1000 символів ліворуч

Це цікаво - до Всесвітнього Дня інформації

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Нові інформаційні технології активно проникають майже в усі сфери життєдіяльності суспільства і радикально змінюють спосіб життя сучасної людини.  Вони стають причиною  появи нових професій, соціальних спільнот і навіть породжують нові небезпеки та суспільні страхи.Через особливості технологічного розвитку сформувались такі інформаційні тренди сучасного світу.

1. Хмарні послуги, сервіси і технології.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) забезпечують віддалену доступність, обробку та зберігання даних на різних пристроях. При їх використанні зникає прив’язка до робочого місця, а це створює нові можливості на ринку робочої сили. Вони також забезпечують принципово новий рівень мобільності та формують спільноти через існування приватних, публічних, гібридних “хмар”.

2. “Інтернетречей” (The Industrial Internet of Things - IIoT)

Це концепція обчислювальної мережі фізичних предметів (“речей”), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім середовищем.

За даними компанії IDC, у 2016 році у світі вже використовувалось більше 5,5 млрд. “розумних пристроїв”. До 2030 р. внесок від розвитку Інтернету речей у світову економіку може скласти майже 14 трлн доларів.

Зараз сенсори і чіпи застосовуються у домашніх приладах, транспорті, промисловому чи торговельному  обладнанні, інформаційних системах (хмарні технології), банкінгу, громадських місцях (автопарковки, сфера розваг, туризм), медіа та інших сферах. “Інтернет речей”, на жаль, стає соціальною технологією, здатною формувати залежності та фобії (страх перед чіпами-імплантантами,  печаттю антихриста тощо)

3. “Ройовий інтелект”

Це колективна поведінка різних об’єктів, кожен з яких виконує ряд простих функцій, взаємодіючи при цьому з іншими об’єктами. Подібно до рою комах, бджіл або зграї птахів, інформаційні системи, розроблені на основі цього принципу, забезпечують децентралізоване управління процесами з допомогою колективної роботи всіх її елементів, які самоорганізуються у процесі роботи. Технологію “ройового інтелекту” можна використовувати у безпілотних автомобілях, електромережах з розподіленими джерелами енергії і під час військових та рятувальних операції (безпілотні літальні апарати, дрони, військові роботи-сапери, роботи-рятувальники тощо).

4. Технології доповненої реальності (Augmented Reality – AR)

Вони спрощують і скорочують процес створення нового продукту: завдяки заміні фізичних прототипів віртуальними моделями, сумісними з реальними пристроями, можна ще на ранніх етапах побачити помилки проектування або ефекти від удосконалення. Ці технології дозволяють знизити вплив людського фактора, скоротити витрати на ремонт обладнання, підвищити продуктивність праці і конкурентоспроможність на ринку. AR-технології також використовують для координації діяльності відділів і співробітників і навіть для створення робочих інструкцій і технічних публікацій.

5. Технології Big Data

Виконують збір всієї можливої інформації про окремих людей (користувачів соцмереж, покупців магазинів, абонентів телефонних і телекомунікаційних операторів, даних опитувань і переписів тощо) та роблять кластерний аналіз цієї інформації, тобто її “розбивку” на узагальнені типи поведінкових моделей, в яких одні уподобання (наприклад, в їжі чи в одязі) корелюють з іншими (наприклад, політичними), що дозволяє прогнозувати поведінку відповідних груп людей у потрібній сфері, маючи про них певну інформацію. Big Data аналізує поведінкові моделі і прогнози уподобань кожного окремого Інтернет-користувача для того, щоб надати йому ту або таку інформацію, яка йому імовірно близька і цікава.

6. 3D-принтер

Це периферійний пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного об’єкта згідно цифрової 3D-моделі. Завдяки цій технології з’являється можливість більш дешево та швидко будувати складні технологічні об’єкти.

7. Spectrum Technology Platform

Система сервісів забезпечує на постійній основі формування цільового блоку-повідомлення для окремої людини – за її замовленням або підлаштовуючись під її інтереси. Такий сервіс не лише значно спрощує та полегшує пошук інформації, надає швидкий доступ до потрібного ресурсу, але й відповідає актуальним соціально-економічним тенденціям – отримання “повного пакету послуг”, так званої комплексної послуги, де є вся потрібна інформація у потрібному часі, місці, форматі тощо. Згодом споживач перестає помічати ту межу, за якою його потреби і його вибір перестають йому належати.  

8. Штучний інтелект

Властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються здатністю людини.

9. Інформаційна екологія людини

У зв’язку з підвищенням кількості інформації все більш актуальним стає питання про забруднення інформаційного простору, інформаційне перевантаження людини. Стає дедалі складніше знайти у величезному потоці саме ту інформацію, яка потрібна. Тут важливими є не тільки вміння оперувати інформацією і використовувати інформаційні ресурси, але і здатність формувати інформаційний світогляд.

10. Інформаційна безпека.

Попит на індивідуальну та колективну безпеку стає мегатрендом сучасності. Сьогодні інформаційну безпеку можна розглядати на декількох рівнях і у декількох проявах, але суть залишається: інформація є небезпечною зброєю. Тому в рамках цього тренду дослідники аналізують доступ до персональних даних, технічних засобів обробки і передачі даних і, перш за все, обчислювальних систем, захисту особистої свободи і права на особистий  інформаційний простір.