1000 символів ліворуч

3а, 14. Графік і тематика засідань циклового МО вчителів-словесників на 2014-2015 н.р.

Графік і тематика засідань циклового методичного об’єднання вчителів-словесників

 

Засідання №1

Зміст роботи

Форма роботи

Дата

виконання

Відповідальний

Примітки

( відмітка про виконання)

1.

Основні завдання МО на 2014-2015 н. р. Затвердження плану роботи МО на  2014-2015 н.р.

обговорення

 

серпень

голова МО

 

2.

Рекомендації щодо викладання української, російської, англійської, німецької мовита української, світової літератур у новому 2014-2015 н .р. Опрацювання Державного стандарту з філологічних дисциплін. Характеристика програм та підручників з предметів. Затвердження календарного планування з предметів.

Крупченко М. В.

 

3.

Підходи Державного стандарту (компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний )

Котляренко Н. М.

 

4.

Атестація членів МО.

голова МО

 

5.

Структура планування і проведення методичних тижнів та місячників.

голова МО

 

6.

Різне

голова МО

 

Засідання №2

Зміст роботи

Форма роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітки

( відмітка про виконання)

1.

Мотивація самоосвітньої роботи вчителя як шлях до якісного опанування змісту освіти учнем.

круглий стіл

листопад

Крупченко М. В.

 

2

Поняття освітньої компетенції й компетентності.

Ніора О.Г.

 

3.

Формування базових компетентностей (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної)

Ланецька В. В.

 

4.

Новини з семінарів. Впровадження ППД учителів щодо підвищення рівня орфографічної грамотності.

члени МО

 

5.

Різне.

голова МО

 

Засідання №3

Зміст роботи

Форма роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітки

( відмітка про виконання)

1.

Поняття педагогічної технології.

Круглий стіл

січень

Мельниченко Н.

 

2.

Впровадження новітніх технологій у навчальному закладі.

Котляренко Н.М

 

3.

Методика особистісно орієнтованого навчання.

Федоренко О. М.,

 

4.

Індивідуальні та групові форми роботи при особистісно орієнтованому навчанні.

Колосова С.О.

 

5.

Про підсумки предметних тижнів, Місячника української мови та писемності, результати міських олімпіад та конкурсів.

голова МО

 

6.

Новини з семінарів.Впровадження ППД учителів щодо підвищення рівня читацьких компетенцій.

члени МО

 

7.

Аналіз роботи МО за І семестр.

голова МО

 

8.

Різне

голова МО

 

Засідання № 4

Зміст роботи

Форма роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітки

(відмітка про виконання)

1.

Технологія уроку особистісно орієнтованого навчання.

семінар

березень

Крупченко М. В

 

2.

Методи особистісно орієнтованого навчання.

Ніора О. Г.

 

3.

Прийоми особистісно орієнтованого навчання.

Мельниченко Н.

 

4.

Представлення методів та прийомів особистісно орієнтованого навчання., що використовуються вчителями.

члени МО

 

5.

Новини з семінарів ППД учителів щодо розвитку мовленнєвих компетенцій учнів.

члени МО

 

6.

Про підсумки предметних тижнів.

Крупченко М.В.

 

7.

Проведення контрольних робіт, ДПА у 9, 11- ому класах. Документація

члени МО

 

8.

Різне

голова МО

 

 

Засідання № 5

Зміст роботи

Форма роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітки

(відмітка про виконання)

1.

Результати методичної роботи. Самоаналіз шляхів формування компетентної особистості.

творчий звіт

червень

члени МО

 

2.

Результати роботи з обдарованими учнями: індивідуальна та групова позакласна діяльність.

члени МО

 

3.

Результати навчальної діяльності. Виконання програм з предметів.

члени МО

 

4

Про стан реалізації Концепції Державної мовної політики

Крупченко М.В.

 

5.

Аналіз роботи МО за 2014-2015 н.р.

голова МО

 

6.

Анкетування.

голова МО

 

7.

Планування роботи МО на 2015-2016 н.р.

голова МО