1000 символів ліворуч

Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД

Самопідготовка — одна з головних складових навчально-виховної роботи в групі продовженого

дня. Без уміння самостійно збагачувати й удосконалювати свої знання неможливе успішне навчання,особливо в старших класах. Організація самопідготовки — важливий елемент педагогічного процесу,спрямований на розвиток самостійної навчальної діяльності учнів. Від правильного розв’язання проблем організації та проведення самопідготовки багато в чому залежать якість знань, умінь, навичок, а також формування пізнавальної активності і самостійності.

Якість виконання домашніх завдань насамперед залежить від якості уроку. Для того щоб домашнє завдання не було відірваним від засвоєння нових знань на уроці, між засвоєнням і домашнім завданням мають бути планомірна підготовка учнів до виконання домашніх завдань під час уроку без дублювання методів і прийомів самопідготовки,правильна постановка домашнього завдання, що передбачає плановість, послідовність виконання різних видів самостійної роботи з урахуванням специфіки предмета, продумана кількість домашніх завдань з урахування часу, необхідного для його виконання. Недопустимо перевантажувати учнів домашніми завданнями. Також учні не повинні на самопідготовці виконувати класні завдання.

Вимоги до керівництва самопідготовкою:

·        створення санітарно-гігієнічних умов у приміщенні, де учні працюють;

·        забезпечення необхідним навчальним приладдям;

·        забезпечення зворотного зв’язку, що дає інформацію про результати навчальної діяльності учнів;

·        формування в учнів навичок самостійної систематичної навчальної праці;

·        надання своєчасної індивідуальної допомоги учням, які її потребують;

·        організація різних форм і видів занять;

·        формування навичок раціонального використання часу;

·        сприяння розвитку творчої ініціативи і кмітливості у вихованців;

·        використання засобів заохочення учнів, які можуть добре впоратися з виконанням домаш-

·        ніх завдань.

Ступінь самостійності учнів у виконанні домашніх завдань залежить від віку учнів і загальної підготовки. Навички самостійної роботи учні набувають поступово. Особливо важливо приділяти

увагу формуванню цих навичок у 2–3-х класах.Однією з основних проблем організації самопідготовки є проблема раціонального використання часу, що відведений для виконання домашніх завдань. Дуже важливо, щоб учні швидко і повністю включалися в роботу. Найчастіше нераціонально використовується час на початку і наприкінці самопідготовки. Більшість учнів 1–2-х класів включається в роботу через 5–10 хвилин від початку самопідготовки і марнують останні 5–10 хвилин. Точний початок приготування завдань — одна з основних умов, що впливає на якість виконання. Учні повинні знати, скільки часу їм відведено на самостійну роботу щодо виконання домашніх завдань. Вихователь допомагає раціонально розподіляти час на виконання конкретних завдань із різних предметів, зважаючи на індивіду- роботу щодо виконання домашніх завдань. Вихователь допомагає раціонально розподіляти час на виконання конкретних завдань із різних предметів, зважаючи на індивідуальні особливості вихованців. Уважний вихователь незабаром помітить, хто потребує більшого часу для письмових завдань, урахує це, розсаджуючи учнів для самопідготовки. Акцентуючи увагу учнів на годиннику, а саме на тому, скільки часу відводиться для виконання завдання з певного предмета, вихователь навчає самостійно контролювати час. Для різних учнів час може різнитися.

Алгоритмізація дій сприяє виробленню й автоматиза-

ції навчальних навичок

v Сплануй порядок виконання завдань

v упорядкуй своє робоче місце: зошити, підручники,письмове приладдя в тому порядку, в якому виконуватимеш завдання;

v прибери зі столу все зайве;

v роботу починай із повторення теоретичного матеріалу,згадай, як це викладали на уроці, визнач мету і послідовність роботи;

v пиши не поспішаючи, чисто й охайно;

v уважно перевір роботу, виправ помилки;

v спочатку виконай завдання з одного предмета, потім

v берися до іншого;

v виконуючи усні завдання, уважно прочитай їх, визнач основні поняття, прочитай удруге і намагайся переказати подумки;

v після виконання домашніх завдань упорядкуй робоче місце

Успішне опанування учнями молодшої школи навичок самостійної навчальної роботи є можливим тільки тоді, якщо створена мотивація до такої діяльності. Для молодших школярів ігрова діяльність уже не є провідною, але ще й не посідає значного місця. Тому проведення самопідготовки у вигляді різноманітних ігор — інтелектуальних, розвивальних,сюжетно-рольових, використання для фізкультхвилинок рухливих ігор малої та середньої інтенсивності сприяють зацікавленості учнів, роблять для них самопідготовку достатньо цікавим заняттям,а не нудною роботою. Крім того, систематичне включення в самопідготовку творчих завдань розвивають такі необхідні якості як кмітливість,креативність, фантазію, уяву, розширюють світогляд школярів. Розвивальна гра стимулює пізнавальну діяльність учнів, викликає позитивні емоції у ставленні до навчання, його змісту, формі методів здійснення. Увага школярів, перш за все,спрямована на ігрову дію. Одночасно до процесів запам’ятовування, осмислення долучаються

глибокі переживання особистості, що роблять їх інтенсивнішими, і навчання не вимагає особливих зусиль, а проходить із великим емоційним піднесенням. Гра охоплює всі сторони особистості учня,потребує активної роботи думки. Тому вихователеві важливо саме в початкових класах, де закладається підґрунтя міцних знань, використовувати різноманітні ігри, розвивальні завдання, логічні задачі. У сучасній школі учні достатньо завантажені навчальною діяльність, додатковими заняттями,гуртковою роботою, тому важно знайти час для постійного проведення ігор. А розумову розминку перед самопідготовкою слід проводити щоденно,тому дуже важливо обрати такі завдання та ігри,що є найкориснішими для розвитку особистості.

Проведення самопідготовки в нетрадиційних формах вимагає ретельної підготовки вихователя, уміння самому мислити нестандартно. Цікаво, щоз деякими завданнями,особливо з тими, що містять елементи ТВВЗ , учні можуть упоратися легше,ніж дорослі. Звісно, не можна перетворювати самопідготовку на розвагу, учні повинні привчатися виконувати нецікаву для них роботу.