1000 символів ліворуч

Аналіз роботи творчої групи за 2013-2014 н.р.

Аналіз роботи творчої групи «Ініціатива»

2013 – 2014  н. р. – другий рік роботи творчої групи,  яка була створена на базі комунального закладу НВО № 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Проблема, над якою працювала творча група: «Забезпечення принципу наступності через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму в процесі впровадження системи КТД».

В цьому навчальному році було проведено три засідання творчої групи, основними завданнями яких була організація психолого-педагогічної допомоги, реабілітації та адаптації дітей на всіх етапах навчання та розвитку, а також надання методичної допомоги вчителям та вихователям з проблем наступності.

У сучасній школі проблема адаптації до начальної діяльності вивчається у зв’язку зі вступом дитини у перший та переходом у п’ятий та десятий клас. Творча група вивчала створення умов та рекомендацій щодо успішної адаптації при переході в п’ятий та десятий клас.

 На першому засіданні, яке відбулося 30 жовтня, було розглянуто питання реабілітації та адаптації дітей 5 класу. Виступали класний керівник 5 класу - Федоренко Олена Миколаївна та практичний психолог - Доценко Ілона Леонідівна.

 Друге засідання творчої групи відбулося 26 грудня і на ньому розглядали питання адаптації учнів 10 класу, проблеми наступності та аналізувалися результати проведених моніторингів. Слухали Пустовойт Тетяну Леонідівну, класного керівника 10 класу, Федоренко Олену Миколаївну, класного керівника 5 класу та Ланецьку Валентину Володимирівну, керівника творчої групи.

Третє засідання творчої групи відбулося 29 квітня і було підсумковим. На ньому розглядали рекомендації щодо проблем наступності, узагальнювали та аналізували досвід учасників групи.

 Критерієм успішної адаптації до нових умов є, насамперед, ступінь збереження психічного і фізичного здоров’я дітей.

 Що стосується учнів п’ятого класу, то вони зустрілись з наступними проблемами:

-  Різні вчителі, до яких діти ще не пристосувались та й вчителі не вивчили ще дітей;

-  Збільшилась кількість навчальних предметів і уроків;

-  П’ятикласники – наймолодші школярі середньої школи, їм доводиться засвоювати закони нової школи;

-  Чергування.

Якщо зупинитись на питанні перспективності і наступності у роботі початкової і середньої освіти, треба відмітити, що проблему забезпечення наступності у навчанні неможливо розв’язати без участі адміністрації НВО, яка координує весь навчально-виховний процес, але не нав’язує готових рішень. Це дає можливість творчо підходити до розв’язання проблем початкової школи. А розуміння важливості забезпечення наступності в роботі вчителів початкової й основної школи, практична реалізація цього завдання дають свої результати. Якість освіти на наступній сходинці навчання не знижується, інтерес до предметів підтримується, розкриваються нові грані здібностей дітей.

   Адаптацію десятикласників визначають вікові особливості й перехід у новий колектив. Важливою соціальною проблемою цього віку є необхідність пошукової активності, самовизначення, побудови життєвих перспектив. Завдання педагогів, батьків та класних керівників – створення максимально сприятливих умов до самореалізації особистості старших учнів.

Учні десятого класу зазвичай зтикаються з наступними проблемами:

-  Адаптація до нового класного колективу;

-  Адаптація до збільшення шкільного навантаження;

-  Зміна статусу – старшокласники;

-  Проблема вибору майбутньої професії.

Зважаючи на все це члени творчої групи провели дослідження, як учні п’ятого та десятого класів адаптувались да навчання, проаналізували і створили власні рекомендації та поради вчителям і батькам щодо допомоги дітям. Цей досвід узагальнили та створили буклет для вчителів-предметників та класних керівників п’ятого та десятого класів.

Всі проведені заняття були ефективними і успішними, бо надавали практичну та інтелектуальну допомогу учасникам творчої групи, створювали умови для підвищення освітнього, професійного рівня вчителів, давали можливість кращого освоєння змісту системи колективно-творчих справ та принципів наступності, сприяли розвитку сучасного стилю педагогічного мислення та підтримці педагогічної ініціативи інноваційних процесів.