1000 символів ліворуч

3а, 15. Графік і тематика засідань на 2015/2016 н.р.

Засідання №1

                                Тематика засідань

   Форма проведення

Дата

проведення

  Відповідальний

             Примітки

( відмітка про виконання)

1. Основні завдання ЦМО на 2015-2016 н. р. Затвердження плану роботи  ЦМО на  2015-2016 н.р.

Обговорення

Повідомлення

Розробка заходів

  

серпень

Голова ЦМО  
2. Рекомендації щодо викладання української, російської, англійської, німецької мови  та української, зарубіжної  літератури  у новому 2015-2016 н .р. Опрацювання Державного стандарту з філологічних дисциплін. Характеристика програм та підручників з предметів. Затвердження календарно-тематичного планування з предметів. Члени ЦМО  
3. Підходи  Державного стандарту (компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний ). Формування базових компетентностей (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної)   Члени ЦМО  
4. Атестація членів ЦМО.  Крупченко М. В.  
5. Структура планування і проведення методичних тижнів та місячників. Заходи щодо відзначення ювілею І. Тобілевича. Голова ЦМО  
6. Різне. Критерії  оцінювання учнів

Члени ЦМО

 

 

Засідання №2 

                         Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

Відповідальний

Примітки

( відмітка про виконання)

1.

Діяльнісний підхід  до формування  компетентної особистості 

Круглий стіл

Перегляд  блогів

Методичні вправи

Практикум

Обговорення

листопад

  Ланецька В. В.  
2. Розвиток компетенції та творчої активності вчителів-словесників, популяризація діяльності через блоги. Члени ЦМО
3. Методи і прийоми роботи з дітьми, що мають прогалини  у знаннях.  Члени ЦМО
4. Підвищення рівня мовленнєвої,  лексико-граматичної  компетенції   вчителя та учня. Вироблення рекомендацій. Ніора О. Г.
5. Сучасні підходи підготовки учнів до ЗНО. Вироблення рекомендацій Члени ЦМО
6. Новини з семінарів. Ознайомлення з ППД учителів  міста  через блоги. Члени ЦМО
7. Різне.  

Засідання №3   

                           Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

 Відповідальний

          Примітки

( відмітка про виконання)

1. Сучасні  педагогічні технології  навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти 

Ознайомлення

Семінар - практикум

Моніторинг

Обговорення

січень

Котляренко Н.М.  
2.

Впровадження новітніх Web ресурсів у навчальному закладі.

Педагогічний  практикум.

Крупченко М. В.  
3. Дистанційні форми роботи. Білоскурська О.В., Мельниченко Н.С.  
4. Про підсумки предметних тижнів, Місячника української мови та писемності, результати міських олімпіад та конкурсів. Про підсумки вивчення стану викладання української мови та літератури у закладі.

Крупченко М. В.

 
5. Новини з семінарів.  Мережа професійного спілкування «Я – вчитель», впровадження ППД учителів міста у практику.  

Члени ЦМО

 
6. Аналіз роботи ЦМО за І семестр. Голова ЦМО  
7. Різне    

Засідання № 4

                          Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

 Відповідальний

         Примітки

(відмітка про виконання)

1. Проектування  сучасного освітнього середовища засобами Інтернет-технологій.

Семінар-практикум

Обговорення

Моніторинг

березень

Федоренко О. М.  
2. Педагогічний  практикум. Крупченко М. В.  
3.

Шляхи та засоби підвищення рівня читацьких компетенцій учнів.

Вироблення  рекомендацій.

Котляренко Н. М.

Ланецька В. В.

 
5. Новини з семінарів. Мережа професійного спілкування «Я – вчитель», впровадження ППД учителів області у практику. Члени ЦМО  
6. Про підсумки предметних тижнів. Крупченко М. В.  
7. Проведення контрольних робіт, ДПА у 9 кл., ЗНО  в 11 кл.  Документація.  Голова ЦМО  
8. Різне    

 

Засідання № 5

                               Тематика засідань

Форма проведення

Дата проведення

  Відповідальний

       Примітки

(відмітка про виконання)

1.

Результати методичної роботи. Самоаналіз шляхів формування  компетентної особистості.

Творчий звіт,

перегляд блогів

Аналіз

Анкетування

Моделювання

червень

Члени ЦМО

 
2. Результати роботи з обдарованими учнями: індивідуальна та групова позакласна діяльність.

Члени ЦМО

 
3. Результати навчальної діяльності. Виконання програм з предметів.

Члени ЦМО

 
4 Про стан реалізації Концепції Державної мовної політики

Крупченко М. В.

 

5.

Аналіз роботи ЦМО за 2015-2016 н.р.

Голова  ЦМО

 
6. Анкетування. Голова  ЦМО  
7. Планування роботи ЦМО на 2016-2017 н.р. Голова  ЦМО