1000 символів ліворуч

Рухливі ігри в групі продовженого дня

Богдан І.О.

" Рухливі ігри в групі продовженого дня ".

 

Велику увагу вихователі звертають на самопідготовку учнів, яку вважають

однією з головних складових навчально-виховного процесу.

Вони добре розуміють, що без прагнення учнів самостійно збагачувати й удосконалювати свої знання уже с першого класу не можливе їх успішне навчання, особливо, коли вони будуть навчатися уже в старших класах, що якість виконання домашніх завдань насамперед залежить від якості проведеного напередодні уроку.

Кожен вихователь продовженого дня щоденно працює над тим, щоб домашнє завдання не було відірваним від засвоєння нових тем на уроці, усвідомлює необхідність планомірної підготовки учнів до виконання домашніх завдань ще під час вивчення нової теми на уроці та намагається не допустити дублювання методів і прийомів самопідготовки, добре розуміючи різницю між методиками засвоєння матеріалу на уроці та виконанням завдань учнями в домашніх умовах самостійно.

Вихователі груп продовженого дня велику увагу звертають на правильну постановку домашнього завдання, яка передбачає плановість, послідовність у виконанні різних видів самостійної роботи з урахуванням специфіки предмета, продуманого обсягу домашніх завдань з урахуванням часу, який необхідно затратити для його виконання.

При цьому всі вихователі обов'язково враховують ступінь навантаження на кожного учня, знаючи про те , що перевантаження школярів може негативно вплинути на якість навчання, знизити їх прагнення самостійно вивчати новий матеріал.

Вихователі також приймають міри для того, щоб учні на самопідготовці не виконували класні завдання і пред'являють до самопідготовки високі вимоги, навчають учнів раціонально використовувати час, необхідний для виконання домашніх робіт, особливо в питаннях точного дотримання встановленого ними графіку початку та закінчення вивчення тієї чи іншої теми, переконують учнів в тому, що від цього в значній мірі залежить рівень знань.

На засіданні методичного об'єднання кожен вихователь ділиться досвідом своєї роботи в питаннях самопідготовки учнів, що якісно впливає на загальний рівень знань, які учні одержують в початкових та в подальшому в старших класах.