1000 символів ліворуч

Школа молодого вчителя

Методичне питання. 

 Шляхи формування професійних компетентностей молодого педагога 

 

Мета: допомогти молодому вчителеві у його професійному становленні, сприяти розв’язанню конкретних проблем методики викладання предмета; ознайомленню із сучасними методиками і технологіями навчання, ППД,  виробленню власного педагогічного стилю роботи.

  Завдання школи:

-  формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;

-   набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;

-   ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією;

-   вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;

- ознайомлення із сучасними методиками і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;

-   ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння мето­дики їх використання;

-  ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями робо­ти зі здібними та обдарованими учнями.

План роботи школи молодого педагога молодого педагога