1000 символів ліворуч

Методична робота

   З метою підвищення педагогічної майстерності, професійного та загального рівня педагогів в дошкільному закладі на високому рівні організована методична робота, яка визначається на основі діагностики, аналізу стану навчально-виховного процесу та сучасних вимог щодо реформування та модернізації освіти.

Мета методичної роботи:

Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

• Підвищення соціально–психологічної культури вихователів;

• Вдосконалення педагогічної майстерності;

• Сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• Розвиток спеціальних умінь та навичок;

Принципи методичної роботи:

• Педагогічна співпраця з вихователем

• Робота в режимі довіри, доброзичливості

• Творча атмосфера , стимулювання творчої активності

• Принцип допоміжно–регульованого контролю

• Надання вихователеві права вибору

• Системність методичних заходів

• Принцип «Я – повідомлень» у спілкуванні

• Щоденна допомога

• Випереджальний характер методичної роботи

      В системі роботи дошкільного закладу використовуються  різноманітні форми методичної роботи:

 - педагогічні ради;

 - педагогічні читання;

 - семінари;

  - семінари-практикуми;

  - виставки (дидактичних та навчальних матеріалів, посібників);

  - консультації;

  - колективні перегляди освітньо-виховної роботи;

  - школа передового педагогічного досвіду;

  - школа молодого вихователя;

 - наставництво;

 - самоосвітня робота;

 - вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 - ділові ігри, творчі звіти, тощо.