1000 символів ліворуч
 • 33 школа Кировоград официальный сайт
 • sc9999
 • sc9998
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 33

  "Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

                           Аналіз роботи творчої групи «Ініціатива»

                                     за  І семестр 2013 – 2014 н. р.

 2013 – 2014  н. р. – другий  рік роботи творчої групи,  яка була створена на базі Комунального закладу НВО № 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Проблема, над якою працює творча група: «Забезпечення принципу наступності через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму в процесі впровадження системи КТД».

   В першому семестрі було проведено два засідання творчої групи, основними завданнями яких була організація психолого-педагогічної допомоги, реабілітації та адаптації дітей на всіх етапах навчання та розвитку, а також надання методичної допомоги вчителям та вихователям з проблем наступності.

    На першому засіданні, яке відбулося 30 жовтня, було розглянуто питання реабілітації та адаптації дітей 5 класу. Виступали класний керівник 5 класу, Федоренко Олена Миколаївна, та практичний психолог,  Доценко Ілона Леонідівна.

 Олена Миколаївна розповіла про проблеми наступності та шляхи подолання цих проблем. Звісно, діти 5 класу дуже важко адаптуються до нової системи навчання, їм треба звикнути до різних вчителів, нових предметів, нових вимог. Класний керівник вважає за доцільне займатися колективними творчими справами, які розв’язують багато виховних завдань морального, фізичного, трудового, розумового, естетичного рівнів. Пройшов ще дуже малий проміжок часу, щоб робити висновки, але за допомогою практичного психолога, вчителів-предметників та батьків дітки бувшої початкової ланки перетворюються на справжніх учнів середньої ланки. Було вирішено за допомогою членів групи та практичного психолога Ілони Леонідівни створити рекомендації щодо психолого-педагогічної допомоги учням 5 класу. Також, провести соціометрію порівняно з 4 класом та зробити аналіз навчальних досягнень учнів після проведення відповідних моніторингів.

  Друге засідання творчої групи відбулося 26 грудня і на ньому розглядали питання адаптації учнів 10 класу, проблеми наступності та аналізували результати проведених моніторингів. Слухали Пустовойт Тетяну Леонідівну, класного керівника 10 класу, Федоренко Олену Миколаївну, класного керівника 5 класу та Ланецьку Валентину Володимирівну, керівника творчої групи.

Ланецька В, В, зупинившись на питанні перспективності і наступності у роботі початкової і середньої освіти, відмітила, що проблему забезпечення наступності у навчанні неможливо розв’язати без участі адміністрації школи, яка координує весь навчально-виховний процес, але не нав’язує готових рішень. Це дає можливість творчо підходити до розв’язання проблем початкової школи. А розуміння важливості забезпечення наступності в роботі вчителів початкової й основної школи, практична реалізація цього завдання дають свої результати. Якість  освіти на наступній сходинці навчання не знижується, інтерес до предметів   підтримується, розкриваються нові грані здібностей дітей. Результатом ефективної спільної роботи вчителів початкових класів і педагогів середньої ланки є те, що учні намагаються підтверджувати свої знання, хоча ще не завжди їм це вдається, як зазначила Олена Миколаївна.

Тетяна Леонідівна розповіла про успішність адаптації учнів 10 класу, які підтвердили свої знання з предметів, а також за допомогою класного керівника та постійних і успішних занять колективно-творчими справами утворили дружній колектив.

Вирішили продовжити надбання прогресивного педагогічного досвіду з питань наступності, утворити власні рекомендації щодо проблем наступності та провести їх апробацію протягом другого семестру 2013-2014 навчального року. Досвід учасників групи узагальнити та проаналізувати наприкінці навчального року.

Всі проведені заняття були ефективними і успішними, бо надавали практичну та інтелектуальну допомогу учасникам творчої групи, створювали умови для підвищення освітнього, професійного рівня вчителів, давали можливість кращого освоєння змісту системи колективно-творчих справ та принципів наступності, сприяли розвитку сучасного стилю педагогічного мислення та підтримці педагогічної ініціативи інноваційних процесів.