ЗВІТ-2017

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Педагогічний аналіз діяльності за попередній період, пріоритетні

цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту

Навчально-виховна робота в закладі базується на чинному законодавстві України, зосереджена на дотриманні Конвенції про права дитини.

Адміністрація у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • законом України «Про загальну середню освіту»;
 • указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів;
 • трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, безпеки життєдіяльності і протипожежної охорони;
 • Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, трудовим договором.

Для повного забезпечення навчально-виховної діяльності заклад працює у відповідності до нормативно-правових актів.

 • Правові документи:

1.                 Конституція України.

2.                 Конвенція про права дитини.

3.                 Концепція загальної середньої освіти (12-річня школа).

4.       Концепції «Нова українська школа».

 • Закони України:
 1. Закон України «Про освіту». Про дошкільну освіту
 2. Закон України  «Про загальну середню освіту».
 3. Закон України «Про відпустки».
 4. Закон України «Про охорону праці».
 5. Закон України «Про охорону дитинства».
 6. Кодекс законів про працю України.
 7. Закон «Про доступ до публічної інформації».
 8. Закон України про молодіжні дитячі організації
 • Положення, які регламентують роботу закладу:
 1. Постанова «Про затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462, «Про затвердження  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011р. №1392.
 2. Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки». 
 3. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  07.12.2016 № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві».
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р «Про затвердження плану заходів  щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік».
 6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад.
 7. Положення про державну підсумкову атестацію.
 8. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю.
 9. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою.
 10.  Положення про організацію профільного навчання в закладі.
 11.  Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу та батьківський комітет.
 12.  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 13.  Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
 14.  Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
 15.  Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.
 16.  Положення про учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.
 17.  Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 18.  Положення про класного керівника.
 19.  Положення про психологічну службу в системі освіти України.
 20.  Положення про навчання з питань охорони праці.
 21.  Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
 22.  Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
 23.  Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників.
 24.  Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів.
 25.  Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.
 26.  Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
 27.  Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх закладів.
 28.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.
 • Інструктивні матеріали:

1.      Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

2.            Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи   

         загальної середньої освіти.

3.      Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

4.           Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

5.           Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

6.  Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.

7.       Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту.

8.    Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 • Інші розпорядчі документи:
 1. Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
 2. Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.
 3. Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту.
 4. Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
 5. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.
 6. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.
 7. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів.
 8. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи.
 9. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»  (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».
 12.  Наказ МОН України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 13. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».
 14. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 р. №1/9-557 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання».
 15. Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття.
 16. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби.
 17. Правил пожежної безпеки для закладів, установ освіти.
 18. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю.
 19. Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей.
 20. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 21. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами.
 22. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами.
 23. Статут навчально-виховного об’єднання.
 24. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
 25. Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
 26. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах.
 27. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
 28. Типова колективна угода між адміністрацією та трудовим колективом.  

Навчально-виховна робота закладу протягом навчального року здійснювалась відповідно до плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік.

На початку навчального року були проведені інструктивні наради з педагогічним колективом про дотримання єдиних вимог щодо ведення класних журналів, особових справ та інших видів ділової документації, яка ведеться в закладі, затверджені календарно-тематичні плани вчителів-предметників та вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, складений розклад уроків для учнів НВО та розподіл часу при організації життєдіяльності в ДНЗ. Вище зазначені розклади погоджені в Кропивницькому міському управлінні Головного управління Держпродспоживслужби.

У вересні впорядковано, оформлено та подано до управління освіти Кіровоградської міської ради статистичний звіт ЗНЗ-1, а також звіт РВК-83.

Протягом навчального року проводилась перевірка правильності оформлення класних журналів вчителями-предметниками та класними керівниками, конспектів уроків, виконання навчальних планів та програм. З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності на уроках, рівня підготовки вчителів до уроків, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках протягом навчального року, згідно перспективного плану, адміністрацією проводився контроль стану викладання таких навчальних предметів: «Російська мова», «Хімія», «Образотворче мистецтво», «Літературне читання», «Я і Україна», «Інформатика», «Зарубіжна література». Про підсумки вивчення стану викладання зазначених дисциплін видано відповідні накази по закладу.

Контроль за станом виконання навчальних програм засвідчив, що програми виконані в повному обсязі як за кількістю годин, так і змістовно. Перевірка класних журналів та календарних планів здійснювалась за такими напрямками:

 • кількість фактично проведених  годин  відповідає кількості годин, зазначених у календарному плануванні та програмі;
 • виставлення оцінок за перевірку зошитів (5-9 класів);
 • наявність поточних оцінок;
 • вчасно виставлялись оцінки з тематичного оцінювання;
 • вчасність проведення лабораторних, контрольних та практичних робіт.

Крім того, перевірявся стан відвідування занять учнями, стан ведення учнівських зошитів та щоденників, особових справ учнів.

В 2016/2017 навчальному році на підставі довідок ЛКК та ПМПК та згідно заяви батьків було організовано індивідуальне навчання з учнем 4 класу Рубаном Владиславом. За підсумками навчального року навчальні плани виконанні повністю, заплановані уроки співпадають з кількістю проведених занять.

Підсумком навчальних досягнень випускників початкової школи є проведення ДПА з української мови, літературного читання та математики у вигляді контрольних робіт. Ішова В.О. (класний керівник 4 класу) своєчасно і якісно підготувала документацію до проведення ДПА, створила куточки підготовки до ДПА.

Порядок проведення державної підсумкової атестації чітко відповідав інструктивно-методичним листам МОН України, а саме: наказу МОН України від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалось відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки від 13.04.2011 № 329, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р.№ 1009 «Провнесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Державною підсумковою атестацією було охоплено       24 учні 4-го класу.

Результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу показано в таблиці:

 

Назва предмета

Кількість учнів 4-х кл. Бал 12-10

 

%

Бал 9-7

 

%

Бал 6-4

 

%

Бал 3-1

 

%

 

всього які взяли участь в ДПА звільнені  від ДПА не зявилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 24 24 - - - 1 3 5 37,5 5 2 3 41,7 2 2 1 20,8 - - - -
Математика 24 24 - - - 1 7 3 45,8 1 5 2 33,4 2 1 2 20,8 - - - -
Літературне читання 24 24 - - - 3 3 6 50 - 5 2 29,2 4 1 - 20,8 - - - -

При складанні ДПА з української мови, математики та літературного читання якість знань учнів - 83%.У 2017/2018 навчальному році слід посилити роботу з учнями початкових класів, які мають середній рівень знань, з метою його підвищення шляхом проведення індивідуальних занять. Потрібно більше приділити увагу розвиткові логічних суджень учнів через використання та впровадження в навчальний процес елементів критичного мислення. Також необхідно поставити собі за мету систематизувати закріплення та вироблення мовних умінь та навичок учнів шляхом якісної роботи щодо повторення матеріалу в кінці року.Всі учні 4-го класу за результатами державної підсумкової атестації переведені до 5-го класу.

Державна підсумкова атестація в 9 класі проводилася відповідно до вищезазначених нормативних документів, Положення про ДПА в системі загальної середньої освіти та листа МОН України про порядок завершення 2016/2017 навчального року. Вчителі своєчасно і якісно підготували документацію до проведення ДПА, створили куточки підготовки до ДПА.

Назва

предмета

Кількість учнів

9-го класу

Рівні навчальних досягнень

Високий

%

Достатній

%

Середній

%

Початковий

%

всього звільнені від ДПА не з’явилися проходили ДПА 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Українська мова 16 - - 16 - - 5 31,3 1 2 2 31,3 4 1 - 31,3 1 - - 6,1
Математика 16 - - 16 - - 3 19 2 1 1 25 5 1 3 56 - - - -
Історія України 16 - - 16 - 1 5 37,5 1 - 3 25 4 - 2 37,5 - - - -

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-го класу показано в таблиці:

Результати з української мови (диктант) є такими: високий рівень – 31,3%, достатній – 31,3%, середній – 31,3%; з математики: високий рівень - 3 учні (19%), достатній рівень - 4 учні (25%), середній – 9 учнів(56%); з історії України: високий рівень - 6 учнів (37,5%), достатній – 4 учні (25%), середній - 6 учнів (37,5%). Якість знань учнів 9 класу з предметів, винесених на ДПА, становить:

-         з української мови - 62,6 %

-         з історії України - 62,5 %

-         з математики - 44 %

Аналіз результатів атестації свідчить про те, що більшість випускників мають достатній та середній рівні знань з предметів, які були винесені на ДПА. Класний керівник 9 класу Мельниченко Н.С. вчасно надала інформацію про базу даних на замовлення свідоцтв про базову середню освіту, які були вручені вчасно, без передруку. За результатами річного оцінювання та ДПА учениця 9 класу  Барадуліна Яна отримала свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

В 2016/2017 навчальному році для учнів 11-го класу державна підсумкова атестація проводилася у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання (обов'язково для всіх випускників) - з української мови, з математики або історії України та ще одного предмета, за вибором учнів. Крім вище зазначених предметів учні закладу здавали ДПА у вигляді ЗНО з таких предметів: географія, англійська мова.

Результати ЗНО зарахувалися учням як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

ДПА (у вигляді ЗНО) з української мови здавали 14 учнів, з математики - 3 учні, з історії України - 11 учнів. Третій предмет ДПА (у вигляді ЗНО) - за вибором учнів, випускники здавали: з математики - 2 учні, з іноземної (англійської) мови - 2 учні та з географії - 10 учнів. 

Результати державної підсумкової атестації (у вигляді ЗНО) учнів 11 класу подано в таблиці:

№ з/п

Назва

предмета

Кількість учнів

11-х класів

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%

всього взяли участь

звільнені

 від ДПА

Вилучені  з ПТ не з»явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
1

Українська

мова

14 14           1 1 14 1 1 3 36 2     14 4 1   36
2

Математика

3 3                           1 2 100        
Історія України 11 11             1 9   1 1 18 2 3 2 64 1     9
  Предмет за вибором
3 Математика 2 2                                   2   100
Іноземна (англійська) мова 2 2                     2 100                
Географія 10 10                 1 3   40   2 3 50 1     10

За результатами ДПА (у вигляді ЗНО) учнів 11 класу:

-         якість знань - з української мови - 50%, з математики - 0%, з іноземної (англійської ) мови - 100%, з історії України - 27%;

-         рівень навченості - з української мови - 64%, з математики - 60%, з іноземної (англійської ) мови - 100%, з історії України - 91%.

Але, на жаль, Попова А. та Мезенцева А., претенденти на нагородження Золотою медаллю не підтвердили свої знання, отримавши на ДПА з історії України результати нижчі від 9 балів, що не дало можливості отримати нагороду. Вежитчанін А., Деркач К., Крилов М. та Цишевський Д.- не подолали поріг з української мови; Цишевський Д. та Крилов М. - не подолали поріг з математики; Деркач К., Крилов М. та Цишевський Д.- не подолали поріг з історії України; Вежитчанін А., Деркач К. та Стаднікова Д.- не подолали поріг з географії.

Аналіз результатів атестації свідчить про те, що більшість випускників мають достатній та середній рівень знань з предметів, які були винесені на ДПА. Цілеспрямована і планомірна підготовка до атестації учнів під керівництвом вчителів-предметників допомогла підтвердити річні оцінки. Про якісне та об’єктивне проведення ДПА говорить і той факт, що звернень учнів та їх батьків 9 та 11 класів до апеляційної комісії не було. Класний керівник 11 класу Єфіменко І.О. вчасно надала інформацію про базу даних на замовлення атестатів про повну загальну середню освіту, які були вручені своєчасно, без передруку.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2016 року № 1043/0 «Про підсумки ІІ (міського) туру Всеукраїнських предметних олімпіад з навчальних предметів» та наказу по закладу від 31 жовтня 2016 року № 552  «Про підсумки І (шкільного) етапу та участь команд учнів і вчителів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в листопаді-грудні 2016 року проведені міські предметні олімпіади з таких навчальних предметів: українська мова та література, математика, німецька мова, астрономія,  біологія, історія, географія, російська мова та література, хімія, інформатика, екологія, фізика, інформаційні технології, англійська мова, трудове навчання, французька мова, правознавство, економіка, польська мова та  математика (4-й клас).

В міському етапі Всеукраїнських олімпіад брали участь 25 учнів закладу, з яких 2 учні 8 класу - Гудима Олег та Новаковський Андрій, посіли відповідно ІІ та ІІІ призові місця з історії та інформаційних технологій (вчителі-Боровик Н.Г. та Тиненик І.Б.).

За підсумками 2016/2017 навчального року високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів мають учні: Біліченко Валерія, Іващенко Анна, Короленко Вероніка, Кривінська Катерина, Мельниченко Ольга, Савенко Марина, Савенко Максим, Чернова Олександра, Язикова Олександра, Чумачок Назарій - учнів 2 класу; Скляров Максим, Винник Дар’я - учні 3-А класу; Щекотіхіна Євгенія, Красільніков Владислав - учні 3-Б класу; Мирончук Артем, Войтович Вікторія, Щербина Ярослав, Добровольська Дар’я - учні 4 класу; Шостак Вікторія - учениця 8 класу, які нагороджені Похвальним листом. Попова Анастасія та Мезенцева Анастасія - учні 11 класу, які досягли особливих успіхів у вивчення предмету «Художня культура» та «Технології» (12 балів), нагороджені Похвальною грамотою.

В новому 2017/2018 навчальному році планується більше уваги приділити методиці використання інноваційних технологій навчання, нових моделей управління виховним процесом, розвитку особистості учня, особистісно-орієнтовному навчанню, інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу. Тому пріоритетними напрямками роботи будуть:

 • підвищення навчально-виховного процесу шляхом активного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність школи;
 • формування алгоритмів самоорганізації та самореалізації особистості учня, розвитку його пізнавальної активності і творчого потенціалу;
 • зміни у підходах моделювання таких видів діяльності, які допомагають виробити в учня позитивне ставлення до оточуючого середовища та виховувати прагнення бути самодостатньою особистістю.

Таким чином, за 2016/2017 навчальний рік:

укомплектовано – 11 класів;

за рік вибуло – 6 учнів;

за рік прибуло – 1 учень;

на початок навчального року – 238 учнів;

на кінець навчального року – 203 учні.

Випущено зі школи: 9 клас – 16 учнів; 11клас - 14 учнів. Кількість учнів у закладі станом на 25.06.2017 року – 203 учні.

Аналіз методичної роботи з педкадрами за 2016-2017 н.р.  

У 2016-2017 н.р. методична робота у закладі була  спланована і проведена  відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  «Про  мови», Положення про методичну роботу, інших нормативних документів, річного та перспективного планів  роботи  закладу,  що  сприяли системній, аналітичній, організаційній, діагностичній, пошуковій, інформаційній діяльності,  ефективності навчально-виховного процесу, підвищенню наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконаленню їх професійної компетенції, розвитку  педагогічної  творчості.

На підставі Положення про методичну роботу  з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ від 01.09.2016 р.  № 443 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 н.р.».

Головні  завдання методичної роботи у 2016-2017 н. р.:

 • забезпечення дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти,  базової й  повної загальної середньої освіти;
 • опанування особистісно орієнтованих технологій навчання педагогічними працівниками закладу;
 • стимулювання  вчителів до самоосвіти,  удосконалення  фахової  майстерності, формування конкурентно спроможного педагога, адаптованого до нових соціально-економічних умов;
 • створення оптимальних умов для  підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої ініціативи в міжкурсовий період;
 • впровадження Google Apps For Education у закладі;
 • вивчення,  узагальнення,  поширення  та  впровадження  передового педагогічного досвіду;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовка до атестації;
 • стимулювання роботи педагогів закладу у шкільних, міських та обласних  творчих групах;
 • пропагування досвіду  роботи вчителів закладу на сторінках фахових періодичних видань;
 • створення обстановки  інтелектуально  насиченого  середовища,  атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки;
 • впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями;
 • використання сучасних технології  та  інструментаріїв моніторингового, психологічного супроводу та діяльнісного підходу науково-­методичної роботи з педагогами;
 • реалізація Програми розвитку освіти міста Кіровограда, міської програми  «Вчитель».

У  2016-2017 навчальному році методичну роботу закладу було спрямовано на подальше вивчення і творче впровадження методичної проблеми «Формування соціально зрілої, компетентної, творчої особистості шляхом упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання” на ІІІ етапі її впровадження («Мотивація навчальної діяльності учнів як продуктивність пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти»).

У рамках реалізації науково­-методичної проблеми було:  

 •  створено Котляренко Н.М., заступником директора з НВР,  корпоративного сайту «Віртуальна учительська» для організації освітньо-методичної роботи у закладі, стимулювання вчителів до самоосвіти, професійного зростання;
 • досліджено на педагогічній раді питання: «Формування мотивації  до самостійної  пізнавальної діяльності учнів», «Застосування технології особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі закладу».  
 • організовано Школу молодого вчителя, створено спільноту для систематизації матеріалу; проведено Місячник молодого педагога-стажиста;
 • організовано Школу щодо впровадження Держстандарту для забезпечення дотримання вимог Державного стандарту, створено спільноту для систематизації матеріалу;
 • організовано творчу групу (очно-дистанційну) для впровадження в навчально-виховний процес проекту Google Apps For Education у закладі;
 • проведено семінари-практикуми, майстер-класи;
 • Тиненик І.Б., вчителем інформатики, проведено науково-практичну шкільну Інтернет-конференцію «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»; 24.10. - 04.11.2016 року;
 • вивчено стан викладання  та рівня навчальних досягнень учнів з предметів: російська мова, хімія, англійська мова, образотворче мистецтво, інформатика, зарубіжна література.
 • взято участь у семінарах, вебінарах, конференціях, Інтернет-конференціях, професійних конкурсах: «Учитель року» (Лихошерстова І.А., вчитель початкової школи), «Вихователь року» (Прокопенко А.С., вихователь ГПД), що сприяло зростанню професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів;
 • Репецькою Н.А., Ланецькою В.В., Чумак А.І., Котляренко Н.М.  розроблені  методичні матеріали у рамках роботи в обласних творчих групах, Тиненик І.Б., Федоренко О.М., Ланецькою В.В., Ніорою О.Г. - в міських творчих групах;
 • узято участь у міському проекті «Нова школа» (Репецька Н.А., Федоренко О.М., Чумак А.С.);
 • проведено міський семінар для голів ШМО вчителів української мови й літератури (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.);
 • впроваджено нові дієві форми роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями (дистанційне навчання через Classroom);
 • підвищено комп’ютерну грамотність педагогів через дистанційні курси, участь у Літній школі «Цифрові інструменти  та можливості», через вебінари «Інтерактивної  Школи творчого вчителя», роботу у творчій групі «Ініціатива»;  
 • Ласковською А.О., Ланецькою В.В., Бондар О.В., Кушніровою Н.І., Федоренко О.М.  пройдено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КОІППО ім.В.Сухомлинського;
 • використано сучасні технології  моніторингового та діяльнісного підходу до науково-­методичної роботи з педагогами (опитування через додаток Google Форми, електронні портфоліо, портфоліо ЦМО через Padlet, спільнота «Творчі звіти» через Google+, конкурс «Креативний педагог-2017» через Google Таблиці, авторський курс з предмета через додаток Classroom).

У закладі функціонували такі форми методичної роботи:

 • Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, наради при директорові.
 • Групові форми методичної роботи:

-    методичні об’єднання:

1. ЦМО  вихователів ДНЗ, ГПД. Керівник: Прокопенко А.С.

2. МО  початкових класів. Керівник: Ішова В.О.

3. ЦМО вчителів-словесників. Керівник: Федоренко О.М.

4. ЦМО вчителів природничого-математичного циклу та суспільствознавчих дисциплін. Керівник: Пустовойт Т.Л.

5. ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури. Керівник: Єфіменко І.О.;

6. МО класних керівників. Керівник: Ніора О.Г.

-     творчі об’єднання:

1. Творча група «Ініціатива». Керівник: Тиненик І.Б.

2. Школа щодо впровадження Державного стандарту. Керівники: Лихошерстова І.А., Боровик Н.Г.

3. Школа молодого вчителя. Керівник: Котляренко Н.М.

 • Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво, стажування, методичні консультації.
  • Дистанційні форми методичної роботи: корпоративний сайт «Віртуальна учительська», спільноти, Інтернет-групи.

У 2016-2017 н. р. працювало 5 предметних ЦМО та 1 МО класних керівників.

ЦМО вихователів ДНЗ, ГПД досліджує методичне питання: «Мотивація виховної діяльності учнів як один із засобів активного засвоєння змісту освіти». Протягом року реалізовано такі завдання:

1. Проводилася системна робота над створення оптимальних умов для співпраці педагогів, вихованців та батьків.

2. На заняттях звернена увага на формування основних ключових компетентностей учнів початкових класів та вихованців ДНЗ: соціальні (навички роботи в групі), інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію), комунікативні (вдосконалення спілкування в групі), компетентності розвитку та самоосвіти.

3. Упроваджується у практику педагогічний досвід вихователів ДНЗ, ГПД  міста.

4. Вихователі ГПД застосовують у роботі  елементи проектної діяльності, інформаційні технології.

5. З метою знайомства з досвідом роботи членів ЦМО проводиться взаємовідвідування занять та позакласних заходів.

Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: круглий стіл, практикум, консультація, майстер-клас. У роботі педагоги використовують технології ігрового навчання (дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, моделювання ситуації).  

      У ДНЗ навчально-виховну діяльність організовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у 2016/2017 навчальному році,  вимог  програми «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту Огнев'юк В.О., авт. колектив - Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І., - 2015), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (лист від 16.06.2016 р. №1/9-315).

У закладі створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. У групах є дидактичний демонстраційний матеріал, матеріали для занять з образотворчої діяльності, дитяча художня література, спортивний інвентар, технічні засоби навчання, ігрове обладнання,  навчально-розвивальні посібники, які розміщені в ігрових осередках. Для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників створено навчально-виховні куточки: національний куток, куток книги, музичний куток, театралізованої діяльності, спортивний куток, куточок природи, куток для господарсько-побутової праці, образотворчий (СХД), куток чергування (по природі, по заняттю, по їдальні); та ігрові модулі для сюжетно-рольових ігор: «Кухня», «Перукарня»,  «Лікарня», «Крамниця», «Будівельні матеріали» (кубики, конструктори), «Гараж», «Школа», «Бібліотека». Ведеться робота над наповненням предметно-ігрового середовища. Для забезпечення повноцінної навчально-виховної діяльності вихователі використовують елементи ігрових інноваційних технологій, методику розвитку творчої уяви, методику розвитку творчих здібностей.  

       Відповідно до листа МОН України № 1/9-83, від 03.02.2014р. про «Організацію міні-музеїв в дошкільних навчальних закладах» розпочато роботу над створенням міні-музею сучасних українських картин, що сприятиме розвитку творчої уяви дітей.

Забезпечуючи виконання вимог Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, у групах створено національні куточки, куточки української книги, проведено музичні розваги, свята: Свято осені (старша група), «Осінній бал» (ІІ молодша група), «Зустріч святого Миколая» (спільний захід старшої та ІІ молодшої груп), що розкривають національні традиції, відповідно інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016        № 1/9-454), «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» (лист МОН України № 1/9-561 від 20.10.2016 р.).   

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи здійснюється відповідно листа МОН України 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах», систематично проводяться ранкова гімнастика,  заняття здоров’я та фізичного розвитку, рухливі ігри під час прогулянки, фізкультурний комплекс. Проведено Тиждень фізкультури та спорту, Олімпійський тиждень. На жаль, у закладі використовуються лише традиційні засоби фізичного виховання дошкільників.

Функціонування ДНЗ на базі НВО дає можливість забезпечити  постійну співпрацю ДНЗ та початкової школи: участь у шкільних святах (Свято знань, Свято останнього дзвоника), взаємовідвідування занять вихователів ДНЗ та вчителя 4 класу, круглий стіл вихователів та вчителя 4 класу: вивчення нормативної бази, аналіз діючих методик, виявлення спільного у програмі ДНЗ і школи, оформлення постійно діючого батьківського куточка  «Майбутній першокласник», запрошення на батьківські збори вчителя 4 класу для інформування про особливості адаптації, екскурсії дошкільнят до класу, проведення підготовчих занять до школи вчителем 4 класу, консультації психолога для батьків «Як допомогти дитині  в  період адаптації», «Як  розвивати здібності дитини», «Що читати майбутньому школяреві?», організація спільних заходів (Олімпійський тиждень, Тижні БЖ), свят екскурсій, бесіди з дошкільниками про школу.

Відповідно до листа МОН України від № 1/9-535 від 06.11.2015 р. «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» у жовтні 2016 року та квітні 2017 року  було проведено моніторинг щодо готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, підсумковий заплановано у травні.

Особлива увага звернена на роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Визначено напрямки здібностей дітей, ведеться індивідуальна творча робота. Ведеться системна підготовка до участі вихованців у  фестивалі «Кіровоградські зірочки» (вихованець Свиридов А. отримав      І місце у номінації «Веселі нотки» («Оригінальність виконання»).

         Під час навчально-виховної діяльності вихователі груп, музичний керівник використовують творчі ігри (сюжетно-рольові, дидактичні, розвиваючі, театралізовані), моделювання ситуації, розваги (тематичні дні), постійно застосовують у роботі з дітьми цікаві та сучасні ІК-форми.

            Протягом року у ДНЗ проведено 7 виховних тижнів, декада та місячник:

 • Тиждень трудового виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Вгадай професію», «Кому що потрібно для роботи»,  сюжетно-рольова гра «Допоможемо білочці знайти горішки», колективна творча роботи  «Чарівний світ професій»
 • Місячник української писемності. Цікаві заходи: дидактичні  ігри «Заглядає в шибку казка»,  «Символіка українського одягу»,  «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», розваги  «Українські народні  дитячі ігри», «Ми – українські діти», «Без верби та калини нема України», конкурс «Чарівна палітра осінніх слів»,  вікторина «Чи знаєш українську казку», колективні творчі роботи «Калина для України», «З Україною в серці».
 • Тиждень громадянського виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», гра-подорож «Великі міста України » та сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», колективна творча робота  «З Україною в серці».
 • Тиждень економічного виховання. Цікаві заходи: сюжетно-рольова гра «У гостях у цариці Економіки», створення аплікації «Гаманець», проведено ряд моделюючих ситуацій – «Ярмарок», «Аптека», «У кафе».  Підсумком тижня стала віртуальна екскурсія до «Музею грошей».
 • Тиждень патріотичного виховання. Цікаві заходи:, дидактична ігри «Рибки», «Подоляночка», «Горобець», «Панас», «Калина», дидактична гра «Упізнай іграшку», сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», розучування пісень «Пісенька для бабусі», «Тато і мама».
 • Тиждень естетичного виховання. Цікаві заходи:   ситуативна гра «Наш музей»,     Гра «У світі кольорів»  , віртуальна «Весняна екскурсія».
 • Декада музичного виховання. Відбулося ознайомлення з поняттям «музичний оркестр». Слухання музики композиторів-класиків на весняну тему.Музично-дидактична гра «Що звучить?»
 • Тиждень екологічного виховання. Цікаві заходи: відвідування «Музею природи під відкритим небом», бесіда «Чим людина допомагає природі, а чим може зашкодити?», бесіда «Тварини України, що потребують захисту», рухлива гра «Дожени сонечко»  та розвага «Цікавий світ тварин».
 • Тиждень родинного виховання. Цікаві заходи: «День мами».

За наслідками Тижнів  та Місячника створено буклети та папки дидактичних матеріалів, систематизовано матеріали проведених заходів на веб-ресурсі.

Проведено  «Свято Осені», «Свято Святого Миколая», «Свято 8 березня», «День мами», «День вишиванки», «Випускний бал».

      Під час перебування учнів початкової школи на групі продовженого дня проведено заходи: уявна гра-мандрівка: «У країну мистецтва»; акція: «Збережемо красу природи»; колективно-творча справа: «Моя мала Батьківщина»; інсценізація української народної казки «Дідова дочка, бабина дочка»;  фестиваль сімейної творчості «Скарби моєї родини»; екологічна вікторина «Жива і нежива природа»; виховний захід «Зі святом вас, дівчатка!»; виховний захід на тему: «Подорож у Космос»; виховний захід «Я – українець і пишаюся цим!»; майстер-класи «Світ моїх захоплень»; акція «Допоможи книзі!».

      У рамках загальношкільних заходів у ДНЗ, школі проведені 5 Тижнів з безпеки життєдіяльності. Цікаві заходи: сюжетно-рольові ігри «Подорож автобусом»,  «Азбука безпеки на дорозі», «Пожежники»;  моделювання  ситуації «Пожежа» «Врятуймо ляльку від пожежі», «Небезпечні ситуацій на дорозі», «Транспорт спеціального призначення» (дії пішоходів), практичне навчання з правил дорожнього руху «Пішохідний перехід». Навчально-виховна робота вихователів ДНЗ, ГПД була  пошуково-дослідницька, сприяла партнерству вихователів та учнів, відкриттю учнівських талантів.

      Завдання ЦМО вихователів ДНЗ, ГПД на наступний навчальний рік:

1. Створення належних умов для співробітництва у діяльності вихованців, педагогів та батьків.

2. Забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та формування основних ключових компетентностей дошкільників та учнів.

3. Реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в  навчальному закладі.

4.    Забезпечення умов для розвитку творчої активності дитини.

5. Застосування новітніх технологій з метою підвищення педаго­гічної майстерності.

МО  початкових класів  досліджує методичне питання: «Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів шляхом використання  системи особистісно-орієнтованого навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій». Проведено роботу над реалізацією завдань МО:

1.  Опрацьовано вимоги та завдання нового Державного стандарту, програми, використовуючи інформаційно-методичні консультації, практикуми.

2.   Проведено роботу над створенням бази ефективних форм щодо оволодіння учнями ключових компетентностей: соціальні (навички роботи в групі), інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію), комунікативні (вдосконалення спілкування в групі), компетентності розвитку та самоосвіти.

3. Узято участь у дистанційних  вебінарах, предметних курсах.            

      Проведено 5 засідань МО, використано такі форми методичної роботи, як: педагогічна студія, методичний диспут, круглий стіл.

 У роботі вчителі початкової школи використовуються  технології: інтерактивні (робота в парах, групах); проектна; технології ігрового навчання (сюжетні ігри, моделювання); технології критичного мислення.

МО проведено Тиждень початкової школи, використано прийом тематичних днів: День літературного читання, День української мови, День математики, День  природознавства та Здоров’ятка.  Цікаві заходи: мовознавчий конкурс «Знавці української мови», заочна мандрівка до геометричних фігур, виставка  аплікацій «Геометрія навколо тебе»,  виставка кращих зошитів учнів початкових класів,  учнівський проект «Ми гноми-економи!», екскурсія на станцію Юних натуралістів, екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу» та фоторепортаж, музична руханка «Ти щасливий, то роби за нами так!», перегляд відеосюжетів «Подорож Адібу в тілі людини» із циклу «Пізнай себе», виховна година ««Подорож країною Нехворійко».

Вчителі-предметники, що працюють у початкових класах також долучилися до Тижня початкової школи.  Юнковим П.С., вчителем фізкультури, було проведено бліц-тест «Чи вмієш ти бути здоровим?», 1 клас; вікторина «Що потрібно, щоб бути здоровим?», 2 клас. А вчителем англійської мови Ніорою О.Г. - позакласний захід «What? Where? When?», 2 клас.

       Учителі МО долучилися до Місячника української писемності та мови, 01.11. - 30.11.2016 року. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки «Як до нас прийшла мова», тематичні перерви «Говори правильно», хвилинки каліграфії, виставка дитячих малюнків «На що схожа буква?», конкурс-декламування «Скоромовку мовлю»;  творчий конкурс віршів та казок про мову, конкурс «Я обізвусь до тебе», написання віртуальних листів герою української казки,  екскурсію до дитячої обласної бібліотеки ім. Т.Шевченка «Весела ігротека», зустріч із письменницею рідного краю Ларисою Денисенко, конкурсу на кращий зошит з української мови «Я пишу найкраще»; 09 листопада вчитель Жук О.А. організувала День вишиванки; проведені  виховні години «З бабусиної скрині» (Жук О.А.), «Усе моє, що зветься Україна» (Стецюк Г.П.), «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», «Заглядає в шибку казка» (Гончарова М.П.)  

Слід відзначити, що система заходів, запропонована вчителями була цікавою та продуманою. Вчителі систематизували матеріали проведених заходів на  веб-ресурсі сайту «Віртуальної учительської», створили буклети за наслідками Тижня та Місячника. Кафедрою проводиться системна робота зі здібними та обдарованими учнями:

        міські  конкурси: Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, конкурс польської поезії, конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»; Міжнародний  екологічний  конкурс «Вода – джерело життя» - ІІІ місце в Спориш Валерії (вчитель Жук О.А.);

        інтерактивні конкурси: природознавча гра «Геліантус», «Грінвіч»,

«Бобер», «Колосок», «Соняшник».

Потребують уваги такі напрямки роботи, як: дослідження прийомів, що сприяли б  розвитку мовленнєвих здібностей школярів, удосконалення    навичок  читання, покращення результативності знань учнів з математики. 

Завдання МО вчителів початкових класів на наступний навчальний рік:

 1. Виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.
 2. Дослідження моделі випускника відповідно до Концепції «Нової  української  школи».
 3. Застосування ефективних технологій, методів та прийомів, що сприяють оволодінню  учнями ключовими компетентностями.
 4. Видання брошури «На шляху до інтегрованого навчання».
 5. Створення збірки уроків з розвитку мовлення, застосовуючи новітні технології.
 6. Створення фотоальбому «Степова перлин України».
 7. Створення збірки матеріалів корекційної роботи з учнями підвищеної педагогічної уваги.
 8. Застосування системного підходу у роботі зі здібними, обдарованими дітьми та тими, що мають прогалини у знаннях.
 9. Застосування інформаційних технологій з метою підвищення педаго­гічної майстерності.

ЦМО вчителів-словесниківдосліджує методичне питання: «Впровадження новітніх технологій навчання як шлях формування компетентної особистості вчителя та учня». Планування роботи ЦМО було проведено на діагностичній основі. Реалізовано завдання:

 1. упроваджено нові  форми роботи зі здібними учнями (додатки Google, зокрема
 2. використано  дистанційну форму підготовки учнів до ЗНО;
 3. проводиться експериментально-дослідницька самоосвітня робота вчителів (дистанційні курси, творчі  групи, Інтернет-конференції, майстер-класи).

Робота ЦМО складалася із 5 засідань, використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, круглий стіл, заняття-практикум, майстер-клас.

Протягом року ЦМО були проведені тижні та місячник:

 • Місячник української писемності та мови. Програма заходів Місячника була зорієнтована на проведення позакласної дистанційної роботи, з метою підвищення престижу рідної мови. Учні мали змогу самі обирати проекти (електронні й паперові), у яких хотіли б взяти участь. Особливістю спланованих заходів стала рейтингова система збору балів учнів. Цікаві заходи: електронні проекти  «Розкажи світу про Україну», «Тече річка в синє море, прокладає собі путь…», «Природні заповідники України», «Національні музеї України», проект-дослідження «Граматика фантазії»,  лексико-граматичні проекти «Уроки грамотності від О.Авраменка», «Говоріть українською», дослідницький проект «Відкриваймо українську», «Прикрась життя українською».  Спільним загально шкільним заходом стало Свято рідної мови «Маєш стати патріотом рідної країни!», що сприяло формуванню розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширенню знань про красу і багатство української мови; пробудженню почуття національної гідності. Учні виявили  свої творчі здібності, звернулися до історії української державності та мови, декламували вірші українських поетів, співали українські сучасні пісні, переглянули відеопроект «Ми на вічнім шляху до Шевченка».
 • Тиждень англійської мови. Цікаві заходи: конкурси кросвордів і ребусів «Word», «Найкращий перекладач», «Кращий знавець граматики», квест «Find the word». Загальношкільним яскравим заходом стало свято «Таємниці шекспірівських п’єс», яке було проведене 14.12.2016 року у День англійської мови і присвячене пам’яті видатного поета та драматурга Вільяма Шекспіра.
 • Тиждень рідної та іноземних мов. Цікаві заходи: вікторина «Наша Німеччина»; квести «Зимова поезія», «Зимова феєрія», «У пошуках скарбів».
 • Тиждень української мови та літератури. Цікаві заходи: проекти «Т.Шевченко і світовий простір», «Моє відкриття Т. Шевченка»; виставка асоціативних малюнків; свято «Шевченківська весна».
 • Тиждень зарубіжної літератури. Цікаві заходи: літературне есе «Формула щастя», поетичний турнір «Читаємо мовою оригіналу», подорож віртуальними мандрівками та екскурсіями «Кіровоградщина і зарубіжні письменники», «Музеї світу», колаж літературних героїв, ігрові перерви «Хвилинки сміху» (Ланецька В.В.), випуск шкільної газети «Геніальна література живе вічно».  

Учителі-філологи  систематизували проведені заходи на  веб-ресурсі сайту «Віртуальної учительської», створили буклети за наслідками Місячника, Тижнів.

Кафедрою проводиться системна робота зі здібними та обдарованими учнями:  - міські  конкурси: Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської творчості імені Т. Г. Шевченка, Всеукраїнський  конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», конкурс польської поезії;

- інтерактивні конкурси:  “Соняшник”, “Гринвіч”, “Орлятко”, гра “Sunflower”.

Однак, ґрунтовного дослідження потребує система роботи вироблення потреби в учнів старшої школи  бути успішними, система заходів активного читання, вироблення навичок грамотного письма, система роботи з обдарованими дітьми. 

Завдання на наступний навчальний рік:

1. Виконання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

2. Дослідження моделі успішного випускника відповідно до Концепції «Нової  української  школи».

3. Застосування ефективних технологій, методів та прийомів, що сприяють оволодінню  учнями ключовими компетентностями.

4. Дослідження шляхів, що сприяли б творчій активності педагогів кафедри.

5. Застосування новітніх технологій з метою підвищення педаго­гічної майстерності.

6. Створення збірки уроків, застосовуючи інформаційні технології.

7. Застосування системного підходу у роботі зі здібними, обдарованими учнями та тими, що мають прогалини у знаннях; створення  рекомендацій.

ЦМО вчителів природничого-математичного циклу та суспільствознавчих  дисциплін  досліджує методичне питання: «Формування компетентностей учнів на уроках природничо-математичного циклу через використання особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання». Проведено роботу над реалізацією завдань:

1. досліджено методи мотивації у формуванні компетентної особистості вчителя та учня. Розроблено пам'ятку використання методів мотивації;

2. проводиться практична самоосвітня робота над вивченням  та впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, розроблено навчальні  курси у Classroom;

3.  використані дієві форми роботи з обдарованими, здібними учнями, що дало можливість мати 2 призерів учнівських олімпіад;

4.  впроваджено дистанційне навчання у підготовці до ЗНО;

5. підвищено професійну компетентність педагогів, використовуючи семінари– практикуми, Інтернет – конференції, вебінари, майстер – класи, дистанційні курси;

Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, круглий стіл, практикум.

Розглянуті методичні питання, що сприяли реалізації науково-методичних завдань закладу та ЦМО:

 1. Мотивація навчальної діяльності. Типи мотивації навчальної діяльності.
 2. Впровадження Google Apps: основі орієнтири. Опрацювання додатків Google Аррs.
 3. Мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.
 4. Рекомендації щодо формування  мотивації навчальної діяльності школярів в сучасних умовах.
 5. Сучасні освітні ресурси.

Використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, аналіз,  круглий стіл, практикум, методичні вправи, майстер-клас.

      Протягом року було проведено такі предметні тижні:

 • Тиждень історії й правознавства. Цікаві заходи: бліц-турнір “Державна символіка”, історична гра «Подорож у минуле»,  гра „Брейн-ринг. Княжа Русь - Гетьманщина»,  вікторина «Історичний марафон», проект «Хто не знає минулого, той не зрозуміє майбутнього». 09 грудня у закладі проведено Всеукраїнський урок "Права людини".
 • Тиждень географії. Цікаві заходи:  фотоконкурс «Мальовнича Кіровоградщина», екологічна конференція «Земля навколо нас», географічний кінозал «Чудеса природи», конкурс гумористичних стінгазет «Посмішки з різних широт».
 • Тиждень математики, інформатики та фізики.  Цікаві заходи: гра «Інфознайка»,  весела математична вікторина, урок – гра «Чудовий трикутник», конкурс «Фізична показуха», фізична гра «Таємниці чорного ящика».
 • Тиждень хімії та біології. Цікаві заходи: конференція «Видатні жінки – хіміки», хімічний КВК «Подорож до елементарію», вікторина «Як я знаю своє тіло», інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».

За наслідками проведених Тижнів оформлені електронні дошки та випущені буклети.

Важливим показником роботи ЦМО є робота зі здібними та обдарованими учнями:  

 • міські олімпіади: ІІІ місце в олімпіаді з інформатики - Новаковський Андрій  (вчитель Тиненик І.Б.), ІІ місце в олімпіаді з історії - Гудима Олег (вчитель Боровик Н. Г.).
 • інтерактивні конкурси: Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародна  природознавча гра «Геліантус», Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер», Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека».  

Завдання на наступний навчальний рік:

1. Виконання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

2. Дослідження моделі успішного випускника відповідно до Концепції «Нової  української  школи».

3. Застосування ефективних технологій, методів та прийомів, що сприяють оволодінню  учнями ключовими компетентностями.

4.  Впровадження інноваційних технологій з метою підвищення педаго­гічної майстерності.

5.  Дослідження шляхів наступності в навчання початкової та основної школи.

6.  Активізація дослідницької  діяльності вчителів.

7. Застосування системного підходу у роботі зі здібними, обдарованими учнями та тими, що мають прогалини у знаннях; створення  рекомендацій.

ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культуридосліджує методичне питання: «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом акцентування на особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання». Реалізовано такі завдання:

 1. Проведено системну роботу щодо підвищення якості підготовки учнів до змагань.
 2. Усвідомлено запроваджувалися елементи особистісно-орієнтованого навчання, зібрано методи і прийоми роботи з дітьми, що мають прогалини  у знаннях.
 3. Створено рекомендації щодо зацікавлення та підвищення рівня популяризації українського мистецтва і культури.

Проведено 5 засідань ЦМО, використано такі форми методичної роботи, як: доповідь, практикум.

       Протягом року проведено такі предметні тижні:

 • Тиждень фізичної культури та спорту. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки «Про спорт», змагання з футболу, волейболу, піонерболу; вікторина «Проходження смуги перешкод на час»; для вихованців ДНЗ - спартакіада «Юний олімпієць». 10.09.2016 р. Юнков П.С., Петренко О.В., вчителі фізичної культури, організували та провели у День фізичної культури та спорту  масовий забіг учнів та класних керівників закладу по пришкільній території, а також вулицями Шкільна, Криворізька, Микитенка. Метою цього заходу стала пропаганда активного стилю життя.
 • Олімпійський тиждень. Цікаві заходи: інформаційні хвилинки про ідеї олімпійського руху в Україні, змаганнях з футболу до кубку «Шкіряний м’яч», вікторина  «Олімпійські ігри», виставка  «Олімпійські ігри».  
 • Тиждень мистецтв. Цікаві заходи: «Віртуальна екскурсія у світ класичної музики», «Віртуальна екскурсія у світ дитячої пісні», квест-вікторина, конкурс малюнку на асфальті «Казки В.О. Сухомлинського», майстер-клас,  мистецький батл «Мрії дорослих та мрії дітей», тематичний «День заплетеної коси», конкурс “Улюблена пісня класу-2016”.  
 • Тиждень трудового навчання. Цікаві заходи: інформаційна хвилинка «Історія  виготовлення  текстильного сувеніру», вікторина «Кулінарна мандрівка», майстер-класи: «Виготовлення браслету в техніці «макраме»,  «Знайомство з технікою «Топіарі». Під час Тижня учні закладу разом із вчителем трудового навчання Єфіменко І.О. узяли участь  у міській  Великодній виставці, де були представлені дитячі поробки та кошики із смаколиками, зібраними учнями нашої школи для бійців АТО.

Завдання на наступний навчальний рік:

1. Виконання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

2. Дослідження моделі успішного випускника відповідно до Концепції «Нової  української  школи».

3. Застосування ефективних технологій, методів та прийомів, що сприяють оволодінню  учнями ключовими компетентностями.

4.  Застосування системного підходу у роботі зі здібними, обдарованими учнями та тими, що мають прогалини у знаннях; створення буклету напрацювань.

Засідання методичних  об’єднань проводились  систематично, згідно планів  роботи, що дало можливість педагогічним працівникам набути нові знання щодо форм і методів роботи з дітьми, поділитися досвідом своєї роботи, обговорити новинки методичної та навчальної літератури. Як комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток здібностей та творчості учнів, поглиблення та поширення їх знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів у школі проведено: 13  предметних тижнів, Місячник української писемності та мови, Місячник бібліотек, 7 виховних тижні у ДНЗ, Декаду музичного виховання.

МО класних керівників досліджує  методичне питання: «Реалізація особистісно орієнтованих виховних технологій у діяльності школи з метою розвитку творчої особистості школяра».

На засіданнях обговорювалися тематика виховних годин у рамках КТС, інформаційних  хвилинок, бесід з БЖ, екскурсії, конкурси, акції, спортивні змагання, виставки, тижні (толерантності та ввічливості, правових знань), місячники (громадянського, формування здорового способу життя).

Під час засідань МО використано такі форми методичної роботи, як: обговорення, виступи, круглий стіл.

У рамках загальношкільних заходів проведені 5 Тижнів з безпеки життєдіяльності. Цікаві заходи: «Кінозал кота Леопольда «Як зберегти своє життя на дорозі», «В гостях у тітоньки Сови», «Азбука дорожньої безпеки», «Картинна галерея», «Ми на дорозі», практичне заняття «Будь уважним на дорозі!», «Гра - практикум «Ми - зразкові пішоходи!»,  відеомайстерня «Дорога помилок не пробачає», моделювання проблемних ситуацій «Переходимо вулицю»; рольова гра «Жартувати з вогнем не варто»,  екскурсія до Музею пожежної безпеки, «Вогонь злий та добрий. Правила пожежної безпеки»; моделювання ситуації «Дитина-пасажир», екскурсія до Музею ретро автомобілів. Усі проведені тематичні заходи Тижнів знань безпеки життєдіяльності пройшли на належному рівні й висвітлені на інформаційній електронній дошці «Тижні безпеки життєдіяльності».

Робота творчих об’єднань.

Творча група «Ініціатива» досліджувала методичне питання: «Впровадження Google Apps у закладі як шлях до модернізації  навчально-методичної роботи та  розкриття творчої особистості вчителя й учня».

Протягом року реалізовано завдання:

- проведено семінари-практикуми щодо використання Сервісів Google у роботі вчителя.

- створено предметні курси в Classroom;

- проведено шкільну науково-практичну конференцію «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»;

- досліджено сучасні сервіси, що можуть бути використані у роботі педагога, та проведено майстер-класи.  

Школа щодо впровадження Державного стандарту працює над методичним питанням: «Професійне зростання вчителя в умовах впровадження Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти». Метою Школи є пошук засобів реалізації вимог щодо формування  ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту. Творче об’єднання поділене на дві групи:

 • Група вчителі початкової школи дослідила питання «Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».
 • Група вчителів, які викладають у 8 класі, дослідила питання «Впровадження Державного стандарту базової ї повної загальної середньої освіти», вона звернула увагу на вивчення нових тем оновленої програми.

У ході роботи було визначено мету і завдання Школи, обговорено план, шляхи і методи роботи. Створені спільноти «Школа Держстандарту» стали платформою для ознайомлення з нормативними документами,  інструктивно-методичними рекомендаціями з даного питання; представлення власних напрацювань учителів.

Впровадження Державного стандарту веде до змін у діяльності вчителя, виконання ним нових функцій у сучасній школі, а саме: управлінської, функції сприяння навчанню та проектування.

Школа молодого вчителя досліджувала методичне питання: «Шляхи формування професійних компетентностей молодого педагога».

Метою об’єднання є допомогти молодому вчителеві у його професійному становленні, сприяти розв’язанню конкретних проблем методики викладання предмета; ознайомленню із сучасними методиками і технологіями навчання, ППД,  виробленню власного педагогічного стилю роботи. Платформою Школи є сайт “Віртуальна учительська” та спільнота «Школа молодого вчителя».

Координувала роботу Школи Котляренко Н.М., заступник директора з НВР та вчителі – наставники: Ніора О.Г., вчитель англійської мови, Гончарова М.П., вчитель початкових класів, Боровик Н.Г., вчитель історії, Ішова В.О., вчитель початкових класів (наказ по закладу №447 від 02.09.2016 «Про призначення педагогів-наставників за молодими вчителями»).  Протягом 2016-2017 навчального року ними здійснювалась методична допомога, використовувалися колективно-групові,  індивідуальні та дистанційні форми методичної роботи.

Робота з  4 молодими  спеціалістами: Хомутенко А.С., вчителя хімії та біології,  Білоскурської О.В., вчителя німецької мови, Прокопенко А.С., вихователя ГПД., Ласковської А.О., вихователя ДНЗ,  була спрямована  на виконання основних завдань: формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності; ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією (програми, інструктивно-методичні рекомендації, перспективний план); набуття практичних навичок (написання конспекту уроку, заняття); відвідування молодими педагогами уроків та майстер-класів досвідчених педагогів закладу; ознайомлення із сучасними методиками і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;   сучасними засобами навчання, психолого-педагогічними особливостями робо­ти зі здібними та обдарованими учнями.

У період з 26.09.2016 р. по 26.10.2016 р. проведено Місячник  молодого педагога-стажиста з проблеми: «В.О.Сухомлинський - діалог із сучасністю» (наказ №485 від 20.09.2016 року). Проведено такі шкільні заходи, що є частиною системної роботи з молодими вчителями у  Школі молодого вчителя: онлайн-опитування молодих вчителів  у спільноті «Школа молодого вчителя», практикуми «Формулювання навчальної, виховної та розвивальної мети уроку, визначення завдань уроку», «Моделювання заняття ДНЗ / уроку» (на основі існуючого конспекту),   «Робота з обліковим записом та сервізами Google», «Домашні завдання на Classroom» (представлення варіантів завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації),  індивідуальні та дистанційні консультації  у спільноті, дистанційний круглий стіл «Сучасна освіта», засідання «Методична кав’ярня», вихідне діагностування-есе «Я – вчитель. Мої осінні відкриття». Така робота дала можливість визначити  розуміння напрямків сучасної освіти, охарактеризувати основні вміння та навички. Молоді педагоги відвідали міські майстер-класи, відкриті уроки учителів закладу, узяли участь у шкільному  семінарі-практикумі  «Сервіси Google: реалії і перспективи», набули практичних навичок роботи із додатком Форми, створили власні курси у Classroom. Педагог-стажер Хомутенко А.С., учитель хімії та біології, узяла участь у  шкільній науково-практичній  Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»  (стаття «Використання засобів GOOGLE  APPS та сервісів  GOOGLE при викладанні біології та хімії» ).

Слід відзначити, що молоді педагоги систематично займаються самоосвітньою методичною роботою, зокрема Хомутенко А.І., Прокопенко А.С. опанували дистанційний курс А.Букач «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя», а Ласковська А.О. – дистанційні курси «Сучасний розвиток дітей в умовах ДНЗ», «Теоретико - методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному закладі».

З 28.02.2017 р. по 10.03.2017 р. проведено декаду «Ініціатива і творчість молодих» з метою особистісного зростання педагогів (від 07.02.2017 року        № 70). Серед основних заходів: творчий звіт «Мої перші кроки у професії» Хомутенко А.С., учителя хімії та біології,  під час відкриття Декади;  напрацювання Хомутенко А.С. на виставці методичних і дидактичних матеріалів «Галерея творчих доробок»; відкриті уроки та позакласні заходи; майстер-класи  досвідчених та молодих педагогів, зокрема «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Скрайбінг-презентація» (Прокопенко А.С.); «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Дошка-Linoit» (Хомутенко А.С.); «Особливості проведення гімнастики за технологією М. Єфіменка» (Ласковська А.О.).

З метою порівняння динаміки  рівня знань педагога з предмета, мотивації до самоосвіти, розуміння потреб сучасного учня, труднощів молодих спеціалістів у підготовці та проведенні уроків молоді педагоги пройшли підсумкове онлайн-опитування.  Наприкінці роботи Школи молоді педагоги звітували про свою діяльність та створили буклети.

Результативність методичної роботи  педагогів закладу.

Для визначення результативності методичної роботи педагогів у 2016 - 2017 навчальному році запроваджено шкільний конкурс «Креативний педагог-2017», що пропагував у закладі  систему творчої ініціативи.

Педагоги закладу протягом року взяли активну участь у шкільних методичних заходах: засіданнях ЦМО, МО  (доповіді, практикуми), засіданнях творчих об’єднань (проекти), педагогічних радах (виступи, «Коло ідей»), семінарах-практикумах, майстер-класах, Інтернет-конференції.

Педагоги відвідали 55 методичних заходів міського рівня, зокрема семінари-практикуми, майстер-класи, MiniEdCamp, інструктивні наради;           9 методичних заходів обласного рівня, а саме: семінари-практикуми, зустрічіз авторами підручників; 33 методичні заходи Всеукраїнського рівня, такі-як: майстер-класи в режимі онлайн, вебінари «Інтерактивної школи творчого вчителя», авторські онлайн-семінари.

Педагоги закладу проявили себе, взявши активну участь у методичних заходах:

1. ЦМО  вихователів ДНЗ, ГПД.

Шкільний рівень.

-         Майстер-клас «Впровадження інформаційних сервісів у закладі. Скрайбінг-презентація» (Прокопенко А.С.), «Використання методики М.Єфіменка» (Ласковська А.О.).

-         Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Прокопенко А.С.).

Міський рівень.

-         Участь у  конкурсі «Кращий вихователь ГПД 2017» (Прокопенко А.С.).

Обласний рівень.

-         Дистанційні курси: «Сучасний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу», 05.09. - 20.09.2016 (Ласковська А.О.); «Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному закладі»     (Ласковська А.О., Хищенко М.В.).

Всеукраїнський рівень.

-         Дистанційний курс «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя»,  (Прокопенко А.С.). 

2. МО  початкових класів.

Шкільний рівень.

-         Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.).

-         Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10. - 04.11.2016 року (статті Жук О.А., Ішової В.О., Стецюк Г.П., Лихошерстової І.А.).

-         Розробка системного предметного курсу на Classroom (Ішова В.О.,           Стецюк Г.П., Лихошерстова І.А).

-         Розробка збірки  матеріалів  «Адаптація учнів 1 класу до навчання»           (Ішова В.О.).

-         Створено Скарбничку активних методів стимулювання до навчання в спільноті «Школа щодо впровадження Держстандарту» (Лихошерстова І.А.).

-         Проведення майстер-класів (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.).

-         Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами            (Лихошерстова І.А.).

Міський рівень.

-         Конкурс «Учитель року-2017» (Лихошерстова І.А.).

-         Дистанційні курси: «Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми»             (Ішова В.О., Лихошерстова І.А.).

Всеукраїнський рівень.

-         Дистанційні курси: «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя»,         (Ішова В.О., Жук О.А., Лихошерстова І.А.); «Онлайн освіта. Автоматична перевірка домашніх та контрольних робіт на сайті Я Клас» (Ішова В.О.).

3. ЦМО вчителів-словесників.

Шкільний рівень.

-         Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму « Сервіси Google: реалії і перспективи» (Федоренко О.М.).

-         Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10-04.11.2016 року                              (статті Федоренко О.М., Ланецької В.В., Ніори О.Г., Білоскурської О.Г.).

-         Розробка системного предметного курсу на Classroom (Репецька Н.А,   Котляренко Н.М., Федоренко О.М., Ланецька В.В.).

-         Проведення майстер-класів (Репецька Н.А, Котляренко Н.М.,          Федоренко О.М., Ланецька В.В.).

-         Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами               (Федоренко О.М.).

-         Створення корпоративного сайту для організації внутрішкільної методичної роботи «Віртуальна учительська» (Котляренко Н.М.).

Міський рівень.

- Семінари:

1. Семінар-практикум для голів шкільних методичних об'єднань вчителів української мови та літератури з питання «Інноваційні технології в системі викладання української мови та літератури в умовах реалізації нової програми» (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.).

2. Виступ на семінарі «Використання  сервісів  Google Apps for Education на уроках зарубіжної літератури. Padlet»(Федоренко О.М.).

- Конференції:

1. «Впровадження сервісів Google у закладі як засобу створення єдиного інформаційного простору», виступ  для заступників директорів (Котляренко Н.М.).

2. «Методичні рекомендаціїї щодо вивчення української мови та літератури у 8, 10-11 класах у 2016-2017 навчальному році», виступ для вчителів української мови (Федоренко О.М.).

-  Інтернет-конференції: Січнева науково-практична Інтернет-конференція (Репецька Н.А., Ланецька В.В., Федоренко О.М.).

- Творчі групи:

1. Учителів української мови й літератури «Літературне краєзнавство» (Федоренко О.М.).

2. Учителів зарубіжної літератури під керівництвом Туз Т.А.(Ланецька В.В.).

3. Проблемна група учителів англійської мови «Удосконалення науково-методичного супроводу педпрацівників в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Аналіз програм і підручників для учнів 8-х класів».(Ніора О.Г.).

4. Школа молодого заступника директора з НВР (Котляренко Н.М.).

- Проекти: «Нова школа» (Репецька Н.А., Федоренко О.М.).

Обласний рівень.

- Науково-практична конференція «Науково-методичні параметри лінгвістичної освіти». Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 18.11.2016 р. (Репецька Н.А.).

- Інтернет-конференції: ХІІ Хмурівські читання «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя», (стаття Федоренко О.М.).

- Творчі групи:

Авторська творча  майстерня Гузь О.О. Проблема «Організація ІКТ-супроводу сучасного уроку зарубіжної літератури та російської мови». 18.11.2016 р.  (Репецька Н.А., Ланецька В.В.); «Практичне використання інструментів Microsoft та Google в роботі вчителя української мови і літератури» (Котляренко Н.М.).

- Дистанційні курси:

1. «Сучасний урок зарубіжної літератури та російської мови: інноваційна парадигма» (Репецька Н.А.).

2. «Розвиток мовних компетентностей на уроках української мови» КОІППО імені В.Сухомлинського, (Котляренко Н.М., Федоренко О.М.).

3. «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору» (Федоренко О.М.).

Всеукраїнський рівень.

- Дистанційні курси:

1. «Сервіси Google в професійній діяльності заступника директора». Науково-методичний центр м. Біла Церква, 07.06-30.06.2016 р. (Репецька Н.А.,               Котляренко Н.М.).

2. «Сервіси Google в професійній діяльності вчителя». Науково-методичний центр м. Біла Церква, 06.06-30.06. 2016 р. (Ланецька В.В., Федоренко О.М., Ніора О.Г.).

- Літня школа «Цифрові інструменти  та можливості» 19.08-23.08.2016 р. (Репецька Н.А., Котляренко Н.М.).

-   Виступ «З досвіду роботи» перед членами творчої групи м.Ковель, Волинь (Котляренко Н.М.).

- Публікації в мережі Інтернет: конспект уроку із зарубіжної літератури, 6 клас, 9 клас (Репецька Н.А.); конспект уроку із зарубіжної літератури, презентація,  буклет, призначені призначенні на допомогу молодим спеціалістам           (Репецька Н.А.); урок із зарубіжної літератури,   6 клас (Ланецька В.В.).

4. ЦМО вчителів природничого-математичного циклу та суспільствознавчих дисциплін.

Шкільний рівень.

- Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму «Сервіси Google: реалії і перспективи» (Пустовойт Т.Л., Чумак А.І., Тиненик І.Б.).

- Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти», 24.10-04.11.2016 року (статті Пустовойт Т.Л., Чумак А.І., Тиненик І.Б., Хомутенко А.С., Боровик Н.Г.).

- Розробка системного предметного курсу на Classroom (Тиненик І.Б., Чумак А.І., Хомутенко А.С., Пустовойт Т.Л., Боровик Н.Г., Єфіменко І.О.).

- Проведення майстер-класів (Пустовойт Т.Л., Чумак А.І., Хомутенко А.С.).

- Створення інструкції щодо роботи з електронними сервісами (Пустовойт Т.Л., Чумак А.І., Хомутенко А.І.).

Міський рівень.

- Творча  група учителів математики (Тиненик І.Б.).

- Інтернет-конференції: Січнева науково-практична Інтернет-конференція             (Чумак А.І., Тиненик І.Б.).

- Виступ на семінарі  вчителів географії з теми «Сучасний інструментарій вчителя на уроках географії» (Чумак А.І.).

- Проект «Нова школа» (Чумак А.І.).

- творчий звіт «Мої перші кроки у професії» (Хомутенко А.С.)

Обласний рівень.

- Творча група учителів географії (Чумак А.І.).

- Методичний коучинг «Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації навчально-виховного процесу» (Чумак А.І).

- Науково-практична Інтернет-конференція. ХІІ Хмурівські читання. «Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя»  (статті  Тиненик І.Б., Чумак А.І.).

- Дистанційні курси:

1. «Готовність педагога до інноваційної діяльності як умова формування професіоналізму» (Бондар О.В.).

2. «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу» (Бондар О.В.).

3. «Використання Prezi в діяльності педагога» (Чумак А.І.).

4. «Особливості використання ментальних карт» (Чумак А.І.).

5. «База даних» (Тиненик І.Б.).

6. «Інтел – навчання для майбутнього» (Пустовойт Т.Л.).

7. «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору» (Чумак А.І.).

8. «Як не спійматися на гачок або критичне оцінювання ресурсів Інтернет»   (Чумак А.І.).

 9. «Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням»  (Чумак А.І.).

Всеукраїнський рівень.

- Дистанційні курси:

1. «Сервіси Google в професійній діяльності вчителя». Науково-методичний центр м. Біла Церква, 06.06-30.06. 2016 р.  (Тиненик І.Б., Чумак А.І., Пустовойт Т.Л., Хомутенко А.С.).

2. Віртуальна школа ІКТ. Хмарні сервіси Google   (Хомутенко А.С., Чумак А.І.).

3. «Основи тестування програмного забезпечення» (Чумак А.І.).

4. «Урбаністика - сучасне місто» (Чумак А.І.).

- Літня школа «Цифрові інструменти  та можливості» (Тиненик І.Б.,  Чумак А.І.).

- Онлайн-публікації матеріалів: конспект Першого уроку (Чумак А.І.); календарне планування з географії 6-8 клас (Чумак А.І.), конспект уроку з хімії в 7 класі «Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами» (Хомутенко А.С.).

Міжнародний рівень.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ». Вінницька академія неперервної освіти (Україна - Польща - Португалія), 24.10-25.10.2016 р. (Тиненик І.Б., Чумак А.І.).

5. ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури.

Шкільний рівень.

-         Учителі-тренери шкільного семінару-практикуму «Сервіси Google: реалії і перспективи» (Єфіменко І.О.).

-         Участь у науково-практичній шкільній Інтернет-конференції «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти» (стаття  Єфіменко І.О.).

-         Проведення майстер-класу (Юнков П.С.).

Міський рівень.

-         Участь  у майстер – класі «Виготовлення штучних квітів з тканини»(Єфіменко І.О.)

Всеукраїнський рівень.

- Дистанційні курси: «Сервіси Google в професійній діяльності вчителя». Науково-методичний центр  м. Біла Церква  (Єфіменко І.О., Юнков П.С.).

Підвищення кваліфікації.

Протягом 2016-2017 навчального року  на курси підвищення кваліфікації при КОІППІ імені В.Сухомлинського було направлено 5  педагогів:    Ласковську А.О., вихователя ДНЗ; Бондар О.В., заступника директора з НВР, вчителя математики; Ланецьку В.В., вчителя зарубіжної літератури, російської мови, Кушнірову Н.І., вчителя музичного мистецтва, Федоренко О.М., вчителя української мови й літератури. Звіти педагогів про проходження курсів підвищення кваліфікації заслухано на педагогічних радах.

У 2017 році  проходження курсів підвищення кваліфікації заплановано для таких педагогів: Котляренко Н.М., заступника директора з НВР, вчителя української мови й літератури, Жук О.А., вчителя початкової школи, Стецюк Г.П., вчителя початкової школи.

       Атестація педагогічних працівників.

У 2016-­2017 навчальному році атестувалося  7 педагогів різних фахів: Репецька Н.А., директор, вчитель зарубіжної літератури, російської мови,  Ланецька В.В., вчитель зарубіжної літератури, російської мови,     Тиненик І.Б., вчитель математики, інформатики, Чумак А.І., вчитель географії, Юнков П.С., вчитель фізичної культури, Білоскурська О.В., вчитель німецької мови, Білоскурська О.В., вихователь ГПД. Атестація відбувалася у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Міністерства освіти й науки України  №930 від 06.10.2010 року (зі змінами), наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 16.09.2016 року № 696/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році», наказу по закладу від 16.09.2016 року № 472 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році».

Було складено план роботи атестаційної комісії в 2016-2017 навчальному році. Прийнято заяву  від  Чумак А.І., учителя географії, що атестувалася позачергово.

Складено графік проведення засідань атестаційної комісії та графік відкритих уроків і позакласних заходів вчителів, які атестуються.

Члени атестаційної комісії вивчили рівень професійної підготовки вчителів за блоками: науково-теоретична підготовка вчителя;   методична підготовка вчителя; виховна робота; громадсько-педагогічна діяльність.

У ході атестації оцінено:   уміння планувати педагогічну діяльність;        уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів; рівень науково-методичної діяльності; рівень викладання предмету; вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;      результати навчально-виховної діяльності.          

З 15.02.2017 р. по 15.03.2017 р. у закладі проведено місячник «Я атестуюсь!» (наказ №77 від 10.02.2017 року). Атестаційна комісія протягом року та під час  місячника «Я атестуюсь!» відвідувала уроки, позакласні заходи, майстер-класи,  познайомилася із системою роботи педагогів, обговорила  результативність їх роботи, узагальнила  методичні матеріали. На педагогічній раді закладу, яка відбулася 23 березня 2017 року, були представлені творчі звіти педагогів, які атестувалися, доробки у вигляді електронних презентацій, буклетів.

Результати атестації 2017 року такі:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 3 педагогам (Юнкову П.С., вчителю фізичної культури, Білоскурській О.В., вчителю німецької мови, Білоскурській О.В., вихователю групи продовженого дня);
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 педагогу (Чумак А.І., вчителю  географії);
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 1 педагог (Репецька  Н.А., учитель зарубіжної літератури та російської мови);
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 1 педагог (Тиненик І.Б., учитель математики);
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог (Ланецька В.В., учитель зарубіжної літератури та російської мови).

З  метою  виявлення  талановитих  вчителів,  удосконалення  фахової  майстерності, стимулювання їх творчого самовдосконалення педагоги закладу взяли участь у міських  етапах Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017», «Вихователь року-2017». У номінації «Початкова школа» заклад представляла Лихошерстова І.А., а у номінації «Вихователь ГПД» - Прокопенко А.С. Педагоги на достатньому рівні проявили свої педагогічні та творчі здібності.  

Усі колективні, групові, індивідуальні, дистанційні  форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення єдиного підходу щодо методичної роботи в закладі, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення й поширення педагогічного досвіду, впровадження інноваційних Інтернет-ресурсів в навчально-виховний процес, спонукання до педагогічної творчості.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2016/2017 навчальний рік

Робота шкільної бібліотеки в 2016/2017 н. р. здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», Положення «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом МОН №139 від 14.05.1999 р., Концепції національного та громадянського виховання, інших нормативних документів, річного плану навчально-виховної роботи школи.  

Бібліотека – це світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець. Сучасну школу неможливо уявити без інформаційного простору, який створюється за допомогою бібліотечного комплексу. Бібліотека є центром, який забезпечує доступ до різноманітної інформації. Головною метою бібліотеки в 2016-2017 навчальному році був пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх пізнавальних потреб.

Шкільна бібліотека працювала над проблемою «Формування інформаційної культури у школярів», тому своїм завданням вважала:

-         активізувати роботу підвищення читацького інтересу у школярів;

-         цілеспрямовано працювати над збереженням та поповненням бібліотечного фонду;

-         сприяти підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури;

-         широко популяризувати українську культуру, виховувати глибоку повагу до державної мови і духовних надбань українського народу та інших народів.

-         активно підтримувати Всеукраїнську акцію «Живи, книго!».

Для виконання цих завдань необхідно насамперед формувати в шкільній бібліотеці фонд літератури за основними галузями знань, який би задовольняв освітні потреби школярів та педагогів. З метою розширення книжкового фонду, шкільна бібліотека регулярно проводить акцію «Книжка – подарунок шкільній бібліотеці». Активну участь в цій акції беруть учні, вчителі, батьки та громадські організації.

Бібліотека має систематичний та алфавітний каталоги, які допомагають в інформаційному обслуговуванні вчителів та школярів, ведуться картотеки газетно-журнальних статей. Змістовному розкриттю книжкового фонду допомагають постійно діючі відкриті тематичні полички, які регулярно поновлюються новими експонатами (фотографіями, дитячими малюнками, поробками): «Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на землі»; «Наша мова калинова»; «Лицарі української культури»; «Здоров’я дитини – здоров’я нації»; «Педагоги-новатори Кіровоградщини»; «Громадянське виховання»; «Для допитливих «Хочу все знати»; «Нові надходження»; «У колі рідної сім’ї»; «Великі думки великих людей».

Щоб задовольнити запит читачів з окремих тем, у бібліотеці оформлені тематичні папки для учнів та вихователів: «Працюємо над проблемою школи»; «Педагоги-новатори Кіровоградщини»; «Громадянське виховання»; «Превентивне виховання»; «Екологічне виховання»; «Родом з України»; «Реферати по біології та зоології».

Інформаційна культура учнів формується шляхом популяризації бібліотечно-бібліографічних знань. Разом з активом бібліотеки проводяться бібліотечні уроки: «Знайомство з бібліотекою», «Правила поводження з книгою», «Звідки прийшла книга», «Структура книжки», «Науково-пізнавальна література», «Як читати газету», «Бібліографія – твій компас у книжковому морі».

Спільно з учителями бібліотекар проводить бібліотечно-бібліографічні години. Велику допомогу у  веденні цієї роботи беруть публікації таких періодичних видань як «Шкільна бібліотека», «Шкільний світ», «Виховна робота», «Класному керівнику», «Освітянське слово».

Інформаційні потреби читачів бібліотекар вивчає різними методами, серед яких: опитування, спостереження, аналіз письмових джерел.

Значну роль у щоденній праці бібліотекаря відіграє актив читачів. Його члени – найактивніші читачі 2-8 класів.

        На базі шкільної бібліотеки діє «Книжна лікарня», на практичних заняттях якого діти ремонтують книжки. Разом з активом зроблено куток читача, де учні можуть ознайомитися з правилами користування книгою, правилами поведінки в бібліотеці та як швидко і просто відремонтувати книжку.

З метою поліпшення роботи щодо збереження книжки, колектив школи бере активну участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Живи, книго!», у початкових класах працюють «Книжкові лікарні», де вчителі разом з учнями на уроках трудового навчання дають нове життя художнім книгам та підручникам; у 5-9 класах активно працюють пости бережливих, які контролюють стан підручників.

З метою виховання бережливого ставлення до книги, підвищення відповідальності за бережливе й правильне використання підручників, проведено в класах бібліотечні уроки, а саме:

- в 1 класі: «Правила спілкування з книгою. Гігієна читання. Як правильно читати»;

- в 2 класі: «Екскурсія до бібліотеки. Читач у бібліотеці (правила поводження в бібліотеці)»; «Види бібліотек, їх призначення»;

- в 3 класі: «Структура книг. Вибір книг в бібліотеці»; «Періодичні видання для молодших школярів»;

- в 4 класі: «Бесіда – діалог «Скарб таємничий із книжкової полиці»; «Твої перші енциклопедії, словники, довідники»;

- в 5 класі: «Вибір книг в бібліотеці. Бібліографічні показники». «Подорож до країни словникової»;

- в 6 класі: «Моя домашня бібліотека». Конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні та начитані»;

- в 7 класі: «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки».

Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки була спланована за пріоритетними напрямами:

- вивчення читацьких інтересів;

- виховання інформаційної культури;

- художньо-естетичне виховання;

- морально-правове виховання;

- екологічне виховання учнів.

Бібліотека задовольняє потребу дитини в пізнанні навколишнього світу, визначення свого місця у ньому, у вивченні історії та культури, природи та побуту рідного краю, в якому народилася й живе. Дитина має бачити у книзі магічну силу, яка може схвилювати, порадувати, вразити, дати відповіді на запитання, які ставить перед нею життя.

Шкільний бібліотекар Степанова Ю.В. проводить свою роботу згідно з річним планом, спрямовуючи її на виконання поставлених завдань основних документів по закладу (річного плану роботи закладу, планів проведення Місячників, тематичних тижнів, тощо), плану роботи бібліотеки.

Усі заходи по закладу супроводжуються тематичними виставками: «День знань»;  «Міжнародний день грамотності»; «Міжнародний день миру»; «До Дня працівників освіти»; «До Дня української мови та писемності»; «До Дня Збройних сил України»; «Дня захисту прав людини»; «День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; «До Міжнародного дня рідної мови «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема»; «До Всесвітнього дня дитини»;  «Наша Велика Перемога». Вони допомагають учням у підготовці домашнього завдання, написанні рефератів.

Щорічно відзначається в школі Всеукраїнський день бібліотеки. Актив бібліотеки проводить різноманітні заходи: виховне заняття «Бібліотека – книжчин дім», подорож у минуле «Перші бібліотеки».

Важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки в популяризації бібліографічних знань школярів, формуванні бібліографічної культури, розвитку читацьких інтересів є плідна співпраця бібліотекаря з педагогами-предметниками. При проведенні предметних тижнів, відкритих уроків, масових заходів, бібліотека надає допомогу вчителям у підборі необхідної інформації та оформленні книжкових тематичних виставок.

Основні показники роботи:

Читачі (всього) - 295: вчителі та інші працівники закладу - 35; учні - 230.

Книговидачі (всього) - 6440.

За галузями: суспільно-політична - 260; природнича - 265; технічна - 280; мистецтво - 260; мовознавство та літературознавство - 355; художня література -1420.

По вікових категоріях: 1-4 класи - 1850; 5-9, 11 класи - 1500.

За призначенням: підручники - 4300; журнали та газети - 1400.

Відвідувань (всього) - 6045; вчителі та інші працівники - 1280; учні - 4765.

Згідно плану комплектування фондів шкільних бібліотек в 2016/2017 навчальному році закладом було отримано 332 екземпляри навчальної літератури.

Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, самоосвіті педагогів та учнів, проведенню дозвілля, науково-методичному та пізнавальному пошуку читачів. Багатогранна робота ведеться з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого становлення до книги, до шкільного підручника. Спільна робота вчителів і бібліотекаря дає можливість дітям не розминутися з розумною книгою, виховати гідних громадян незалежної держави. Навчити школярів любити книжку – завдання бібліотекаря і педагогів школи. Тому велика увага приділяється виробленню навичок користування бібліографічною інформацією, вихованню культури читання. Хочеться відзначити, що в 2016-2017 навчальному році найактивніше читаючим класом був 4 клас (класний керівник Ішова В.О.) та 3-Б клас (класний керівник Гончарова М.П.).

В умовах відродження національної культури вся робота проводиться в пошуках нових форм і методів по забезпеченню інформаційних потреб учнів. Тож резерви шкільної бібліотеки у справах інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, робота над вдосконаленням підбору фонду бібліотеки, тісний зв’язок з батьківським комітетом, педагогічним колективом сприяють утвердженню бібліотеки як інформаційного і освітнього центру.

Бібліотека ставить перед собою завдання:

       створити елементи бібліографічних занять в електронній  формі;

       використовувати в роботі компакт–диски з презентаціями бібліотечних уроків;

       формування єдиного бібліотечного простору шкіл міста;

       здійснити підтримку та супровід функціонування веб–сторінки шкільної бібліотеки.

Організація харчування

У 2016/2017 н. р. повноцінне харчування вихованців ДНЗ та учнів закладу здійснювалося відповідно до наказів по закладу від 17.08.2016 року № 380 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладу у 2016-2017 н.р.», від 25.08.2016 року № 384 «Про внесення зміни до наказу по закладу від 28.01.2016 року № 63 «Про організацію харчування учнів та вихованців на 2016 рік», від 03.01.2017 року № 13 «Про організацію харчування учнів та вихованців ДНЗ на 2017 рік».

Котляренко Н.М., заступник директора з НВР, відповідальна за організацію харчування, у своїй роботі з даного питання керувалася  відповідними нормативними документами, інструкціями, рекомендаціями УО.

У закладі були розроблені, затверджені та погоджені  графіки  харчування учнів у шкільній їдальні, дотримувався режим харчування. Питання щодо  організації харчування учнів та вихованців ДНЗ розглядалися на педагогічній раді («Про стан організації гарячого харчування» протокол № 9 від 29.08.2016 року, «Про  стан  організації харчування дітей у закладі» протокол № 10 від 17.10.2016 року, «Про стан організації гарячого харчування у закладі за І семестр» протокол № 11 від 29.12.2016 року, «Про організацію харчування на 2017 рік» протокол № 1 від 05.01.2017 року, «Про стан організації харчування у закладі» протокол № 2 від 23.03.2017 року), Раді по харчуванню, нарадах при директорові, батьківських зборах.

Організація харчування здійснювалася  відповідно примірних двотижневих меню на осінній період, зимовий період , весняний період для учнів, осінньо-зимовий, весняний  період для вихованців ДНЗ, з урахуванням вікових груп дітей, грошових норм Управління  Держпродспоживслужби у м.Кропивницькому, розробленому  режиму харчування вихованців ДНЗ та учнів закладу, графіка видачі страв з харчоблоку.

Щоденно Лапко С.В., сестрою медичною, та кухарями закладу, складалася меню-розкладка  на основі двотижневого меню з дотриманням  розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об'єму готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп. Щоденне меню (ДНЗ, школа) із зазначенням виходу кожної страви, завірене керівником закладу, розміщувалося у кутках «Меню».

Відповідно до наказу по закладу від 29.12.2016 № 687 «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини» створено комісію, завдання якої не рідше одного разу на місяць проводити комісійні перевірки на харчоблоці щодо дотримання норм закладки та виходу готової продукції.

У закладі постійно контролюються умови зберігання та терміни реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини, якість їжі, дотримання технології приготування страв, питний режим, дотримання режиму харчування дітей, виконання норм харчування,  виконання затвердженого набору продуктів з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю, ведення документації комірником та сестрою медичною, дотримання працівниками кухні санітарно-гігієнічних  правил  облаштування  і утримання харчоблоку,  не допущення на харчоблок сторонніх осіб, використання приміщення  їдальні  не за цільовим призначенням.

           При замовленні продуктів харчування Ніколаєнко Н.О., комірник, дотримується розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства і не замовляє продукти, заборонені Інструкцією для вживання учнями, вихованцями ДНЗ в навчальному закладі.

         У закладі забезпечено  двотижневий запас   продуктів  тривалого   терміну зберігання, здійснюється облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку встановленої форми, суворо контролюються умови зберігання та терміни реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини. Прийом продуктів харчування здійснюється при наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи). Систематично ведеться журнал бракеражу сирої продукції.

          Лапко С.В., сестра медична,  постійно контролює організацію та якість  їжі, знімає пробу страв за півгодини до видачі їжі дітям у об'ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладці відповідно температури, при якій вживатимуться страви, результати зняття проби вносить до Журналу бракеражу готової продукції; контролює дотримання технології приготування страв, є присутньою під час відбирання проб кухарем.

         Лапко С.В., сестра медична, контролює виконання норм харчування у навчальному закладі, аналізує виконання затвердженого набору продуктів щомісячно кожні десять днів протягом року з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю, за необхідності проводить коригування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування, щомісячно інформує УО  про дотримання норм харчування у закладі  (ДНЗ, школа). А Ніколаєнко Н.О., комірником, до централізованої бухгалтерії  управління освіти двічі на тиждень подавалася інформація щодо харчування учнів.

      Щотижня контролює виконання персоналом їдальні закладки, облік продуктів та умови їх зберігання, веде підрахунок у відомості накопичування продуктів, своєчасно відмічає дані в журналі бракеражу готової продукції. Кухарі закладу щодня забезпечують групи ДНЗ, групи продовженого дня достатньою кількістю кип'яченої води. Вони видають готові страви тільки після зняття проби сестрою медичною та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі готових страв. Вихователі ДНЗ,  ГПД значну увагу приділяють формуванню в учнів культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі, дотримуються режиму харчування дітей, що встановлений у навчальному закладі.

Лапко С.В., сестра медична, контролює санітарний стан харчоблоку, груп ДНЗ та груп продовженого дня, забезпечує виконання протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь, проводить санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку.

        На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради  від 28.12.2016 р. № 1042/0 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік»  режим харчування вихованців ДНЗ триразовий (сніданок, обід, полуденок), розмір плати, що вносять батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей у ДНЗ на рівні 60% від повної вартості на день до 31.12.2017 року. Від оплати за харчування звільняються вихованці пільгових категорій, на рівні 50% від повної вартості на день відбувається оплата харчування.

       Так, у 2016/2017 н. р. пільговим (100%)  харчуванням були забезпечені вихованці ДНЗ: у вересні - 4, у жовтні, листопаді – 6; у грудні, січні – 4; у лютому – травні – 7 (Шульга В., Старостіна В., Старостіна  О., Рощин Д., Алфімова  М., Забродній О.,  Забродній Т.), категорії: дитина, батько, якої є учасником АТО, діти з малозабеспечених сімей.

       Пільговим (50%)  харчуванням були забезпечені вихованці ДНЗ: у жовтні - 1, листопаді – 1; у грудні – 3; у січні – травні – 1 (Мельниченко Г., Забродній О., Забродній Т.), категорія: діти з багатодітних сімей.

       Вихователі ДНЗ, ГПД та класні керівники 1-11 класів ведуть облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням.

Режим харчування учнів 1-4 класів одноразовий (сніданок). Режим харчування учнів пільгових категорій одноразовий (обід), з відвідуванням групи продовженого дня двохразовий (сніданок, обід).

У 2016/2017 н.р. пільговим (100%) харчуванням у школі  було охоплено: у вересні -17 учнів; у жовтні - 18 учнів; листопаді - 17 учнів; грудні - 14 учнів; січні – 12 учнів; лютому – 16 учнів; березень, квітень – 15 учнів; травень – 14 учнів (Чайковський О., Писарєв Д., Ткаченко А., Гаморя В., Гудима О., Бойко В., Сінічків А., Георгієв Ф., Цибульський Д.   Старостін О., Гонца В., Волохова М., Рощина А., Алфімова  А., Мила А., Мартьянова І., Голубицька Є., Василенко А., Бойко Г., Дубик Д.), категорії: дитина-сирота, діти, позбавлені батьківського піклування, діти малозабезпечених сімей, що отримують державну соціальну допомогу; діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, батьки яких беруть участь в АТО.

У 2016/2017 н. р. організовано гаряче харчування для учнів  (сніданки, обіди): у вересні – 160, у жовтні – 168, у листопаді – 193, у грудні – 182, у січні – 161, у лютому – 166, у березні – 161, у квітні – 165, у травні – 163. Всього – 1519 порцій.

Щомісячно (не пізніше 3 числа), Котляренко Н.М., заступником директора з НВР, подається до УО статистична звітність щодо організації харчування дітей пільгових категорій.

Протягом 2016/2017 н. р. у закладі було організовано дієтичне харчування (сніданок, обід):

 • з 02.09.2016 р. до 31.10.2016 року  Савенку Максиму, Савченко Марині, учням 2 класу, що мають харчову алергію на курине м’ясо. Дієтичне харчування призупинене відповідно до наказу по закладу №557 від 31.10.2016 року «Про призупинення дії наказу №444 від 01.09.2016 року «Про організацію дієтичного харчування Савенка Максима, Савенко Марини»;
 • з

У відповідності до меню учні вживали салати із свіжих овочів, м’ясні, рибні, молочні блюда, фрукти. Прийом їжі учнями школи було організовано відповідно до графіку гарячого харчування, який  вивішено в обідній залі. При складанні графіка приймання гарячого харчування було враховано необхідність обов'язкового охоплення гарячим харчуванням учнів початкових класів, а також дітей пільгових категорій. За кожним класом у їдальні навчального закладу закріплені столи. Готові страви видавалися кожному класу окремо. Діти харчувалися вчасно. Страви були гарячими й відповідали  меню-вивісці.

Частина учнів 1-11 класів користувалася буфетною продукцією та обідами за кошти батьків. Уся буфетна продукція відповідала  вимогам.

Проводилася робота щодо організації раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров’я учнів 5-11 класів, а саме: роз’яснювальна робота з батьками та учнями щодо важливості гарячого харчування та дотримання здорового способу життя. Педагоги  привчали дітей до самообслуговування і прищеплювали  їм культурно-гігієнічні навички: миття рук перед уживанням їжі й після неї, полоскання рота після їжі, користування індивідуальними рушниками, паперовими серветками, столовими приборами, а також звертали увагу на культуру поведінки дітей за столом.  

З метою забезпечення дітей водою гарантованої якості, для профілактики інфекційних захворювань та захворювань, що викликані хлорорганічними сполуками, в шкільній їдальні використовувалася кип’ячена вода.  

Актив батьківської ради систематично контролював якість  харчування, естетичне оформлення обідньої зали.

21 лютого 2017 року начальником управління освіти Кіровоградської міської ради  Костенко Л.Д. було здійснено контроль організації якості харчування дітей у закладі та виявлено ряд недоліків: меню-вимога оформлена не належним чином, не оформлена заміна страв. Для усунення  недоліків у роботі працівників харчоблоку здійснені наступні заходи:

- документація харчоблоку приведена в належний стан згідно нормативної бази, своєчасно оформляється меню-вимога;

- заміна страв прописується у Журналі бракеражу готової продукції і контролюється сестрою медичною Лапко С.В.;

-  посилено щоденний контроль за організацією харчування в навчальному закладі;

- 23.02.2017 року здійснено комплексну перевірку організації харчування Радою по харчуванню, складено акт перевірки;

-  24.02.2017 року здійснено інвентаризацію продуктів та продовольчої сировини Радою по харчуванню, складено акт перевірки;

- відповідно до наказу управління освіти №147/0 від 23.02.2017 року «Про результати перевірок», наказу по закладу від 23 лютого 2017 року № 108 «Про результати перевірки організації харчування» за несумлінне виконання посадових обов’язків притягнено до дисциплінарної відповідальності (наказу по закладу від 23 лютого 2017 року № 30-к «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності») таких осіб:  Ніколаєнко Н.О.,  комірника, Бойко А.В., кухаря, Гончарову Р.О., кухаря, Лапко С.В., сестру медичну.

Контроль за організацією харчування учнів ведеться відповідно плану заходів щоденного контролю та  разом з Радою по харчуванню. Проведено 3 засідання Ради по харчуванню, відповідно до наказу по закладу від 31.08.2016 №425 «Про Раду по харчуванню», протоколи  ради висвітлено на сайті закладу. Комісією ради по харчуванню систематично здійснюються перевірки організації харчування в закладі, недоліки зафіксовані у відповідних актах.

Аналіз виховної роботи за 2016-2017 н.р.

Виховна робота в 2016-2017 навчальному році здійснювалася відповідно до  Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного військово-патріотичного та громадянського виховання, річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

Зміст виховної діяльності будується у відповідності до визначених ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота проводилась з урахуванням методичної проблеми закладу та відповідно до виховної проблеми: «Реалізація  особистісно-орієнтованих  виховних  технологій  у  діяльності  школи з  метою розвитку творчої особистості школяра». Питання організації виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, засіданнях ради закладу. Управління виховною роботою здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи Бондар О.В. та Котляренко Н.М., педагог-організатор Кушнірова Н.І., керівник МО класних керівників Ніора О.Г..

Всі заходи та справи,  передбачені  річним   планом   роботи на 2016-2017 навчальний рік,  враховували  особливості  виховання  особистості  та  відображалися у:

-                     системі  загальношкільних заходів та КТС;

-                     роботі   органів  учнівського  самоврядування та гуртковій роботі;

-                     роботі з  батьківською громадськістю та ради профілактики;

-                     спільній  діяльності закладу та  громадських організацій.

Відповідно до плану проведення КТС протягом року було проведено 9 тематичних Місячників, кожен з яких мав свою назву, девіз, мету та орієнтовну план-сітку, накази по закладу про організацію, проведення та за підсумками їх проведення.

Актуальними та значущими на даний час залишаються заходи з національного військово-патріотичного напрямку виховання. В закладі видані накази по школі з питань патріотичного виховання («Про організацію та проведення Місячника громадянського виховання», в рамках якого передбачено проведення декаду патріотичного виховання, «Про організацію та проведення Місячника морально-правового виховання», «Про організацію та проведення Місячника військово-патріотичного виховання» тощо). Окремо сформована папка з нормативними документами постійно оновлюється, а документи підлягають вивченню педагогами. На основі нормативної бази розроблені додаткові заходи патріотичного спрямування по закладу, затверджені директором.

Планування роботи з патріотичного виховання є складової загального плану виховної роботи, який розроблений відповідно програми «Основні орієнтири виховання» за визначеними напрямками. Кожен тематичний захід, незалежно від спрямування та рівня проведення, був пронизаний духом патріотизму. Так, в вересні в рамках Місячника громадянського виховання та декади патріотичного виховання були відзначені: День міста, дні партизанської слави та партизанського руху в Україні, День народження В.Сухомлинського. Окрім того, більше 25 учнів закладу брали участь в міських конкурсах дитячого малюнку до Дня міста. Протягом навчального року в закладі проводилися щомісячні акції волонтерської допомоги воїнам в зоні АТО: збір коштів для придбання необхідних речей, їжі, заготовок на зиму, теплих речей, листів та малюнків на підтримку бойового духу бійців. В жовтні та грудні відзначалися День Захисника Вітчизни та День Збройних сил України, в рамках яких відбулися зустрічі учнів старших класів із воїнами АТО.

Відповідно до річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік, плану заходів Місячника військово-патріотичного виховання та з метою виховання учнівської молоді в дусі патріотизму і поваги до історії української держави, в закладі були проведені такі заходи: Єдиний тематичний урок, присвячений Дню Соборності України на тему «Україна – незалежна, Соборна і неподільна»; Єдиний урок-реквієм на вшанування пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні; «круглі столи» з учнями класів на вшанування пам'яті Героїв Крут «Українські Січові стрільці – символ нації»; тематичні інформаційні хвилинки на уроках історії, присвячені Дню Соборності України, вшануванню пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні та вшануванню пам'яті Героїв Крут; тематичні виставки друкованих матеріалів, фотоматеріалів, статей, присвячених Дню Соборності України, вшануванню пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні та вшануванню пам'яті Героїв Крут.

З метою виховання учнівської молоді в дусі поваги до історії, культури, традицій українського народу та підтримки бойового духу захисників Батьківщини в квітні 2017 року педагогічний колектив взяв участь у фестивалі-виставці пасхальних кошиків «Величне свято Великодня», метою якого було привітати бійців АТО зі святами. Відповідно до наказу по закладу були призначені відповідальні особи за підготовку та участь в даному конкурсі, визначені основні напрямки реалізації створення великодніх композицій, обговорені пропозиції на засіданні МО класних керівників. Високий рівень організації роботи щодо участі у загальноміському заході показали такі класні керівники: Жук О.А., Стецюк Г.П., Гончарова М.П., Ішова В.О., Лихошерстова І.А., Пустовойт Т.Л., Ніора О.Г., Мельниченко Н.С., Єфіменко І.О.. Фото-звіт про участь у виставці розміщений на веб-сайті закладу.

В напрямку розвитку військово-патріотичного виховання школярів, забезпечення формування і розвитку соціально значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та навчання підростаючого покоління  загін юних патріотів, учнів 7-9 класів, під керівництвом Юнкова П.С. та Чумак А.І. взяв участь в V міському військово-патріотичному конкурсі строю та патріотичної пісні «Майбутній захисник України», де отримав грамоту за виконання стройових вправ.

Також вже в травні 2017 року проведені тематичні заходи, уроки мужності, круглі столи, диспути на відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; зустрічі учнівської молоді з ветеранами та учасниками Другої світової війни 1939-1945 років, учасниками АТО в Донецькій та Луганській областях, представниками волонтерських рухів, духовенства; активізована робота волонтерських загонів в класах в рамках участі в обласній акції «Зірка пам'яті» з метою відвідування та надання посильної допомоги підопічним ветеранам.

З даного напрямку в закладі працював гурток військово-патріотичного виховання за навчальною програмою гуртка козацько-лицарського виховання «Джура». Основна мета – формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, виховання загальнолюдських цінностей шляхом виконання кодексу «Лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки.

Знаковою подією для всіх учасників навчально-виховного процесу стала участь в міському конкурсі шкільних гімнів, метою якого визначено виховання творчо активної, талановитої, патріотично свідомої учнівської молоді в дусі поваги і любові до своєї малої Батьківщини – рідного міста та свого навчального закладу. За підсумками конкурсу гімн НВО №33 увійшов в 10-ку кращих гімнів навчальних закладів, і це сприяло підняттю духу патріотизму до рідної школи дітей та дорослих.

В рамках Місячника трудового виховання та згідно плану КТС  у закладі проводились різноманітні тематичні заходи, цікаві зустрічі із працівниками різних галузей виробництва, екскурсії на підприємства міста, конкурси малюнків та творчих поробок учнів тощо. Під керівництвом педагога-організатора Кушнірової Н.І. велика кількість учнів школи брала участь у різноманітних конкурсах малюнків та плакатів, фотоконкурсів на рівні міста та області. Так учениця 11 класу Попова Анастасія стала переможцем в номінації «Пейзаж» міського фотоконкурсу «Моя Україна» та її робота відправлена на обласний етап.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік, плану спортивно-масової роботи та з метою пропаганди олімпійських ідеалів та фізичної культури і спорту, як важливих чинників утвердження здорового способу життя було проведено багато цікавих заходів. Серед найяскравіших можна виділити такі: в листопаді на базі закладу був проведений тематичний спортивно-масовий захід «Спорт для всіх!» для учнів 5-7 класів за участю представників міських спортивних громадських організацій та тренерів спортивних шкіл міста, а в грудні за ініціативи вчителя фізичної культури Юнкова П.С. та за допомогою активу учнівського самоврядування - спортивне свято «Олімпік». Традиційно учні беруть участь у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», що проходить серед учнів трьох вікових категорій; у фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт» та інших. Як результат – достатня підготовка та готовність дітей до участі у спортивних змаганнях більш високого рівня.

З метою формування відповідального ставлення до власного здоров'я, самосвідомості учнів з питання вироблення сталої активної позиції щодо негативних звичок, вироблення навичок і умінь реалізації здорового способу життя, сприяння засвоєнню учнями загальнолюдських культурних цінностей для розвитку власної особистості, духовного збагачення, спрямовування діяльності учнів на вдосконалення особистості методами самопізнання і саморозвитку з 01 по 30 листопада 2016 року був проведений Місячник формування здорового способу життя. В рамках Місячника відбулися традиційні заходи (лінійка під гаслом «Здоровим бути здорово!», викладка методичної та пізнавальної літератури з питань профілактики негативних звичок та їх наслідків в шкільній бібліотеці, виховні години на теми: «Діаманти нашої душі» до Міжнародного дня толерантності, «Доброго вам здоров'я!» до Міжнародного Дня боротьби з палінням, «Сестрички-звички. З ким дружити, а кого обминати?» з відео-обзором анімаційних фільмів з профілактики здорового способу життя для учнів 1-5 класів та відео лекторій на тему «Наркотичні, психотропні, токсичні речовини. Наслідки їх вживання» для учнів 8-11 класів; конкурси дитячого малюнку на тему «Хочу жити в якісному світі» серед 1-11 класів із подальшою участю в міському конкурсі та серед учнів 1-4 класів «О, спорт! Ти – друг!»). Своєрідним підсумком Місячника формування здорового способу життя став КТС-Фестиваль «Молодь обирає здоров'я», в якому взяли участь учні всіх класів. Головною темою виступів була агітаційно-роз’яснювальна робота, популяризація та пропаганда здорового способу життя. Завдання Фестивалю передбачали сприяти активізації молодіжного руху за здоровий спосіб життя, набуттю та засвоєнню нових знань про здоровий спосіб життя,  підвищенню рівня інформованості молоді з питань профілактики вживання шкідливих речовин, виявлення, обмін та розповсюдження кращого досвіду щодо запобігання негативним проявам серед дітей та молоді засобами мистецтва (вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності тощо). Окрім тематичних виступів, які розкривали проблему відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей, фактори впливу, ризики та наслідки появи негативних звичок в юному віці, шляхи вироблення навичок та умінь реалізації здорового способу життя, учні 7-11 класів на чолі із класними керівниками представили власні відео та презентаційні матеріали, продемонструвавши варіанти практичного застосування навичок здорового способу життя. За результатами Фестивалю за креативність задуму, якісну підготовку та високий рівень освіченості учнів з питань пропаганди здорового способу життя особливо були відзначені такі класи: 4 клас (кл.керівник Ішова В.О.), 1 клас (кл. керівник Лихошерстова І.А.), 6 клас (кл.керівник Путовойт Т.Л.), 7 клас (кл.керівник Ніора О.Г.), 9 клас (кл.керівник Мельниченко Н.С.), 11 клас (кл.керівник Єфіменко І.О.).

Цікаво та сучасно пройшов Місячник української писемності та мови. Родзинкою проведених заходів було їх дистанційне проведення через мережу інтернет та інтерактивні форми роботи. В підсумку Місячника традиційно було проведене свято «Рідної мови».

Відповідно до наказу від 09 листопада 2016 року № 580 «Про проведення Місячника морально-правового виховання», згідно річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік та з метою підвищення рівня правової культури, активізації роботи з морально-правового виховання школярів з 15 листопада по 15 грудня 2016 року був проведений Місячник морально-правового виховання. Серед великої кількості запланованих та проведених заходів виділяються такі заходи: правовий лекторій для учнів 9-11 класів та їх батьків з питань адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів; година спілкування «Правовий лікбез. Дитина-родина-суспільство-держава» для учнів 7-9 класів; До Дня збройних сил України та відзначенню Міжнародного дня волонтера проведені виховні години «На сторожі миру і безпеки», відбулися зустрічі з випускниками школи-учасниками АТО та волонтерами. В рамках Всеукраїнського тижня права, згідно плану його проведення проводилися такі заходи - тематична лінійка з нагоди відкриття Всеукраїнського тижня права; оформлені тематичні стенди по закладу та в класних кімнатах «Правовий лікбез. Ще раз про права та обов’язки дітей»; створена правова експозиція, присвячена даті проголошення Загальної декларації прав людини та громадянина; розроблений правовий бюлетень «Кримінальна відповідальність за хуліганство»; організований перегляд відео-презентацій «Злочини та проступки» для учнів 7-8 класів та «Я і мої права» для учнів 5-6 класів; проведені виховні години до Всесвітнього дня прав людини і порядку на тему «Подорож в Країну права» для учнів 1-4 класів та «Права, свободи, обов’язки» для учнів 5-11 класів; відео-лекторій «Правова кіномережа» - перегляд та аналіз відеоматеріалів на правову тематику для учнів 8-11 класів; серед учнів 7-9 класів проведена гра-змагання «Правовий квест»; лекторська година з питання профілактики виникнення конфліктних ситуацій в родині на засіданні «Батьківського всеобучу».

У квітні - Місячник екологічного виховання - весь педагогічний та учнівський колектив долучився до міської акції «Чисте місто». Були проведені суботники, надана допомога жителям мікрорайону закладу із прибирання прилеглої території. Формуванню ціннісного ставлення до праці та оточуючого світу сприяли тематичні виховні години, проведення рейдів перевірки стану підручників, тощо. Вже третій рік продовжується шкільний проект «Сміття – це гроші», в рамках якого діти продовжують вчитися сортувати сміття.

Протягом року колектив закладу тісно співпрацював із «Приватбанком» м.Кропивницького з метою навчання дітей фінансової грамотності та заощадження, неодноразово проводились цікаві уроки як на базі закладу, так і в філіях установ банку.

Важливу роль в естетичному вихованні відіграють твори образотворчого мистецтва, музика, художня література, театр, кіно, телебачення тощо. Тому учні нашої школи постійні глядачі Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, вдячні слухачі Дитячої філармонії. Добрі наслідки дає співробітництво з Кіровоградським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді – учні закладу відвідують гуртки та різноманітні заходи. В квітні 2017 року учнівський колектив 3-9 класів взяв участь в загальноміському танцювальному флешмобі до Всенвітнього дню танцю із встановленням рекорду.

З метою пропаганди учнівського самоврядування, розвитку дитячого лідерства і формування активної громадянської позиції школярів в травні 2017 року член учнівського самоврядування Пшенична Анна, учениця 8 класу, під керівництвом педагога-організатора взяла участь в міському конкурсі «Лідер року-2017».

Протягом навчального року з метою підвищення рівня відповідальності учнів за власні негативні поступки, порушення правил та обов’язків щотижнево проводився рейд «Урок» та відбувався аналіз стану відвідування, запізнення на уроки учнями закладу. За результатами роботи проводились профілактичні бесіди з виявленими порушниками дисципліни, зустрічі з їх батьками тощо. Аналізуючи стан виховної роботи в школі за рік слід відмітити і виконавчо-дисциплінарну діяльність класних керівників. Всі класні керівники завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків, вчасно реагують на зауваження, вказівки адміністрації. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. У цілому завдання виховної роботи, поставлені на 2016-2017 навчальний рік, виконані.

Традиційно велика увага приділялась педагогічним колективом питанню організації змістовного дозвілля та відпочинку учнів влітку. Відповідно до плану роботи закладу в травні 2017 року було організовано роботу дитячого закладу відпочинку «Веселка» (начальник закладу відпочинку – Прокопенко А.С., старший вихователь – Кушнірова Н.І.),  в якому протягом 14 робочих днів відпочивали та оздоровлювались учні закладу - 90 вихованців, з них 13 вихованців пільгових категорій: 1 - дитина-сирота, 2 - діти, позбавлені батьківського піклування, 3 - діти з малозабезпечених сімей, 3 – діти з багатодітних сімей, 2 - діти батьків, які є учасниками АТО, 2 - діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Відповідно вимог ДЗВ «Веселка»  мав необхідну нормативну документацію, затверджену управлінням освіти Кіровоградської міської ради, акти та дозволи, план та режим роботи. Була організована робота 4-х загонів відповідно віку дітей та 4-х гуртків (декоративно-ужиткового мистецтва «Веселі каруселі»; рукоділля «Корисні штучки»; військово-патріотичний «Джура»; бібліотечний «Книжкові друзі» ; англомовний «SUMMERCAMPTHERAINBOW»; краєзнавчий «Пізнаємо рідний край»). Кожен загін мав девіз та свою власну речівку. Діти з великим бажанням працювали над іміджем свого загону. Ця робота сприяла мобілізації та згуртуванню, усвідомленню розуміння однієї команди. Мета і завдання ДЗВ спрямувати перебування дітей в закладі відпочинку на їх комплексне оздоровлення через використання традиційних та інноваційних форм роботи; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, розуміння його переваг; забезпечити систематичні заняття фізичною культурою та спортом; залучити учнів до дослідницько-краєзнавчої роботи шляхом здійснення екскурсійної діяльності; формувати цілеспрямований інтерес до історії, традицій, змістовного культурного дозвілля.

Творчим колективом вихователів був складений  план роботи, в якому кожен день має тематичну назву, що дало змогу ефективно спланувати виховну роботу за напрямками діяльності: фізичний розвиток - гімнастика, змагання, пішохідні екскурсії, рухливі ігри; пізнавальний розвиток - відкриття різноманіття і краси оточуючого світу, вчитися бути відповідальним; естетичний розвиток - через музику, книгу, живопис, відвідування музеїв, парків, філармонії, бібліотек; творчий розвиток - виступи на концертах, участь у змаганнях, конкурсах, заняття в гуртках; екологічний розвиток - дбайливе ставлення до природи, піклування та участь у трудовій діяльності.

         Відповідно до плану виховної роботи, кожного дня діти мали змогу відвідати цікаві місця нашого міста. Діти з задоволенням відвідували: спортивний майданчик на р-ні Арнаутово; міський дендропарк; басейн на базі ОСДЮСШОР «Надія»; Кіровоградську обласну філармонію; обласну дитячу бібліотекуа імені Т.Г.Шевченка; меморіальний музей Л.М.Кропивницького; парки «Перемоги» та «Ковалівський»; обласний краєзнавчий музей; меморіальний комплекс «Фортечні вали» та «Козацький острів»; кінно-спортивний комплекс «Княжий двір»; майстер-клас у «Веселих карамелях»; центр дитячої та юнацької творчості та Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

З метою узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок з англійської мови було організовано роботу мовної  групи – «SUMMERCAMPTHERAINBOW». Вихователям допомагала волонтер - вчитель англійської мови НВО №32 Якушева Т.О.. Вона провела масу цікавих та розвиваючих занять з вихованцями закладу: «Can` tlivewithoutAdventures», «Wecansing, We Are Talanted», «The Creativity Day», «We can Dance».

Усі вихованці були охопленні гуртковою роботою, відвідували читальний зал шкільної бібліотеки, вчилися користуватися картою, плели браслети, шили м’які іграшки, вчилися сервірувати стіл та багато іншого. Дитячий заклад створив умови для педагогічно обгрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля дітей, що дало можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд. Виховна робота з дітьми мала тематичне спрямування на продовження КТД за всіма напрямками виховання. 

Гурткова робота та позакласна робота з учнями в 2016-2017 навчальному році

Відповідно до річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік протягом навчального року в закладі працювало 2 гуртки: хореографічний «АРТ-студія «Колосок» (керівник Майорова Н.В. – тижневе навантаження 8 годин) та військово-патріотичний «Джура» (керівник Чумак А.І. – тижневе навантаження 8 годин). Згідно з вимогами програм на початок навчального року керівниками гуртків були складені: тижневий розклад занять згідно навантаження, списки гуртківців по групам, календарне планування на рік, оформлені журнали обліку роботи та інструктажів з БЖ учнів. 

Протягом навчального року питання охоплення учнів закладу  гуртковою роботою, їх активність та результативність були під постійним контролем збоку адміністрації – проводились спостереження, відвідувались заняття гуртків, перевірялося ведення поточної документації, проводились співбесіди з керівниками гуртків, учнями та їх батьками.

На початок 2016-2017 навчального року заняттями в шкільних гуртках було охоплено приблизно 110 уч­нів (40% учнів школи), та на кінець навчального року їх кількість дещо зменшилась до 15% з причини відсутності занять хореографічного гуртка (керівник звільнилася). Аналіз вікового контингенту гуртківців свідчить про наступне: до відвідування хореографічного гуртка «АРТ-студія «Колосок» були залучені учні в основному початкових класів  (І-ІІІ групи). Контингент учнів військово-патріотичного гуртка «Джура» протягом семестру дещо змінювався з різних причин, але в основному до його складу входять учні 7-9 класів.

Всі заняття шкільних гуртків проводилися згідно розкладу та планів роботи. Окремі розклади занять складалися в канікулярні періоди, які затверджувалися директором та контролювалися адміністрацією.

Військово-патріотичний гурток «Джура» працює вже  рік під керівництвом Чумак А.І. Мета і завдання роботи гуртка, його оновлена патріотична спрямованість вимагає ретельного перегляду основних догм моральних цінностей. Тому діяльності цього гуртка приділялась особлива увага збоку адміністрації. Програмою гуртка передбачено використання елементів козацької педагогіки, досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає: любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини – України; готовність захищати слабших, молодших; шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі; непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності; відстоювання повної свободи і незалежність особистості, народу, держави; турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі; цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму; уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти; не шкодити своїми діями іншим.

Усі заняття гуртка були спрямовані на поглиблення вже існуючих знань вихованців, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів. В ході теоретичних занять вихованці ознайомлювалися з визначними подіями з історії рідного Кіровоградщини, вивчали історію запорізького козацтва, займалися туристсько-краєзнавчою роботою, військово-прикладними видами спорту. Більшість занять мала практичну спрямованість з елементами змагань та інтелектуальних ігор, бесід, зустріч з видатними особистостями. Згідно побудови програми гуртка та пристосування до вікових особливостей вихованців навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним. Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів здійснюється під час виконання практичних завдань, а також у формі вікторин, конкурсів та змагань. Слід зазначити, що гуртківці завжди беруть активну участь у різноманітних заходах як в школі, так і на рівні міста (міський правовий квест «Я маю право»; міська спортивна Спартакіада; конкурс малюнків «Моє рідне місто»; спортивний квест серед школярів міста «Ми обираємо здоров'я – ми обираємо життя!»; ІІІ міський тур військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); міський фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»; конкурс строю та пісні, «Ігри патріотів» та інші).

Постійно доповнюється зведена статистика досягнень та участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, змаганнях тощо.

Міжнародні конкурси та фестивалі

№ з/п Назва заходу Дата і місце проведення П.І. по Б. учасника заходу Результат П.І. по Б. керівника
1.

ХХ Міждународний конкурс шкільних медіа

Лютий 2017 року Учні 11 класу Участь Кушнірова Н.І.

Всеукраїнські конкурси та фестивалі

№ з/п Назва заходу Дата і місце проведення П.І. по Б. учасника заходу Результат П.І. по Б. керівника
1. Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» Лютий 2017 року Попова Анастасія, 11 клас Участь

Кушнірова Н.І.

Міські  та  обласні конкурси та фестивалі

№ з/п Назва заходу Дата і місце проведення П.І. по Б. учасника заходу Результат П.І. по Б. керівника
Міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» Вересень 2016 року

Попова Анастасія,

11 клас;

Черевата Марія та Череватий Олександр,

3-а клас;

Саннікова Олександра, 4 клас

І місце

ІІІ місце

ІІІ місце

Кушнірова Н.І.

Стецюк Г.П.

Ішова В.О.

Міський конкурс художнього слова та акторської майстерності, присвяченому Дню міста. Номінація «Художнє слово» Вересень 2016 року

Костенко Віталій, 5 клас;

Якименко Анастасія та Войтович Вікторія, 4 клас

Участь

Кушнірова Н.І.

Ішова В.О.

Міський конкурс дитячого малюнку «Моє рідне місто» Вересень 2016 року Учні 6-7 класів Участь Кушнірова Н.І.
Міські змагання футболу «Шкіряний м’яч » Вересень-жовтень 2016 року Учні 4-5, 6-7 класів Участь Юнков П.С.

Міський конкурс плакатів

«Ми обираємо життя без наркотиків»

Листопад 2016 року Учні 6-11 класів Участь

Кушнірова Н.І.

Міський

Конкурс дитячих малюнків «Я хочу жити в якісному світі»

Листопад 2016 року Учні 1, 3-А, 4 та 7 класів Участь

Лихошерстова І.А.,

Стецюк Г.П.,

Ішова В.О., Ніора О.Г.

Міський фізкультурно-патріотичний фестиваль

серед школярів «Козацький гарт»

Листопад 2016 року Команда учнів 5-9 класів Участь Петренко О.В.
V міський конкурс художнього слова та акторської майстерності «Театральна молодь літературного міста» Січень 2017 року

Костенко Віталій

 (5 клас)

Участь Кушнірова Н.І.

Міський конкурс «Степові

Джерела» номінація «Вокал»

Лютий 2017 року Мезенцева Анастасія, Попова Анастасія Участь Кушнірова Н.І.
Міські змагання зі спортивних ігор (гандбол) Лютий 2017 року Учні 8-10 класів Участь  
Міський конкурс малюнків «Податки очима дітей» Лютий 2017 року Учні 2-8 класів Участь Кушнірова Н.І.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» Лютий 2017 року Учні 1-9 класів Участь

Стецюк Г.П.

Ішова В.О.

Лихошерстова І.А.

Міські змагання зі спортивних ігор (волейбол) Лютий- березень 2017 року Учні 8-11 класів Участь Юнков П.С.
Міський конкурс на кращий шкільний гімн Квітень 2017 року Мезенцева Анастасія, Попова Анастасія Ввійшли в 10-ку Кушнірова Н.І.

Міський етап

Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Березень 2017 року Учні 2-8 класів Участь

Ішова В.О.

Єфіменко І.О.

Міські змагання «Старти надій» Квітень 2017 року Учні 5-11 класів Участь

Юнков П.С.

Міські змагання

з техніки спортивного туризму

Квітень 2017 року Учні 5-11 класів Участь

Юнков П.С.

Міський конкурс «Лідер року-2017» Травень 2017 року Пшенична Анна, 8 клас Участь Кушнірова Н.І.

V міський військово-патріотичний

конкурс строю та патріотичної пісні «Майбутній захисник України»

Травень 2017 року Учні 7-9 класів Участь

Юнков П.С.,

Чумак А.І.

Міський конкурс з декоративно-прикладного мистецтва (колаж) у рамках молодіжної акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»  Березень-травень 2017 року Учні 8 та 11 класів Участь Єфіменко І.О., Ніора О.Г.

З метою покращення роботи із залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів та напрямків, а також отримання високих результатів, педагогічним колективом НВО запланована робота, направлена на виконання наступних завдань у 2017-2018 навчальному році, а саме:

*       визначення мотиваційної сторони у отриманні знань;

*       стимулювання активності учнів;

*       забезпечення підвищеної відповідальності кожного вчителя за кінцевий результат у роботі з обдарованою дитиною;

*       розвиток потреби учнів поповнювати знання та навички протягом усього життя;

*       відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання.

Діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства

Питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві є актуальними. У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою. Діяльність педагогів з даного питання направлена на своєчасне виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя і виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави.

Соціальним педагогом закладу Доценко І.Л. та кожним  класним керівником 1-11 класів, вихователями ДНЗ та ГПД класів на початку навчального року був складений соціальний паспорт закладу і кожного класу, у яких зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих, такі, як: діти-сироти, напівсироти та діти під опікою; діти з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей; діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; діти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків (постраждали або беруть участь у проведенні АТО); діти-інваліди. Дітям цих категорій приділяється особлива увага. Класні керівники, вихователі ГПД та ДНЗ разом із представниками батьківських комітетів, соціально-психологічною службою закладу проводять рейди відвідування з метою обстеження побутових та житлових умов, складають відповідні акти обстеження.

Протягом 2016-2017 навчального року діти пільгових категорій активно залучалися до суспільно-масової, культурно-просвітницької роботи, як то: відвідування заходів Кіровоградської обласної філармонії, лялькового театру, музеїв, виставок, участь в загальношкільних та позашкільних концертах, фестивалях, проектах, спортивних змаганнях тощо. Відповідна робота проводилася і з батьками таких дітей, або особами, що їх замінюють (опікунами): індивідуальні та колективні зустрічі із працівниками соціальних служб міста та правоохоронними органами з метою надання інформаційно-консультаційних послуг з питань правової та соціальної обізнаності; з адміністрацією та педагогами закладу з метою профілактики або усунення виявлених проблемних питань у навчально-виховному процесі; їх активне залучення до спільної роботи з питань виховання та навчання дітей.

Діти вище вказаних категорій забезпечені пільговим харчуванням в закладі (відповідно до статусу та підтверджуючих документів), літнім відпочинком у пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням за державні кошти; діти-сироти мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті при наявності єдиного квитка. Щорічно адміністрація закладу звертається з клопотанням до місцевих органів влади про надання матеріальної допомоги дітям-сиротам для придбання спортивної форми.

Протягом ІІ семестру 2016-2017 навчального року практичний психолог           Назаренко С.І. проводила різноманітні заходи: тестування, анкетування, заняття з елементами тренінгів, психолого-педагогічні консультації для учнів «Пізнай себе» та для батьків «Сімейна педагогіка», проводила тематичні лекторські години в рамках «Батьківського всеобучу» з актуальних соціальних, правових, психологічних питань.

Особлива увага приділяється обліку учнів мікрорайону закладу, який здійснюється протягом серпня – вересня кожного року. Раз на місяць соціальним педагогом разом з громадськими інспекторами з охорони дитинства проводяться рейди «Урок», «Хто запізнився» та інші превентивні заходи, направлені на виявлення та недопущення фактів бездоглядності, безпритульності, насильства або жорстокого поводження з дітьми тощо.

Усі питання медичного забезпечення учнів закладу здійснює сестра медична. Проводяться регулярні медичні огляди учнів на різні інфекційні захворювання і вчасне їх виявлення, профілактичні щеплення дітей відповідного віку. Двічі на рік діти пільгових категорій проходять повне медичне обстеження при дитячій міській поліклініці із обстеженням вузьких спеціалістів закладу.

Одне з важливих питань та напрямків навчально-виховного процесу – адаптивна технологія виховання та навчання, метою якого є створення на уроці і в школі атмосфери доброзичливості, спокою, рівноваги, творчої ініціативи, що має позитивно впливати на здоров’я та психіку дітей. Сутність і стиль стосунків між учителем та учнем в такому разі забезпечують здійснення соціального захисту та охорони дитинства.

Підсумки чергування за 2016-2017 навчальний рік.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік та з метою дотримання порядку та вимог безпеки під час навчально-виховного процесу працівниками та учнями закладу, цілеспрямованої роботи з попередження виникнення травматизму, небезпечних ситуацій загрози життю і здоров'ю всіх учасників навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 навчального року систематично вивчалося питання якості чергування по закладу педагогічними працівниками та учнями 6-11 класів.

Перед початком навчальних семестрів були складені та затверджені графіки чергування для адміністрації, педагогічних працівників та учнів на території закладу під час навчально-виховного процесу. Протягом навчального року постійно велося спостереження за якістю чергування вчителів та чергових учнів. Необхідно зазначити, що не всі педагогічні працівники сумлінно та відповідально ставилися до покладених на них обов’язків, застосовували спостережливі та попереджувальні заходи щодо поведінки учнів із запобігання виникнення травмувань та небезпечних ситуацій, які б зашкоджували життю та здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. Згідно визначеного графіка перед початком чергування класів класними керівниками проводилися інструктажі з учнями щодо обов’язків чергового по закладу класу, відбувався розподіл за постами, обговорювались питання порядку дій в разі виникнення небезпечних ситуацій в приміщенні закладу та на його території.

В ході спостереження за найбільш активними порушниками порядку та дисципліни проводилися превентивні виховні заходи (бесіди, попередження, виправні терміни тощо) заступниками директора, черговими вчителями, класними керівниками та учнями чергових класів, відбувалися зустрічі з їх батьками. В результаті систематичної аналітичної роботи було виявлено ряд причин, що створюють умови для виникнення негативних, небезпечних ситуацій для життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу в приміщенні та на території закладу, як то:

-         недобросовісне виконання обов’язків чергового педагогами та  учнями класів;

-         відсутність на постах чергових на особливо небезпечних ділянках чергування;

-         погане або свідоме нерозуміння важливості дотримання «Правил поведінки для учнів під час навчально-виховного процесу» учнями певних класів;

-         запізнення учнів на уроки.

Стан відвідування учнів за 2016-2017 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про освіту», річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в закладі протягом начального року організовано контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Згідно вимог класні керівники щоденно у класних журналах заповнювали сторінку обліку відвідування  учнями уроків, кожного місяця підбивали підсумки відвідування. Перед початком навчального року був  заведений журнал загальношкільного обліку відвідування. Проводилися рейди у складі членів учнівського самоврядування та чергового вчителя, чергового адміністратора, під час яких виявлялися учні, які систематично запізнювалися на уроки або були відсутні без поважних причин. Із цими учнями та їх батьками проводилися роз’яснювальні та профілактичні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. Систематично за станом відвідування здійснювався аналіз на нарадах при директору, на засіданнях ради профілактики, на батьківських зборах.

Підсумки роботи щодо попередження та профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень, пропаганди здорового способу життя та зміцнення здоров'я дітей в 2016-2017 навчального року

Відповідно до річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік, плану заходів превентивного характеру на 2016-2017 навчальний рік, направлених на виявлення, попередження та профілактику дитячої бездоглядності, правопорушень, пропаганди здорового способу життя та зміцнення здоров'я дітей, протягом навчального року проводилась відповідна робота.

В роботі з даного напрямку педагогічний колектив керується нормативними документами, а саме: Загальна декларація прав людини; Декларація прав дитини; Конвенція про права дитини; Кримінальний кодекс України; Сімейний кодекс України;  Закон України «Про профілактику правопорушень»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»; Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» ; наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»; наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1312 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»; наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»; наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»; наказ Міністерства від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»; лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх»; лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи; лист Міністерства освіти і науки України від 30.01.2014 № 1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»; лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2014 № 1/9-118 «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді» та інші. Всі працівники закладу ознайомлені з нормативними документами, що регулюють роботу з питання проведення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх.

На початку 2016-2017 навчального року були видані накази та розроблені заходи на їх виконання наступного змісту:

-                     «Про організацію роботи ради профілактики правопорушень»;

-                     «Про вдосконалення роботи педагогічного коллективу в напрямку охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку»;

-                     «Про реалізацію заходів щодо попередження жорстокого поводження та насильства в сім'ї відносно дітей в 2016-2017 навчальному році»;

-                     «Про виконання Державно-цільової соціальної програми підтримки сім'ї в 2016-2017 н.р.»;

-                     «Про організацію та проведення заходів, направлених на попередження насильства над неповнолітніми»;

-                     «Про реалізацію заходів Програми правової освіти у 2016-2017 навчальному році»;

-                     «Про вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах»;

-                     «Про виконання Загальнонаціональної програми «Національний план дій щодо реалізації «Конвенції ООН про права дитини» в 2016-2017 навчальному році»;

-                     «План заходів по закладу з виконання обласної програми з профілактики дитячої безпритульності,бездоглядності серед неповнолітніх» та інші.

Робота в даному напрямку направлена на попередження бездоглядності та профілактики негативних явищ і правопорушень серед учнівської молоді, максимального виявлення та здійснення соціальної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти. До кожного відповідного наказу розроблявся план заходів по закладу, контролювався стан та терміни виконання, висувалися перспективи роботи в подальшому.

У закладі здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, під постійним контролем знаходились питання:

 • максимального охоплення навчанням учнів;
 • контролю за відвідуванням учнями закладу навчальних занять;
 • виконання  заходів щодо попередження злочинності та запобігання дитячій бездоглядності.

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження скоєння насильства проводилися:

 • обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту та таких, що схильні до скоєння порушень різного характеру (пропуски уроків, запізнення, негативна поведінка тощо);
 • профілактичні рейди «Урок»;
 • профілактичні бесіди тощо.

План роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік побудований за принципом безперервності та взаємозв’язку всіх напрямків виховного процесу, направлених на недопущення та попередження виникнення складних життєвих ситуацій вибору для дітей із грамотно побудованою діяльністю всіх педагогів: класного керівника, соціального педагога, практичного психолога, вихователя ГПД, педагога-організатора, вчителя-предметника. Відповідним чином також проводилась чітко спланована робота ради профілактики, гурткова робота, робота з батьками, яка також передбачала організацію та проведення загальношкільних та участь в позашкільних заходах превентивного характеру.

Практичними психологами Доценко І.Л. та Назаренко С.І. проводились анкетування, тестування, співбесіди, індивідуальні та групові заняття з метою виявлення учнів девіантної поведінки та своєчасне надання психологічної підтримки, психологічні консультації для батьків і вчителів.

Класні керівники тримали під постійним контролем питання виявлення неблагонадійних родин, де батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дітей. Завдяки систематичній виховній роботі, організації індивідуальної роботи, наявністю і дієвості внутрішкільного контролю збоку адміністрації, організації індивідуальної роботи з учнями і батьками, оперативним реагуванням на актуальні питання з профілактичної роботи,  своєчасній психолого-педагогічній діагностиці учнів всіх категорій, залученню учнів до роботи шкільних гуртків, правопорушників серед учнів закладу та таких, що стоять на обліку кримінальної міліції у справах дітей – немає.

Заходи правового спрямування проводилися відповідно до річного плану виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік також із залученням членів учнівського самоврядування через проведення конкурсів, диспутів, спільних заходах із запрошенням працівників кримінальної служби у справах неповнолітніх, служби у справах дітей, інших установ і організацій, з якими укладені спільні плани роботи по реалізації запланованих заходів.

Протягом 2016-2017 навчального року були проведені: Місячник формування здорового способу життя та Місячник морально-правового виховання, тиждень толерантності та 2 тижні правових знань. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та запобігання їх асоціальній поведінці регулярно відбувався на батьківських зборах.

Особлива увага педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році приділялася реалізації заходів з пропаганди здорового способу життя та зміцнення здоров'я дітей. Даним питанням переймаються педагог-організатор, класні керівники та вчителі фізичної культури. Саме на них покладається великий об’єм роботи: естафети, забави, конкурси, змагання, турніри, чемпіонати, тематичні інформаційні заходи тощо.

Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень, в 2016-2017 навчальному році

У зв’язку з постійною актуальністю питання розповсюдження злочинності серед дітей та підлітків, збільшенням кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають алкоголь, наркотичні речовини, тютюн, зазнають насильства в сім’ї першочерговим завданням школи є максимальне посилення контролю за дітьми з девіантною поведінкою та за неблагополучними сім’ями і батьками, які мало приділяють уваги вихованню та навчанню своїх дітей.

З цією метою адміністрацією закладу постійно аналізується стан профілактичної роботи педагогічного колективу серед учнів, які схильні до правопорушень та бродяжництва. У ході контролю проаналізовано плани виховної роботи класних керівників, їх індивідуальну виховну роботу з учнями з девіантною поведінкою, а також роботу з неблагополучними сім’ями, проведення заходів по зміцненню моральності учнів. Окрема увага зверталась на класні колективи, в яких навчаються учні, що стоять на внутрішкільному обліку (9 та 11 класи). Проаналізовано рівень участі учнів у гуртках, спортивних секціях, охоплення їх бібліотекою; роботу з батьками, діти яких схильні до правопорушень, бродяжництва, вживання шкідливих речовин.

У результаті встановлено, що протягом 2016-2017 навчального року проводилася відповідна робота щодо профілактики правопорушень та бродяжництва. Заступником директора з навчально-виховної роботи О.Бондар спільно із соціально-психологічною службою закладу встановлений чіткий контроль за обліком дітей шкільного віку у мікрорайоні школи. Для вивчення умов проживання та виховання школярів удома, виявлення сімей, де існує загроза життю і здоров’ю неповнолітніх, проводився постійний громадський огляд умов проживання дітей. За його підсумками складався відповідний пакет документів, соціальні паспорти класів і школи.

На виконання річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік проведені такі заходи: Місячники громадянського, екологічного, військово-патріотичного, трудового, родинно-сімейного, морально-правового виховання, Місячник формування здорового способу життя, Тижні толерантності та взаєморозуміння, профілактики шкідливих звичок, акції, тематичні години, профілактичні операції «Діти вулиці» та «Урок» з метою перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в частинах здобуття молоддю загальної середньої освіти та охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу. Заслухано звіти й інформації з означених питань на нараді при директорі, проведені планові засідання ради з профілактики правопорушень, на які запрошувались учні із батьками.

Для організації цікавого та змістовного дозвілля дітей в закладі працює військово-патріотичний гурток «Джура». Заняття гуртка відвідували 2 учнів, що стояли на внутрішкільному обліку.

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 9 планових засідань ради з профілактики правопорушень серед учнів закладу. Основні пріоритетні завдання ради з профілактики правопорушень передбачали: формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку, активну позицію у правовій сфері; вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки, уміння протистояти негативним впливам; подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

У порівнянні з минулим роком знизилась кількість учнів, схильних до правопорушень. З учнями ж, які мають девіантну поведінку, проводилася відповідна робота: класні керівники, соціальний педагог, педагог-організатор,  практичний психолог неодноразово зустрічалися з батьками даних учнів, відвідували їх вдома систематично проводили бесіди безпосередньо з учнями; для індивідуальної роботи з батьками даної категорії дітей у школі працює консультпункт та рада профілактики правопорушень. Для проведення профілактичної роботи також запрошувались працівники органів юстиції, лікарі, які проводили співбесіди щодо запобігання бродяжництва та злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, профілактики шкідливих проявів та звичок.

Проте в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в діяльності класних керівників, так і в школі в цілому. Залишає бажати кращого індивідуальна робота класних керівників щодо організації дозвілля учнів, залученню дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу. Необхідно сприяти тісному знайомству з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільного життя, проводити роботу у мікрорайоні закладу.

 

Підсумки роботи з профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік та з метою запобігання випадків травмування учасників навчально-виховного процесу питання стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії в закладі, це питання знаходиться під щоденним контролем адміністрації, медичного працівника, заступників директора,  завгоспа закладу та фахівця з ОП.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001 року із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.   Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів. Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів. Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Облік інструктажів вчителі проводять у журналах інструктажів у єдиній визначеній формі, щотижневі планові та позапланові бесіди з БЖ – у класних журналах на спеціально відведеній сторінці. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці, а також щодо попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я і життя дітей, про відповідальність батьків за безпеку та поведінку дітей під час канікул та в позаурочний час обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також розміщені кілька інформаційних стендів по ОП та БЖ. На видних місцях розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах.

У квітні були проведені практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності. В закладі створені відповідні умови для безпечного навчання та виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід за розділами: «Правила безпечної поведінки на ігрових та спортивних майданчиках»; «Безпека на дорозі. Дорожньо-транспортний травматизм»; «Особиста гігієна та здоровий спосіб життя»; «Отруєння. Види отруєнь. Правила надання першої домедичної допомоги»; «Правила споживання електроенергії та безпечного поводження з електроприладами. Електротравматизм та його попередження»; «Безпека в побуті»; «Життя людини – найдорожча цінність. Профілактика проявів насильства в сім'ї та школі. Суїцид»; «Безпека в надзвичайних ситуаціях. Порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Порядок дій при виявленні стрілецької зброї. Порядок дій в разі повітряної атаки. Уникнення враження мінами»; «Пожежна безпека»; «Попередження травматизму. Правила надання першої домедичної допомоги»; «Безпека при перебуванні біля водоймищ»; «Безпека праці»; «Правила безпечного поводження з газом та газовими приладами»; «Безпека та правила поведінки в громадських місцях»; «Загроза хімічна, бактеріологічна, радіаційна. Техногенна катастрофа».

Протягом навчального року проведено 5 планових Тижні безпеки життєдіяльності, в рамках яких були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками ДАІ, МНС, тематичні класні години, квест-ігри, конкурси малюнків, плакатів соціальної реклами, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

З метою профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму серед неповнолітніх протягом навчального року також проводилися тематичні класні години, тематичні виставки літератури в шкільній бібліотеці, перегляд відеофільмів з даної тематики, зустрічі з лікарями, конкурси плакатів, рейди.

Питання стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом навчального року заслуховувалось на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників та ради закладу.

В результаті аналізу дитячого травматизму виявлено, що в 2016-2017 навчальному році сталося:           

в педагогічному процесі – 2 травми;

побуті: 10 (падіння – 8, удари – 1, катання на велосипеді -1);

по статі: з хлопчиками – 7, з дівчатками  - 3;

по віковим групам: молодша група (1-4 кл.) – 4, середня група (5-9 кл.) – 6.

Випадків зі смертельним наслідком не було. Нещасних випадків з працівниками у побуті та на робочому місці не виявлено.

 

Про стан роботи з батьківською громадськістю в 2016-2017 навчальному році

Однією з головних умов ефективної навчально-виховної роботи є безперервна співпраця сім’ї та школи, яка передбачає наявність певної педагогічної освіченості батьків і залучення їх до спільного навчання та виховання дітей. Розуміння та врахування особливостей соціалізації та психології сучасної родини вчителями і батьками сприяють реалізації її виховних можливостей.

Протягом 2016-2017 навчального року робота педагогічного колективу закладу з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Так, в 2016-2017 навчальному році були проведені загальношкільні батьківські збори, на яких розглядали питання щодо змін у структурі 2016-2017 навчального року, організації та проведення виховних заходів різного спрямування (конкурсів, фестивалів, змагань), організації харчування учнів, охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні закладу, нагородження педагогічних працівників закладу та створення безпечних умов під час навчально-виховного процесу.

Школа має дбати про постійний розвиток педагогічних знань батьків учнів, вдаючись до різних методів роботи, найпоширенішими серед яких є батьківський всеобуч, який проводиться щомісяця і передбачає надання батькам знань з методики виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем родинної педагогіки за допомогою лекцій, бесід, консультацій. До проведення лекторію були залучені практичний психолог та соціальний педагог Назаренко С.І., класні керівники, педагог-організатор Кушнірова Н.І., медична сестра Лапко С.О..

Традиційною формою роботи є класні батьківські збори. З метою підвищення рівня педагогічних знань батьків та надання психолого-педагогічної допомоги у питаннях виховання власних дітей на початку навчального року був складений орієнтовний графік та тематика проведення батьківських зборів відповідно вікових особливостей розвитку дітей. Так, протягом року, згідно побажань батьківської громади розглядалися найактуальніші питання: «Початок шкільного навчання – важливий етап у житті дитини», «Виховання поваги та любові до батьків, рідної землі, історії свого народу (громадянське виховання)»; «Можливості родини в розвитку пізнавальної активності дитини», «Особливості адаптації та навчальної діяльності п’ятикласників»; «Приклад батьків у вихованні дітей», «Навчальна діяльність школяра і керівництво нею»; «Із родинної педагогіки: хто і що виховує наших дітей?», «Побудова психолого-педагогічного контакту між вчителями, батьками та учнями. Типові помилки та шляхи їх подолання»; «Юридична консультація: «Закон, родина, дитина (морально-правове виховання дітей у родині)»; «Розвиток емоційної сфери молодшого школяра. Прояви порушень емоційно-вольової сфери дітей», «Батьки і діти (роль особистого прикладу батьків у правовому вихованні молодших школярів)»; «Хочу і повинен (профілактика правопорушень)», «Роль родини в організації дозвілля дітей», «Про покарання і заохочення  в сім’ї»; «Об’єм вільного часу старшокласника», «Батьківське розуміння як основна умова профілактики вживання наркотичних речовин», «Дотримання в сім’ї принципів загальнолюдської моралі»; «Ким я хочу працювати і чи зможу? Здоров’я і професія», «Роль родини у формуванні в дитини рис громадянина».

Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у закладі функціонує рада закладу як постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування, що керується в своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом закладу, Положенням. Метою діяльності ради є сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління загальноосвітньою школою; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Згідно Положення про раду закладу  до її складу входять батьки, педагоги та учні 9-11 класів в кількості по 5 осіб. На початку 2016-2017 навчального року складений план роботи, згідно якого протягом навчального року було проведено 5 засідань ради закладу, на якому розглядалися актуальні питання навчально-виховного процесу.

Згідно плану роботи з батьківською громадою в серпні 2016 року була проведена загальношкільна конференція. Протягом навчального року працював ще один орган громадського самоврядування в закладі – загальношкільний батьківський комітет, члени до якого відповідно до Положення про батьківський комітет закладу були обрані на загальношкільній конференції в вересні  (протокол №2 від 21.09.2016 року). На засіданнях вище вказаних органів громадського (батьківського)  самоврядування розглядалися та активно вирішувались актуальні питання навчально-виховного процесу 2016-2017 навчального року.

Родинне виховання – це важлива складова становлення особистості дитини, що обумовлює її розвиток на всіх стадіях життя. Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник тримає тісний зв’язок із сім’єю, сприяє підвищенню рівня її психолого-педагогічної культури, активно впливає на взаємини з батьками, учнями, вчителями. Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів з батьками учнів, відвідування ними загальношкільних позакласних заходів. Відповідно програми «Основні орієнтири виховання» в напрямку ціннісного ставлення до родини робота педагогічного колективу була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Традиційними стали спільні родинні свята, КТС-фестивалі, класні тематичні заходи.

В грудні 2016 року відповідно наказу ЦМСПС був проведений моніторинг серед учнів 9 класів, їх батьків та педагогів закладу з метою визначення ролі позашкільної освіти та гурткової роботи в житті дітей, який позитивно означив результати виховної діяльності педагогічного колективу.

Враховуючи рівень вихованості учнів, результати анкетування, потреби сьогодення та виходячи з проблеми виховної роботи у 2017-2018 н.р. необхідно першочергово вирішити такі завдання:

 • Забезпечити реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності педагогічного колективу на підґрунті поєднання основних принципів виховання та системи виховних цінностей, передбачених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Забезпечити ефективність процесу гуманістичного виховання в нинішній соціокультурній ситуації, створення сприятливих педагогічних умов для виховання особистості на базі духовних, гуманістичних цінностей та реалізації її потенціалу.
 • Підвищувати розвивальну ефективність виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм як цінності особистого життя, які утворюють внутрішній стрижень особистості - ціннісну морально-етичну орієнтацію, яка слугує основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної діяльності.
 • Виховувати в учнів повагу до Конституції України, державних символів України та української мови як державної, усвідомлення кожним учнем громадянського обов’язку належно володіти державною мовою.
 • Активізувати діяльність педагогічного колективу у створенні виховного процесу, спрямованого на утворення якостей громадянина-патріота України як чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.
 • Сприяти удосконаленню методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.
 • Організовувати спілкування з учнями на принципах партнерства і поваги до особистості школяра.
 • Створювати обстановку інтелектуально насиченого середовища, атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки.
 • Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам, активізувати участь батьків у різноманітних формах позаурочної діяльності.
 • Спрямовувати роботу колективу на збереження життя дітей, зміцнення їх здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя.
 • Сприяти розвитку учнівського самоврядування через стимулювання ініціативи та творчої активності, підвищенню його ролі у навчально-виховному процесі за принципом: від колективної творчої справи (КТС) – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності.

 

08 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ  В АКТОВІЙ ЗАЛІ ЗАКЛАДУ ВІДБУВСЯ  ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА НВО №33

РЕПЕЦЬКОЇ НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ .

 

Презентацію виступу можна переглянути тут

Звіт директора

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

про діяльність за період з червня 2016 р. по червень 2017 р.

08.06.2017 р.

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом звітного періоду. На цих загальних зборах ми керуємося наказами Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року № 55 "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів", від 23 лютого 2005 року № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета звіту:

1. залучати батьків до участі у керуванні освітнім процесом;

2. посилити ресурс довіри з боку батьків, громадських організацій;

3. забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

4. стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора НВО, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальна інформація про школу.

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 33 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» є комунальною власністю Кіровоградської міської ради.

У 2016-2017 н.р. навчання завершило 233 учнів  у 11 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 22 учні. Протягом навчального року з закладу вибуло 6 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших навчальних закладів необхідно відзначити, що однією з проблем для родин учнів була зміна місця проживання – 53 %. За вказаний період прибули до школи 1 учнів.

Завершили навчання 16 учнів школи ІІ ступеню та 14 учнів школи ІІІ ступеню.

Вважаю, що основні заходи шкільного колективу щодо збереження контингенту учнів не достатні для збільшення мережі школи. Тим більше, що дані з обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи свідчать про можливу значно більшу кількість учнів. Кількість дітей в мікрорайоні школи віком 5-6 років становить 84 особи. Кількість учнів, які планують прийти до 1 класу – 22 особи.

У 2017 році закладу оголошено Грамоти:

Грамоти управління освіти:

Гудима Олег, учень 8 класу, за зайняте ІІ місце в міській олімпіаді з історії (наказ від 29.12.2016 р. №1043/о).

Новаковський Андрій, учень 8 класу, за зайняте ІІІ місце в міській олімпіаді з інформаційних технологій (наказ від 29.12.2016 р. №1043/о).

Свиридов Андрій, вихованець ДНЗ, за оригінальність виконання у   міському фестивалі дитячої творчості  «Кіровоградські зірочки»: в номінації «Веселі нотки» (наказ від 04.05.2017 р. №329/о).

Унгул Вікторія, учениця 8 класу, ІІІ місце у міському етапі ХУ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (наказ від 21.12.2016 р. №1015/о).

Шостак Вікторія, учениця 8 класу, ІІІ місце у міському етапі ХУ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості(наказ від 21.12.2016 р. №1015/о).

Губа Максим, клас, І місце в міському конкурсі малюнків «Я хочу жити в якісному світі»  (наказ від 10.10.2016 р. № 750/о)

Попова Анастасія, випускниця 11 класу, за зайняте І місце в міському етапі конкурсу фотоаматорів «Моя Україно!» (наказ від 05.10.2016 р. № 734/о)

Барадуліна Яна, випускниця 9 класу, за зайняте ІІ місце в міському етапі конкурсу фотоаматорів «Моя Україно!» (наказ від 05.10.2016 р. № 734/о)

Саннікова Олександра, учениця 4 класу, за зайняте ІІ місце в міському етапі конкурсу фотоаматорів «Моя Україно!» (наказ від 05.10.2016 р. № 734/о)

Черевата Марія, Череватий Олександр, за зайняте ІІ місце в міському етапі конкурсу фотоаматорів «Моя Україно!» (наказ від 05.10.2016 р. № 734/о)

Горват Інна, випускниця 9 класу, за зайняте ІІІ місце в міському етапі конкурсу фотоаматорів «Моя Україно!» (наказ від 05.10.2016 р. № 734/о)

Загін НВО № 33 – у номінації «Найкраще виконання елементів стройової підготовки у складі загону» в У міському конкурсі строю і патріотичної пісні  «Майбутній захисник України»  (наказ від 20.04.2017 р. № 197/о)

Колектив учнів військово-патріотичного гуртка «Джура» НВО №33 за зайняте ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». (наказ від 08.11.2016 р. № 836/о)

Грамота КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області:

Команда НВО №33 за зайняте І місце у квесті серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Ігри патріотів», 2016.

Диплом КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області:

Пшенична Анна, учениця 8 класу, за участь у конкурсі серед представників учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів «Лідер року – 2017»

Сертифікат за активну участь у встановленні Рекорду України в номінації наймасовіший дитячий танцювальний флешмоб ІХ Міжнародного фестивалю пісні і танцю «Об’єднаймо дітей мистецтвом», 2017.

Диплом КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»: Спориш Валерія, учениця 2 класу, за зайняте ІІІ місце у обласному етапі Х Міжнародного екологічного конкурсу «Вода – джерело життя» у номінації «Крапля води в об’єктиві» (наказ від 03.03.2017 р. № 5).

2.Кадрове забезпечення:

У закладі працює 30 педагогів.

Кваліфікаційні категорії: “спеціаліст вищої категорії” - 9 осіб;

                                      “спеціаліст  І категорії” - 7 осіб;

                                      “спеціаліст  ІІ категорії” - 6 осіб;

                                      “спеціаліст” - 8 осіб.

Звання:          “Відмінник освіти України” - 2 особи;

                      “учитель-методист” - 2 особи;

                      “старший учитель” - 3 особи.

 Документація з кадрових питань ведеться згідно з вимогами та функціональними обов’язками.

З метою підвищення кваліфікації вчителів діє система курсової перепідготовки при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Складено і погоджено з центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацію всіх педагогічних працівників у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагородах.

Члени педколективу мають право на навчання для здобуття повного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. Надаються додаткові відпустки особам, які поєднують роботу з навчанням (Хищенко М.В., вихователь ДНЗ.).

3.Методична робота.

У 2016/2017 н.р. методична робота у закладі була  спланована і проводилася відповідно  до  Річного плану роботи закладу, наказу по закладу від 01.09.2016 року № 443 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році». Було забезпечено системну, аналітичну, організаційну, діагностичну, пошукову, інформаційну діяльність, що сприяла  підвищенню професійної компетенції педагогічних працівників, розвитку їх інноваційної діяльності, підвищення якості освіти.

       З метою удосконалення методичної роботи було організовано такі форми  роботи:

Колективні: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, наради при директорові.

 Групові:

2.1. Методичні об’єднання:

ЦМО  вихователів ДНЗ, ГПД, керівник Прокопенко А.С.;

МО  початкових класів, керівник Ішова В.О.;

ЦМО вчителів-словесників, керівник Федоренко О.М.;

ЦМО вчителів природничого-математичного циклу, керівник Пустовойт Т.Л.;

ЦМО вчителів трудового навчання, предметів естетичного циклу, фізичної культури, керівник Єфіменко І.О.;

МО класних керівників, керівник  Ніора О.Г.

2.2. Творчі об’єднання:

Творча група “Ініціатива”, керівник Тиненик І.Б.;

Школа щодо впровадження Державного стандарту, керівники: Лихошерстова І.А., Боровик Н.Г.;

Школа молодого вчителя, керівник Котляренко Н.М.3. Індивідуальні: наставництво, методичні консультації;

      4. Дистанційні: сайт «Віртуальна учительська», спільноти, Інтернет-групи.

Протягом 2016/2017 н.р. педпрацівники взяли активну участь у шкільних методичних заходах: засіданнях ЦМО, МО  (доповіді, практикуми), засіданнях творчих об’єднань (проекти), педагогічних радах (виступи, “Коло ідей”), семінарах-практикумах, майстер-класах. Вони відвідали 64 міські та обласні методичні заходи, переглянули  33 Всеукраїнських заходи: онлайн майстер-класи, вебінари, веб-консультації, авторські семінари.

      Педагоги закладу проявили себе, взявши активну участь у 155 методичних заходах, зокрема: творчих групах, дистанційних курсах, Літній школі, Інтернет-конференціях, професійних конкурсах «Учитель року-2017», «Вихователь року», семінарах-практикумах, освітньому проекті «Нова школа», спільнотах, майстер-класах, створили авторські блоги, сайти, предметні курси, надрукували свої методичні матеріали в онлайн журналах.

Слід зазначити, що показники активності педагогів у цьому навчальному році збільшилися: 40 дистанційних курсів, 9 учасників міських/обласних творчих груп. Узято участь у нових формах роботи: Літня школа (4 педагоги), шкільна Інтернет-конференція (написано 13 статей), Міжнародна Інтернет-конференція (написано 2 статті), 5 спільнот, 10 предметних  курсів педагогів на Classroom.  

У рамках реалізації науково-методичного питання було

Створено Котляренко Н.М., заступником директора з НВР,  корпоративний сайт “Віртуальна учительська” для організації освітньо-методичної роботи у закладі, стимулювання вчителів до самоосвіти, професійного зростання.

Проведено засідання педагогічної ради, досліджено методичне питання закладу.

організовано Школу молодого вчителя, створено спільноту для систематизації матеріалу; проведено Місячник молодого педагога-стажиста; проведено Декаду «Ініціатива і творчість молодих».

Організовано Школу щодо впровадження Держстандарту для забезпечення дотримання вимог Державного стандарту, створено спільноти,  систематизовано матеріали впровадження  Державного стандарту у початковій  школі, основній школі (8 клас).

Організовано творчу групу (очно-дистанційну) «Ініціатива» для впровадження в навчально-виховний процес закладу проекту Google Suite, зокрема елементів дистанційного навчання учнів через Classroom, блог, сайт; створено предметні курси, розроблено інструкції щодо використання інформаційних сервісів у закладі.

Проведено семінари-практикуми, майстер-класи щодо впровадження інформаційних сервісів у закладі.

Тиненик І.Б., вчителем інформатики, проведено науково-практичну шкільну Інтернет-конференцію «Створення електронного інформаційного середовища закладу засобами Google Apps для активного засвоєння змісту освіти»; 24.10. - 04.11.2016 року.

Вивчено стан викладання  та рівня навчальних досягнень учнів з предметів: російська мова, хімія, англійська мова, образотворче мистецтво, інформатика, зарубіжна література.

Взято участь у семінарах, вебінарах, конференціях, Інтернет-конференціях, професійних конкурсах (“Учитель року” (Лихошерстова І.А., вчитель початкової школи), “Вихователь року” (Прокопенко А.С., вихователь ГПД), що сприяло зростанню професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів.

Репецькою Н.А., Ланецькою В.В., Чумак А.І., Котляренко Н.М.  розроблені  методичні матеріали у рамках роботи в обласних творчих групах, а  Тиненик І.Б., Федоренко О.М., Ланецькою В.В., Ніорою О.Г. - в міських творчих групах.

20.02.2017 року  Федоренко О.М., вчитель української мови та літератури,   Чумак А.І., вчитель географії,  учні 8 – 9 класів представляли заклад  в рамках проекту «Нова школа» та продемонстрували запровадження сервісів Google в діяльності закладу.   

На платформі Classroom, використовуючи планшети, були представлені елементи  уроків з української мови «Повні й неповні речення» та уроку географії  «Економіко-географічний поділ України» (ресурси: Google-документи, Google-форма, пазли, ментальна карта, інтерактивна вправа, створено  інтерактивний плакат

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016/2017 навчального року робота педагогічного колективу спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 17 учнів. За станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) цього навчального року здобував освіту за індивідуальною формою навчання 1 учень- Рубан Владислав, учень 4 класу.

Після ретельного аналізу анкетування учнів та батьків, аналізу кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази був затверджений Робочий навчальний план на 2016/2017 навчальний рік.  Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у старшій школі ІІІ ступеню був сформований профіль навчання - філологічний, напрям - українська філологія.

Варіативна складова частина Робочого навчального плану протягом року виконана. Години варіативної складової були розподілені:

- у школі І ступеня (5 класів)- для вивчення предметів: «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво»;

- у школі II ступеня (5 класів) - на вивчення предмета «Російська мова» та виділені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової: «Алгебра», «Українська мова» та «Історія України», враховуючи побажання батьків;

- у школі III ступеня (1 клас)- виділені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової: «Алгебра» та «Геометрія».

Для учнів початкових класів організовано групи продовженого дня. Таких груп сформовано на базі початкової школи – 2 (І група- для учнів 2-го класу, ІІ група- для учнів 1-го, 3-А, 3-Б та 4 класів). Загальна кількість школярів, які відвідують ГПД - 60 учнів. Режим роботи груп визначається відповідно до основного розкладу навчальних занять. Самопідготовка учнів здійснюється у відповідності з ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не перевищує визначеної норми.

За підсумками навчального року учні показали високий рівень навчальних досягнень.

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» у 2016/2017 навчальному році нагороджено 18 учнів початкової школи та 1 учениця середньої школи, а саме:

Біліченко Валерія Володимирівна, учениця 2 класу;

Іващенко Анна Дмитрівна, учениця 2 класу;

Кривінська Катерина Валеріївна, учениця 2 класу;

Короленко Вероніка Володимирівна, учениця 2 класу;

Мельниченко Ольга Олександрівна, учениця 2 класу;

Савенко Марина Олегівна, учениця 2 класу;

Савенко Максим Олегович, учень 2 класу;

Чернова Олександра Юріївна, учениця 2 класу;

Чумачок Назарій Олександрович, учень 2 класу;

Язикова Олександра Олександрівна , учениця 2 класу;

Скляров Максим Олексійович, учень 3-А класу;

Винник Дар’я Ігорівна, учениця 3-А класу;

Щекотіхіна Євгенія Олександрівна, учениця 3-Б класу;

Красільніков Владислав Володимирович, учень 3-Б класу;

Войтович Вікторія Сергіївна, учениця 4 класу;

Мирончук Артем Анатолійович, учень 4класу;

Добровольська Дар’я Дмитрівна, учениця 4 класу;

Щербина Ярослав Сергійович, учень 4 класу;

19. Шостак Вікторія Віталіївна, учениця 8 класу

Попова Анастасія Олександрівна та Мезенцева Анастасія Олександрівна, випускниці 11-го класу, які досягли особливих успіхів у вивченні предметів «Художня культура» та «Технології» на рівні 12 балів за підсумками 2016/2017 навчального року, нагороджені похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Результати навчальних досягнень учнів подано в таблиці:

Роки

навчання

Учнів на кінець року

Оцінювались

Рівні навчальних досягнень

Не атестовано

Нагороджено Похвальним листом

Нагороджено Похвальною грамотою

Відзнаки

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2015/2016

266

233

21

123

75

12

0

9

1

1-СМ

2016/2017

233

216

22

117

70

7

0

19

4

1-ЗВ

2-ЗМ

 

Порівнюючи рівні навчальних досягнень учнів 2-4, 5-9, 11-го класів за 2015/2016 та 2016/2017 навчальні роки бачимо, що в цьому навчальному році успішність учнів підвищилась на 4%, а саме, кількість учнів в закладі, які мають:

високий рівень навчальних досягнень – збільшилась на 3%,

достатній рівень навчальних досягнень – учні підтвердили,

 середній рівень навчальних досягнень – збільшилась на 1%,

початковий рівень навчальних досягнень - зменшився на 4%.

5. Робота з обдарованими дітьми. На виконання шкільної Програми роботи з обдарованою молоддю оновлено банк даних обдарованих дітей закладу та вчителями-предметниками сплановано роботу з обдарованими дітьми, які виявляють здібності до вивчення основ наук, з урахуванням їх можливостей та потреб.

Тиненик І.Б. міська олімпіада з інформатики Новаковський Андрій, учень 8 класу

Боровик Н.Г. міська олімпіада з історії ІІІ місце Гудима Олег, учень 8 класу

6. Державна підсумкова атестація.

В 2016/2017 навчальному році державною підсумковою атестацією було охоплено 24 учні 4-го класу, звільнених учнів-немає (вчитель Ішова В.О.).

Результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу з української мови, математики та літературного читання показано в таблиці:

 

Назва предмета

Кількість учнів 4-х кл.

Бал 12-10

 

%

Бал 9-7

 

%

Бал 6-4

 

%

Бал 3-1

 

%

 

всього

які взяли участь в ДПА

звільнені  від ДПА

не з’явилися

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

з поважних причин

без поважних причин

Українська мова

24

24

-

-

-

1

3

5

37,5

5

2

3

41,7

2

2

1

20,8

-

-

-

-

Математика

24

24

-

-

-

1

7

3

45,8

1

5

2

33,4

2

1

2

20,8

-

-

-

-

Літературне читання

24

24

-

-

-

3

3

6

50

-

5

2

29,2

4

1

-

20,8

-

-

-

-

Якість знань учнів 4 класу з предметів, винесених на ДПА, становить – 79,2%. Це свідчить про якісну підготовку учнів для переведення їх до основної школи.

Назва

предмета

Кількість учнів

9-го класу

Рівні навчальних досягнень

Високий

 

 

%

Достатній

 

 

%

Середній

 

 

%

Початковий

 

 

%

 

всього

звільнені від ДПА

не з’явилися

проходили ДПА

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Українська мова

16

-

-

16

-

-

5

31,3

1

2

2

31,3

4

1

-

31,3

1

-

-

6,1

Математика

16

-

-

16

-

-

3

19

2

1

 

25

5

1

3

56

 

 

 

 

Історія України

16

-

-

16

-

1

5

37,5

1

-

3

25

4

-

2

37,5

-

-

-

-

Рівень навченості учнів становить 100%, якість знань-62,5%, що на 18,7% вище в порівнянні із результатами річного оцінювання.

В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА у класний журнал порушень не виявлено. Результати ДПА на основі протоколів ДПА було занесено учням 9 класу у свідоцтва про базову  загальну середню освіту.

7. Дошкільне  відділення

У ДНЗ навчально-виховну діяльність організовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у 2016/2017 навчальному році,  вимог  програми «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту Огнев'юк В.О., авт. колектив - Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І., - 2015), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (лист від 16.06.2016 р. №1/9-315).

   У закладі створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. У групах є дидактичний демонстраційний матеріал, матеріали для занять з образотворчої діяльності, дитяча художня література, спортивний інвентар, технічні засоби навчання, ігрове обладнання,  навчально-розвивальні посібники, які розміщені в ігрових осередках.

Для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників створено навчально-виховні куточки: національний куток, куток книги, музичний куток, театралізованої діяльності, спортивний куток, куточок природи, куток для господарсько-побутової праці, образотворчий (СХД), куток чергування /по природі, по заняттю, по їдальні/; та ігрові модулі для сюжетно-рольових ігор: "Кухня", «Перукарня»,  «Лікарня», «Крамниця», "Будівельні матеріали" /кубики, конструктори /, "Гараж", «Школа», «Бібліотека». Ведеться робота над наповненням предметно-ігрового середовища. Для забезпечення повноцінної навчально-виховної діяльності вихователі використовують елементи ігрових інноваційних технологій, методику розвитку творчої уяви, методику розвитку творчих здібностей.  

Особлива увага звернена на роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Визначено напрямки здібностей дітей, ведеться індивідуальна творча робота. Ведеться системна підготовка до участі вихованців у  фестивалі «Кіровоградські зірочки» (вихованець Свиридов А. отримав      І місце у номінації “Веселі нотки” (“Оригінальність виконання”).

     Під час навчально-виховної діяльності вихователі груп, музичний керівник використовують творчі ігри (сюжетно-рольові, дидактичні, розвиваючі, театралізовані), моделювання ситуації, розваги (тематичні дні), постійно застосовують у роботі з дітьми цікаві та сучасні ІК-форми.

Протягом року у ДНЗ проведено 7 виховних тижнів, декада та місячник:

Тиждень трудового виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Вгадай професію», «Кому що потрібно для роботи»,  сюжетно-рольова гра «Допоможемо білочці знайти горішки», колективна творча роботи  «Чарівний світ професій»

Місячник української писемності. Цікаві заходи: дидактичні  ігри «Заглядає в шибку казка»,  «Символіка українського одягу»,  «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», розваги  «Українські народні  дитячі ігри», «Ми – українські діти», «Без верби та калини нема України», конкурс «Чарівна палітра осінніх слів»,  вікторина «Чи знаєш українську казку», колективні творчі роботи «Калина для України», «З Україною в серці».

Тиждень громадянського виховання. Цікаві заходи: дидактичні ігри «Символи нашої країни», «Кольори Батьківщини», гра-подорож «Великі міста України » та сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», колективна творча робота  «З Україною в серці».

Тиждень економічного виховання. Цікаві заходи: сюжетно-рольова гра «У гостях у цариці Економіки», створення аплікації «Гаманець», проведено ряд моделюючих ситуацій – «Ярмарок», «Аптека», «У кафе».  Підсумком тижня стала віртуальна екскурсія до «Музею грошей».

Тиждень патріотичного виховання. Цікаві заходи:, дидактична ігри «Рибки», «Подоляночка», «Горобець», «Панас», «Калина», дидактична гра «Упізнай іграшку», сюжетно-рольова гра «Подорож рідним містом», розучування пісень «Пісенька для бабусі», «Тато і мама».

Тиждень естетичного виховання. Цікаві заходи: ситуативна гра «Наш музей»,     Гра «У світі кольорів»  , віртуальна «Весняна екскурсія».

Декада музичного виховання. Відбулося ознайомлення з поняттям «музичний оркестр». Слухання музики композиторів-класиків на весняну тему. Музично-дидактична гра «Що звучить?»

Тиждень екологічного виховання. Цікаві заходи: відвідування “Музею природи під відкритим небом”, бесіда «Чим людина допомагає природі, а чим може зашкодити?», бесіда «Тварини України, що потребують захисту», рухлива гра «Дожени сонечко»  та розвага «Цікавий світ тварин».

Тиждень родинного виховання. Цікаві заходи: «День мами».

8. Виховна та позакласна робота.

Зміст виховної діяльності будується у відповідності до визначених ключових ліній:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота в 2016-2017 навчальному році здійснювалася відповідно до  Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного військово-патріотичного та громадянського виховання, річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

Виховна робота проводилась з урахуванням методичної проблеми закладу: «Формування соціально зрілої, компетентної творчої особистості шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання» та відповідно до виховної проблеми: «Реалізація  особистісно-орієнтованих  виховних  технологій  у  діяльності  школи з  метою розвитку творчої особистості школяра».

Питання організації виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, засіданнях ради закладу.

Управління виховною роботою здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи Бондар О.В. та Котляренко Н.М., педагог-організатор Кушнірова Н.І., керівник МО класних керівників Ніора О.Г.

Всі заходи та справи,  передбачені  річним   планом    роботи на 2016-2017 навчальний рік,  враховували  особливості  виховання  особистості  та  відображалися у:

системі  загальношкільних заходів та КТС;

роботі   органів  учнівського  самоврядування та гуртковій роботі;

роботі з  батьківською громадськістю та ради профілактики;

спільній  діяльності закладу та  громадських організацій.

Відповідно до плану проведення КТС протягом року було проведено 9 тематичних Місячників, кожен з яких мав свою назву, девіз, мету та орієнтовну план-сітку, накази по закладу про організацію і проведення, а також накази за підсумками їх проведення.

Актуальними та значущими на даний час залишаються заходи з національного військово-патріотичного напрямку виховання. В закладі видані накази по школі з питань патріотичного виховання («Про організацію та проведення Місячника громадянського виховання», в рамках якого передбачено проведення декаду патріотичного виховання, «Про організацію та проведення Місячника морально-правового виховання» тощо). Окремо сформована папка з нормативними документами постійно оновлюється, а документи підлягають вивченню педагогами. На основі нормативної бази розроблені додаткові заходи патріотичного спрямування по закладу, затверджені директором.

Планування роботи з патріотичного виховання є складової загального плану виховної роботи, який розроблений відповідно програми «Основні орієнтири виховання» за визначеними напрямками. Кожен тематичний захід, незалежно від спрямування та рівня проведення, був пронизаний духом патріотизму. Так, в вересні в рамках декади патріотичного виховання були відзначені: День міста, дні партизанської слави та партизанського руху в Україні, День народження В. Сухомлинського. Окрім того, більше 25 учнів закладу брали участь в міських конкурсах дитячого малюнку до Дня міста. В вересні в закладі розпочалися щомісячні акції волонтерської допомоги воїнам в зоні АТО: збір коштів для придбання необхідних речей, їжі, заготовок на зиму, теплих речей, листів та малюнків на підтримку бойового духу бійців. В жовтні та грудні відзначалися День Захисника Вітчизни та День Збройних сил України, в рамках яких відбулися зустрічі учнів старших класів із воїнами АТО.

З даного напрямку в закладі працює гурток військово-патріотичного виховання за навчальною програмою гуртка козацько-лицарського виховання «Джура», керівник гуртка Чумак А.І. Основна мета – формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, виховання загальнолюдських цінностей шляхом виконання кодексу «Лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки.

В рамках Місячника трудового виховання та згідно плану КТС  у закладі проводились різноманітні тематичні заходи, цікаві зустрічі із працівниками різних галузей виробництва, екскурсії на підприємства міста, конкурси малюнків та творчих поробок учнів тощо. Під керівництвом педагога-організатора Кушнірової Н.І. велика кількість учнів школи брала участь у різноманітних конкурсах малюнків та плакатів, фотоконкурсів на рівні міста та області. Так учениця 11 класу Попова Анастасія стала переможцем в номінації «Пейзаж» міського фотоконкурсу «Моя Україна» та її робота відправлена на обласний етап.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік з 03 по 07 жовтня 2016 року в закладі був проведений Тиждень мистецтв. Згідно плану його проведення вчителем музичного та образотворчого мистецтв, художньої культури Кушніровою Н.І. були організовані та проведені заходи, оформлені тематичні стенди: «Мистецький вернісаж творчих робіт учнів», «Відомі особистості про високе мистецтво», «Музичні інструменти – слухаємо і малюємо», «Зі світу цікавого. Кросворди та ребуси». Протягом тижня також проводилися цікаві уроки: «Карнавал – свято музики і танцю» в 7 класі, «Візуальні мистецтва. Художня фотографія» в 9 класі,  майстер-клас «Монотипія» в 5 класі, майстер-клас «Технологія роботи з акварельними фарбами» в 7 класі та інші. Додатково протягом тижня під час кожної перерви в коридорі І-го поверху лунала музика відповідно обраному тематизму дня: вівторок – «Віртуальна екскурсія у світ класичної музики», середа та четвер – «Віртуальна екскурсія у світ дитячої пісні». Також відбулися масові перегляди пізнавальних відео-робіт на такі теми: «Творчі особистості Кіровоградщини», «Кіровоградські архітектори», «Екскурсія в музеї світу». Для дітей різної вікової категорії були складені кросворди, ребуси, квест-вікторини з метою повторення вивченого матеріалу з предметів художньо-естетичного циклу.

Серед найяскравіших заходів можна визначити наступні:

конкурс малюнку на асфальті на тему «Казки В.О. Сухомлинського», який проводився вже 7-ий рік поспіль і є початком загальношкільних колективно-творчих справ для дітей та дорослих. Також в цей день до закладу були запрошені брейкдансери із майстер-класом та міні-флешмобом для учнів всіх класів. Цікаве та нестандартне виконання хореографічних композицій дуже сподобалось учасникам заходу, багато з яких виявили бажання пробувати себе у сольному виконанні разом із майстрами-брейкдансерами.

КТС – «Мистецький батл» - «Мрії дорослих та мрії дітей», в ході якої всі бажаючі під час перерв могли долучитися до творчого процесу. Весь цей час в коридорі І-го  поверху лунала музика (дитячі пісні), створюючи неповторну атмосферу теми «Дитинства».

«День заплетеної коси». Серед дівчат школи різного віку був оголошений конкурс із подальшим голосуванням у соц. мережі за найкрасивішу косу. На жаль не всі дівчата долучилися до участі одразу, але під кінець дня можна було спостерігати процес спільного заплітання дівчат одна одній кіс.

Як своєрідний підсумок Тижня мистецтв в закладі, була проведена КТС «Улюблена пісня класу»-2016. Участь взяли абсолютно всі класи. Серед 1-4 класів однозначно найяскравішим номером можна визначити виступ учнів 4 класу, класний керівник Ішова В.О., які не просто виконали свою пісню, а створили майже кліп до неї. Серед учнів 5-11 класів методом голосування аплодисментами переможцями визнані 9 клас, класний керівник Мельниченко Н.С., із виконанням власної пісні про класного керівника та учениці 11 класу, класний керівник Єфіменко І.О., із живим акустичним виконанням під власний супровід.

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік, плану спортивно-масової роботи та з метою пропаганди олімпійських ідеалів та фізичної культури і спорту, як важливих чинників утвердження здорового способу життя 03 листопада на базі закладу був проведений тематичний спортивно-масовий захід «Спорт для всіх!» серед учнів 5-7 класів за участю представників міських спортивних громадських організацій та тренерів спортивних шкіл міста.

З метою формування відповідального ставлення до власного здоров'я, самосвідомості учнів з питання вироблення сталої активної позиції щодо негативних звичок, вироблення навичок і умінь реалізації здорового способу життя, сприяння засвоєнню учнями загальнолюдських культурних цінностей для розвитку власної особистості, духовного збагачення, спрямовування діяльності учнів на вдосконалення особистості методами самопізнання і саморозвитку з 01 по 30 листопада 2016 року був проведений Місячник формування здорового способу життя. В рамках Місячника відбулися традиційні заходи (лінійка під гаслом «Здоровим бути здорово!», викладка методичної та пізнавальної літератури з питань профілактики негативних звичок та їх наслідків в шкільній бібліотеці, виховні години на теми: «Діаманти нашої душі» до Міжнародного дня толерантності, «Доброго вам здоров'я!» до Міжнародного Дня боротьби з палінням, «Сестрички-звички. З ким дружити, а кого обминати?» з відео-обзором анімаційних фільмів з профілактики здорового способу життя для учнів 1-5 класів та відео лекторій на тему «Наркотичні, психотропні, токсичні речовини. Наслідки їх вживання» для учнів 8-11 класів; конкурси дитячого малюнку на тему «Хочу жити в якісному світі» серед 1-11 класів із подальшою участю в міському конкурсі та серед учнів 1-4 класів «О, спорт! Ти – друг!»). Своєрідним підсумком Місячника формування здорового способу життя став КТС-Фестиваль «Молодь обирає здоров'я», в якому взяли участь учні всіх класів. Головною темою виступів була агітаційно-роз’яснювальна робота, популяризація та пропаганда здорового способу життя. Завдання Фестивалю передбачали сприяти активізації молодіжного руху за здоровий спосіб життя, набуттю та засвоєнню нових знань про здоровий спосіб життя,  підвищенню рівня інформованості молоді з питань профілактики вживання шкідливих речовин, виявлення, обмін та розповсюдження кращого досвіду щодо запобігання негативним проявам серед дітей та молоді засобами мистецтва (вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності тощо). Окрім тематичних виступів, які розкривали проблему відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей, фактори впливу, ризики та наслідки появи негативних звичок в юному віці, шляхи вироблення навичок та умінь реалізації здорового способу життя, учні 7-11 класів на чолі із класними керівниками представили власні відео та презентаційні матеріали, продемонструвавши варіанти практичного застосування навичок здорового способу життя. За результатами Фестивалю за креативність задуму, якісну підготовку та високий рівень освіченості учнів з питань пропаганди здорового способу життя особливо були відзначені такі класи: 4 клас (кл. керівник Ішова В.О.), 1 клас (кл. керівник Лихошерстова І.А.), 6 клас (кл. керівник Путовойт Т.Л.), 7 клас (кл. керівник Ніора О.Г.), 9 клас (кл. керівник Мельниченко Н.С.), 11 клас (кл. керівник Єфіменко І.О.).

Цікаво та сучасно пройшов Місячник української писемності та мови. Родзинкою проведених заходів було їх дистанційне проведення через мережу інтернет та інтерактивні форми роботи. В підсумку Місячника традиційно було проведене свято «Рідної мови».

Відповідно до наказу від 09 листопада 2016 року № 580 «Про проведення Місячника морально-правового виховання», згідно річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік та з метою підвищення рівня правової культури, активізації роботи з морально-правового виховання школярів з 15 листопада по 15 грудня 2016 року був проведений Місячник морально-правового виховання. Серед великої кількості запланованих та проведених заходів виділяються такі заходи: правовий лекторій для учнів 9-11 класів та їх батьків з питань адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів; година спілкування «Правовий лікбез. Дитина-родина-суспільство-держава» для учнів 7-9 класів; До Дня збройних сил України та відзначенню Міжнародного дня волонтера проведені виховні години «На сторожі миру і безпеки», відбулися зустрічі з випускниками школи-учасниками АТО та волонтерами. В рамках Всеукраїнського тижня права, згідно плану його проведення проводилися такі заходи - тематична лінійка з нагоди відкриття Всеукраїнського тижня права; оформлені тематичні стенди по закладу та в класних кімнатах «Правовий лікбез. Ще раз про права та обов’язки дітей»; створена правова експозиція, присвячена даті проголошення Загальної декларації прав людини та громадянина; розроблений правовий бюлетень «Кримінальна відповідальність за хуліганство»; організований перегляд відео-презентацій «Злочини та проступки» для учнів 7-8 класів та «Я і мої права» для учнів 5-6 класів; проведені виховні години до Всесвітнього дня прав людини і порядку на тему «Подорож в Країну права» для учнів 1-4 класів та «Права, свободи, обов’язки» для учнів 5-11 класів; відео-лекторій «Правова кіномережа» - перегляд та аналіз відеоматеріалів на правову тематику для учнів 8-11 класів; серед учнів 7-9 класів проведена гра-змагання «Правовий квест»; лекторська година з питання профілактики виникнення конфліктних ситуацій в родині на засіданні «Батьківського всеобучу».

Відповідно до річного плану роботи на 2016-2017 навчальний рік, плану заходів Місячника військово-патріотичного виховання та з метою виховання учнівської молоді в дусі патріотизму і поваги до історії української держави, в закладі були проведені такі заходи: Єдиний тематичний урок, присвячений Дню Соборності України на тему «Україна – незалежна, Соборна і неподільна»; Єдиний урок-реквієм на вшанування пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні; «круглі столи» з учнями класів на вшанування пам'яті Героїв Крут «Українські Січові стрільці – символ нації»; тематичні інформаційні хвилинки на уроках історії, присвячені Дню Соборності України, вшануванню пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні та вшануванню пам'яті Героїв Крут; тематичні виставки друкованих матеріалів, фотоматеріалів, статей, присвячених Дню Соборності України, вшануванню пам'яті загиблих жертв Голокосту в Україні та вшануванню пам'яті Героїв Крут. І місце в обласному конкурсі «Ігри патріотів»,  зайняла команда національно-патріотичного гуртка «Джура».

З метою виховання учнівської молоді в дусі поваги до історії, культури, традицій українського народу та підтримки бойового духу захисників Батьківщини в квітні 2017 року педагогічний колектив взяв участь у фестивалі-виставці пасхальних кошиків «Величне свято Великодня», метою якого було привітати бійців АТО зі святами. Відповідно наказу були призначені відповідальні особи за підготовку та участь в даному конкурсі, визначені основні напрямки реалізації створення великодніх композицій, обговорені пропозиції на засіданні МО класних керівників. Високий рівень організації роботи щодо участі у загальноміському заході показали такі класні керівники: Жук О.А., Стецюк Г.П., Гончарова М.П., Ішова В.О., Лихошерстова І.А., Пустовойт Т.Л., Ніора О.Г., Мельниченко Н.С., Єфіменко І.О.. Фото-звіт про участь у виставці розміщений на веб-сайті закладу.

В напрямку розвитку військово-патріотичного виховання школярів, забезпечення формування і розвитку соціально значущих цінностей, громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та навчання підростаючого покоління  загін юних патріотів, учнів 7-9 класів, під керівництвом Юнкова П.С. та Чумак А.І. взяв участь в V міському військово-патріотичному конкурсі строю та патріотичної пісні «Майбутній захисник України», де отримав грамоту за виконання стройових вправ.

Також вже в травні 2017 року проведені тематичні заходи, уроки мужності, круглі столи, диспути на відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; зустрічі учнівської молоді з ветеранами та учасниками Другої світової війни 1939-1945 років, учасниками АТО в Донецькій та Луганській областях, представниками волонтерських рухів, духовенства; активізована робота волонтерських загонів в класах в рамках участі в обласній акції «Зірка пам'яті» з метою відвідування та надання посильної допомоги підопічним ветеранам.

У квітні - Місячник екологічного виховання - весь педагогічний та учнівський колектив долучився до міської акції «Чисте місто». Були проведені суботники, надана допомога жителям мікрорайону закладу із прибирання прилеглої території. Протягом року двічі оголошувався турнір по збору макулатури. Формуванню ціннісного ставлення до праці та оточуючого світу сприяли тематичні виховні години, проведення рейдів перевірки стану підручників, тощо. Вже третій рік продовжується шкільний проект «Сміття – це гроші», в рамках якого діти продовжують вчитися сортувати сміття.

Протягом року колектив закладу тісно співпрацював із «Приватбанком» м.Кропивницького з метою навчання дітей фінансової грамотності та заощадження, неодноразово проводились цікаві уроки як на базі закладу, так і в філіях установ банку.

Важливу роль в естетичному вихованні відіграють твори образотворчого мистецтва, музика, художня література, театр, кіно, телебачення тощо. Тому учні нашої школи постійні глядачі Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, вдячні слухачі Дитячої філармонії. Добрі наслідки дає співробітництво з Кіровоградським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді – учні закладу відвідують гуртки та різноманітні заходи.

Традиційно учні беруть участь у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», що проходив серед учнів трьох вікових категорій.  Вихованці закладу постійно беруть участь у фізкультурно-патріотичному фестивалю школярів України «Козацький гарт». Як результат – достатня підготовка та готовність дітей до участі у спортивних змаганнях більш високого рівня.

Аналізуючи стан виховної роботи в школі за рік слід відмітити і виконавчо-дисциплінарну діяльність класних керівників. Всі класні керівники завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків, вчасно реагують на зауваження, вказівки адміністрації.

З метою пропаганди учнівського самоврядування, розвитку дитячого лідерства і формування активної громадянської позиції школярів в травні 2017 року член учнівського самоврядування Пшенична Анна, учениця 8 класу, під керівництвом педагога-організатора взяла участь в міському конкурсі «Лідер року-2017».

В квітні 2017 року учнівський колектив 3-9 класів взяв участь в загальноміському танцювальному флешмобі до Всесвітнього дню танцю із встановленням рекорду.

Протягом навчального року з метою підвищення рівня відповідальності учнів за власні негативні поступки, порушення правил та обов’язків щотижнево проводився рейд «Урок» та відбувався аналіз стану відвідування, запізнення на уроки учнями закладу. За результатами роботи проводились профілактичні бесіди з виявленими порушниками дисципліни, зустрічі з їх батьками тощо. Аналізуючи стан виховної роботи в школі за рік слід відмітити і виконавчо-дисциплінарну діяльність класних керівників. Всі класні керівники завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків, вчасно реагують на зауваження, вказівки адміністрації. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. У цілому завдання виховної роботи, поставлені на 2016-2017 навчальний рік, виконані.

9 «Про підсумки роботи з профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році»

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2016-2017 навчальний рік та з метою запобігання випадків травмування учасників навчально-виховного процесу питання стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії в закладі, це питання знаходиться під щоденним контролем адміністрації, медичного працівника, заступників директора,  завгоспа закладу та фахівця з ОП.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001 року із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.   Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів. Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів. Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Облік інструктажів вчителі проводять у журналах інструктажів у єдиній визначеній формі, щотижневі планові та позапланові бесіди з БЖ – у класних журналах на спеціально відведеній сторінці. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці, а також щодо попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я і життя дітей, про відповідальність батьків за безпеку та поведінку дітей під час канікул та в позаурочний час обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також розміщені кілька інформаційних стендів по ОП та БЖ. На видних місцях кожного поверху розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах.

При проведенні як шкільних, так і міських масових заходів, призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників.

У квітні кожного року проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності. В закладі створені відповідні умови для безпечного навчання та виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід:

- правила дорожнього руху;

- правила протипожежної безпеки;

- запобігання отруєнь;

- правила безпеки при користуванні газом;

- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

- правила безпеки  на воді;

- правила безпеки користування  електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму, тощо.

Протягом навчального року проведено 5 планових Тижні безпеки життєдіяльності, в рамках яких були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками ДАІ, МНС, тематичні класні години, квест-ігри, конкурси малюнків, плакатів соціальної реклами, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

З метою профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму серед неповнолітніх протягом навчального року також проводилися тематичні класні години, тематичні виставки літератури в шкільній бібліотеці, перегляд відеофільмів з даної тематики, зустрічі з лікарями, конкурси плакатів, рейди.

Питання стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом навчального року заслуховувалось на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників та ради закладу.

Аналіз дитячого травматизму в закладі  протягом 2016-2017 навчального року свідчить, на жаль, про тенденцію його  збільшення на 2 випадки в порівнянні з минулим роком. Це означає, що необхідно посилити роботу з даного напрямку та спланувати проведення додаткових заходів, направлених на попередження дитячого травматизму в побуті. У педагогічному процесі травм не виявлено.

Таким чином:                 

1. В педагогічному процесі - 2

2. В побуті: 10

- падіння – 8  удар-1  катання на велосипеді-1

3. По статі:

- з хлопчиками - 7

- з дівчатками  - 3

4. По віковим групам:

- молодша група (1-4 кл.) –   4

- середня група (  5 -9 кл.) -   6

Випадків зі смертельним наслідком не було. Нещасних випадків з працівниками у побуті та на робочому місці не виявлено.

«Про підсумки оздоровчо-виховної роботи в ході медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням протягом 2016-2017 навчального року»

Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням, в ході спостереження за уроками фізичної культури та спортивно-масовими заходами, підведені підсумки вивчення стану оздоровчо-виховної роботи в закладі протягом 2016-2017 навчального року, який дав можливість охопити всі питання та зосередити увагу на провідних проблемах. Згідно вимог та рекомендацій медико-педагогічний контроль здійснювався не тільки адміністрацією закладу, а й медичною сестрою, класними керівниками, про що свідчать акти відвідування уроків. Заступники директора з навчально-виховної роботи здійснюють методичне інспектування, заступник директора з виховної роботи контролює оздоровчо-виховну роботу. Під час контролю враховується орієнтована кратність спостережень за уроками фізичного виховання.

Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання учнів здійснюється відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України від 20.07.2009р. за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та відповідних наказів по закладу.

Метою медико-педагогічного контролю є: визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонування організму учнів, які займаються фізичною культурою; оптимізація рухової активності  учнів, вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів закладу.

 Під час медико-педагогічного спостереження, яке проводиться 1 раз на місяць у кожному класі вирішуються такі завдання:

- ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

- контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров’я до основної, підготовчої, спеціальної груп, під час проведення уроку фізкультури;

- виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

- здійснення нагляду за динамікою показників локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ;

- запобігання шкільному, у тому числі спортивному, травматизму;

- здійснення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання тощо;

- оцінка методики проведення уроків із фізкультури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;

- оцінка гігієнічних умов місця проведення (температура повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки;

- контроль за відповідністю одягу, взуття умовам проведення занять;

- контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

- вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку.

Під час проведення уроку враховуються зовнішні ознаки втоми. Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження: моторна щільність уроку, загальна щільність за розрахунком.

   За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція дозування фізичних навантажень учнів (вихованців).

 Протягом навчального року відвідані та проаналізовані уроки  й позакласні заходи, проведені бесіди з вчителями та учнями, досліджено рівень навчально-матеріального й методичного забезпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі, рівень організованості та підготовки до уроків учнів класів, перевірено стан ведення документації, проаналізовано стан участі школярів у  спортивно-оздоровчих заходах.

У школі працює один вчитель фізичної культури, Юнков П.С., а в 1-му та 2-му класах предмет «Фізична культура» викладають класні керівники – Лихошерстова І.А. та Жук О.А.. Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного майданчика та спортивної зали. На спортивному майданчику є відповідний комплекс нестандартного обладнання (ігрові майданчики – волейбольне та футбольне поля, майданчик для занять із молодшими школярами, зони бігу, стрибків та метання, смуга перешкод, турніки тощо). Спортивна зала забезпечена необхідним гімнастичним обладнанням, баскетбольними щитами, волейбольними стояками, дрібним спортивним інвентарем.

Педагоги  в роботі керуються навчальними програмами, ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками. Розроблені основні документи планування навчально-виховного процесу, а також план спортивно-масової роботи,  плани-конспекти спортивних масових заходів. Взаємини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва.

Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних фізичних вправ. Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, концентрується увага учнів на основних поняттях, добираються цікаві факти з життя, спорту, пропаганди здорового способу життя.

Більшість відвіданих заходів характеризуються раціонально вибраною структурою. Вчителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізкультури:  забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої  спрямованості; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання. Підбиваючи підсумки частини чи всього заходу, уроку, педагоги використовують метод розбору, у старших класах він має колективний характер.

На більшості відвіданих уроках і позакласних заняттях оптимально розв’язувалися триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також велика увага приділялася красі рухів, поставі, грації, ритміки, пластики, естетичній  насолоді, виховувалося терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення гуманної перемоги. Вдало використовувались методи заохочення, що сприяло підвищенню результативності діяльності школярів.

Хочеться відмітити роботу вчителя Юнкова П.С., його професійність, творчий підхід до кожного уроку, заняття, використання ним численної кількості ігор, вправ та комплексів вправ. Вчитель здійснює і особистісний і диференційований підхід до кожної дитини, учня. Маючи невеликий педагогічний досвід він бачить кожну дитину, її готовність до виконання тієї чи іншої вправи. Ніхто не залишається поза його увагою на уроці.

На заняттях належна увага приділяється питанням безпеки життя та здоров’я учнів. Своєчасно проводяться перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у спортивній залі та на спортивному майданчику, постійно обстежується нестандартне обладнання на міцність, відповідно до вимог реєструються  всі види інструктажів. Під час навчальних занять з метою дотримання учнями норм безпеки вони постійно знаходяться в полі зору вчителів, які професійно страхують їх під час виконання окремих вправ.

Оптимально дозувались фізичні навантаження як на уроках, так і в позакласних заходах. При цьому застосовувались різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності тощо. На постійному контролі вчителів школярі, які за станом здоров’я віднесені не до основної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на певний момент. Уроки Юнкова П.С. відзначаються різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації діяльності учнів.

Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках, спрямований на розвиток фізичних умінь, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, опанованих на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.

В 2016-2017 навчальному році Юнковим П.С. було організовано багато цікавих позакласних заходів, змагань, спортивних естафет та свят, зміст яких певною мірою визначався потребами та побажаннями учнів, які часто виступали ініціаторами багатьох починань, вносили свої пропозиції не тільки вчителю фізичної культури та класним керівникам, а й адміністрації закладу. Так, креативно та цікаво в цьому році був проведений Олімпійський тиждень в вересні, в листопаді в рамках  Місячника формування здорового способу життя -  Олімпійський день здоров'я, присвяченого 72-й річниці визволення України від фашистських загарбників для учнів 5-7 класів, спортивні змагання «Олімпік» між учнями 7 та 8 класів тощо.

Регулярно проводяться внутрішньо шкільні змагання між класами. Традиційним стало проведення спортивних турнірів з футболу, волейболу, тенісу. Учні закладу беруть активну участь у спортивних змаганнях на рівні міста, але, на жаль, кількість результативних перемог незначна.

10. Соціальний захист.

Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників  навчально-виховного процесу

Права і обв’язки учасників навчально-виховного процесу визначені в законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, у статтях 53 і 59 Конституції України. Педагогічний колектив школи працює над покращенням умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу. На розв’язання цього питання спрямовано комплекс заходів, спланованих у річному плані роботи школи.

На виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу проходяться місячники «Всеобучу», у ході яких проводиться робота щодо обліку дітей і підлітків у мікрорайоні. Починаючи з вересня, складаються списки майбутніх першокласників і формується група з підготовки до вступу в перший клас. Класні керівники відвідують сім’ї учнів із метою виявлення житлово-побутових умов, складають акти. Заступником директора з виховної роботи разом із практичним психологом і батьківською громадськістю з метою проведення профілактичної роботи з проблемними сім’ями, виявлення підлітків шкільного віку, котрі ухиляються від навчання і тих, хто не відвідує школу без поважних причин, здійснюються рейди: «Мікрорайон», «Урок».

Створюються умови для реалізації права учнів школи на здобуття загальної середньої освіти. Систематично проводиться контроль за станом відвідування занять учнями школи з боку адміністрації, класних керівників, сестри медичної. Класні керівники своєчасно заповнюють розділ «Облік відвідування» в класних журналах, проводяться рейди щодо виявлення учнів, які запізнюються на уроки, ведеться журнал контролю за відвідуванням учнями школи, своєчасно з’ясовуються причини пропусків, про що повідомляються батьки.

З метою профілактики правопорушень в учнівському середовищі проходять декади права, під час яких проводяться конкурси знавців права, тематичні години, бесіди з працівниками правоохоронних органів. Для покращення проведення профілактичної роботи організовуються спільні заходи школи, міліції, служби в справах дітей. Значну роботу проводить Рада профілактики правопорушень, метою якої є попередження бездоглядності дітей, скоєння ними правопорушень. План роботи закладу на 2015-2016 н.р. побудований за принципом безперервності та взаємозв’язку всіх напрямків виховного процесу, направлених на недопущення та попередження виникнення складних життєвих ситуацій вибору для дітей із грамотно побудованою діяльністю всіх педагогів: класного керівника, соціального педагога, практичного психолога, вихователя ГПД, педагога-організатора, вчителя-предметника. Відповідним чином проводилась чітко спланована робота ради профілактики, гурткова робота, робота з батьками, яка передбачала організацію та проведення загальношкільних та участь в позашкільних заходах превентивного характеру.

Протягом 2016-2017 н.р. проведено 9 планових та 2 позапланових засідання ради з профілактики правопорушень серед учнів закладу. На кінець навчального року на обліку шкільної ради з профілактики правопорушень стоїть 4 учнів. Згідно з планом  роботи ради проаналізовано стан роботи з профілактики злочинів та правопорушень серед неповнолітніх, розроблені та виконані заходи, спрямовані на дотримання законодавства з даного питання.

Основні пріоритетні завдання ради з профілактики правопорушень передбачали:

формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку, активну позицію у правовій сфері;

вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки, уміння протистояти негативним впливам;

подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

Практичним психологом Доценко І.Л. проводились анкетування, тестування, співбесіди, індивідуальні та групові заняття з метою виявлення учнів девіантної поведінки та своєчасне надання психологічної підтримки, психологічні консультації для батьків і вчителів.

Класні керівники тримали під постійним контролем питання виявлення неблагонадійних родин, де батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дітей. Завдяки систематичній виховній роботі, організації індивідуальної роботи, наявністю і дієвості внутрішкільного контролю з боку адміністрації, організації індивідуальної роботи з учнями і батьками, оперативним реагуванням на актуальні питання з профілактичної роботи,  своєчасній психолого-педагогічній діагностиці учнів всіх категорій, залученню учнів до роботи шкільних гуртків, злісних правопорушників серед учнів закладу та таких, що стоять на обліку кримінальної міліції у справах дітей – немає.

Заходи правового спрямування проводилися відповідно до річного плану виховної роботи на 2015-2016 н.р. із залученням членів учнівського самоврядування через проведення конкурсів, диспутів, спільних заходах із запрошенням працівників кримінальної служби у справах неповнолітніх, служби у справах дітей, інших установ і організацій, з якими укладені спільні плани роботи по реалізації запланованих заходів.

Щороку затверджуються правила внутрішнього розпорядку, переглядаються колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом школи, угоди з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Працюючим жінкам, які мають неповнолітніх дітей, надаються додаткові відпустки.

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму роботи школи та графіків роботи окремих працівників узгоджуються з профспілковим комітетом.

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально-вразливих категорій

Важливим напрямком роботи є забезпечення соціальної підтримки дітей соціально незахищених категорій. На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в закладі  було оформлено соціальні паспорти по класам та на підставі їх - соціальний паспорт НВО. Класні керівники разом з соціальним педагогом зібрали відповідну документацію та розмістили її по текам за категоріями.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки, були забезпечені безкоштовним харчуванням, підручниками, Єдиним квитком, безкоштовно відвідували гуртки. Всі діти пройшли поглиблений медичний огляд (жовтень, квітень). Була організована активна співпраця соціального педагога, психолога з опікунами учнів,  проводились консультації, інформування як індивідуально, так і в телефонному режимі. Проводилися у співпраці з класними керівниками обстеження житлово-побутових умов учнів (жовтень, квітень). Було оформлено клопотання в управління освіти Кіровоградської міської ради на придбання дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування спортивної форми (видано в квітні 2016).

Для дітей-інвалідів в закладі створені всі необхідні умови для навчання та виховання.  Соціальним педагогом та класними керівниками були складені соціальні паспорти учнів даної категорії. Організований психологічний супровід дітей даної категорії.

Практичний психолог Доценко І.Л. проводить індивідуальні консультації з учнями, які потребують соціального захисту (діти-сироти, діти пбп, інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти постраждалі внаслідок АТО та ін.), активно співпрацює з класними керівниками по вирішенню питань з учнями пільгових категорій.

Учні пільгового контингенту безкоштовно відвідували культурно-масові заходи, які проводились у місті передбачені законодавством.    

Приділялась увага організації роботи з багатодітними сім’ями, яка проводилась за напрямками:

·             надання батькам педагогічної підтримки:

·            створення умов для розвитку  здібностей учнів;

·           постійний педагогічний супровід учнів з багатодітних сімей.

Особливої уваги соціально-психологічна служба надає  роботі  з батьками учнів. Для батьків були оформлені інформаційні стенди («Підготовка дитини до школи. Консультація. Компоненти готовності. Рекомендації», «Поради батькам першокласників. Рекомендації. Консультація», «Діти з гіперактивним синдромом», «Кризи розвитку дітей шести років», «Формування батьківської компетентності», «Дитина раннього віку: психологічний портрет», «Темперамент» та ін..). Соціальний педагог проводив консультації з батьками, тримав на контролі успішність та відвідування занять учнями. Для батьків та опікунів учнів систематично проводились консультації психолога, соціального педагога, вчителів-предметників та класних керівників з питань соціального захисту дітей різних пільгових категорій.

    В закладі систематично проводилися рейди «Урок» та «Діти вулиці». Із учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку систематично проводилась профілактична та роз’яснювальна робота. За кожним із них закріплені наставники – класні керівники.  Учні систематично запрошувались на Шкільну Раду з профілактики правопорушень, де з ними проводяться профілактичні бесіди із залученням представників ССД.

Протягом навчального року працювали змінні стенди. У 2015-2016 н.р. тематика стендів була такою:

«Толерантність»;

«Міжнародний День боротьби зі СНІДом»;

«Міжнародний День Інвалідів»;

«Відповідальність починається з мене»;

«Міжнародний День сім’ї»;

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

«День соціальної справедливості»;

«Торгівля людьми» та ін.

Для педагогів проведено тренінг

11. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, позакласні заходи, екскурсії на підприємства.

Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники центру зайнятості.

Профорієнтаційна робота ґрунтувалась на тісному зв’язку школи з навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічними училищами. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками цих навчальних закладів.

З метою профорієнтації учні відвідували навчальні заклади  та підприємства міста. Учні  9-11-х класів відвідували  міський Центр зайнятості. Учні 11-х класів зустрічалися  з викладачами різних вищих навчальних закладів України: Києво-Могилянської академії, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Одеського національного економічного університету, Київського національного університету культури  і мистецтва, а також Кіровоградського національного технічного університету, КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоградської льотної академії національного авіаційного університету.

Також проводиться профорієнтаційна робота, яка спрямована на вибір учнями педагогічної професії: щорічно випускники вступають на педагогічні спеціальності ВНЗ. Робота чітко спланована, що відображено в річному плані роботи школи та в планах класних керівників 8-11 класів. Аналіз матеріалів із профорієнтації, який знаходиться в тематичних папках класних керівників, свідчить про системну роботу з учнями. Наявні результати анкетування щодо вивчення їхніх професійних нахилів, рекомендації до професіограм, розробки класних годин.

12. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, практичний психолог школи, запрошуються працівники CCД,  центру зайнятості,  відділу юстиції.

Адміністрація школи тісно співпрацює з органами учнівського самоврядування й батьківською громадськістю.

Основним органом державно-громадського управління закладом є рада школи, яка створена й затверджена загальношкільною конференцією, до її складу в рівних частинах увійшли представники від учнів, батьків і педагогічних працівників.

Свої повноваження рада школи реалізує через контроль за станом харчування й медичним обслуговуванням, навчанням і поведінкою учнів, станом виховного процесу; розглядає й затверджує розділи річного плану школи, контролює його виконання; разом з адміністрацією школи контролює виконання Статуту навчального закладу, затверджує режим роботи школи, розглядає питання родинного виховання й здобуття учнями повної середньої освіти.

Спільно з педагогічною радою члени ради школи приймають рішення щодо нагородження випускників золотою й срібною медалями, похвальними листами й грамотами, визначають доцільність вибору предметів варіативної частини робочих навчальних планів. Представники ради беруть участь у засіданнях атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників закладу, у рейдах з обстеження житлово-побутових умов проживання учнів із малозабезпечених і проблемних сімей, розглядають питання щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу. На розгляд педради подаються пропозиції щодо поліпшення позакласної й позаурочної роботи з учнями.

Батьківський комітет школи спрямовує свою роботу на поліпшення умов навчання й виховання учнів. Батьківська громадськість сприяє зміцненню навчально-виховної, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази школи. Батьки беруть участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на охорону життя й здоров'я учасників навчально-виховного процесу, організації дозвілля й оздоровлення учнів і педагогічних працівників.

Батьківський комітет сприяє виконанню чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти, бере участь у заходах щодо запобігання дитячій безпритульності (рейди «Урок», «Мікрорайон»), а також опікується працевлаштуванням випускників.

Учнівське самоврядування тісно співпрацює з адміністрацією школи й батьківською громадськістю. Учні беруть участь у загальних конференціях, є членами ради школи.

Взаємини членів учнівського й педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві.

Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з радою школи, депутатами місцевої ради, підприємствами міста позитивно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, рейтинг навчального закладу й сприяє вдосконаленню державно-громадської системи управління.

13. Збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої поліклініки №1 діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі поліклініки №1. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

      Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

       Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення: бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медичної сестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей»,  де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Починаючи з 1 вересня 2016 року сестрою медичною оглядаються учні на педикульоз та шкіряні хвороби. Постійно ведеться контроль за харчуванням учнів закладу: щоденно контролюється закладка продуктів у котел. Щомісячно робиться звіт по нормам харчування та ведеться постійний контроль за санітарним станом харчоблоку. Сестрою медичною ведуться журнали бракеражу готової продукції, сирої продукції, журнал здоров'я працівників харчоблоку та інші.

Згідно календаря щеплень проводяться щеплення проти керованих інфекцій та тубдіагностика. Дані про дітей, які не підлягають плановому щепленню, заносяться до журналу протипоказань.

Протягом 2016/2017 навчального року учні 1, 5, 8, 9, 11 класів проходили поглиблений медогляд на базі ДМП №1. Лікарями-спеціалістами оглянуто 122 учні. Виявлено зниження зору у 15 учнів, дефекти мови у 2-х учнів, зі сколіозом  - 4 учні., патологію щитовидної залози у 7 дітей, хвороби органів дихання: бронхіальна астма – 1 дитина.

Діти з відхиленнями здоров'я розподілені на підготовчу(83 учні) та спеціальну(3 учнів) групи. . Ведеться контроль за звільненими від фізичної культури учнями згідно з рекомендаціями спеціалістів.

14. Організація  харчування

У 2016/2017 н.р. повноцінне харчування вихованців ДНЗ та учнів закладу здійснювалося відповідно до наказів по закладу від 17.08.2016 року № 380 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладу у 2016 – 2017 н.р.», від 25.08.2016 року № 384 «Про внесення зміни до наказу по закладу від 28.01.2016 року № 63 «Про організацію харчування учнів та вихованців на 2016 рік», від 03.01.2017 року № 13 «Про організацію харчування учнів та вихованців ДНЗ на 2017 рік».

Котляренко Н.М., заступник директора з НВР, відповідальна за організацію харчування, у своїй роботі з даного питання керувалася  відповідними нормативними документами, інструкціями, рекомендаціями УО.

Організація харчування здійснювалася  відповідно примірних двотижневих меню на на осінній період, зимовий період , весняний період для учнів, осінньо-зимовий, весняний  період для вихованців ДНЗ, з урахуванням вікових груп дітей, грошових норм Управління  Держпродспоживслужби у м. Кропивницькому, розробленому  режиму харчування вихованців ДНЗ та учнів закладу, графіка видачі страв з харчоблоку.

Щоденно Лапко С.В., сестрою медичною, та кухарями закладу, складалася меню-розкладка  на основі двотижневого меню з дотриманням  розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об'єму готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп. Щоденне меню (ДНЗ, школа) із зазначенням виходу кожної страви, завірене керівником закладу, розміщувалося у кутках “Меню”.

У 2016/2017 н.р. пільговим ( 100% )  харчуванням були забезпечені вихованці ДНЗ: у вересні - 4, у жовтні, листопаді – 6; у грудні, січні – 4; у лютому – травні – 7  (Шульга В., Старостіна В., Старостіна  О., Рощин Д., Алфімова  М., Забродній О.,     Забродній Т.), категорії: дитина, батько, якої є учасником АТО, діти з малозабеспечених сімей.

       Пільговим ( 50% )  харчуванням були забезпечені вихованці ДНЗ: у жовтні - 1, листопаді – 1; у грудні – 3; у січні – травні – 1 (Мельниченко Г., Забродній О.,     Забродній Т.), категорія: діти з багатодітних сімей.

       Вихователі ДНЗ, ГПД та класні керівники 1-11 класів ведуть облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням.

Режим харчування учнів 1-4 класів одноразовий (сніданок). Режим харчування учнів пільгових категорій одноразовий (обід), з відвідуванням групи продовженого дня двохразовий (сніданок, обід).

У 2016/2017 н.р. пільговим (100%) харчуванням у школі  було охоплено: у вересні -17 учнів; у жовтні - 18 учнів; листопаді - 17 учнів; грудні - 14 учнів; січні – 12 учнів; лютому – 16 учнів; березень, квітень – 15 учнів; травень – 14 учнів (Чайковський О., Писарєв Д., Ткаченко А., Гаморя В., Гудима О., Бойко В., Сінічків А., Георгієв Ф., Цибульський Д.   Старостін О., Гонца В., Волохова М., Рощина А., Алфімова  А., Мила А., Мартьянова І., Голубицька Є., Василенко А., Бойко Г., Дубик Д.), категорії: дитина-сирота, діти, позбавлені батьківського піклування, діти малозабезпечених сімей, що отримують державну соціальну допомогу; діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, батьки яких беруть участь в АТО.

У 2016/2017 н.р. організовано гаряче харчування для учнів  (сніданки, обіди): у вересні – 160, у жовтні – 168, у листопаді – 193, у грудні – 182, у січні – 161, у лютому – 166, у березні – 161, у квітні – 165, у травні – 163. Всього – 1519 порцій.

Щомісячно (не пізніше 3 числа), Котляренко Н.М., заступником директора з НВР, подається до УО статистична звітність щодо організації харчування дітей пільгових категорій.

Протягом 2016/2017 н.р. у закладі було організовано дієтичне харчування (сніданок, обід):

з 02.09.2016 р. до 31.10.2016 року  Савенку Максиму, Савенко Марині, учням 2 класу, що мають харчову алергію на курине м’ясо. Дієтичне харчування призупинене відповідно до наказу по закладу №557 від 31.10.2016 року «Про призупинення дії наказу №444 від 01.09.2016 року «Про організацію дієтичного харчування Савенка Максима, Савенко Марини»;

з 29.03.2017 року Хищенко А., учня 2 класу, та Наливайка А., Горбунко Т., вихованців ДНЗ. Підготовлена  відповідна документація.

15. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально- виховного процесу в закладі знаходиться під щоденним контролем адміністрації, медичного працівника, заступника директора з НВР , завгоспа школи та фахівця з ОП. 

Робота закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення безпечних умов для навчання та відпочинку як працівників, так і учнів.

З метою забезпечення належного стану з ОП, профілактики травматизму, збереженню життя  і здоров'я дітей і працівників  школи видано накази, які узагальнювали та контролювали  проведену роботу. У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці.

Щоквартально проводилися Тижні з ОП, метою яких була перевірка стану ОП в закладі, виявлення недоліків та пропозицій щодо їх усунення.

Повторні інструктажі з ОП, пожежної та електробезпеки  з працівниками закладу проводилися відповідно до плану роботи закладу.

          Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педагогічної ради та нарадах при директору.

                В зв’язку з затвердженням Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України Наказ МОН від 15.08.2016 року  № 974 в закладі були переглянуті та затверджені всі інструкції з пожежної безпеки , плани евакуації та порядок дій працівників на випадок пожежі .

У перший день навчання, класними керівниками проводився вступний інструктаж з учнями 1-11 класів, згідно програми вступного інструктажу учнів. У журналах встановленого зразка зареєстровано первинні, позапланові, цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності.

       Класними керівниками проведено  бесіди  з безпеки життєдіяльності, згідно планів виховної роботи.

      Щомісячно збиралася  інформація про нещасні випадки з дітьми в побуті про що зафіксовано в журналі встановленого зразка.

      Складено комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я  учнів школи., які представлені на електронному ресурсі «Віртуальна учительська»

 

Заплановано та проведено 5 тижнів з безпеки життєдіяльності . Матеріали представлені на електронному ресурсі «Віртуальна учительська»  https://padlet.com/nataliya603/39hgbwgu0t3a

27.12.2016 року вдало пройшла зустріч учнів початкових класів та 5 класу з представниками патрульної поліції. Учні мали змогу взяти активну участь в обговоренні ситуацій, задати питання, сфотографуватись.

      У класних кабінетах  обладнано  куточки: «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху»,  плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

      Навчально-виробничі приміщення забезпечено вогнегасниками.

                Аналіз дитячого травматизму станом на 31 травня  2016-2017 н. р

1. В педагогічному процесі - 2

2. В побуті: 10

- падіння – 8  удар-1  катання на велосипеді-1

3. По статі:

- з хлопчиками - 7

- з дівчатками  - 3

4. По віковим групам:

- молодша група (1-4 кл.) –   4

- середня група (  5 -9 кл.) -   6

            У  2017-2018 навчальному  році  необхідно:

- активізувати роботу  колективу щодо зменшення травматизму в побуті, а саме, посилити роботу з батьками з попередження дитячого травматизму в побуті, оформити інформаційний куточок для батьків, підготувати пам’ятки для дітей та батьків, організувати перегляд анімаційних фільмів для дітей тощо.

- продовжити практику проведення зустрічей з працівниками рятувальних служб, працівниками ДАІ, лікарями;

- продовжити практику системного контролю та надання практичної допомоги класним керівникам  з питань БЖ .

2. Класним керівникам:

Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1-11-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

3. Лихошерстовій І.А., фахівцю з ОП

Вести облік нещасних випадків з працівниками та учнями закладу.

4. Кушніровій Н.І, педагогу-організатору:

4.1. Щоквартально  здійснювати перевірку за якістю проведення навчання та інструктажів із безпеки життєдіяльності ,  дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, санітарно-гігієнічних вимог.

4.2. Планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

16. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи складається із 3 корпусів. Основний – 1 корпус - прийнятий в експлуатацію 105 років потому.  Адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

За кошти управління освіти Кіровоградської міської ради:

ремонт електричної м’ясорубки – 1280,00 грн.;

запчастини для газової котельні – 1358,42 грн.;

планшети 13 шт. – 36616 грн.

шкільна парта 15 комплектів – 19200 грн.

меблі – 49305 грн. (шафа, стілець, стіл)

акустична система – 14306 грн.

комп’ютери - 153308,76 грн

Обсяг фінансування за 2016 р.: 2718556,16 грн.

З них: заробітна плата – 2130089,43 грн;

харчування – 120157,20 грн;

енергоносії та комунальні послуги – 359645,92 грн.;

інше – 108663,61 грн.

Обсяг фінансування за І квартал 2017 р.: 1078061,11 грн.

З них: заробітна плата – 820767,33 грн;

харчування – 45668,60 грн;

енергоносії та комунальні послуги – 208118,16 грн.;

інше – 3507,02 грн.

Нашому закладу надається спонсорська допомога від депутата Кіровоградської міської ради  Дриги Вадима Вікторовича (новорічні подарунки для дітей до Дня Св. Миколая, машина піску для дитячого майданчику).

17. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів -предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі є в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Заклад підключено до мережі Інтернет, що дає можливість користуватися матеріалами сайтів профільного Міністерства України, управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви. Адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів.

У 2016/2017 навчальному році адміністрацією закладу перевірено виконання навчальних планів та програм, класні журнали, щоденники учнів, вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-9,11 класів з хімії (наказ від 03.11.2016 р. №572 та від 23.11.2016 р. №604); стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4, 5-7 класів з образотворчого мистецтва (наказ від 20.01.2017 р. №41 та від 10.02.2017р. №82); стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9, 11 класів із зарубіжної літератури (наказ від 05.05.2017р. №248); стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4, 5-9 класів з російської мови (наказ від 28.09.2016р. №491 та від 17.10.2016р. №519), стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4, 5-9, 11 класів з інформатики (наказ від 13.02.2017р. № 90 та від 28.02.2017р. №119), формування та розвиток мовної діяльності на уроках української мови в 2-4 класах (наказ від 28.11.2016р. № 605).

Аналіз результатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, нарадах при директорові, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни: проведено класно-узагальнюючий контроль у 7, 8 класах.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Педагоги завжди розуміли, що в сучасних умовах головною метою освіти є формування особистості, здатної до самостійної та ефективної діяльності, зорієнтованої на постійне навчання протягом життя, і тому цілеспрямовано працюють над удосконаленням діяльності закладу, в якому основною ідеєю є розширення освітнього простору для забезпечення особистісного розвитку учнів.

Звернення громадян

Протягом 2016/2017 навчального року було зареєстровано більше пів сотні звернень громадян, що перевищує показники минулого року майже втричі. Так, протягом ІІ половини 2016 року –  33 звернення,  І половина 2017 року –  23.

 Тематика питань є досить різноманітною, зокрема про зарахування до школи  чи переведення до іншого навчального закладу, про улаштування дітей до ДНЗ.   Чималу частину складають звернення з приводу  працевлаштування. 

 Маємо звернення  з пропозиціями, зокрема про проведення на базі школи тематичних заходів для мікрорайону. За минулий навчальний рік були звернення з різних державних та громадських організацій, зокрема з питань організації  благодійних акцій зі збору книг, іграшок тощо на допомогу жителям АТО, на проведення економічної гри  та профорієнтаційної роботи з учнями закладу.

Питання вирішено позитивно, деякі питання взято на особистий контроль директора.