1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз  роботи методичного об'єднання вихователів ГПД за 2012-2013 н.р.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін,  виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання,  в залученні інноваційних методик до процесу формування в   учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному   суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати   нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи  іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням педагога на нинішньому етапі розвитку  нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і   творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його техніками та прийомами,  спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення,  сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при  цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою  роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для  розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його до  життя в суспільстві.

В нашому закладі до складу методичного об’єднання вихователів групи продовженого дня входять:

Богдан Ірина Олександрівна – педагогічний стаж 2 роки

Гончарова Михайліна Павлівна – педагогічний стаж 41 рік

Назірова Ольга Іванівна - педагогічний стаж 2 роки

Лихошерстова Ірина Анатоліївна - педагогічний стаж 11 років

Методична проблема над якою працювало об’єднання в 2012/2013 навчальному році «Розвивальне навчання, як засіб розвитку пізнавальної активності вихованців». Основною метою діяльності було визначено:

 • залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності,
 • розвиток творчої ініціативи педагогів,
 • виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи

Методичне об’єднання працювало за напрямками:

 • створення оптимальних умов для співробітництва, співтворчості.
 • формування громадянської компетентності, розвиток соціальної активності підлітків на засадах удосконалення учнівського самоврядування, співпраці та спів діяльності їх із громадськими організаціями міста.
 • диференційований підхід до навчання;
 • інтерактивне навчання в початковій школі;
 • пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів.

Методичну роботу протягом навчального року було побудовано на основі системного підходу та принципів непереривної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, професійної підготовки вихователів.

На засіданнях МО обговорювалися і затверджувалися складені вихователями тексти виховних бесід, моделі окремих заходів. Щоб мати змогу грати вся ролі одночасно вихователі ГПД постійно підвищує свій науковий і методичний рівень викладання

Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх колег, педагогів міста, області. Кожен педагог брав участь у роботі методичного об’єднання:  готували доповіді, реферати, давали виховні заходи. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти  вихователів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто  працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися  досвідом своєї праці.

Гончарова М.П. виступила на засіданні методичного об’єднання з доповіддю «Виховання моральних цінностей дитини та способи їх формування», протягом навчального року нею були підготовлені та проведені виховні заходи «Вінок поезії для Тараса», «І на тім рушникові», «Подорож до світу маленьких казок В.Сухомлинського «Людина починається з добра»; « ».

Богдан І.О.. виступила з рефератом «Розвиток почуття власної гідності у молодших школярів» провела виховні заходи «День святого Валентина», «Що таке толерантність», «Рідна мова калинова» поділившись досвідом з   колегами про результати своєї праці.

Лихошерстова І.О підготувала доповідь на тему «Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД», Вона поділилася досвідом своєї роботи і  провела відкриті виховні заходи «Чому іде дощ?», «Заочна подорож музеями міста», творче заняття «Як створити казку», урок презентація «Космос», разом з шкільним бібліотекарем проведено бібліотечний урок «У світі книги»

Назірова О.І. виступила на засіданні методичного об’єднання з рефератом «Розвиток логічного мислення», а також підготувала та провела відкриті виховні заходи «Мої захоплення – хобі», «Мої добрі справи», «Цінуй хліб – вінець праці хліборобів»

Щоб підтвердити результат своєї праці та поділитися досвідом з колегами, провели семінари-практикуми «Організація самоврядування в ГПД», «Самопідготовка в ГПД» - Гончарова М.П.. «Рухливі ігри в ГПД, їх роль для здоров'я і розвитку людини» - Лихошерстова І.А., «Організація навчально-пізнавальної діяльності на ГПД» - Богдан І.О.

Протягом року проведенно:

- Рухливі ігри та естафети «Веселі старти»

- Екологічний тиждень.

- Тиждень української мови.

- Тиждень безпеки дорожнього руху.

- Проект- «Еколог»

- Тиждень безпеки життєдіяльності учнів.

- Урочиста лінійка «Ніхто незабутий, ніщо незабуто»

- Велику увагу вихователі приділяли самоосвіті.

ГПД працює для учнів 1-4 класів загальна кількість вихованців становить 104 чоловік

       Протягом навчального року молодші школярі беруть участь в  різноманітних конкурсах, святах, виставках.     Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички,  виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими  дітьми. Тісно співпрацюють з вкласними керівниками, шкільним  психологом, відвідують уроки, спільно  вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання  та виховання. Та головне, вихователі ГПД прагнуть  здружити школярів між собою, зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.

     Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився  рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до  виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Завдання, які були поставлені м/о на поточний рік – виконані.