1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 

І засідання

серпень - вересень     2013 рік   (Круглий стіл)

 

Тема: «Особливості організації  навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році.»

Мета.Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2012-2013 навчальний рік та затвердити план роботи на 2013-2014 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідальний

При-

мітка

1.

Аналіз плану роботи методичного об’єднання роботи за 2012-2013 н.р.  

Звіт голови методичного об’єднання

Серпень 2013

  Стецюк Г.П.

 

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013-2014 н.р. .Затвердження календарно-тематичних планів роботи вчителів початкових класів на  2013-2014 н.р.

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2013

 Ішова В.О.

Члени МО

 

3.

Опрацювання інструктивно-методичного листа«Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році».

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2013

 Стецюк Г.П.

 

4.

Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу та підпису учнівських зошитів в 1-4 класах загальноосвітніх

навчальних закладів».

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2013

Жук О.А.

 

5.

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи. Особливості програми для 2 класу .

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2013

Фальченко Т.В.

 

6

«Адаптація першокласників з особливими  потребами до шкільного колективу».

Доповідь

серпень

психолог

 
           

Завдання членам методоб’єднання: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи,

підготувати план роботи з обдарованими дітьми.

ІІ засідання

Листопад - грудень (Методичний диспут)

 

Тема.  «Розвиток життєвих загально мовленнєвих компетентностей (соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови  в початкових класах»

Мета.   Розширити знання педагогів про формування життєвих компетентностей на уроках з української мови  молодших школярів. Представити план роботи з обдарованими дітьми з української мови та наочний матеріал, роздаткові  картки, дидактичні посібники на творчий звіт учителів з вибраної проблеми. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

   

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідаль

ний

Примітка

1.

Про підсумки  ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика  

Пропозиції щодо роботи з обдарованими дітьми.

грудень

 Жук О.А.

 

2

Про результати проведення тижня української мови

буклет

листопад

Всі члени МО

 

3.

Аналіз результатів роботи в початкових класах із читання та української мови за І семестр 2013-2014 н.р.

Наказ

заступника директора

грудень

Бондар О.В.

 

4

Про підготовку учнів 4 класу до ДПА

Добірка дидактичних матеріалів

грудень

Стецюк Г.П.

 

5

Про результати роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у І семестрі. Про погодження календарно-тематичних планів на  ІІ семестр

Звіт голови МО

грудень

Ішова В.О.

 

6.

Про роботу над проблемою  школи та  МО

Звіти

грудень

Фальченко Т.В.

 
           
           

 

 

Завдання членам методоб’єднання:  підготувати виставку зошитів молодших школярів з російської мови; опрацювати методичну літературу з питання «Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках російської мови».

ІІІ засідання

Січень-березень  2013/2014 р.  Методичний марафон

 

Тема."Формування в учнів мовленнєвої і комунікативної компетенцій на уроках  російської мови в початкових класах.»     

Мета.  Актуалізувати питання про використання інноваційних  технологій  на уроках російської мови у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо  використання  інноваційних технологій  на уроках російської мови.  Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Обговорення програми з російської мови. Розгляд мовної, мовленнєвої та соціокультурної лінії. 

 Обговорення, аналіз програми

Жовтень 2012 р.

 Ішова В.О.

 

2.

Сучасні підходи та  вимоги  до викладання предмету освітньої галузі «Російська мова»

Методичний обмін досвіду

Жовтень 2012 р

Фальченко Т.В.

 

3.

 Використання інноваційних технологій на уроках  російської мови  в початкових класах. 

Обмін досвідом

Жовтень 2012 р

 Стецюк Г.П..

 

4.

Форми і  методи роботи з обдарованими дітьми.

Доповідь

Жовтень 2012 р

Жук О.А.

 
           
           

Завдання членам методоб’єднання: підготувати добірку фізхвилинок на уроках у початкових класах; вчителям, що атестуються, підготуватись до проведення творчого звіту; опрацювати методичну літературу з питання « Здоров’язбережувальні компетенції молодших школярів як суспільно визнаний рівень знань, умінь і навичок у всіх сферах життєдіяльності людини».

Провести анкетування з учнями «Що заважає мені  вчитися?»

ІV засідання

квітень 2014р. (Метод проектів)

Тема : «Здоров`язберігаючі технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі».

Мета:підвищення науково-методичного та професійного рівня вчителів предмету основ здоров'я; реалізація інформаційно-просвітницьких програм та проектів, спрямованих на формування у школярів свідомої мотивації до дбайливого ставлення до свого здоров'я; інноваційні технології навчання з курсу «Основи здоров’я»

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відпові

дальний

Примітка

1.

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

Збір матеріалів у папку нормативно-правової бази з даного предмету

квітень

Стецюк Г.П.

 

2.

 “Використання тренінгових методик як засіб підвищення ефективності уроків основздоров’я.”

 тренінг

квітень

Жук О.А.

 

3.

Проектна діяльність на  уроках  основи здоров’я.

 

Творчі проекти вчителів з предмету «Основи здоров’я»

квітень

Ішова В.О.

 

4.

Підведення підсумків з безпеки життєдіяльності  в 1-4 класах за 2013/2014 н.р.

«Динамічні паузи як один із ефективних  методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та

попередження втоми».

Аналіз нещасних випадків

квітень

Фальченко Т.В.

 

5

Психологічна скарбничка. Аналіз результатів анкетування   «Що заважає мені вчитися?»

анкетування

 квітень

психолог

 
           
           

                    

Завдання членам методоб’єднання: підготувати пропозиції щодо вдосконалення роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів; підготувати звіти «Педагогічні скарбнички» 2013/2014 н.р.,  

Vзасідання

  Травень 2014 р. Методичний марафон

Тема. «Робота вчителя в творчому режимі – запорука успіху.»

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність,удосконалювати навчально- виховний процес в умовах звичайного класу

№п/п

Зміст роботи

Форми роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Звіт про виконання плану роботи М.О. «Підведення  підсумків

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2013 – 2014 навчальний рік.

 звіт

Травень2014

Ішова В.О

 

2

Про підсумки ДПА в 4 класі

Моніторинг досягнень

Травень 2014

Стецюк Г.П.

 

2

Педагогічний діалог:«Радимо прочитати».

 Виставка педагогічної літератури

Травень2014

бібліотекар

 

3.

 Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2014 – 2015 навчальний рік».

пропозиції

Травень2014

 Ішова В.О.

 

4.

Звіт вчителів по своїм проблемам

презентація

Травень2014

Стецюк Г.П., Ішова В.О., Фальченко Т.В., Жук О.А.

 

5.

 Діагностика «Почерк майстра своєї справи»

 анкетування

Травень2014

  психолог

 
           

Завдання членам м/о:  Поповнити свій робочий кабінет новими  наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом, працювати під лозунгом «Кабінет – творча  лабораторія вчителя».