1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 

Аналіз роботи циклового методичного об’єднання вчителів-словесників

за І семестр  2014 – 2015 н. р.

 

     Шкільна кафедра вчителів-словесників складається з 8 педагогічних працівників:

1.      Колосова Світлана Олегівна – директор, вчитель російської мови та світової літератури; вища категорія, старший вчитель.

2.      Крупченко Марина Василівна – заступник директора з НВР, вчитель   української мови та літератури, світової  літератури та народознавства; ІІ категорія.

3.      Котляренко Наталія Миколаївна - вчитель української мови та літератури; вища категорія, вчитель-методист.

4.      Федоренко Олена Миколаївна - вчитель української мови та літератури; вища категорія.

5.      Ланецька Валентина Володимирівна - вчитель російської мови та світової літератури; вища категорія.

6.      Мельниченко Наталія Сергіївна - вчитель англійської мови і зарубіжної літератури; ІІ категорія.

7.      Ніора Ольга Григорівна - вчитель англійської мови та світової літератури; стаж роботи – 6 років; спеціаліст.

8.      Сізих Яна Юріївна - вчитель німецької мови;  спеціаліст.

      МО 1 рік працює над вирішенням методичного питання: "Впровадження новітніх технологій навчання як шлях формування компетентної особистості вчителя та учнів», тому метою роботи є ознайомлення з новітніми технологіями, що можуть бути використані у навчальному процесі.   

       Планування роботи МО було проведено на діагностичній основі, визначено такі завдання:

·               Визначити й дослідити методичні терміни, що окреслюють проблему.

·               Сприяти розвитку компетенції та творчої активності вчителів-словесників.

·               Продовжити пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями.

         Робота МО складалася із 3 засідань, були використані такі організаційні форми роботи: обговорення, круглий стіл, повідомлення з використанням ІКТ, аналіз. Увага звернена на пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи щодо підвищення рівня орфографічної грамотності.   Вчителі - словесники брали активну участь у роботі МО і виступили з питань, що взаємопов’язані із проблемою МО та школи:

·               Котляренко Н. М. – «Впровадження новітніх технологій  у навчальному закладі»; 

·               Крупченко М. В. – «Методика особистісно орієнтованого навчання»;

·               Федоренко О. М. – «Мотивація самоосвітньої роботи вчителя як шлях до якісного опанування  змісту освіти учнем»;

·               Ланецька В. В. – «Формування базових компетентностей (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної)»;

·               Мельниченко Н. С. – «Поняття освітньої компетенції й компетентності»; 

·               Ніора О. Г. – «Поняття педагогічної технології»;

·               Сізих Я. Ю. - Індивідуальні та групові форми роботи при особистісно орієнтованому навчанні».   

       Практично-дослідницький характер роботи МО дає повною мірою займатися самоосвітньою роботою та освоювати нові технології навчання. Всі вчителі кафедри значну увагу приділяють самоосвітній роботі: вивчення наукових літературознавчих видань, фахової преси, робота в мережі Інтернет.

      МО займається вивченням системи роботи вчителів Крупченко М. В.,  Ніори О. Г., що атестуються у цьому навчальному році.

      У період між засіданнями результатом навчально-методичної  та виховної  роботи на рівні школи є:

·               Виступ Мельниченко Н. С. на педагогічній раді щодо впровадження особистісно орієнтованого навчання  у практику роботи сучасної школи;

·               Проведення майстер-класу з учителями НВО № 33 (Крупченко М. В.)

        Результатом позакласної навчальної  роботи на рівні школи є заходи, проведені у рамках   Місячника  української писемності ( Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Крупченко М. В.). За наслідками  проведення Місячника оформлено тематичну папку.

Яскравими формами роботи є:

·               Оформлення колонок «Збережи українську», «Антисуржик», «Говори правильно»,   

         «Правильно наголошуй!», Фразеологізми» (Котляренко Н. М.)

·               Створення тематичних газет.

·               Проект «З історії української мови» (Котляренко Н. М. )

·               Виховний захід  «Подорож до країни писемності» ( Федоренко О. М.)

·               Виховний захід «Плекаймо рідну мову» (Федоренко О. М.)

·               Свято рідної мови «Лунай, прекрасна наша мово!» (Крупченко М. В. )

·               Заочна екскурсія Шевченківськими місцями (Котляренко Н. М. )

·               Відкритий захід «Подорож Великобританією» (Ніора О. Г.)

Позакласна робота, проведена вчителями кафедри  направлена на пошуково-дослідницьку роботу, партнерство учителя та учня, підготовку та проведення свят у рамках КТС, відкриття учнівських талантів, формування та розвиток віри у свої здібності.   

 

         Результатом методичної та виховної  роботи на рівні міста стали:

·               Участь у міському етапі конкурсу «Учитель року 2015» в номінації «Українська мова й література», створення власного блогу, проведення майстер-класу  (Крупченко М. В.)

·               Робота у міській творчій групі Ланецької В. В.

·               Участь у семінарі-практикумі з проблеми «Нові інформаційні  та проектні технології у навчанні іноземної мови як засіб підвищення ефективності уроку» (Ніора О. Г.)

·               Виступи на семінарах директорів та заступників директорів з НВР  «Аналіз роботи МО вчителів-словесників у взаємозв’язку з методичною проблемою школи» (Котляренко Н. М.)

 

         Результатом методичної  роботи на рівні області стали:

·               Робота в «Обласній школі словесників» Ланецької В.В.

·               Представлення міні-уроку, що висвітлює методику викладання / заняття-звіт на курсах підвищення кваліфікації / (Ніора О. Г.)

        Моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів показав середньо-достатній рівень знань української мови, німецької мови (Котляренко Н. М., Федоренко О. М., Крупченко М. В.,        Сізих Я. Ю.), достатньо-середній рівень знань російської та англійської мов (Ланецька В. В., Ніора О. Г., Мельниченко Н. С.),  достатньо-середній рівень знань української  та світової  літератури (Котляренко Н. М., Федоренко О. М., Крупченко М. В., Ланецька В. В. ), що визначає середній ступінь якості роботи вчителів МО, тому ґрунтовного дослідження потребує система роботи вироблення навичок грамотного письма ( «хвилинки грамотності», робота із словниками), система заходів направлена на стимуляцію читання; питання мотивації та якості освіти учнів.

Кафедрою була проведена система роботи, що сприяла б підвищенню рівня навчальних компетентностей  учнів з предметів: українська мова та іноземні (англійська, російська), українська та світова література.

Учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося, брати

наші», Міжнародному конкурсі  учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням,  Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика, конкурсі «Гринвіч», конкурсі польської поезії, «Конкурсі до 200-річчя дня народження М.Лермонтова», Інтернет-вікторині до 200-річчя дня народження М.Лермонтова. 

Результати  роботи з обдарованими дітьми такі:

3 місце. Міський етап Міжнародного конкурсу учнівської творчості, присвячений

               Шевченківським дням, Мезенцева А., 9 кл. (Котляренко Н. М., Федоренко О. М.).

Міський етап «Конкурсу до 200-річчя дня народження М.Лермонтова»:

1 місце – Тарасенко Б., Назаренко Є, Кучер Т.; 2 місце – Біліченко А.

Інтернет-вікторина до 200-річчя дня народження М.Лермонтова: 2 місце – Біліченко А., Кучер Т.                

       Результативність роботи циклового МО  вчителів-словесників вважаю задо