 • організовано Школу щодо впровадження Держстандарту для забезпечення дотримання вимог Державного стандарту, створено спільноту для систематизації матеріалу;

 • організовано творчу групу (очно-дистанційну) для впровадження в навчально-виховний процес проекту Google Apps For Education у закладі;

 • проведено семінари-практикуми, майстер-класи;

 • Тиненик І.Б., вчителем інформатики, проведено науково-практичну шкільну Інтернет-конференцію «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»; 24.10. - 04.11.2016 року;

 • вивчено стан викладання  та рівня навчальних досягнень учнів з предметів: російська мова, хімія, англійська мова, образотворче мистецтво, інформатика, зарубіжна література.

 • взято участь у семінарах, вебінарах, конференціях, Інтернет-конференціях, професійних конкурсах (“Учитель року” (Лихошерстова І.А., вчитель початкової школи), “Вихователь року” (Прокопенко А.С., вихователь ГПД), що сприяло зростанню професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів;

 • Репецькою Н.А., Ланецькою В.В., Чумак А.І., Котляренко Н.М.  розроблені  методичні матеріали у рамках роботи в обласних творчих групах, а Тиненик І.Б., Федоренко О.М., Ланецькою В.В., Ніорою О.Г. - в міських творчих групах;

 • узято участь у міському проекті “Нова школа” (Репецька Н.А., Федоренко О.М., Чумак А.С.);

 • проведено міський семінар для голів ШМО вчителів української мови й літератури (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.);

 • впроваджено нові дієві форми роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями (дистанційне навчання через Classroom);

 • підвищено комп’ютерну грамотність педагогів через дистанційні курси, участь у Літній школі “Цифрові інструменти  та можливості ”, через вебінари «Інтерактивної  Школи творчого вчителя», роботу у творчій групі “Ініціатива”;  

 • Ласковською А.О., Ланецькою В.В., Бондар О.В., Кушніровою Н.І., Федоренко О.М.  пройдено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КОІППО ім.В.Сухомлинського;

 • використано сучасні технології  моніторингового та діяльнісного підходу до науково-­методичної роботи з педагогами (опитування через додаток Google Форми, електронні портфоліо,  портфоліо ЦМО через Padlet, спільнота “Творчі звіти” через Google+, конкурс “Креативний педагог - 2017” через Google Таблиці, авторський курс з предмета через додаток Classroom).

 

Структура методичної роботи:

 • Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, наради при директорові.

 • Групові форми методичної роботи:

-    методичні об’єднання:

1. ЦМО  вихователів ДНЗ, ГПД. Керівник: Прокопенко А.С.

2. МО  початкових класів. Керівник: Ішова В.О.

3. ЦМО вчителів-словесників. Керівник: Федоренко О.М.

4. ЦМО вчителів природничого-математичного циклу. Керівник: Пустовойт Т.Л.

5. ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури. Керівник: Єфименко І.О.;

6. МО класних керівників. Керівник: Ніора О.Г.

 • творчі об’єднання:

1. Творча група “Ініціатива”. Керівник: Тиненик І.Б.

2. Школа щодо впровадження Державного стандарту. Керівники: Лихошерстова І.А., Боровик Н.Г.

3. Школа молодого вчителя. Керівник: Котляренко Н.М.

 • Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво, стажування, методичні консультації.

 • Дистанційні форми методичної роботи: корпоративний сайт “Віртуальна учительська”, спільноти, Інтернет-групи.

 

Робота методичних об’єднань:  

1.  ЦМО вихователів ДНЗ, ГПД досліджує методичне питання: «Мотивація виховної діяльності учнів як один із засобів активного засвоєння змісту освіти».    

Протягом року реалізовано такі завдання:

1. Проводилася системна робота над створення оптимальних умов для співпраці педагогів, вихованців та батьків.

2. На заняттях звернена увага на формування основних ключових компетентностей учнів початкових класів та вихованців ДНЗ: соціальні (навички роботи в групі), інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію), комунікативні (вдосконалення спілкування в групі), компетентності розвитку та самоосвіти.

3. Упроваджується у практику педагогічний досвід вихователів ДНЗ, ГПД  міста.

4. Вихователі ГПД застосовують у роботі  елементи проектної діяльності, інформаційні технології.

5. З метою знайомства з досвідом роботи членів ЦМО проводиться взаємовідвідування занять та позакласних заходів.

   Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: круглий стіл, практикум, консультація, майстер-клас. У роботі педагоги використовують технології ігрового навчання (дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, моделювання ситуації).  

      У ДНЗ навчально-виховну діяльність організовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у 2016/2017 навчальному році,  вимог  програми «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту Огнев'юк В.О., авт.колектив - Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І., - 2015), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (лист від 16.06.2016 р. №1/9-315).

   У закладі створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. У групах є дидактичний демонстраційний матеріал, матеріали для занять з образотворчої діяльності, дитяча художня література, спортивний інвентар, технічні засоби навчання, ігрове обладнання,  навчально-розвивальні посібники, які розміщені в ігрових осередках. Для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників створено навчально-виховні куточки: національний куток, куток книги, музичний куток, театралізованої діяльності, спортивний куток, куточок природи, куток для господарсько-побутової праці, образотворчий (СХД), куток чергування /по природі, по заняттю, по їдальні/; та ігрові модулі для сюжетно-рольових ігор: "Кухня", «Перукарня»,  «Лікарня», «Крамниця», "Будівельні матеріали" /кубики, конструктори /, "Гараж", «Школа», «Бібліотека». Ведеться робота над наповненням предметно-ігрового середовища. Для забезпечення повноцінної навчально-виховної діяльності вихователі використовують елементи ігрових інноваційних технологій, методику розвитку творчої уяви, методику розвитку творчих здібностей.  

       Відповідно до листа МОН України № 1/9-83, від 03.02.2014р. про «Організацію міні-музеїв в дошкільних навчальних закладах» розпочато роботу над створенням міні-музею сучасних українських картин, що сприятиме розвитку творчої уяви дітей.

      Забезпечуючи виконання вимог Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, у групах створено національні куточки, куточки української книги, проведено музичні розваги, свята: Свято осені (старша група), “Осінній бал” (ІІ молодша група), “Зустріч святого Миколая” (спільний захід старшої та ІІ молодшої груп), що розкривають національні традиції, відповідно інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-454), «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» (лист МОН України № 1/9-561 від 20.10.2016 р.).   

     Організація фізкультурно-оздоровчої роботи здійснюється відповідно листа МОН України 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», систематично проводяться ранкова гімнастика,  заняття здоров’я та фізичного розвитку, рухливі ігри під час прогулянки, фізкультурний комплекс. Проведено Тиждень фізкультури та спорту, Олімпійський тиждень. На жаль, у закладі використовуються лише традиційні засоби фізичного виховання дошкільників.

Функціонування ДНЗ на базі НВО дає можливість забезпечити  постійну співпрацю ДНЗ та початкової школи: участь у шкільних святах (Свято знань, Свято останнього дзвоника), взаємовідвідування занять вихователів ДНЗ та вчителя 4 класу, круглий стіл вихователів та вчителя 4 класу: вивчення нормативної бази, аналіз діючих методик, виявлення спільного у програмі ДНЗ і школи, оформлення постійно діючого батьківського куточка  «Майбутній першокласник», запрошення на батьківські збори вчителя 4 класу для інформування про особливості адаптації, екскурсії дошкільнят до класу, проведення підготовчих занять до школи вчителем 4 класу, консультації психолога для батьків «Як допомогти дитині  в  період адаптації», «Як  розвивати здібності дитини», «Що читати майбутньому школяреві?», організація спільних заходів (Олімпійський тиждень, Тижні БЖ), свят екскурсій, бесіди з дошкільниками про школу.

  Відповідно до листа МОН України від № 1/9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» у жовтні 2016 року та квітні 2017 року  було проведено моніторинг щодо готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, підсумковий заплановано у травні.

    Особлива увага звернена на роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Визначено напрямки здібностей дітей, ведеться індивідуальна творча робота. Ведеться системна підготовка до участі вихованців у  фестивалі «Кіровоградські зірочки» (вихованець Свиридов А. отримав      І місце у номінації “Веселі нотки” (“Оригінальність виконання”).

       Під час навчально-виховної діяльності вихователі груп, музичний керівник використовують творчі ігри (сюжетно-рольові, дидактичні, розвиваючі, театралізовані), моделювання ситуації, розваги (тематичні дні), постійно застосовують у роботі з дітьми цікаві та сучасні ІК-форми.

      Протягом року у ДНЗ проведено 7 виховних тижнів, декада та місячник:

 • Тиждень трудового виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Вгадай професію», «Кому що потрібно для роботи»,  сюжетно-рольова гра «Допоможемо білочці знайти горішки», колективна творча роботи  «Чарівний світ професій»

 • Місячник української писемності. Цікаві заходи: дидактичні  ігри «Заглядає в шибку казка»,  «Символіка українського одягу»,  «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», розваги  «Українські народні  дитячі ігри», «Ми – українські діти», «Без верби та калини нема України», конкурс «Чарівна палітра осінніх слів»,  вікторина «Чи знаєш українську казку», колективні творчі роботи «Калина для України», «З Україною в серці».

 • Тиждень громадянського виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», гра-подорож «Великі міста України » та сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», колективна творча робота  «З Україною в серці».

 • Тиждень економічного виховання. Цікаві заходи: сюжетно-рольова гра «У гостях у цариці Економіки», створення аплікації «Гаманець», проведено ряд моделюючих ситуацій – «Ярмарок», «Аптека», «У кафе».  Підсумком тижня стала віртуальна екскурсія до «Музею грошей».

 • Тиждень патріотичного виховання. Цікаві заходи:, дидактична ігри «Рибки», «Подоляночка», «Горобець», «Панас», «Калина», дидактична гра «Упізнай іграшку», сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», розучування пісень «Пісенька для бабусі», «Тато і мама».

 • Тиждень естетичного виховання. Цікаві заходи:   ситуативна гра «Наш музей»,     Гра «У світі кольорів»  , віртуальна «Весняна екскурсія».

 • Декада музичного виховання. Відбулося ознайомлення з поняттям «музичний оркестр». Слухання музики композиторів-класиків на весняну тему. Музично-дидактична гра «Що звучить?»

 • Тиждень екологічного виховання. Цікаві заходи: відвідування “Музею природи під відкритим небом”, бесіда «Чим людина допомагає природі, а чим може зашкодити?», бесіда «Тварини України, що потребують захисту», рухлива гра «Дожени сонечко»  та розвага «Цікавий світ тварин».

 • Тиждень родинного виховання. Цікаві заходи: «День мами».

За наслідками Тижнів  та Місячника створено буклети та папки дидактичних матеріалів, систематизовано матеріали проведених заходів на веб-ресурсі.

Проведено  «Свято Осені», «Свято Святого Миколая», «Свято                 8 березня», «День мами», “День вишиванки”, «Випускний бал».

      Під час перебування учнів початкової школи на групі продовженого дня проведено заходи: уявна гра-мандрівка: «У країну мистецтва»; акція: «Збережемо красу природи»; колективно-творча справа: «Моя мала Батьківщина»; інсценізація української народної казки «Дідова дочка, бабина дочка»;  фестиваль сімейної творчості «Скарби моєї родини»; екологічна вікторина «Жива і нежива природа»; виховний захід «Зі святом вас, дівчатка!»; виховний захід на тему: «Подорож у Космос»; виховний захід «Я – українець і пишаюся цим!»; майстер-класи «Світ моїх захоплень»; акція «Допоможи книзі!».

      У рамках загальношкільних заходів у ДНЗ, школі проведені 5 Тижнів з безпеки життєдіяльності. Цікаві заходи: сюжетно-рольові ігри «Подорож автобусом»,  «Азбука безпеки на дорозі», «Пожежники»;  моделювання  ситуації «Пожежа» «Врятуймо ляльку від пожежі», «Небезпечні ситуацій на дорозі», «Транспорт спеціального призначення» (дії пішоходів), практичне навчання з правил дорожнього руху «Пішохідний перехід».

Навчально-виховна робота вихователів ДНЗ, ГПД була  пошуково-дослідницька, сприяла партнерству вихователів та учнів, відкриттю учнівських талантів.

   

2.  МО  початкових класів  досліджує методичне питання: «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання  системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій».

Проведено роботу над реалізацією завдань МО:

1.  Опрацьовано вимоги та завдання нового Державного стандарту, програми, використовуючи інформаційно-методичні консультації, практикуми.

2.   Проведено роботу над створенням бази ефективних форм щодо оволодіння учнями ключових компетентностей: соціальні (навички роботи в групі), інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію), комунікативні (вдосконалення спілкування в групі), компетентності розвитку та самоосвіти.

3. Узято участь у дистанційних  вебінарах, предметних курсах.            

      Проведено 5 засідань МО, використано такі форми методичної роботи, як: педагогічна студія, методичний диспут, круглий стіл.

   У роботі вчителі початкової школи використовуються  технології:  інтерактивні (робота в парах, групах); проектна; технології ігрового навчання (сюжетні ігри, моделювання); технології критичного мислення.

  МО проведено Тиждень початкової школи, використано прийом тематичних днів: День літературного читання, День української мови, День математики, День  природознавства та Здоров’ятка.  Цікаві заходи: мовознавчий конкурс «Знавці української мови», заочна мандрівка до геометричних фігур, виставка  аплікацій «Геометрія навколо тебе»,  виставка кращих зошитів учнів початкових класів,  учнівський проект «Ми гноми-економи!», екскурсія на станцію Юних натуралістів, екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу» та фоторепортаж, музична руханка «Ти щасливий, то роби за нами так!», перегляд відеосюжетів «Подорож Адібу в тілі людини» із циклу «Пізнай себе», виховна година ««Подорож країною Нехворійко».

  Вчителі-предметники, що працюють у початкових класах також долучилися до Тижня початкової школи.  Юнковим П.С., вчителем фізкультури, було проведено бліц-тест «Чи вмієш ти бути здоровим?», 1 клас; вікторина «Що потрібно, щоб бути здоровим?», 2 клас. А вчителем англійської мови Ніорою О.Г. - позакласний захід «What? Where? When?», 2 клас.

       Учителі МО долучилися до Місячника української писемності та мови, 01.11. - 30.11. 2016 року. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки «Як до нас прийшла мова», тематичні перерви «Говори правильно», хвилинки каліграфії, виставка дитячих малюнків «На що схожа буква?», конкурс-декламування «Скоромовку мовлю»;  творчий конкурс віршів та казок про мову, конкурс «Я обізвусь до тебе», написання віртуальних листів герою української казки,  екскурсію до дитячої обласної бібліотеки ім. Т.Шевченка «Весела ігротека», зустріч із письменницею рідного краю Ларисою Денисенко, конкурсу на кращий зошит з української мови «Я пишу найкраще»; 09 листопада вчитель Жук О.А. організувала День вишиванки; проведені  виховні години «З бабусиної скрині» (Жук О.А.), «Усе моє, що зветься Україна» (Стецюк Г.П.), «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», «Заглядає в шибку казка» (Гончарова М.П.)  

    Слід відзначити, що система заходів, запропонована вчителями була цікавою та продуманою. Вчителі систематизували матеріали проведених заходів на  веб-ресурсі сайту «Віртуальної учительської», створили буклети за наслідками Тижня та Місячника.

      Кафедрою проводиться системна робота зі здібними та обдарованими учнями:

- міські  конкурси: Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, конкурс польської поезії, конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»; Міжнародний  екологічний  конкурс «Вода – джерело життя» - ІІІ місце в Спориш Валерії (вчитель Жук О.А.);

- інтерактивні конкурси: природознавча гра "Геліантус", Грінвіч»,

«Бобер», “Колосок”, “Соняшник”;

 

2. ЦМО вчителів-словесників досліджує методичне питання: „Впровадження новітніх технологій навчання як шлях формування компетентної особистості вчителя та учня”. Планування роботи ЦМО було проведено на діагностичній основі. Реалізовано завдання:

1. Упроваджено нові  форми роботи зі здібними учнями (додатки Google, зокрема Classroom); досліджено сучасні освітні ресурси;

2.  Використано  дистанційну форму підготовки учнів до ЗНО;

3. Проводиться експериментально-дослідницька самоосвітня робота вчителів (дистанційні курси, творчі  групи, Інтернет-конференції, майстер-класи).

          У наступному навчальному році ЦМО розгляне шляхи, що сприяли б творчій активності педагогів кафедри.

    Робота ЦМО складалася із 5 засідань, використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, круглий стіл, заняття-практикум, майстер-клас.

      Протягом року ЦМО були проведені тижні та місячник:

 • Місячник української писемності та мови.

Програма заходів Місячника була зорієнтована на проведення позакласної дистанційної роботи, з метою підвищення престижу рідної мови. Учні мали змогу самі обирати проекти (електронні й паперові), у яких хотіли б взяти участь. Особливістю спланованих заходів стала рейтингова система збору балів учнів.

Цікаві заходи: електронні проекти  «Розкажи світу про Україну», «Тече річка в синє море, прокладає собі путь…», «Природні заповідники України», «Національні музеї України», проект-дослідження «Граматика фантазії»,  лексико-граматичні проекти «Уроки грамотності від О.Авраменка», «Говоріть українською», дослідницький проект «Відкриваймо українську», «Прикрась життя українською».  

Спільним загально шкільним заходом стало Свято рідної мови «Маєш стати патріотом рідної країни!», що сприяло формуванню розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширенню знань про красу і багатство української мови; пробудженню почуття національної гідності. Учні виявили  свої творчі здібності, звернулися до історії української державності та мови, декламували вірші українських поетів, співали українські сучасні пісні, переглянули відеопроект «Ми на вічнім шляху до Шевченка».

09.11.2016 року у рамках Місячника проводився Єдиний день грамотності, в якому взяли участь учні 5, 7, 8, 11-х класів, педагоги закладу, що дало змогу учасникам виявити орфографічні та пунктуаційні знання та вміння з рідної мови і написати диктант  державною мовою.

 • Тиждень англійської мови. Цікаві заходи: конкурси кросвордів і ребусів «Word», «Найкращий перекладач», «Кращий знавець граматики», квест “Find the word”. Загальношкільним яскравим заходом стало свято «Таємниці шекспірівських п’єс», яке було проведене 14.12.2016 року у День англійської мови і присвячене пам’яті видатного поета та драматурга Вільяма Шекспіра.

 • Тиждень рідної та іноземних мов. Цікаві заходи: вікторина «Наша Німеччина »; квести «Зимова поезія», «Зимова феєрія», «У пошуках скарбів».

 • Тиждень української мови та літератури. Цікаві заходи: проекти «Т.Шевченко і світовий простір», «Моє відкриття Т. Шевченка»; виставка асоціативних малюнків; свято «Шевченківська весна».

 • Тиждень зарубіжної літератури. Цікаві заходи: літературне есе «Формула щастя», поетичний турнір «Читаємо мовою оригіналу», подорож віртуальними мандрівками та екскурсіями ««Кіровоградщина і зарубіжні письменники», «Музеї світу», колаж літературних героїв, ігрові перерви «Хвилинки сміху» (Ланецька В.В.), випуск шкільної газети «Геніальна література живе вічно».  

Учителі-філологи  систематизували проведені заходи на  веб-ресурсі сайту «Віртуальної учительської», створили буклети за наслідками Місячника, Тижнів.

    Кафедрою проводиться системна робота зі здібними та обдарованими учнями:  

- міські  конкурси: Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської творчості імені Т. Г. Шевченка, Всеукраїнський  конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», конкурс польської поезії;

- інтерактивні конкурси:  “Соняшник”, “Гринвіч”, “Орлятко”, гра “Sunflower”.

 

3.     ЦМО вчителів природничого-математичного циклу досліджує методичне питання: “Формування компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу через використання особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання”. Проводиться робота над реалізацією завдань:

1. Проведено дослідження методів мотивації у формуванні компетентної особистості вчителя та учня. Розроблено пам'ятку використання методів мотивації.

2. Проводиться практична самоосвітня робота над вивченням  та впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, розроблено навчальні  курси у Classroom.

3. Використані дієві форми роботи з обдарованими, здібними учнями, що дало можливість мати 2 призерів учнівських олімпіад.

4. Впроваджено дистанційне навчання у підготовці до ЗНО.

5. Підвищено професійну компетентність педагогів, використовуючи семінари – практикуми, Інтернет – конференції, вебінари, майстер – класи, дистанційні курси.

Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, круглий стіл, практикум.

Розглянуті методичні питання, що сприяли реалізації науково-методичних завдань закладу та ЦМО:

 1. Мотивація навчальної діяльності. Типи мотивації навчальної діяльності.

 2. Впровадження Google Apps: основі орієнтири. Опрацювання додатків Google Аррs.

 3. Мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.

 4. Рекомендації щодо формування  мотивації навчальної діяльності школярів в сучасних умовах.

 5. Сучасні освітні ресурси.

Використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, аналіз,  круглий стіл, практикум, методичні вправи, майстер-клас.

      Протягом року було проведено такі предметні тижні::

 • Тиждень історії й правознавства. Цікаві заходи: бліц-турнір “Державна символіка”, історична гра «Подорож у минуле»,  гра „Брейн-ринг. Княжа Русь - Гетьманщина»,  вікторина «Історичний марафон», проект «Хто не знає минулого, той не зрозуміє майбутнього». 09 грудня у закладі проведено Всеукраїнський урок "Права людини".

 • Тиждень географії. Цікаві заходи:  фотоконкурс «Мальовнича Кіровоградщина», екологічна конференція «Земля навколо нас», географічний кінозал «Чудеса природи», конкурс гумористичних стінгазет «Посмішки з різних широт».

 • Тиждень математики, інформатики та фізики.  Цікаві заходи: гра «Інфознайка»,  весела математична вікторина, урок – гра «Чудовий трикутник», конкурс «Фізична показуха», фізична гра «Таємниці чорного ящика».

 • Тиждень хімії та біології. Цікаві заходи: конференція «Видатні жінки – хіміки», хімічний КВК «Подорож до елементарію», вікторина «Як я знаю своє тіло», інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

За наслідками проведених Тижнів оформлені електронні дошки та випущені буклети.

  Важливим показником роботи ЦМО є робота зі здібними та обдарованими учнями:  

 • міські олімпіади: ІІІ місце в олімпіаді з інформатики - Новаковський Андрій  (вчитель Тиненик І.Б.), ІІІ місце в олімпіаді з історії - Гудима Олег (вчитель Боровик Н. Г.).

 • інтерактивні конкурси: Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародна  природознавча гра «Геліантус», Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер», Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека».  

 

4.   ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури досліджує методичне питання: “Розвиток творчих здібностей учнів шляхом акцентування на особистісно орієнтовані технології навчання та виховання”. Реалізовано такі завдання:

 1. Проведено системну роботу щодо підвищення якості підготовки учнів до змагань.

 2. Усвідомлено запроваджувалися елементи особистісно орієнтованого навчання, зібрано методи і прийоми роботи з дітьми, що мають прогалини  у знаннях.

 3. Створено рекомендації щодо зацікавлення та підвищення рівня популяризації українського мистецтва і культури.

Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: доповідь, практикум.

       Протягом року проведено такі предметні тижні:

 • Тиждень фізичної культури та спорту. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки «Про спорт», змагання з футболу, волейболу, піонерболу; вікторина «Проходження смуги перешкод на час»; для вихованців ДНЗ - спартакіада «Юний олімпієць». 10.09.2016 р. Юнков П.С., Петренко О.В., вчителі фізичної культури, організували та провели у День фізичної культури та спорту  масовий забіг учнів та класних керівників закладу по пришкільній території, а також вулицями Шкільна, Криворізька, Микитенка. Метою цього заходу стала пропаганда активного стилю життя.

 • Олімпійський тиждень. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки про ідеї олімпійського руху в Україні, змаганнях з футболу до кубку «Шкіряний м’яч», вікторина  «Олімпійські ігри», виставка  «Олімпійські ігри».  

 • Тиждень мистецтв. Цікаві заходи: «Віртуальна екскурсія у світ класичної музики», «Віртуальна екскурсія у світ дитячої пісні», квест-вікторина, конкурс малюнку на асфальті «Казки В.О. Сухомлинського», майстер-клас,  мистецький батл «Мрії дорослих та мрії дітей», тематичний «День заплетеної коси», конкурс “Улюблена пісня класу-2016”.  

 • Тиждень трудового навчання. Цікаві заходи: інформаційна хвилинка «Історія  виготовлення  текстильного сувеніру», вікторина «Кулінарна мандрівка», майстер-класи: «Виготовлення браслету в техніці «макраме»,  «Знайомство з технікою «Топіарі». Під час Тижня учні закладу разом із вчителем трудового навчання Єфіменко І.О. узяли участь  у міській  Великодній виставці, де були представлені дитячі поробки та кошики із смаколиками, зібраними учнями нашої школи для бійців АТО.

Отож, як комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток здібностей та творчості учнів, поглиблення та поширення їх знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів у школі проведено: 13  предметних тижнів, Місячник української писемності та мови, Місячник бібліотек, 7 виховних тижні у ДНЗ, Декаду музичного виховання.

МО класних керівників досліджує  методичне питання: “Реалізація особистісно орієнтованих виховних технологій у діяльності школи з метою розвитку творчої особистості школяра”

На засіданнях обговорювалися тематика виховних годин у рамках КТС, інформаційних  хвилинок, бесід з БЖ, екскурсії, конкурси, акції, спортивні змагання, виставки, тижні (толерантності та ввічливості, правових знань), місячники (громадянського, формування здорового способу життя).

Під час засідань МО використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, виступи, круглий стіл.

   У рамках загальношкільних заходів проведені 5 Тижнів з безпеки життєдіяльності. Цікаві заходи: «Кінозал кота Леопольда "Як зберегти своє життя на дорозі", «В гостях у тітоньки Сови "Азбука дорожньої безпеки", «Картинна галерея "Ми на дорозі", практичне заняття "Будь уважним на дорозі!", гра - практикум "Ми - зразкові пішоходи!",  відеомайстерня "Дорога помилок не пробачає", моделювання проблемних ситуацій "Переходимо вулицю"; рольова гра «Жартувати з вогнем не варто»,  екскурсія до Музею пожежної безпеки,  «Вогонь злий та добрий. Правила пожежної безпеки»; моделювання ситуації «Дитина-пасажир», екскурсія до Музею ретро автомобілів.  Усі проведені тематичні заходи Тижнів знань безпеки життєдіяльності пройшли на належному рівні й висвітлені на інформаційній електронній дошці «Тижні безпеки життєдіяльності».



Робота творчих об’єднань.  

Творча група «Ініціатива» досліджує методичне питання: "Впровадження Google Apps у закладі як шлях до модернізації  навчально-методичної роботи та  розкриття творчої особистості вчителя й учня”.

Протягом року реалізовано завдання:

- проведено семінари-практикуми щодо використання Сервісів Google у роботі вчителя.

- створено предметні курси в Classroom;

- проведено шкільну науково-практичну конференцію «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»;

- досліджено сучасні сервіси, що можуть бути використані у роботі педагога, та проведено майстер-класи.  

 

Школа щодо впровадження Державного стандарту працює над методичним питанням: “Професійне зростання вчителя в умовах впровадження Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти”. Метою Школи є пошук засобів реалізації вимог щодо формування  ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту. Творче об’єднання поділене на дві групи:

 • Група вчителі початкової школи дослідила питання “Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти”.

 • Група вчителів, які викладають у 8 класі, дослідила питання “Впровадження Державного стандарту базової ї повної загальної середньої освіти”, вона звернула увагу на вивчення нових тем оновленої програми.

У ході роботи було визначено мету і завдання Школи, обговорено план, шляхи і методи роботи. Створені спільноти “Школа Держстандарту” стали платформою для ознайомлення з нормативними документами,  інструктивно-методичними рекомендаціями з даного питання; представлення власних напрацювань учителів.

Впровадження Державного стандарту веде до змін у діяльності вчителя, виконання ним нових функцій у сучасній школі, а саме: управлінської, функції сприяння навчанню та проектування.

 

Школа молодого вчителя досліджувала методичне питання: “Шляхи формування професійних компетентностей молодого педагога”.

Метою об’єднання є допомогти молодому вчителеві у його професійному становленні, сприяти розв’язанню конкретних проблем методики викладання предмета; ознайомленню із сучасними методиками і технологіями навчання, ППД,  виробленню власного педагогічного стилю роботи. Платформою Школи є сайт “Віртуальна учительська” та спільнота “Школа молодого вчителя”.

Координувала роботу Школи Котляренко Н.М., заступник директора з НВР та вчителі – наставники: Ніора О.Г., вчитель англійської мови, Гончарова М.П., вчитель початкових класів, Боровик Н.Г., вчитель історії, Ішова В.О., вчитель початкових класів (наказ по закладу №447 від 02.09.2016 “Про призначення педагогів-наставників за молодими вчителями”).  Протягом 2016-2017 навчального року ними здійснювалась методична допомога, використовувалися колективно-групові,  індивідуальні та дистанційні форми методичної роботи.

Робота з  4 молодими  спеціалістами: Хомутенко А.С., вчителя хімії та біології,  Білоскурської О.В., вчителя німецької мови, Прокопенко А.С., вихователя ГПД., Ласковської А.О., вихователя ДНЗ,  була спрямована  на виконання основних завдань: формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності; ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією (програми, інструктивно-методичні рекомендації, перспективний план); набуття практичних навичок (написання конспекту уроку, заняття); відвідування молодими педагогами уроків та майстер-класів досвідчених педагогів закладу; ознайомлення із сучасними методиками і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;   сучасними засобами навчання, психолого-педагогічними особливостями робо­ти зі здібними та обдарованими учнями.

У період з 26.09.2016 р. по 26.10.2016 р. проведено Місячник  молодого педагога-стажиста з проблеми: «В.О.Сухомлинський - діалог із сучасністю» (наказ №485 від 20.09.2016 року). Проведено такі шкільні заходи, що є частиною системної роботи з молодими вчителями у  Школі молодого вчителя: онлайн-опитування молодих вчителів  у спільноті «Школа молодого вчителя», практикуми «Формулювання навчальної, виховної та розвивальної мети уроку, визначення завдань уроку», «Моделювання заняття ДНЗ / уроку» (на основі існуючого конспекту),   «Робота з обліковим записом та сервізами Google», «Домашні завдання на Classroom» (представлення варіантів завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації),  індивідуальні та дистанційні консультації  у спільноті, дистанційний круглий стіл «Сучасна освіта», засідання «Методична кав’ярня», вихідне діагностування-есе «Я – вчитель. Мої осінні відкриття». Така робота дала можливість визначити  розуміння напрямків сучасної освіти, охарактеризувати основні вміння та навички. Молоді педагоги відвідали міські майстер-класи, відкриті уроки учителів закладу, узяли участь у шкільному  семінарі-практикумі  «Сервіси Google: реалії і перспективи», набули практичних навичок роботи із додатком Форми, створили власні курси у Classroom. Педагог-стажер Хомутенко А.С., учитель хімії та біології, узяла участь у  шкільній науково-практичній  Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»  (стаття «Використання засобів GOOGLE  APPS та сервісів  GOOGLE при викладанні біології та хімії» ).

Слід відзначити, що молоді педагоги систематично займаються самоосвітньою методичною роботою, зокрема Хомутенко А.І., Прокопенко А.С. опанували дистанційний курс А.Букач «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», а Ласковська А.О. – дистанційні курси «Сучасний розвиток дітей в умовах ДНЗ», «Теоретико - методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному закладі».

З 28.02.2017 р. по 10.03.2017 р. проведено декаду “Ініціатива і творчість молодих” з метою особистісного зростання педагогів (від 07.02.2017 року № 70 ). Серед основних заходів: творчий звіт «Мої перші кроки у професії» Хомутенко А.С., учителя хімії та біології,  під час відкриття Декади;  напрацювання Хомутенко А.С. на виставці методичних і дидактичних матеріалів «Галерея творчих доробок»; відкриті уроки та позакласні заходи; майстер-класи  досвідчених та молодих педагогів, зокрема «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Скрайбінг-презентація» (Прокопенко А.С.); «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Дошка-Linoit” (Хомутенко А.С.); «Особливості проведення гімнастики за технологією М. Єфіменка» (Ласковська А.О.).

З метою порівняння динаміки  рівня знань педагога з предмета, мотивації до самоосвіти, розуміння потреб сучасного учня, труднощів молодих спеціалістів у підготовці та проведенні уроків молоді педагоги пройшли підсумкове онлайн-опитування.  Наприкінці роботи Школи молоді педагоги звітували про свою діяльність та створили буклети.

 

Результативність методичної роботи  вчителів.

Для визначення результативності методичної роботи педагогів у 2016 - 2017 навчальному році запроваджено шкільний конкурс “Креативний педагог-2017”, що пропагує у закладі  систему творчої ініціативи.

Педагоги закладу протягом року взяли активну участь у шкільних методичних заходах: засіданнях ЦМО, МО  (доповіді, практикуми), засіданнях творчих об’єднань (проекти), педагогічних радах (виступи, “Коло ідей”), семінарах-практикумах, майстер-класах, Інтернет-конференції.

Відвідали методичні заходи міського рівня ( 55 ):  

- Семінари-практикуми (44):  

«Роль LEGOконструювання у логіко-математичному розвитку дошкільників» (Ласковська А.О); «Розвиток музичного сприймання дошкільників як засіб формування творчої особистості»           (Свиридова С.М.); «Формування духовно-моральної компетентності учнів початкових класів засобами краєзнавства» (Прокопенко А.С.), «Організація цивільного захисту в ДНЗ» (Хищенко М.В.);

семінар з питань індивідуального навчання (Ішова В.О., при ПМПК); «Методи краєзнавчої роботи» (Гончарова М.П., НВО № 31); “Інноваційні підходи до здійснення навчально-виховного процесу при викладанні предмета «Основи здоров’я» (Жук О.А., Лихошерстова І.А., Стецюк Г.П.,  Ішова В.О.,  НВО 35 ); «Навчання математики у початкових класах за методикою С.О.Скворцової” (Жук О.А., ЗОШ № 14);  «Проектна діяльність на уроках природознавства в 3 класі» (Стецюк Г.П., НВО № 8); “Формування предметних компетентностей учнів початкових класів засобами інформаційних технологій” (Ішова В.О.);   

«Формування організаційно – функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання» (Репецька Н.А., НВО №4); “Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання” (Котляренко Н.М., НВО №14); “Використання можливостей Google для здійснення моніторингу якості в системі управління школи” (Котляренко Н.М., НВК №26); «Використання можливостей «Google Apps for Education» для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів» (Федоренко О.М.); «Інновація в роботі з обдарованими дітьми», (Федоренко О.М.); "Успішна підготовка учнів до складання ЗНО", Міжнародний освітній центр Пірсон-Дінтернал  (Ніора О.Г.), семінар від видавництва National Geographic Learning та компанії Лінгвіст, за сприяння КДПУ та ЦМСПС з теми "Close-Up: Passport to Writing (based on Close-Up 2nd Edition)" (Ніора О.Г.); «Використання можливостей Google Apps for Education (Ніора О.Г.); «Планування уроку німецької мови з активним використанням аудіоматеріалу та розвитку інших мовленнєвих навичок учнів. Schriftliche  kompetenz» (Білоскурська О.В.); “Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання зарубіжної літератури та російської мови” (Ланецька В.В.);

«Використання можливостей Google Apps for Education для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів початкової школи» (Бондар О.В.); «Інновація в роботі з обдарованими дітьми»          (Тиненик І.Б.); “Особливості викладання фізики в умовах реалізації нового Державного стандарту загальної середньої освіти»        (Пустовойт Т.Л.); "Особливості викладанні математики в умовах впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" (Пустовойт Т.Л.); «Інновації в роботі з обдарованими дітьми» (Бондар О.В.); «Впровадження інноваційних технологій у  національно-патріотичному вихованні юного покоління» (Чумак А.І.); "Використання інноваційних технологій в НВП як засіб розвитку творчих здібностей вихованців" (Чумак А.І.); "Використання можливостей "Google for Education" для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів" (Чумак А.І.); «Впровадження ІКТ на уроках історії» (Боровик Н.Г.); "Шляхи підвищення ефективності навчання математики у школі" (Пустовойт Т.Л.); «Практичний аспект навчання фізики» (Пустовойт Т.Л.);  «Діяльність методичної служби як умова професійного розвитку педагога.  Спрямованість викладання предметів природничо – математичного циклу на розвиток обдарувань учнів: науково – методичне забезпечення» (Пустовойт Т.Л.); «Нова українська школа у Кропивницькому» (Чумак А.І.); «Використання інновацій в роботі з обдарованими дітьми» (Бондар О.В.); «Впровадження інновацій в навчально-виховний процес закладів освіти» (Бондар О.В.); «Використання можливостей  «Google Apps for Education»  як запорука підвищення якості навчально - виховного  процесу» (Хомутенко А.С.);  "Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб формування життєвих компетентностей на уроках хімії та біології" (Хомутенко А.С.); «Інноваційні підходи до здійснення навчально-виховного процесу викладання предмету «Основ здоров’я») (Єфіменко І.О.); “Використання можливостей Google Apps for Education для здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів» (Єфіменко І.О.); «Підвищення ефективності процесу навчання за рахунок впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання» (Єфіменко І.О.).

-  Майстер-класи (4):

“Використання сервісів Google у роботі заступника директора закладу” (Котляренко Н.М., НВО №6); «Використання сервісів Google у навчально-виховному процесі» ( Хомутенко А.С., НВК №26); “Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року 2017”, номінація “Початкові класи” Кріпак С.В. ЗОШ І ст. “Мрія”); “Формування пізнавальної активності молодших школярів через інтеграцію краєзнавчих знань (Табальчук Л.М., НВО №31);

- MiniEdCamp (1):

Друга регіональна (не)конференція miniEdCamp Kropyvnytskyi “HUB SCOOL відчиняє двері” на базі НВО № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Чумак А.С.)

- Курси (1):

Schriftliche  kompetenz»  (Білоскурська О.В.);

- Консультації (5):

“Робота з обліковим записом та сервісами Google» (Тиненик І.Б.); “Проведення міських змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»  щодо проведення військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл «Джура» (Юнков П.С.); “Проведення міських змагань «Козацький гарт» та настільного тенісу (Петренко О.В.); «Підготовка до проведення патріотичних змагань»; (Юнков П.С.); «Підготовка до військово - патріотичного фестивалю «Україна єдина» та позакласного спортивно – масового заходу «Час олімпійських стартів» (Юнков П.С.).

 

      Відвідали методичні заходи обласного рівня (9):  

- Семінари-практикуми (3):

“Шляхи формування основних характеристик мислення учнів сучасними засобами навчання за допомогою підручника “Алгебра. 9 клас” (Тиненик І.Б.); “Організація пластового (скаутського) руху в навчальних закладах” (Чумак А.І.); «Сучасний підручник математики, проблеми та реалії» (Стецюк Г.П.); «Особливості викладання навчального предмета «Інформатика» (Тиненик І.Б.).

- Зустрічі (1):

зустріч з автором нового підручника з алгебри  для 8 класу Захарійченком Юрієм Олексійовичем “Особливості підготовки учнів старшої школи до ЗНО-2017”,  (Тиненик І.Б.).

- Курси підвищення кваліфікації в КОІППО ім. В. Сухомлинського (5): (Ласковська А.О., Бондар О.В., Ланецька В.В., Кушнірова Н.І., Федоренко О.М.)

Методичні заходи Всеукраїнського рівня (33):

- Майстер-класи в режимі онлайн (3):

«Адаптація першокласників Гігієна школяра з Пані Охайністю»,  доповідач Мироненко Н.М. (Лихошерстова І.А., Ішова В.О.); «Казкотерапія», доповідач Мироненко Н.М. (Ішова В.О.);

- Вебінари (23):

«Інтерактивної школи творчого вчителя» (Прокопенко А.С., Стецюк Г.П., Лихошерстова І.А., Ішова В.О., Репецька Н.А., Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Чумак А.І., Хомутенко А.С.); «Документ-камери і сканери Eloam для освіти» ТОВ “Інтер Системз”(Ішова В.О., Лихошерстова І.А.), “Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів”(Онопрієнко О.В.), «Адаптація першокласника до навчання», (Лихошерстова І.А.), Англійська мова. 8 клас. Методика формування вторинної мовної особистості школярів та її відображення в НМК “DIVE INTO ENGLISH!” (Ніора О.Г.);  Англійська мова. 1 клас. Особливості викладання англійської мови у молодшій школі. (Ніора О.Г.); Англійська мова. 5-6 класи. Шляхи ефективної презентації англійської граматики: Базовий рівень.”(Ніора О.Г.), Підготовка призера предметного конкурсу (Федоренко О.М.);   “Шляхи впровадження STEM - освіти в загальноосвітньому навчальному закладі” (Репецька Н.А.), “Майкерство як інноваційний підхід впровадження STEM - освіти” (Репецька Н.А., Чумак А.С., Пустовойт Т.Л.); Онлайн -курс на  платформі Prometheus ««Наука повсякденного мислення» (Хомутенко А.С.);  “Географія 8 клас. Тектонічна будова” (Чумак А.І.).

- Веб-консультації (1): «Організація роботи щодо підготовки дітей до навчання в школі» (Ішова В.О.).

- Авторські онлайн-семінари (6):

«Навчання математики у початкових класах. Методично-дидактичні аспекти”, “Використання блогів в роботі вчителя” (Крамаренко О.О); “Використання ІКТ на уроках в початковій школі” (Крамаренко О.О); “Використання казкотерапії при формуванні життєвих компетентностей молодших школярів вчителем початкових класів” (Мироненко Н.); “Проведення ДПА в 2016/2017 н.р.” (Пахолівецька М.В.); “ Використання хмарних технологій у навчанні учнів початкових класів” (Вдовиченко Т.В.).

 

 Педагоги закладу проявили себе, взявши участь у методичних заходах:

1. ЦМО  вихователів ДНЗ, ГПД (9).

Шкільний рівень (4).

- Керівництво методичними об’єднаннями (Прокопенко А.С.),

- Майстер-клас «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Скрайбінг-презентація» (Прокопенко А.С.), “Використання методики М.Єфіменка” (Ласковська А.О.).

- Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Прокопенко А.С.).

Міський рівень (1).

- Участь у  конкурсі «Кращий вихователь ГПД 2017» (Прокопенко А.С.).

Обласний рівень (3).

 • Дистанційні курси:

“Сучасний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу”, 05.09. - 20.09.2016 (Ласковська А.О.); «Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному закладі» (Ласковська А.О., Хищенко М.В.)

Всеукраїнський рівень (1).

- Дистанційний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя”,  (Прокопенко А.С.)

 

2. МО  початкових класів. (25)

Шкільний рівень (18).

- Керівництво методичними об’єднаннями (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.).

- Наставництво (Ішова В.О., Гончарова М.П.).

- Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.).

- Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10. - 04.11.2016 року (статті Жук О.А., Ішової В.О., Стецюк Г.П., Лихошерстової І.А.).

- Розробка системного предметного курсу на Classroom (Ішова В.О., Стецюк Г.П., Лихошерстова І.А).

- Розробка збірки  матеріалів  “Адаптація учнів 1 класу до навчання” (Ішова В.О.).

- Створено Скарбничку активних методів стимулювання до навчання в спільноті “Школа щодо впровадження Держстандарту”         (Лихошерстова І.А.).

- Проведення майстер-класів (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.)

- Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Лихошерстова І.А.)

Міський рівень (3).

-  Конкурс “Учитель року-2017” (Лихошерстова І.А.),

- Дистанційні курси: «Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми» (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.)

Всеукраїнський рівень (4).

- Дистанційні курси:

«Сервіси Google у професійній діяльності вчителя”, (Ішова В.О., Жук О.А., Лихошерстова І.А.); «Онлайн освіта. Автоматична перевірка домашніх та контрольних робіт на сайті ЯКлас» (Ішова В.О.)

 

3. ЦМО вчителів-словесників. (52)

Шкільний рівень (18).

- Керівництво методичними об’єднаннями (Федоренко О.М., Котляренко Н.М.).

- Наставництво (Ніора О.Г.).

- Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Федоренко О.М.).

- Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10. - 04.11.2016 року (статті Федоренко О.М., Ланецької В.В., Ніори О.Г., Білоскурської О.Г.).

- Розробка системного предметного курсу на Classroom (Репецька Н.А, Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Ланецька В.В.).

- Проведення майстер-класів (Репецька Н.А, Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Ланецька В.В.).

- Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Федоренко О.М.).

- Створення корпоративного сайту для організації внутрішкільної методичної роботи “Віртуальна учительська” (Котляренко Н.М.).

Міський рівень (13).

- Семінари (2):

1. Семінар-практикум для голів шкільних методичних об'єднань вчителів української мови та літератури з питання "Інноваційні технології в системі викладання української мови та літератури в умовах реалізації нової програми" (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.).

2. Виступ на семінарі "Використання  сервісів  Google Apps for Education на уроках зарубіжної літератури. Padlet.” (Федоренко О.М.)

- Конференції (2):

1. “Впровадження сервісів Google у закладі як засобу створення єдиного інформаційного простору”, виступ  для заступників директорів (Котляренко Н.М.),

2. “Методичні рекомендаціїї щодо вивчення української мови та літератури у 8, 10-11 класах у 2016 - 2017 навчальному році”, виступ для вчителів української мови (Федоренко О.М.).

-  Інтернет-конференції (3):

Січнева науково-практична Інтернет-конференція (Репецька Н.А., Ланецька В.В., Федоренко О.М.).

- Творчі групи (4):

1. Учителів української мови й літератури "Літературне краєзнавство" (Федоренко О.М.).

2. Учителів зарубіжної літератури під керівництвом Туз Т.А.(Ланецька В.В.).

3. Проблемна група учителів англійської мови «Удосконалення науково-методичного супроводу педпрацівників в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм і підручників для учнів 8-х класів». (Ніора О.Г.).

4. Школа молодого заступника директора з НВР (Котляренко Н.М.).

- Проекти (2):

“Нова школа” (Репецька Н.А., Федоренко О.М.)

Обласний рівень (9).

- Науково-практична конференція «Науково-методичні параметри лінгвістичної освіти». Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 18.11.2016 р. (Репецька Н.А.);

- Інтернет-конференції (1):

ХІІ Хмурівські читання «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя», (стаття Федоренко О.М.);

- Творчі групи (3):

Авторська творча  майстерня Гузь О.О. Проблема  "Організація ІКТ-супроводу сучасного уроку зарубіжної літератури та російської мови". 18.11.2016 р. (Репецька Н.А., Ланецька В.В.); “Практичне використання інструментів Mikrosoft та Google в роботі вчителя української мови і літератури” (Котляренко Н.М.).

- Дистанційні курси (4):

1. «Сучасний урок зарубіжної літератури та російської мови: інноваційна парадигма» (Репецька Н.А.).

2. “Розвиток мовних компетентностей на уроках української мови.” КОІППО імені В.Сухомлинського, (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.).

3. «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору» (Федоренко О.М.)

Всеукраїнський рівень (12).

- Дистанційні курси

1. "Сервіси Google в професійній діяльності заступника директора ". Науково-методичний центр м. Біла Церква, 07.06.- 30.06. 2016 р. (Репецька Н.А., Котляренко Н.М.);

2. "Сервіси Google в професійній діяльності вчителя". Науково-методичний центр м. Біла Церква, 06.06.- 30.06. 2016 р. (Ланецька В.В., Федоренко О.М., Ніора О.Г.).

- Літня школа “Цифрові інструменти  та можливості ” 19.08. – 23.08.2016 р. (Репецька Н.А., Котляренко Н.М.).

-   Виступ “З досвіду роботи” перед членами творчої групи м.Ковель, Волинь (Котляренко Н.М.).

- Публікації в мережі Інтернет (4):

Конспект уроку із зарубіжної літератури, 6 клас, 9 клас (Репецька Н.А.); Конспект уроку із зарубіжної літератури, презентація,  буклет, призначені призначені на допомогу молодим спеціалістам (Репецька Н.А.); урок із зарубіжної літератури,   6 клас (Ланецька В.В.).

 

4. ЦМО вчителів природничого-математичного циклу. (60)

Шкільний рівень (24).

- Керівництво методичними об’єднаннями (Пустовойт Т.Л., Боровик Н.Г., Тиненик І.Б.).

- Наставництво (Боровик Н.Г.).

- Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Пустовойт Т.Л., Чумак А.С., Тиненик І.Б.).

- Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10. - 04.11.2016 року (статті Пустовойт Т.Л., Чумак А.С., Тиненик І.Б., Хомутенко А.С., Боровик Н.Г.),

- Розробка системного предметного курсу на Classroom (Тиненик І.Б., Чумак А.І., Хомутенко А.С., Пустовойт Т.Л., Боровик Н.Г., Єфіменко І.О.).

- Проведення майстер-класів (Пустовойт Т.Л., Чумак А.С., Хомутенко А.С.).

- Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Пустовойт Т.Л., Чумак А.І., Хомутенко А.І.)

 

Міський рівень (8).

- Творча  група учителів математики (Тиненик І.Б.).

- Підготовка переможців олімпіад (Тиненик І.Б., Боровик Н.Г.).

- Підготовка призерів конкурсів (І, ІІІ місце), турніру (ІІІ місце) (Чумак А.І.).

-  Інтернет-конференції (2):

Січнева науково-практична Інтернет-конференція (Чумак А.С., Тиненик І.Б.).

- Виступ на семінарі  вчителів географії з теми «Сучасний інструментарій вчителя на уроках географії» (Чумак А.І.).

- Проект “Нова школа” (Чумак А.І.).

- творчий звіт «Мої перші кроки у професії» (Хомутенко А.С.)

Обласний рівень (13).

- Творча група учителів географії (Чумак А.І.).

- Методичний коучинг "Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації навчально-виховного процесу" (Чумак А.І).

- Науково-практична Інтернет-конференція. ХІІ Хмурівські читання. «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя»,  (статті  Тиненик І.Б., Чумак А.І.).

- Дистанційні курси:

1. “Готовність педагога до інноваційної діяльності як умова формування професіоналізму” (Бондар О.В.);

2. “Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу” (Бондар О.В.);

3. “Використання Prezi в діяльності педагога” (Чумак А.І.);

4. “Особливості використання ментальних карт” (Чумак А.І.);

5. “База даних” (Тиненик І.Б.);

6. «Інтел – навчання для майбутнього» (Пустовойт Т.Л.).

7. «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору» (Чумак А.І.);

8. «Як не спійматися на гачок або критичне оцінювання ресурсів інтернет» (Чумак А.І.);

9. «Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Чумак А.І.);

Всеукраїнський рівень (13).

- Дистанційні курси:

1."Сервіси Google в професійній діяльності вчителя". Науково-методичний центр м. Біла Церква, 06.06.- 30.06. 2016 р.  (Тиненик І.Б., Чумак А.І., Пустовойт Т.Л., Хомутенко А.С.);

2. Віртуальна школа ІКТ. Хмарні сервіси Google   (Хомутенко А.С., Чумак А.І.).

3. «Основи тестування програмного забезпечення» (Чумак А.І.).

4. «Урбаністика - сучасне місто» (Чумак А.І.).

- Літня школа “Цифрові інструменти  та можливості ” (Тиненик І.Б., Чумак А.І.).

- Онлайн-публікації матеріалів:

Конспект Першого уроку (Чумак А.І.); Календарне планування з географії 6 - 8 клас (Чумак А.І.), Конспект уроку з хімії в 7 класі «Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами» (Хомутенко А.С.).   

Міжнародний рівень (2).

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”. Вінницька академія неперервної освіти (Україна - Польща - Португалія), 24.10. – 25.10.2016 р. (Тиненик І.Б., Чумак А.І.)

 

5. ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури. (9)

Шкільний рівень (4).

- Керівництво методичними об’єднаннями (Єфіменко І.О.).

- Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Єфіменко І.О.).

- Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти» (стаття  Єфіменко І.О.).

- Проведення майстер-класу (Юнков П.С.).

Міський рівень (3).

- Участь  у майстер – класі «Виготовлення штучних квітів з тканини»  (Єфіменко І.О.)

- Підготовка призерів військово-патріотичного фестивалю “Україна - єдина країна”, ІІ місце (Юнков П.С.).

- Підготовка призера конкурсу фотоаматорів “Моя Україна”, в номінації “Пейзаж” І місце - Попова  А. (Кушнірова Н. І.).

Всеукраїнський рівень (2).

- Дистанційні курси:

"Сервіси Google в професійній діяльності вчителя". Науково-методичний центр м. Біла Церква  (Єфіменко І.О., Юнков П.С.)

 

Підвищення кваліфікації.

Протягом 2016 – 2017 навчального року  на курси підвищення кваліфікації при КОІППІ імені В.Сухомлинського було направлено 5  педагогів: Ласковську А.О., вихователя ДНЗ; Бондар О.В., заступника директора з НВР, вчителя математики; Ланецьку В.В., вчителя зарубіжної літератури, російської мови, Кушнірову Н.І., вчителя музичного мистецтва, Федоренко О.М., вчителя української мови й літератури. Звіти педагогів про проходження курсів підвищення кваліфікації заслухано на педагогічних радах.

У 2017 році  проходження курсів підвищення кваліфікації заплановано для таких педагогів: Котляренко Н.М., заступника директора з НВР, вчителя української мови й літератури, Жук О.А., вчителя початкової школи, Стецюк Г.П., вчителя початкової школи.

 

       Атестація педагогічних працівників.

У 2016-­2017 навчальному році атестувалося  7 педагогів різних фахів: Репецька Н.А., директор, вчитель зарубіжної літератури, російської мови, Ланецька В.В., вчитель зарубіжної літератури, російської мови,     Тиненик І.Б., вчитель математики, інформатики, Чумак А.І., вчитель географії, Юнков П.С., вчитель фізичної культури, Білоскурська О.В., вчитель німецької мови, Білоскурська О.В., вихователь ГПД. Атестація відбувалася у відповідності до до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Міністерства освіти й науки України  №930 від 06.10.2010 року (зі змінами), наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 16.09.2016 року № 696/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році», наказу по закладу від 16.09.2016 року № 472 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році».  

Було складено план роботи атестаційної комісії в 2016-2017 навчальному році. Прийнято заяву  від  Чумак А.І., учителя географії, що атестувалася позачергово.

Складено графік проведення засідань атестаційної комісії та графік відкритих уроків і позакласних заходів вчителів, які атестуються.

Члени атестаційної комісії вивчили рівень професійної підготовки вчителів за блоками:  науково-теоретична підготовка вчителя;   методична підготовка вчителя;  виховна робота; громадсько-педагогічна діяльність.

У ході атестації оцінено:   уміння планувати педагогічну діяльність;        уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів; рівень науково-методичної діяльності; рівень викладання предмету;  вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;      результати навчально-виховної діяльності.   

З 15.02.2017 р. по 15.03.2017 р. у закладі проведено місячник “Я атестуюсь!” (наказ №77 від 10.02.2017 року). Атестаційна комісія протягом року та під час  місячника „Я атестуюсь!” відвідувала уроки, позакласні заходи, майстер-класи,  познайомилася із системою роботи педагогів, обговорила  результативність їх роботи, узагальнила  методичні матеріали. На педагогічній раді закладу, яка відбулася 23 березня 2017 року, були представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися, доробки у вигляді електронних презентацій, буклетів.

Результати атестації 2017 року такі:

 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 3 педагогам (Юнкову П.С., вчителю фізичної культури, Білоскурській О.В., вчителю німецької мови, Білоскурській О.В., вихователю групи продовженого дня).

 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу (Чумак А.І., вчителю  географії).

 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 1 педагог (Репецька  Н.А., учитель зарубіжної літератури та російської мови).

 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 1 педагог (Тиненик І.Б., учитель математики).

 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог (Ланецька В.В., учитель зарубіжної літератури та російської мови).

 

З  метою  виявлення  талановитих  вчителів,  удосконалення  фахової  майстерності, стимулювання їх творчого самовдосконалення педагоги закладу взяли участь у міських  етапах Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2017», “Вихователь року - 2017”. У номінації “Початкова школа” заклад представляла Лихошерстова І.А., а у номінації “Вихователь ГПД” - Прокопенко А.С. Педагоги на достатньому рівні проявили свої педагогічні та творчі здібності.  

 

Усі колективні, групові, індивідуальні форми методичної роботи використовувалися з метою створення оптимальних умов для  підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження в навчально-виховний процес інноваційних Інтернет-ресурсів.

 

   Головні  завдання методичної роботи у 2017 - 2018 н. р.:

 

 • забезпечення дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти,  базової й  повної загальної середньої освіти, Концепції “Нової української школи”;

 • створення інформаційно-освітнього простору закладу;

 • створення сприятливих умови для творчих пошуків педагогів, опанування ними інноваційних технологій результативного навчання;

 • стимулювання  вчителів до самоосвіти,  удосконалення  фахової  майстерності, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, популяризація дистанційних курсів, вебінарів, семінарів, майстер-класів, Шкіл-ІТ, спільнот, творчих груп, сприяння розвитку творчої ініціативи, професійного зростання  педагогів у міжкурсовий період;

 • формування конкурентно спроможного педагога, адаптованого до нових соціально-економічних умов;

 • впровадження Google Suite for Education  у закладі;

 • забезпечення навчання щодо практичного використання сучасних електронних ресурсів, проведення заходів з обміну досвідом, зокрема майстер-класів;

 • впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями;

 • використання сучасних технології  та  інструментаріїв моніторингового, психологічного супроводу та діяльнісного підходу науково-­методичної роботи з педагогами;

 • стимулювання досягнутих успіхів педагогами закладу;

 • пропагування досвіду  роботи вчителів закладу на сторінках фахових періодичних видань;

 • реалізація Програми розвитку освіти міста Кропивницького, міської програми  «Вчитель»;

 • створення обстановки  інтелектуально  насиченого  середовища,  атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки.