1000 символів ліворуч

Поради та рекомендації по виконанню батьківських обовязків

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини, як особистості. На кожного батька покладається однакова відповідальність за виховання, утримання, навчання дитини.

Законом передбачена відповідальність батьків по виконанню ними своїх обов'язків по вихованню, навчанню і утриманню неповнолітніх дітей.

1. Закон України «Про загальну середню освіту» ст.47.

2. Основи законодавства України «Про охорону здоров'я» ст.10, ст.59.

3. Кодекс «Про шлюб та сім'ю» ст.61.

4. Батьки зобов'язані забезпечити дітей необхідними умовами життя, контролювати їх поведінку, навчання, піклуватись про їх стан здоров'я. На випадок невиконання ними даних обов'язків вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно ст.184 АК України.

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ

Стаття 59 Закону України «Про освіту»

Відповідальність батьків за розвиток дитини

1.  Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На батьків покладається однакова відповідальність за виховання і розвиток дитини.

3.  Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

•  постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

• сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати домашню освіту в обсязі вимог до її змісту, рівня та обсягу;

•  виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Стаття 60

Права батьків

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-  вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти;

-  з вертатись до органів державного управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

Питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності розглядаються підрозділами кримінальної міліції у справах неповнолітніх, службою дільничних інспекторів, слідчими на підставі матеріалів. У випадку встановлення в діях батьків наявності складу правопорушень порушується адміністративна справа і проводиться перевірка.

Адміністративна справа направляється на розгляд в районний суд. Суд приймає справу до виконання і при встановленні вини правопорушників приймає до них міри адміністративного стягнення у вигляді попередження чи штрафу.

Для розгляду питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності в РВ УМВС необхідно направляти слідуючи документи:

1. Подання.

2. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.

3. Характеристику по відношенню до неповнолітніх дітей.

4. Витяг з засідання педради, ради профілактики, де розглядалось питання.

5. Копії листів направлених адміністрацією за місцем роботи батьків.

6. Інші матеріали, які підтверджують факти невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню, навчанню і утриманню дітей.

В поданні по відношенню до батьків вказується: склад сім'ї; прізвище, ім'я та no- батькові членів сім'ї; домашня адреса; дата народження; місце навчання дітей; місце роботи батьків; дається характеристика на батьків, описується їх ставлення до виховання, навчання, утримання своїх дітей.

Крім цього, в поданні розкривається суть неблагополучних обставин в сім'ї, її морально-психологічний клімат, взаємовідносини в сім'ї, перелік заходів, які були прийняті для нормалізації обставин в сім'ї, зміна батьками свого відношення до виконання обов'язків. В кінці подаються мотивовані висновки про необхідність прийняття до батьків мір адміністративного впливу.

На випадок, якщо батьки працюють, необхідно в обов'язковому порядку прийняти до них міри громадського впливу, тобто направляти за місцем роботи листи з пропозицією обговорити їх в колективі за неналежне виконання батьківських обов'язків і прийняти міри реагування.

В актах обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї подається повний склад сім'ї, де вказується прізвище, ім'я, пo-батькові кожного члена сім'ї, дати народження, місце навчання чи роботи. Вказується житлова площа приміщення, де вказується наявність окремої кімнати для дітей, чи обладнана вона місцем для занять. Відображається санітарний стан приміщення, наявність у дітей одягу, взуття, іграшок, книг, постільної білизни, а також необхідних предметів побуту.

Необхідно вказати матеріальний прибуток сім'ї, взаємовідносини в сім'ї, характеристику батьків, їх відношення до виховання дітей. У заключній частині вказується, чи можливе в даних умовах нормальне проживання, всебічний розвиток дітей і що, на думку тих, хто проводив обстеження, необхідно ужити для нормалізації взаємовідносин в сім'ї.

Відвідування сім'ї на дому батьківським комітетом, адміністрацією школи оформлюється актом відвідування. Акт відвідування з профілактичною ціллю, вияснення питання невідвідування дітьми школи, неявка батьків на виклик школи, ухилення від медичного обстеження, лікування, щеплення неповнолітніх, фіксуються факти перебування батьків під час відвідування в нетверезому вигляді тощо.

В заключній частині вказується, на що вказано батькам: на посилення контролю за дітьми, відвідування ними занять в школі, про необхідність виконання батьківських обов'язків, неприпустимість вживання спиртних напоїв. Батьків попереджують про відповідальність за невиконання ними своїх обов'язків, про позбавлення батьківських прав, на випадок того, що вони будуть продовжувати попередній стан життя.

Акти обстеження матеріально-побутових умов, акти відвідування, а також педагогічні характеристики повинні бути датовані. Відвідування сім'ї не повинно носити разовий характер.

Якщо на думку учбового закладу ніякими мірами впливу змінити стан в даній неблагополучній сім'ї не можна, то учбовий заклад має право звернутися до суду з позовними вимогами про позбавлення батьків батьківських прав.