1000 символів ліворуч

Навчально-виховний процес

        У дошкільному   навчальному  закладі  навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня у дитячому закладі проводиться оздоровлення дітей.

 ДНЗ  здійснює  свою  діяльність  відповідно   до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

       У дитячому  закладі  визначена   українська  мова  навчання   та   виховання   дітей.   Навчально  - виховний   процес  у дошкільному  закладі  здійснюється  відповідно  до вимог Базового  компоненту дошкільної  освіти,  програм виховання  і навчання  дітей дошкільного віку  "Дитина"  та   "Впевнений  старт".

 Мета  навчально - виховного процесу - сформувати  у  дитини  цілісну  картину  світу  через освоєння   основних сфер життя - Природи,  Культури,  Людей,  Власного  Я;  виховати цілісне  ставлення до  довкілля  та самого  себе; сприяти  особистісному  становленню  і творчій  самореалізації,  формуванню  її життєвої компетентності.

Основною   формою  організованої  навчальної  діяльності  дітей  дошкільного  віку  є  заняття з різних розділів програм ( тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.)

      Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначена розкладом, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та специфіки групи і затверджуються завідуючим ДНЗ.

 Особливою, провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграми з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі,хороводні тощо).