1000 символів ліворуч

Гурткова робота

Метою гурткової роботи є : створення умов для розвитку художньо - естетичних, творчих, комунікативних здібностей дітей, з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості  відповідно до Програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років "Дитина".

Зміст гурткової роботи визначено методичними рекомендаціями складеними на основі досвіду педагогічної діяльності, узгоджені з діючою   Програмою навчання та виховання дитини від 2 до 7 років "Дитина", за якою працює заклад. Робота гуртків відображена в річному плані роботи закладу та обговорена  на педагогічній раді перед початком навчального року.

 Профіль гурткової роботи  підібрано  з врахуванням матеріального та кадрового забезпечення дошкільного закладу.

Документація керівника гуртка:

- програма гуртка ( методичні рекомендації);

- перспективний і календарний план;

- графік гурткової роботи;

- розклад занять;

- облік проведення гурткових занять;

- список дітей, охоплених гуртковою роботою;

 Виходячи з умов матеріально - технічного забезпечення закладу, його кадрового потенціалу, гуртковою роботою в садочку  охоплені діти старшого дошкільного віку.

Оптимальна наповнюваність гурткової групи становить –  10 -12 осіб.

Розклад гурткових занять складено  з врахуванням профільного  напрямку для дітей  вікової групи.

Заняття гурткової роботи організовуються таким чином, щоб вони не дублювали ті види діяльності, на яких базувались спеціально організовані заняття в І половину дня.

Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує  загальноприйняті  методичні норми тривалості навчальних занять.