1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Аналіз роботи творчої групи "Ініціатива" за 2012-2013 н.р.

До творчої групи входить 6 педагогічних працівників: Лихошерстова І.А., вихователь ГПД, Назірова О.І., вихователь ГПД, Мельниченко Н.С.,вчитель англійської мови, класний керівник 5 класу, Федоренко О.М., вчитель української мови та літератури, класний керівник 11 класу, Пустовойт Т.Л., вчитель фізики, класний керівник 9 класу, Доценко І.Л., практичний психолог.

Даних педагогічних працівників об’єднує робота над проблемою «Забезпечення принципу наступності через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму в процесі впровадження системи КТД», яка перегукується з проблемою школи «Результативність навчальних досягнень учнів як наслідок професійної майстерності та творчих здібностей педагога». Оскільки, всі члени творчої групи є класними керівниками або вихователями гпд класів, які готуються до переходу в наступну ланку школи, чи перейшли щойно, то дана проблема є актуальною в роботі педагогів.

Основними напрямками роботи є:

 • Проведення педагогічних та психологічних досліджень та формування аналітичних висновків щодо найефективніших шляхів реалізації системи КТД;
 • Поглиблене вивчення етапів колективної творчості в системі КТД;
 • Організація психолого-педагогічної допомоги, реабілітації та адаптації дітей на всіх етапах навчання та розвитку;
 • Надання методичної допомоги вчителям та вихователям з проблем наступності;
 • Збереження кращих традицій початкової школи при переході до основної школи;
 • Вивчення передового педагогічного досвіду з питань впровадження КТД у навчально-виховний процес;
 • Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи та захист напрацювань;
 • Апробація напрацьованих рекомендацій

Робота творчої групи запланована як і на 2012-2013н.р., так і з поглядом в майбутнє-перспективний план.

На даний момент проведено 3 засідання.

І засідання: «Поглиблене вивчення етапів колективної творчості в системі КТД» і носило, здебільшого, інформаційний та ознайомлюючий характер. На даному засіданні були визначені пріоритетні напрямки роботи групи, діагностика членів творчої групи, а також відбувся педагогічний діалог: «Етапи колективної творчості в системі КТД. Переваги і недоліки даної системи виховання. Визначення впливу КТД на згуртованість колективу та розвиток окремої особистості». Під час роботи над даним питанням виступаючі зазначили, що:

Колективні творчі справи є важливим чинником розв'язання виховних завдань:

1) виховні завдання, які ставляться педагогами, у процесі КТС розв'язуються непомітно: члени колективу визначають ці завдання і вони стають для них вимогами до самих себе;

2) у процесі КТС одночасно розв'язується багато виховних завдань морального, фізичного, трудового, розумового, естетичного рівнів;

3) КТС розвивають у єдності три сторони особистості: пізнавально-світоглядну (знання, переконання, погляди, ідеали), емоційно-вольову (почуття, прагнення, інтереси, потреби), дійову (вміння, навички, здібності, риси характеру);

4) участь вихованців у підготовці та проведенні КТС якнайкраще сприяє їх включенню до активної соціальної діяльності, а отже, створює оптимальні умови для оволодіння соціальним досвідом, згуртовує колектив.

Робота між засіданнями була спрямована на опрацювання літератури з проблеми, створення індивідуальних планів самоосвіти. Анкетування учнів для виявлення рівня згуртованості в колективі.

Зокрема, психолог НВО Доценко І.Л. провела психологічний тест «Соціограма 4 класу» і, спільно з класним керівником та вихователем проаналізували, визначили лідерів у класі, прихованих лідерів та неприйнятих дітей в колективі, що дозволило більш продуктивно організувати роботу з класом.

ІІ засідання мало назву «Сучасні методи і прийоми організації навчально-виховного процесу. Вивчення передового педагогічного досвіду з питань впровадження КТД у навчально-виховний процес.»

На даному засіданні було зазначено, що так історично склалося, що освіта у навчальних закладах (ЗОШ) надається учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання. Основна одиниця такого навчання - урок. Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями.

Окремо розглянули пасивну, активну та інтерактивну (за О.Пометун, Л.Пироженко) моделі навчання і порівняли їх.

Визначили 4 етапи ігрової моделі навчання.

Визначили, що інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але було зазначено, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Крім того, відбувся обмін досвідом «Ефективність ІКТ у навчально-виховному процесі» , де Пустовойт Т.Л. зазначила, що існує безлiч можливостей використання новітніх iнформацiйних технологiй - вiд самостiйного складання досить досконалих програм, створення своїх сторiнок у просторiInternet, дистанцiйного навчання; до поринання в свiт найкращих музейних колекцiй, бiблiотек.

А Мельниченко Н.С. задала запитання: « Як впливає цей дивовижний штучний iнформацiйний свiт на психiку людини i, зокрема, дитини? За яких умов цей новий вид людської дiяльностi сприяє розвитку особистостi, а за яких заважає?»
Федоренко О.М. ознайомила з даними дослiдження, що для 68% пiдлiткiв комп'ютер є робочим iнструментом, 44,2% використовують комп'ютер для розваг, для 23,2% - це можливiсть спiлкуватись з друзями, а для 15,8% можливiсть «вiдключитись» вiд дiйсностi.

Лихошерстова І.А.зазначила, що кожна людина має свій, притаманний їй підхід до роботи в інформаційному просторі . Цей підхід визначається такими основними складовими: розвитком інтелектуальних здібностей суб'єкта; рівнем інтелектуальної активності суб'єкта; особистістними його якостями та  ціннісними орієнтаціями; розвитком інтелектуальних вмінь, насамперед, вмінням користуватися операціями логіки, працювати з гіпотезами, тощо.

ІІІ засідання відбулось у вигляді психолого-педагогічного консиліуму на тему: «Забезпечення підходу до школяра з оптимістичною гіпотезою перспектив його подальшого розвитку».

На консиліумі психолог школи Доценко І.Л. ознайомила присутніх з аналізом результатів психолого-педагогічного обстеження учнів 4-го класу.

Члени творчої групи поділилися досвідом роботи з п’ятикласниками, розповіли про початкове знайомство вчителів-предметників, класного керівника з класом, вивчення особливостей поведінки учнів 4-го класу в реальних навчальних ситуаціях, взаємин учнів з учителем.

Проведено диспут на тему «Обдарованність. Як розпізнати?», на якому було визначено типи обдарованості, та методи роботи з обдарованими дітьми.

Не залишились без уваги важковиховувані діти, які потребують зовсім інших підходів у спілкуванні. Під час проведеного обговорення за круглим столом дійшли висновку, що система КТД позитивно впливає на дітей з девіантною поведінкою, сприяє згуртованості колективу, допомагає знайти спільну мову з усіма дітьми.

Отже,роботу творчої групи зоорієнтовано на перспективу, на удосконалення навчально-виховного процесу, на підвищенняпрофесійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької