1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів

за І семестр 2014/2015 н.р

 

    Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою з урахуванням організації навчально- виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів:

«Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання  системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій»

       Актуальність науково – методичної проблеми школи «Технологія особистісно-орієнтованого навчання та виховання-процес спільного конструювання програмної діяльності учня й учителя» 1 рік роботи -організаційно – моделюючий,  визначається сучасними концепціями перебудови освіти в Україні в напрямку забезпечення всебічного розвитку особистості. Особлива роль у цьому процесі належить початковій ланці навчання, де цілеспрямовано виявляються та розвиваються здібності дитини, формуються вміння та бажання вчитися, створюються умови для її самовираження в різних видах діяльності. Важливого значення у зв’язку з цим набуває переорієнтація навчання. Проблеми креативності і творчості в широкому значенні не є новими. Означена проблема багатоаспектна і досліджується суміжними науками. У психології це обгрунтування понять креативність, творчість, творча діяльність, творча активність, творчий потенціал.Завдання нашої сучасної початкової школи - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

     Впровадження проблеми потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів.

Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання

Відповідно до поставленої проблеми основними пріоритетними напрямками роботи початкової школи стали :

· Упровадження скорегованого Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів( звернувши увагу на формування галузевих компетентностей).

· Орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій.

· Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій.

· Вдосконалення роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності.

· Розвиток мовленнєвої та пізнавальної компетентності дошкільників та учнів.

· Моральний розвиток дитини, формування її морально-правової свідомості, поведінки – основні пріоритети у вихованні підростаючого покоління

· Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей в літньо – оздоровчий період.

· Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

· Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.

· Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

· Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах.

· Сприяти використанню здоров’язберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів.

· Удосконалювати та розповсюджувати досвід особистісно-орієнтованого навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій.

· Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу , комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.

Інноваційні форми проведення засідань

    З метоюнебуденної, нетрадиційної роботи, зацікавлення педагогів у результатах їх праці, ознайомлення з новітніми методами і формами роботи разом розробили цикл нетрадиційних засідань, які викликають зацікавленість і дають достатній ефект для подальшої роботи та створюють позитивний мікроклімат в колективі.

Індивідуальні Групові Масові

1.Стажування

2. Самоосвіта вчителя

4. Атестація

5. Індивідуальні

консультації

6. Наставництво

7. Фестиваль методичнихідей

1.Робота МО

2.Творчі групи

3. Школа молодого вчителя

4. Школа удосконалення

5. Школа педмайстерності

6. Тренінги

1. Педрада

2. Психолого-педагогічні семінари

3. Методичні виставки

4. Інструктивно-методичні наради

5. Предметні декади

6. Наради за участю директора

7. Творчі звіти вчителів

8. Педагогічні читання

9. Тиждень молодого вчителя 10.Презентація творчих груп

11. Методичний ринг

 • Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Вимоги до ведення класного журналу. Критерії оцінювання знань.  Стецюк Г.П., Жук О.А.
 • Виступ на педагогічній раді та створення презентації:  «Сучасні педагогічні технології навчання» Ішова В.О.
 • Теоретичний семінар «Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в навчально-виховний процес у початковій школі».  Ішова В.О.
 • Методична лабораторія. «Особливості проведення уроків розвитку мовлення, як один із засобів формування мовленнєвої компетентності молодших школярів». Лихошерстова І.А.

Дискусія: «Використання проектноїтехнології як засобуформування особистісного розвитку учня в класному колективі» Стецюк Г.П.

·      Обговорення в загальному колі:«Сучасні інноваційні технології навчання та виховання».

     Круглий стіл «Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі»:

-Особистісно-орієнтоване навчання;

-Технологія критичного мислення;

-Інформаційно-комунікаційні технології.

     Майстер – клас «Продуктивний урок – основна організаційна форма розвитку творчості учнів» , брали участь члени МО, що атестуються

     Відбулися між засідання,  на яких провели діагностування, анкетування та наставницьку методичну допомогу молодому  спеціалісту Прокопенко А.С. Систематично проводяться індивідуальні бесіди з метою діагностики педагогічно – методичних проблем, що виникають у молодого спеціаліста. Постійно проводяться бесіди по вивченню навчальних програм, календарного планування навчального матеріалу, ведення шкільної документації    

     На цих засіданнях розглядалися питання підготовки та проведення Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика , Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу « Колосок – 2014» та робота з обдарованими учнями.

 

Аналізуючи роботу учнів 1 –х класів, на початку року були поставлені такі завдання — допомогти дітям найбільш безболісно адаптуватися до шкільного життя, зробити перші кроки на шляху об’єднання дитячого колективу.

Майже всі діти  знайшли  собі друзів у класі. Діти в класі доброзичливо ставляться одне до одного. Вчасно помічене й усунуте негативне ставлення деяких дітей до чужих невдач. В навчальній роботі:

Діти набули певних навчально-організаційних навичок: добирати індивідуальне обладнання для уроку, розкладати його в належному порядку; включатися в роботу після вказівки вчителя; практично розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою; дотримуватися правильної постави під час письма.

Загальномовленеві вміння і навички: говорити в повільному темпі, чітко, виразно; зосереджено слухати вчителя, відповідати на питання повними реченнями; з повагою звертатися до вчителя.

Загальнопізнавальні вміння: виділяти в предметах певні ознаки; знаходити схожі і різні зовнішні ознаки у двох об’єктах; виконувати завдання за зразком тощо.

   У виховній роботі:

    Участь та перемога у міському конкурсі малюнків до Дня міста. Внаслідок чого була проведена екскурсія на міський хлібозавод для учнів початкових класів.

    Участь у всеукраїнський  конкурс-рейді  „Увага –діти  на  дорозі!”

    Участь у конкурсі на кращий класний куточок.

    Участь у КТС -Конкурсі дитячого малюнку «Казки Сухомлинського»

    Участь КТС – конкурсі фото-робіт «Мовчазна краса рідного міста».

    Участь в акції «Долонька віри і милосердя»

       Участь у новорічному концерті для батьків «Різдвяні зустрічі»

      Проведення виховних годин:«Здрастуй, школо початкова! До вимог твоїх готові», «Мій клас-моя сім'я!», «Я – громадянин свого міста», «Уроки виховання» до дня народження В.О. Сухомлинського, «Мудре  слово  вчителя», «Світ професій », «Бджола мала , а й та працює», «Життєдайна сила слова», «Урок доброти й милосердя», «Доброго вам здоров'я», «Сестрички-звички . З ким дружити , а кого  обминати?», «На сторожі мир і безпеки », «Подорож в Країну права», «Народний календар. Зимові свята», «Закон та порядок».

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вчителі здійснювали контроль та оцінювання за такими критеріями: навички читання,  елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, практичні уміння роботи над текстами різних жанрів, бібліотечно-біографічні, книгознавчі уміння. Дотримано кількість уроків позакласного читання, ведуться учнівські читацькі щоденники.

Відповідно до плану роботи закладу з  13 грудня по 18 грудня 2013 року адміністрацією   вивчалася робота вчителів 2-4 класів над формуванням, розвитком і удосконаленням  навичок читання. Перевірка навичок читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально у присутності заступника директора  з навчально-виховної роботи   Бондар О.В.

Перевіркою охоплено 82 учень, а саме:

30 учнів – 2 класу

22 учнів  - 3 класу;

30 учнів - 4 класу

         Під час  перевірки  в 2-4 класах перевірялася: спосіб читання, правильність читання, виразність читання, свідомість читання, темп читання.

         Результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів свідчать про те, що програмні вимоги з техніки читання в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя.

Аналіз перевірки техніки читання в 2 – му класі (вчитель  Ішова В. О.) дав такі результати :

Для даної групи дітей норма темпу читання 35-45 слів за хвилину. Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували  20учнів (66,6%) достатній 9 учнів ( 30%)   початковий – 1 учень (3,3%) 

Аналіз перевірки техніки читання в 3 – му класі (вчитель  Лихошерстова І.А. дав такі результати :

Для даної групи дітей норма темпу читання 60-65 слів за хвилину. Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували  10 учнів ( 45,5 %), достатній 12 учнів ( 54,5 %), середній і початковий –  немає

          В перевірці техніки читання в 4 класі,    взяли участь 30 учнів (вчитель Жук О.А..). Для даної групи норма темпу читання 80-85 слів за хвилину. Високий рівень навчальних досягнень продемонстрували 11 учнів (36,7 %), достатній –15 учнів (50 %), середній – 4 учні  (13,3 %), початковий –  немає

Висновок : Найвищі показники з читання в 3 класі,  Слід вчителю  Ішовій В.О. дібрати індивідуальні завдання для учнів з низьким рівнем та залучати до позакласної роботи з читання.

Мовленнєвий розвиток учня дуже важлива умова    успішного   навчання.

Чим більше дитина читає, переказує, слухає, тим краще розвивається її пам’ять, а, отже, тим легше їй засвоювати знання з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в початкових класах.

Цьому сприяє проведення різних видів творчих робіт:творів-розповідей, творів описів, творів - роздумів, складання казок, переказів.Розвитку творчих здібностей учнів сприяють також різні види диктантів з елементами творчості і творчі вправи, які допомагають учням зрозуміти силу і багатство рідної мови та розвивають логічне мислення.

При вивченні багатьох шкільних предметів школярі наводять аргументи, узагальнюють явища і факти, доходять певних висновків, виявляють причинно-наслідкові зв’язки. Уміння міркувати завжди потрібне для навчальної діяльності. Міркування-пояснення є на уроках усіх навчальних предметів, зокрема на уроках мови і літератури. Тематика творів-міркувань дуже різноманітна. У житті не раз виникає потреба щось довести, встановити істину, переконати когось у своїй правоті. Тому своїм завданням вважаю: навчити школярів умінню аргументувати свої думки, погляди, відстоювати особисту позицію.

Так за І семестр учні за бажанням виконували ряд творчих завдань з предмету «Літературне читання», а саме: складали власну казку, малювали ілюстрації до творів,  придумували своє закінчення казки, готували повідомлення, виконували інсценізації, розігрували діалоги

  Уведення в дію нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, який ґрунтується на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого навчання, відкриває широкі можливості для використання інноваційних технологій навчання.

У третьому класі продовжується вивчення предмета «Природознавство», де особливу роль відіграють такі методи та прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, тому у першому півріччі були проведені рубрики «Практичні завдання», «Практичні роботи», «Міні- проекти» «Екскурсії», «Дослідницький практикум».

Тематика «Дослідницького практикуму» в І півріччі має виразну компетентнісну спрямованість і передбачає розв’язання таких завдань: «Як опріснити воду?», «Як змусити вітер працювати?», «Які корисні копалини є у моєму краї?», «Як зменшити втрати тепла у будинку

«Як опріснити воду?»

«Які корисні копалини є у моєму краї?»

   Практичні завдання, передбачені програмою з курсу Основи здоров’я , спрямовані на активну діяльність учнів: моделювання і розігрування ситуацій, відпрацювання моделей поведінки (під час епідемії грипу, ситуацій дорожнього руху, мирного розв’язання конфліктів), розучування рухливих ігор, фізичних вправ. Цікавим і корисним був урок на якому діти визначали дати виготовлення та терміни зберігання продуктів харчування.

У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування) . Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків), адекватно реагують на критику.Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

-        недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-        низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;

-        потребує покращення робота з обдарованими учнями;

-        немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідним роздатковим, дидактичним матеріалом;

-        мале висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.

     В новому 2014 – 2015 н. р. всю роботу методоб'єднання вчителів початкових класів буде спрямовано на виконання науково-методичної проблеми

 Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання  системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій ”.

   З цією метою діяльність вчителів початкових класів буде спрямована на виконання таких завдань:

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

- вдосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вчителів;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів;

- впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів;

- вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності, їх духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.

    Головна мета: виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.