1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2013-2014(1 семестр) навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», плану роботи ЦМСПС .

Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних формувань.

Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності виховного процесу з одночасним урахуванням особистісної вартості виховання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло застосування досягнень науки, використання інноваційних технологій навчання, комп'ютеризація навчально-виховного процесу.

МО вихователів ГПД працює за такими напрямками:

-упорядкування методичних матеріалів

-видання збірки методичних наробок

В нашому закладі до складу методичного об'єднання вихователів групи продовженого дня входять:

Богдан Трина Олександрівна - педагогічний стаж 3 роки Гончарова Михайліна Павлівна - педагогічний стаж 42 роки Назірова Ольга Іванівна - педагогічний стаж 3 роки Лихошерстова Ірина Анатоліївна - педагогічний стаж 12 років Рескаленко О.В.-молодий спеціаліст 'ківАНЮ*-  Л.О.-стаж

Основною метою діяльності було визначено:

•залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності,

•розвиток творчої ініціативи педагогів,

•виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи

На засіданнях МО обговорювалися і затверджувалися складені вихователями тексти виховних бесід, моделі окремих заходів. Щоб мати змогу грати вся ролі одночасно вихователі ГПД постійно підвищує свій науковий і методичний рівень викладання

Для підвищення рівня ефективності виховного процесу вихователі ГПД широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх колег, педагогів міста, області. Кожен педагог брав участь у роботі методичного об'єднання: готували доповіді, реферати, давали виховні заходи.Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вихователів. Перед кожним з педагогів ставилась задача - не просто працювати над вибраною темою, а обов'язково поділитися досвідом своєї праці.

Гончарова М.П. виступила на засіданні методичного об'єднання з доповіддю «Організація дитячого дозвілля», «Впровадження сучасних технологій для формування креативної особистості учнів», протягом І семестру нею були підготовлені та проведені виховні заходи «Хай добрим ваше серце буде». Провела семінари-практикуми з метою впровадження ідей В.Сухомлинського у вихованні дітей на тему: «Спостереження в природі як базова основа творчого розвитку особистості дитини в спадщині В.О.Сухомлинського». Богдан І.О.. виступила з рефератом «Організація навчально- пізнавальної діяльності школяра », провела виховні заходи «Пожорож до країни Казки», поділившись досвідом з колегами про результати своєї праці. Лихошерстова І.О підготувала виховну годину на тему: «Цікавий космос».Вона поділилася досвідом своєї роботи і провела практичне заняття «А ми любимо читати».

Назірова 0.1. виступила на засіданні методичного об'єднання з рефератом «Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами ігрових технологій», а також провела семінар-практикум на тему: «Види і форми розвиваючих занять в ГПД».

Рескаленко О.В.виступила на засвданні МО з доповіддю на тему: «Розвиток творчої ініціативи дітей в процесі освітньої діяльності» та провела семінар-практикум на тему: «Формування творчої особистості в умовах дошкільного закладу, задоволення потреб дітей у креативному розвитку». Вихователь ДНЗ Л.О. на засіданні МО виступила з темою

«Розвивальні ігри в процесі виховання дітей дошкільного віку». Щоб підтвердити результат своєї праці та поділитися досвідом з колегами, провели семінари-практикуми «Організація самоврядування в ГПД», «Самопідготовка в ГПД» - Гончарова М.П.. «Рухливі ігри в ГПД, їх роль для здоров'я і розвитку людини» - Лихошерстова І.А., «Організація навчально-пізнавальної діяльності на ГПД» - Богдан І.О. Протягом року проведенно:

- Рухливі ігри та естафети «Веселі старти»

- Екологічний тиждень.- Тиждень української мови.

- Тиждень безпеки дорожнього руху.

- Проект- «Еколог»

- Тиждень безпеки життєдіяльності учнів.

- Урочиста лінійка «Ніхто незабутий, ніщо незабуто»

- Велику увагу вихователі приділяли самоосвіті.

За І семестр 2013-2014 н.р. були проведені екскурсії на тему: «Люби і знай свій рідний край». Виготовлені фотоальбоми . Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Тісно співпрацюють з вкласними керівниками, шкільним психологом, відвідують уроки, спільно вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання та виховання.

У кожного вихователя уже розроблений план виховної роботи на II семестр навчального року. Роботу МО вважаємо задовільною.