1000 символів ліворуч

ПОЛОЖЕННЯ про УС

Учнівське самоврядування

2016-2017 навчального року

Положення про організацію учнівського самоврядування

І. Загальне положення.

Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів, мета якого сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, демократизму.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
 • створення різноманітних учнівських товариств, об'єднань, клубів за інтересами.

Учнівське самоврядування повинно мати двоступеневу структуру: загальношкільну і класну, з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив - здійснювати консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

II. Структура учнівського самоврядування:

 • Учнівський комітет (УК) - законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам учнів.
 • Президент УК закладу.
 • Віце-президент закладу.
 • Рада представників Президента закладу (старости класів).
 • Радник навчальної комісії.
 • Радник комісії дисципліни і порядку.
 • Радник центру «Дозвілля».
 • Радник волонтерського центру.
 • Радник комісії «Здоров'я, туризму та спорту».
 • Радник інформаційного центру.

III. Функції Президента шкільного комітету:

Президент:

 1. є гарантом прав учнів, вчителів та працівників закладу;
 2. організовує діяльність УК відповідно до плану роботи закладу;
 3. співпрацює з адміністрацією закладу;
 4. може бути присутнім на засідання педагогічної ради, виступати на захист учнів;
 5. організовує навчання радників УК;
 6. систематично (не рідше одного разу на місяць, а також за необхідністю) скликає чергові засідання УК, головує на них, організовує виконання прийнятих рішень.

Рада справ може оголосити Президентові імпічмент в разі невиконання ним своїх обов'язків і порушень законів та правил.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

IV. Повноваження учнівського комітету.

Учнівський комітет (УК) розглядає та вирішує наступні питання (спільно задміністрацією):

 • організація та проведення загальношкільних зборів;
 • заохочення та нагородження кращих учнів ( за певні досягнення у навчанні, при проведенні всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, за активну роботу у суспільній праці тощо);
 • організація чергування;
 • погодження єдиних правил поведінки для учнів;
 • проведення заходів з метою підтримання відповідного санітарного стану закладу та його території;
 • проведення різних тематичних заходів протягом року.

V. Основні напрямки роботи комісій УК.

 

Інформаційна комісія

Пресс-центр

Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в закладі, різними засобами інформаціі.

Навчальна комісія

Допомагає та організовує тематичні заходи в ході проведення Місячників, декад та тижнів  з різних навчальних дисциплін;  визначає рейтинг найкращих учнів закладу; допомагає учням, які не встигають, надає консультації.

Комісія «Здоров'я, туризму та спорту».

Допомагає в організації та проведенні змагань, спортивних свят, туристичних походів, подорожей; веде пропагандистську роботу в напрямку формування навичок здорового способу життя.

Комісія дисципліни і порядку

Допомагає в здійсненні контролю за відвідуванням та поведінкою учнів закладу. Охоплює весь спектр трудових робіт по покращенню прилеглої до школи території.

Центр «Дозвілля»

Допомагає в організації та проведенні різних тематичних та розважальних заходів: вечори відпочинку, загальношкільні свята, дискотеки, конкурси, виставки тощо.

Волонтерський центр

Допомагає та організовую роботу в напрямку опіки над молодшими школярами, ветеранами, одинокими жителями мікрорайону; проводе благочинні акції.

VI.    Представництво класів в УК

 1. До складу УК входять старости 5-11 класів. Від 5-7 класів до складу парламенту обирається по одному представнику, від 8-11 класів - по три представника.

VII.   Позбавлення членства в УК

1.   Член УК може бути позбавлений своїх повноважень у випадку:

- несистематичного і недобросовісного виконання, покладених на нього обов'язків;

- у випадку порушення правил для учнів і не реагування на зауваження

2.   Після припинення повноважень члена УК учні відповідного класу повинні обрати нового представника не пізніше одного тижня з часу
виключення.

VIII. Заохочення та покарання УК.

 1. УК може використовувати такі форми покарання: усне чи письмове зауваження, розгляд питання комісією, висвітлення у шкільній пресі, попередження на шкільній лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.
 2. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка у письмовій формі у щоденнику учня, нагородження грамотою або цінним призом, подарунком, висвітлення у шкільній пресі.
 3. УК має право визначати найактивніші класи у різних  видах діяльності за навчальний рік за рейтингом. Заявку про претендентів на нагородження Президент подає на розгляд адміністрації закладу.          

IX. Облік роботи

 1. Радники Президента, тобто голови кожної комісії повинні мати для обліку роботи спеціальні зошити-журнали, в яких фіксується результат роботи.
 2. Облік роботи здійснюється через ЗМІ закладу: загальношкільні стіннівки, статті у газеті тощо.
 3. Комісія «Прес-центру» проводить визначення популярності та якості проведеної роботи комісій шляхом рейтингового опитування серед учнів. За підсумками опитування щомісяця визначаються  організатори якої пропагують кращі свої ідеї та результати їх втілення.